تبلیغات
رژیم غذایی و تغذیه و مطالب بهداشتی آرایشی
| عمومي ,

تغذیه در دوران بارداری


یكی ازمهم ترین عوامل موثردرروند صحیح بارداری، كه منجربه تولد نوزادی سالم می شود ، تغذیه مناسب مادر و دریافت تمام موادمغذی به مقدارلازم ، دراین دوران می باشد.


 به عبارتی دیگر، رشد وتكامل جنین وهمچنین حفظ سلامت مادر ، رابطه ای مستقیم با نحوه تغذیه و تامین مواد مغذی دردوران حاملگی دارد .


وزن جنین ازیك گرم در8 هفتگی ( دو ماهگی ) به 3200 گرم در9 ماهگی می رسد ؛ به همین سبب توصیه های تغذیه ای زنان باردار ، با بقیه افراد متفاوت است . رژیم غذایی مادر باردار باید از نظر كمیت و كیفیت ، حاوی تمام مواد غذایی لازم باشد .


این رژیم،غذایی به دوبخش تامین انرژی موردنیاز(دریافت كالری مورد نیازبدن ازطریق رژیم متعادل كربوهیدراتها،پروتئین ها وچربی ها) وتامین انواع ریز مغذی ها(اعم از ویتامین هاومواد معدنی)، تقسیم می شود.


 درحالی كه نیاز به انرژی دردوران بارداری ، فقط به  میزان10 تا %20 افزا یش می یابد، نیاز به بسیاری ازریزمغذی ها   به مقدار200- 50 %  بالا میرود.


بخشی از این مواد مغذی، از طریق یك برنامه غذایی متعادل ومتناسب تامین خواهد شد؛ ولی نیاز به اكثر ریز مغذی ها،  به واسطه دریافت مكمل های غذایی تامین می گردد.


اشتباهات و عادات غلط تغذیه ای بعضی مادران باردار، بخصوص آنها كه به دستورات سنتی قدیمی ترها عمل می كنند و برای تامین  كلیه ریز مغذی ها، حجم غذایی مصرفی خود را بالا می برند (افزایش كمیت برای تامین كیفیت) باعث افزایش وزن بیشتر از استاندارد شده وموجب بروز عوارض خطرناكی ، از جمله مسمومیت حاملگی و زایمان زودرس می گردد.                                                                                                               


دریك خانم با وزن طبیعی، میزان افزایش وزن قابل قبول طی دوره بارداری 20% یعنی حدود 10- 15 كیلو گرم است .


این مقدار، دریك خانم باردارلاغر، می تواند از این هم بیشتر باشد؛ امادریك خانم حامله چاق، باید از این رقم كمتر باشد.


پس، تامین غذای مورد نیاز مادر وجنین ، ودر عین حال ، كنترل حجم غذای مصرفی، برای پرهیز از افزایش وزن بیش ازحد معمول (یعنی خوب خوری به جای پر خوری) لازم است.


طی دوران بارداری میزان پروتئین موردنیازتا30% ، كلسیم وفسفرتا50 % آهن حداقل تا100% واسید فولیك تا200% افزایش می یابد.


پس به طور معمول، میزان دریافت ویتامین ها مثل   B6 ،B9  یا فولیك اسید، Eومواد معدنی مانند: آهن، كلسیم، روی ومنیزیم، ازرژیم غذایی روزانه ناكافی است؛ وبدون دریافت بیشتراین ویتامین  ها واملاح، اكثریت زنان باردار، در معرض خطر كمبود این مواد قرار خواهند گرفت.

جیره توصیه شده روزانه جهت دریافت كافی ومطمئن

املاح و ویتامین ها برای زنان در سنین بارداری

ماده مغذی                          زن غیر باردار  ــــ   زن باردار  ــــ   زن شیرده

پروتیئن (گرم )                            ۴۶                     ۶۰                  ۶۵

ویتامین A(معادل رتینول)             ۸۰۰                   ۸۰۰                ۱۳۰۰

ویتامین D(میكروگرم)                  ۱۰                     ۱۰                   ۱۰

ویتامین E(میكروگرم)                   ۸                       ۱۰                   ۱۲

ویتامین K(میكروگرم)                   ۵۵                     ۵۵                   ۶۵

ویتامین C(میلی گرم)                  ۶۰                      ۷۰                  ۹۵           

تیامین (میلی گرم )                     ۱.۱                   ۵.۱                 ۶.۱           

ریبوفلاوین (میلی گرم)                ۳.۱                     ۶.۱               ۸.۱        

نیاسین (معادل نیاسین )              ۱۵                      ۱۷                ۲۰            

پیریدوكسین (میلی گرم )            ۶.۱                   ۲.۲                 ۵.۰                 

اسید فولیك (میلی گرم )            ۱۸.۰                 ۴.۰                ۲۸.۰                       

ویتامین B12(میكروگرم)               ۲                       ۲.۲                ۶.۲           

كلسیم (میلی گرم )                  ۸۰۰                  ۱۲۰۰             ۱۲۰۰  

فسفر (میلی گرم )                      ۸۰۰               ۱۲۰۰              ۱۲۰۰       

منیزیم (میلی گرم )                     ۲۸۰                ۳۰۰                 ۳۵۵         

آهن (عنصر)(میلی گرم)                ۱۵                  ۳۰                   ۱۵           

روی (میلی گرم )                          ۱۲                   ۱۵                   ۱۹                 

ید (میكروگرم )                             ۱۵۰                   ۱۷۵              ۲۰۰                     

سلنیوم (میكروگرم                ۵۵                           ۶۵                  ۷۵

رعایت دستور العمل های تغذیه ای ذیل، طی دوران بارداری، توصیه می شود:

*از آنجا كه بیشترین رشد وتكامل جنین در سه ماهة دوم وبه خصوص سوم صورت می گیرد، طی سه ماههً اول حاملگی، نیازبه افزایش حجم غذای مصرفی نیست (افزایش نیازمادرطی سه ماه اول حاملگی حدود 100كیلوكالری درروزاست كه معادل  40 گرم نان یا تقریبا5/2 قاشق غذا خوری برنج پخته است)؛ ومعمولا نیازهای جنین، با رژیم غذایی متعادل ومعمولی روزانه مادر، تامین می شود(مگر اینكه، مادر باردار به دلیل استفراغ های شدید یا سوء تغذیه ،لاغری مفرط داشته باشد).


هیچ غذایی نیست كه بتواند به تنهایی، تمام احتیاجات مادروجنین راتامین كند؛ پس،این افزایش باید به طورمتناسب، در تمام گروه های غذایی اصلی ایجاد شود.
 گروه های غذایی اصلی ،همان طور كه در شكل  نشان داده شد شامل موارد زیر می شود:


1. نان وغلات (كلیه انواع نان ها، برنج، ماكارانی)


2. میوه وسبزیجات (شامل كلیه میوه ها وسبزیجات)


3. گوشت وحبوبات(شامل گوشت ماهی،مرغ،گاو،گوسفند، تخم مرغ، لوبیا،عدس، لپه وباقلا و...)


4. شیر ولبنیات (شیر وماست ،خامه،كره وپنیر و...)


5. چربی ها


بیشتر مواد اولیه گروهای1و2 را كربوهیدرات یا قندوگروهای 3و4 را پروتئین تشكیل می دهد.


ویتامین ها واملاح معدنی نیز درهمه گروهای فوق وجود دارند؛ مثلا: شیر یا گوشت مرغ؛ بیشتر حاوی پروتئین هستند،  هرچند حاوی مقداركمتری كربو هیدرات، چربی، ویتامین هاواملاح معدنی هم می باشند.


مصرف خوراكی های ذیل هرروزبرای یك خانم بارداربا وزن طبیعی ومتوسط (70كیلوگرم)لازم است وبقیه انرژی مورد نیاز، باید بع دلخواه واز غذاهای دیگر تامین شود:


1. روزانه 3 واحد ازگروه نان وغلات:هرواحد عبارت است ازیك واحد نان 30گرمی یا نصف فنجان برنج یارشتهً پخته شده یا 30 گرم غلات آماده


(30گرم نان= یك كف دست نان سنگك وبربری یادوكف دست نان تافتون یا سه كف دست نان لواش)


2. روزانه 4 واحد از گروه شیر و لبنیات : هر واحد عبارت است از یك فنجان شیریا ماست یا 30gr پنیر


3. روزانه 3 واحد ازگروه گوشت وحبوبات : هر واحد عبارت است از 80 گرم گوشت پخته گوسفند یا گاو یا مرغ


یا مرغ یا ماهی  (یك فنجان حبوبات پخته یا یك عدد تخم مرغ هم یك واحد ازاین گروه می باشد.)


4. روزانه 3 واحد از گروه سبزیجات :  هر واحد عبارت است از نصف فنجان سبزیجات پخته شده یا خام (مصرف این گروه محدودیت ندارد.)


5. روزانه 3 واحد از گروه میوه جات : هرواحدعبارت است از سه چهارم فنجان آبمیوه یا سه چهارم لیوان میوه كنسرو شده یا 80 كیلو كالری از میوه دلخواه


 ( جدول كالری میوه هارا در صفحه اصلی ملاحظه كنید .)
* صبحانه یكی ازوعده های غذایی مهم وضروری برای زنان بارداراست . در صورتی كه تهوع صبحگاهی شمارآزار نمی دهد ، صبحانه مناسبی میل كنید.


صبحانه باید تركیبی از : نان گندم ( نان های موجود در بازار ،  ترجیحا ًتهیه شده باآرد معمولی ، مثل سنگك ، بربری ، تافتون ، لواش ،نه نان های تهیه شده با آرد سفید ) لبنیات ( پنیر ، شیر یامختصری خامه پاستوریزه ) و تخم مرغ باشد.


* طی ساعات اولیه روز میوه تازه یا آبمیوه تازه میل كنید.( مصرف میوه نسبت به آبمیوه ارجحیت دارد.)


مصرف میوه وسبزیجات تازه ، در فاصله ئ بین وعده های غذایی، در طول دوران بارداری توصیه می شود.


این رفتار غذایی سالم ، باعث می شود ، ضمن تامین املاح معدنی وویتامین های مورد نیاز وضروری بدن شما از مصرف تنقلات ناسالم و بعضا مضر مانند : چیپس ، پفك ، انواع شیرینی جات وشكلا ت ها ، كه علاوه بر داشتن چربی های مضر ، به شدت چاق كننده نیز هستند، پرهیز كنید .


* هرچه سبزیجات ، رنگ سبز تیره تری داشته باشند ( كاهو ، جعفری ، گشنیز ) دارای آهن وویتامین ث بیشتری بوده وهرچه رنگ آنها به زردی گراید ( هویج) دارای ویتامین A  بیشتری هستند.


هر 100gr سبزیجات تیره 60gr كلسیم دارد وبه تامین كلسیم مورد نیاز بدن شما هم كمك می كند .


شما می توانید با قرار دادن سوپ در رژیم غذایی روزانه خود واستفاده از سبزیجات تازه ، به تامین آ هن ، املاح و ویتامین های مورد نیاز بدن خود ،به طریقی سالم ومستقیم كمك كنید .


* مصرف شكر را طی دوران بارداری حتی ا لمقدور كم كنید. شما میتوانید ، به جای هر سه حبه قند مصرفی یك عدد خرما میل كنید كه علاوه برشیرینی دارای املاح وویتامین های موردنیاز بدن شما می باشد .


* نیاز بدن به پروتیئن وگوشت طی دوران حاملگی تا30% افزایش می یابد ؛ وبا تامین آن برای رشد وتكامل اعضا وجوارح جنین ضروری است . پروتیئن مورد نیاز بدن ، باید ازطریق مصرف لبنیات ( منشا حیوانی ) ، گوشت ها وتخم مرغ  ( منشا حیوانی ) و حبوبات ( منشا گیاهی ) تامین گردد.


* برای مصرف لبنیات، توصیه می شود حتی المقدور روزانه به میزان حداقل 3 فنجان ( 3 واحد ) لبنیات كم چرب


( شیر یا ماست )، به همرا ه 30gr  ( 1 واحد) پنیركم چرب ، یعنی جمعا ً، 4 واحد لبنیات كم چرب استفاده شود .


* تخم مرغ یك غذای سالم وكامل است ، درصورتی كه ، كلسترول LDL  خون شما از حد مجاز بالاتر نیست ، از خوردن یك عدد تخم مرغ غافل نشوید .


* در مورد گوشت ها هم،گوشت سفید از گوشت قرمز، مطلوب تر و بهتر است . اگر قراراست از گوشت قرمز استفاده شود باید مصرف آ ن محدود شده وضمنا قبل از پخت، تمام چربی های آ ن پاك شوند.


* برای گوشت سفید، هم مرغ وهم ماهی توصیه می شود؛هرچند كه گوشت ماهی سالمتر ومفیدتراست.


درصورت مصرف گوشت مرغ ، حتما پوست آ ن را قبل از پخت ، جدا كنید؛ زیرا سرشار از چربی مضر (كلسترول LDL ) ومیكروبهای بیماریزاست. ( معمولا هورمونها وداروهایی كه برای رشد مرغ ها وسمومی كه برای بهداشت مرغداریها استفاده می شود در چربی زیر پوست مرغ جمع شده وتا مدتها باقی می ماند).


گوشت ماهی ، سالم ترین و بهترین گوشتهاست ،ودرقرآ ن مجید هم بر تازگی ، شادابی وسلامتی گوشت جانوران دریایی چه د رآ بها ی شیرین چه د رآ بهای شور تاكید شده است .


در اینجا ضمن اشاره به این آیات ، آخرین یافته های علمی در این مورد را نیزذكر می كنم :

 


((   وَهُوَاَلّذی سَخَّرَ الْبَحْرِ لَتَآكُلُوا مِنْهُ لَحْمَاً طَریّا ))


واو خدایی است كه دریا را تسخیر كرده تا از گوشت تازه آن تناول كنید .


                                                                                                                      سوره نحل آیه چهارده 


(( وَما یَسْتَویِِ ِالْبَحْرانِ هذْا عَذْبٌ فُرْاتُ سْا ئِغُ شَرابُهُ وَ هذآ مَلِحْ اِجاجَ وَ مِنْ كُلِ تآ كُلُونَ لَحْمِاً طَریِّا ))  
وهرگز یكسان نیستند آن دودریا كه یكی آب شیرین وگوارا دارد ودیگری آب تلخ و شور ، اما با وجود این شما از هر دو گوشت تازه می خورید .


                                                                                                                                                                        سوره فاطر آیه دوازده                         
خواص گوشت ماهی :


1 . چربی های حیوانی به دلیل دارا بودن اسید ها ی چرب اشباع شده و كلسترول بخصوص LDL ، زمینه ساز بیماریها ی قلب و عروق می باشند ؛ اما گوشت ماهی ، ضمن دارا بودن تمام خاصیت های پروتیئن های حیوانی ،  


خواص چربیهای گیاهی ، یعنی افزایش چربی مفید (HDL) و كاهش چربی مضر خون (LDL) را داراست ؛ ولذا،


مصرف روزانه حدود 30gr ( حدودنصف واحد ) گوشت ماهی ، احتمال بروز سكته قلبی را ، از بین می برد.


2.ماهی، اكسیداسیون چربی هارادربدن افزایش داده وبه همین دلیل از چاقی جلوگیری می كند.


3.گوشت ماهی سرشاراز اسید های چرب امگا-3است،كه خواص اثبات شده زیر رادارا می باشد:


الف-كاهش چربی های مضر خون


ب-كاهش عوامل انعغادی وجلو گیری ازلخته شدن خون


ج-افزایش انعطاف پزیری وانبساط رگ هاوپیشگیری از سكته های قلبی ومغزی


د-كاهش ناراحتی های مفصلی، ازجمله:آرتریت روماتوئید،دردوخشكی مفاصل


ه-پیشگیری از بیماری های لتهابی مزمن رودهیا كولیت وهمچنین پیشگیری ازبروزبیماری های لوپوس وپسوریازیس


و-پیشگیری از بیماری های روانی، وبخصوص افسردگی


ز-پیشگیری ودرمان موًثر آسم


ح-كاهش میزان زایمان زودرس وپیشگیری از تولد نوزادان نارس وكم وزن


ط-افزایش بهره هوشی نوزاد


*ماهی های چرب كه در آب سردوعمیق زندگی می كنند،میزان چربی امگا-3بیشتری دارند،مثل:ماهی شیر،قباد،تن،


قزل الا،ساردین یا كیلكا.


*مصرف ماهی های دریایی وبخصوص ماهی های بزرگ با طول عمرزیادبه دلیل احتمال تجمع موادسمی یا آلودگی
جیوه در پوست آنها ، برای مادران باردارو كودكان زیر6 سال توصیه نمی شود. مصرف ماهی های پرورشی، كه احتمال آلودكی آنها باجیوه كمتر است برای این دسته ازافراد مناسب تر است.


مدارك نشان می دهد كه جیوه فقط برای زنان بارداروكودكان زیر 6سال مضر است؛وتاثیری روی سیستم عصبی افراد بزرگسال ندارد.


*مصرف 360gr ماهی در هفته،برای بهره بردن از تمام خواص مفید ماهی كافی است؛وترجیحاً توصیه می شود،


رژیم غذایی ماهی،هفته ای 3بار(هربار120gr )وهربارازانواع مختلف ماهی باشد(نه فقط ازیك نوع ماهی)


*كمسرو ماهی( پخته شده درآب) یاماهی منجمد شده،به اندازه ماهی تازه سالم هستند؛وانتخاب آنها سالم ارزان وراحت است.


*برای مصرف ماهی ان را خوب بپزید.سالم ترین روش پختن ماهی ،گذاشتن آن درفر وپختن با دمای بسیار بالا،با زمان كوتاه است.(از قانون،10دقیقه زمان برای پخت هر تكه ماهی با زخامت5/2سانتی متر،دردمای230درجه سانتیگراد استفاده كنید.)

 


كلسیم


یكی از مواد معدنی مورد نیازمادر بارداركلسیم است كه به جهت تامین نیاز روزانه مادروتشكیل استخوان های جنین  نیازبه آن دردوران بارداری به حدود  1000 تا 1300 میلی گرم درروزمی رسد. این مقدار باید با مصرف روزانه حداقل 3تا4 واحد از گروه شیروفراورده های آن تامین شود. درصورتی كه مادر نتواند به هر علتی كلسیم كافی را از مواد غذایی دریافت كند، دریافت آن از طریق  مكمل های غذایی با توصیه پزشك ومتخصص تغذیه ، می تواند مفید باشد.

در صورت تجویز مكمل ، بهترین روش مصرف آن،همراه با وعده های غذایی است.هم چنین به منظور جذب بهترو كاهش خطر یبوست، نیاید بیش از500میلی گرم در روز ازمكمل استفاده كرد.چنانچه آهن تكمیلی نیز در این دوران دریافت گردد، باید آنها رادرزمان های متفاوت درطی روز مصرف كرد.

آهن

آهن یكی ازموادمعدنی ضروری دردوران بارداری است كه برای تولیدهموگلوبین قرمز جنین ومادرضروری است؛ گلبول قرمزدر انتقال اكسیژن به تمام سلول های بدن نقش به سزای دارند.همچنین آهن باعث افزایش عملكرد سیستم ایمنی می شود. درطی بارداری نیاز به آهن دوبرابرشده یعنی به میزانmg30 در روزمی رسد. بخشی ازاین مقدار با مصرف كافی منابع غذایی به ویژه منابع حیوانی مثل گوشت قرمز، سفید، جگر تامین می شود؛ ولی دریافت تمام این نیازازطریق غذا مشكل است، بخصوص كه بسیاری از زنان، دوران بارداری را باذخایر كم آهن بع دلیل اتلاف خون ماهیانه ورژیم غذایی فقیرازآهن شروع می كنند. مصرف مكمل های آهن دراین دوران به ویژه از سه ماه دوم توصیه می شود. مادران باردار باید آگاه باشند كه مكمل های آهن می توانند سبب بروز عوارضی مثل یبوست (به  خصوص اگررژیم غذایی روزانه ازغذاهای كم فیبر باشد) و تهوع گردد كه برای پیشگیری از این مشكلات بهترین زمان مصرف آن،آخر شب وقبل از خواب است. برای افزایش جذب آهن دریافتی از رژیم می توان غذاهای غنی از ویتامینC مثل مركبات،گوجه فرنگی، فلفه دولمه ای و...را به همراه غذاهای گیاهی غنی از آهن مصرف كرد واز نوشیدن چای یا قهوه حداقل یك ساعت قبل وبعداز غذا اجتناب نمود.

فولاتB9

اسید فولیك (فولات) یكی از ویتامین های گروه B است كه در تشكیل گلبول های قرمز سالم وجدید نقش موثری دارد؛ به علاوه كمبودآن می تواند منجر به یك اختلال خونی به نام خونی مگالوبلاستیك گردد. یك مشكل وخیم ترازاین كم خونی، نقایصی است كه بدلیل كمبود فولات درهمان اوایل بارداری درلوله های عصبی  ایجاد می شود (Neural Tube defects).

 به تازگی توصیه های منتشرشده دررابطه با مصرف فولات تاكید می كند كه همه زنان درسنین باروری ومیانسالی (14تا50 سال)، بایدروزانه400 میكروگرم اسید فولیك دریافت كنند.این میزان می توان ازطریق غذاهای غنی شده با این مادهً مغذی یا مكمل های ویتامین ویا تركیبی از هر دو تامین گردد.

 به دلیل اینكه تامین مقدار كافی فولات در  بارداری بسیار مهم است، مصرف مولتی ویتامین حاوی آن ، به ویژه اگر احتمال دریافت كافی آن از طریق مصرف غذا پایین است، توصیه می شود.

 زمانی كه حاملگی ایجاد می شود، میزان نیاز به فولات دوبرابر می گردد واین نیازبه این دلیل كه از طریق منابع غذایی به تنهایی تامین نمی شود، بایداز مكمل های غذایی كه توسط پزشك و متخصص تغذیه تجویز می شود تامین گردد. منابع دركناریك برنامه غذایی متناسب برای دوران بارداری،استفاده ازیك تركیب متعادل از مولتی ویتامین و مواد معدنی، می تواند باعث كاهش نواقص مادرزادی جنین، و همچنین نقص لوله ی عصبی وشكاف كام گردد.همچنین می تواند ازكم خونی ، دیابت، پر فشاری خون در مادران پیشگیری كند.

تجویز مكمل مولتی ویتامین ومواد معدنی، ومصرف متعادل وصحیح آن زیرنظرپزشك ومتخصص تغذیه بخش مهمی از سلامت دوران بارداری را تضمین می كند.

مصرف داروهای زیر برای خانم های باردار ضروری است:

1.كپسول آهن(هماتینیك اسید)(روزانه یك كپسول ازپایان ماه چهارم حاملگی تا 3 ماه پس از زایمان)

2. كپسول مولتی ویتامین مینرال ( روزانه یك كپسول ، ازپایان ماه چهارم بارداری تا سه ماه پس اززایمان )

3. قرص اسید فولیك : در صورتیكه مادر كم خونی خاصی داشته باشد یا نتواند كپسول آ هن (هماتینیك اسید )مصرف كند ، باید روزی یك قرص اسید فولیك + یك عدد قرص آهن ( فروس سولفات ) مصرف كند .( با پزشك خود مشورت كند . )

تهوع واستفراغ در دوران بارداری :

یكی ازمشكلات رایج تغذیه ای كه به خصوص در ماه سوم بارداری(هفته دوازدهم)به اوج خود می رسد،تهوع واستفراق است؛كه گاهی موجب بی اشتهاهی وسوتغذیه می شود؛این روند می تواندباعث ایجاد اختلال در روند طبیعی حاملگی وبا صدمه به جنین ومادر شود،كه در اینجا به نكاتی برای حل این مشكل می پردازیم.

دستورالعمل های ساده كنترل تهوع واستفراغ عبارتند از:

1. صبح ها بعدازبیدار شدن وقبل از ترك بستر، چندعددنخودچی شورپخته یا بیسكویت نمكی تردوخشك واگر موجود نبود مقداری نان خشك بخورید.                                                                                                    2. تعداد دفعات غذا خوردن را زیاد، وحجم آن را كم كنید؛ یعنی سعی كنیدغذایی 3 وعده خودرادر5 وعده مصرف كنید.

3. هیچ گاه گرسنه نمانید؛آهسته غذا بخورید؛زیرا گرسنگی وتند حوردن ،تهوع واستفراغ را فزایش می دهد.

 4. از غذا های كم چرب استفاده كنید. بهتر است غذایی شما سرخ شده وبودار نباشد.                                     

5. سعی كنید درفاصله بین غذاهاازمیان وعده های غذایی كم چرب ،مثل:میوه جات ،ماست بدون چربی، چوب شور وبیسكویت نمكی استفاده كنید.

 6. در محیط خنك غذا بخورید.سعی كنید موقع آشپزی ، تهویه آشپز خانه به خوبی صورت گیرد.

7. از خوردن آب،همراه غذا خودداری كنید واز مایعات، بیشتردر فاصله میان روز استفاده نمائید.

8. 1-2 ساعت بعداز خوردن یا نوشیدن، دراز نكشید یا نخوابید؛ وترجیحا مقداری پیاده روی كنید.

 9. از خوردن مواد محرك وحساسیت زا مثل: نعناع ، قهوه، كافئین، غذاهای تند وپرچرب، گوجه فرنگی و...، پرهیز كند.

10. از مواد معطر وخوشبو استفاده نكنید.

11. از پوشیدن لباسهای تنگ بخصوص پیراهن وبلوز تنگ پرهیز كنید.

یبوست مزاج در دوران بارداری

*طی سه ماههً دوم بارداری به بعد، با افزایش میزان هورمون پروژسترون درخون، ممكن است یبوست پدید آید. یبوست باعث بی اشتهایی نفخ شكم وحتی هموروئید یا بواسیرمی شود.                         

دستور العمل های سادهً پیشگیری ودرمان یبوست عبارتند از:

1. مایعات مصرفی روزانه را افزایش دهید؛ یعنی 4 تا 5  لیوان بیشتر از نیاز خود آب وچای بنوشید.

 2. غذاهای پرفیبر(میوه وسبزیجات) را بیشترمصرف كنید. خیار، نخود، كاهو، سبزی پخته، میوه های خشك مثل: آلوبخارا ی خیس شده ویا برگه قیسی وامثال این هارا زیاد مصرف كنید. مصرف زیاد سالاد(بدون سس) نیز، مفید می باشد.

3. نان سبوسدار(نان سنگك وبربری و...) مصرف كرده، واز مصرف نان های كه باآرد تصفیه شده یا آرد سفید تهیه شده اند ، پرهیز كنید.

 4. روزانه، نصف قاشق روغن زیتون همراه سالاد مصرف نمائید.

5. فعالیت بدنی خفیف ومتوسط هوازی ، مثل پیاده روی ودویدن نرم ونرمش سبك را انجام دهید. 

سوءهاضمه در دوران بارداری

*طی سه ماهه سوم حاملگی بعضی ازخانم ها، بعد از غذا خوردن، دچار سوزش سر دل یا ترش كردن          می شوند؛كه علل مختلفی دارد ولی مهمترین علت، رشد وبالا آمدن جنین وفشار به معده است؛ كه باعث می شود،غذا واسید معده به مری برگردد وباعث سوزش سر دل شود. توصیه های ذیل برای كنترل این ناراحتی مفید هستند:                   

1. تعداد دفعات غذا خوردن را بیشتر وحجم آن را كم كنید. به خصوص قبل از خواب ، از خوردن غذا ها ی حجیم و سنگین بپرهیزید.

 2.غذایی پر چرب ونفاخ (باددار) نخورید.

 3. به پهلو بخوابید.

 4. بعد از خوردن غذا تا یك ساعت دراز نكشید.


نوشته شده توسط حسام در چهارشنبه 10 خرداد 1385 و ساعت 03:05 ق.ظ
| عمومي ,

اما تابستان و

شنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

قرمزی چشم بعد از شنا در استخر

روزهای گرم فصل تابستان زمان استخر رفتن و شنا كردن است. هر چند شنا از جمله ورزش هایی نیست كه آسیب های چشمی یكی از خطرات آنهاست (مثل فوتبال، تنیس، بیس بال، ...) ولی قرمزی و سوزش چشم بعد از شنا كردن بویژه در استخر یكی از مسائلی است كه بسیاری با آن مواجه اند. ولی آیا باید نگران این مسئله بود؟ خیر. قرمزی پس از شنا در استخر سبب آسیب درازمدت نمی شود.

كلر كه برای ضد عفونی كردن و از بین بردن باكتری ها به آب استخر اضافه می شود بخودی خود مشكل ساز نیست. مشكل زمانی رخ می دهد كه كلر در مجاورت نیتروژن یا آمونیاك موجود در آب قرار می گیرد و از تركیب اینها كلرامین تشكیل می شود. در حقیقت علت اصلی قرمزی و چشم كلرامین است. عروق سطحی روی سفیدی چشم بر اثر تماس با كلرامین ملتهب شده و چشم قرمز می شود. كلرامین همچنین لایه موقتی روی قرنیه ایجاد می كند كه سبب التهاب، حساسیت، خشكی و قرمزی چشم می شود. به این وضعیت كراتیت می گویند.

بر خلاف بسیاری كه تصور می كنند درمان این وضعیت استفاده از قطره هایی است كه قرمزی چشم را كم می كنند درمان صحیح استفاده از تركیباتی نظیر اشك مصنوعی است. اشك مصنوعی لایه ای روی قرنیه ایجاد كرده و به آن فرصت می دهد التیام یابد. مكانیسم اثر تركیباتی كه قرمزی چشم را كم می كنند منقبض كردن عروق خونی است و قطع این داروها سبب شدیدتر شدن مشكل خواهد شد. اگر قرمزی و سوزش چشم شدید باشد و یا به دفعات تكرار شود یك راه دیگر استفاده از عینك شنا است.

اغلب تصور می شود قرمزی چشم ناشی از زیاد بودن كلر آب استخر است در حالیكه واقعیت دقیقا بر عكس این است و این مسئله اغلب ناشی از كم بودن كلر آب است. حتی بوی تندی كه اغلب افراد تصور می كنند ناشی از زیاد بودن كلر است نیز بخاطر كم بودن كلر آب ایجاد می شود. دلیل این مسئله این است كه  مولكول های آزاد كلر با نیتروژن و آمونیاك تركیب می شوند و كلرامین ایجاد می كنند. افزایش كلر آب علاوه بر اینكه مانع رشد باكتری ها در آب استخر می شود سبب شكسته شده پیوند های شیمیایی كلرامین و شكسته شدن مولكول های آن شده و مشكلات مربوطه را كاهش می دهد. در صورتیكه كلر آب كم باشد احتمال عفونت چشم ناشی از وجود باكتری ها در آب افزایش می یابد. عفونت چشمی (اغلب كنژنكتیویت) معمولاً علاوه بر قرمزی و التهاب با درد و ترشح همراه است. در صورتیكه قرمزی بعد از شنا در استخر از حد یك التهاب خفیف فرا تر رفته و با ترشح همراه باشد بهتر است به چشم پزشك مراجعه كنید.

در مجموع رعایت نكات زیر تا حدود زیادی مانع از مشكلات چشم ناشی از شنا در استخر می شود:

 • بلافاصله پس از بیرون آمدن از آب دوش بگیرد. دوش گرفتن سبب می شود كلرامین از پوست، مو و چشم شما شسته شود.
 • بلافاصله پس از شنا از قطره های اشك مصنوعی استفاده كنید.
 • از عینك شنا استفاده كنید.

بهداشت برای شناگران
 

شاید اغلب شناگران ندانند كه كلری كه در آب استخر وجود دارد نمی تواند ایمنی لازم را در برابر میكروبها و انگل ها فراهم كند.

آیا می دانید كه استخرهای عمومی و جاهایی كه از آب به طور مشترك استفاده می شود به راحتی می توانند بعضی بیماری ها را انتقال دهند. اگر شما یا كودكانتان زیاد به استخر می روید یا در جاهای عمومی زیاد شنا می كنید به شما توصیه می كنیم كه مطالب زیر را مطالعه كنید

كیستهای گیاردیا و كریپتوسپوریدیم در برابر كلر بسیار مقاوم هستند و حتی ممكن است در استخرهایی  كه از  كلر مخصوص از بین بردن  این كیستها استفاده شده است برای چند روز بی اثر باقی بمانند.

از این گذشته بخاطر اندازه كوچك خود بوسیله فیلترهایی كه عموماً در استخر ها استفاده می شوند قابل تصفیه نیستند.

كریپتوسپوریدیم ، گیاردیا و ای.كولی و دیگر میكروبها

بیماریهای عفونی ؛ ره آورد شیرجه و شنا در آبهای آلوده

در واقع گرمای تابستان امسال اگر برای همه مردم به خصوص آنهایی که حتی از داشتن یک پنکه دستی هم محرومند، در عوض برای صاحبان استخرهای دولتی و خصوصی ، روزهای مسرت بخش و خوشی است. زیرا با افزایش تقاضا برای آب تنی، میزان درآمدها نیز بالا می رود و این موضوع بر هیچکس پوشیده نیست...

اما شنا و آب تنی در استخر تنها، یک روی قصه است. زیرا عده ای که نمی توانند پول بلیت شنا کردن در استخرهای شیک و گران قیمت را بپردازند، لاجرم تن به آبهای  استخرها و کانالهای آبی می دهند که نمی توان به پاکیزه بودن آبهای آنها مطمئن بود و مشکل اصلی هم از همین جا شروع می شود. به طوری که شنیده می شود برخی از مدیران استخرها در طول روز و بعضا طی دو یا سه روز مبادرت به تعویض آب استخر نمی کنند و همین امر زمینه ای می شود برای انتقال بیمارهای عفونی که اگر متوجه آنها نباشیم، شاید موجب مرگ افراد هم شود.

ضد عفونی آب استخرها معنا ندارد...

کارشناسان امر بهداشت معتقدند ، بر اساس استانداردهای موجود به منظور حفظ سلامت شهروندان و بهداشت عمومی قبل از شروع به کار هر نوبت ، میزان کلر موجود در آب باید سنجیده شود و در صورت وجود آلودگی، آب استخر باید مجددا ضد عفونی شود.

کارشناس محیط زیست اداره بهداشت کار شهرداری تهران با اشاره به این مطلب که هر سال با شروع فصل گرما و رونق یافتن فعالیت استخرها ، کارشناسان این اداره  اقدام به بازرسی از 25 استخر تحت پوشش می کنند ، اظهار داشت: بهداشت ، ایمنی و آلودگی آب این استخرها همواره مورد ارزیابی قرار می گیرد.

به گفته وی فرم ارزیابی ویژه ای برای استخرهای تحت پوشش تهیه شده است که بر اساس آن، تهویه هوای استخرها ، سیستم برق سونا، کلرسنجی ، شستشو و نظافت عمومی و... مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش مهر، شنیده ها حکایت از این واقعیت دارد که با توجه به گران بودن قیمت کلر که از آن برای ضدعفونی آب استخرها استفاده می شود، برخی از مدیران از سایر ضدعفونی کننده ها همچون وایتکس به جای کلر استفاده می کنند که این امر خود موجب بروز بیماری های ریوی، پوستی و... می شود.

از سوی دیگر برخی از مدیران و صاحبان استخرها، کلر را با دست به داخل آب می ریزند و این عمل را توسط دستگاههای ویژه این کار انجام نمی دهند که خود باعث  انتشارنامناسب کلر و غیر استاندارد شدن شرایط بهداشتی استخر می شود.

به گفته پزشکان، بیماری ها و امراض ناشی از شنا در استخر یا سایر آبها به دو دسته عفونی و غیر عفونی تقسیم می شود که به دنبال آنها انواع قارچ ها، ویروسها، انگل ها و باکتری هایی که به وجود آورنده انواع بیماری های عفونی هستند، شکل می گیرد. همچنین آبهای آلوده بعضی از استخرها ناقل قارچ های کچلی هستند که از علائم این بیماری های پوستی می توان به شکل گیری حلقه های بزرگ با پوسته هایی روی بدن افراد اشاره کرد.

به گفته کارشناسان بهداشت، استاندارد میزان کلر آزاد باقی مانده در آب استخر از یک تا 5/3 میلی گرم در لیتر است و این میزان باید به صورت روزانه و در ساعات مختلف روز توسط متصدی استخر یادداشت شود، اما این امر در کمتر استخری به خصوص در استخرهای روباز واقع در جنوب شهر، اجرا می شود. به طوری که برخی از متصدیان استخرها به جای استفاده از کلر در آب استخر، از موادی که هیچ کدام مورد تایید وزارت بهداشت نیست، استفاده می کنند چرا که از نظر وزارت بهداشت برای گند زدایی آب استخر ها فقط کلر مورد تایید است.

آلودگی رودخانه ها و دریا را جدی بگیرد...

اما مشکل فقط استخرهای آلوده نیست، بلکه شنا کردن در روخانه ها و دریا نیز عاری از خطر بیمارهای عفونی و پوستی نیست. زیرا گزارشات کارشناسان نشان می دهد که وضعیت برخی رودخانه ها و دریای خزر برای شنا کردن چندان مساعد و مناسب نیست. زیرا با افزایش آلودگی نفتی دریای خزر، در آینده شاهد بالا آمدن مداوم سطح دریا و آسیب جدی به سواحل خزر خواهیم بود.

یک متخصص هیدرولوژی و منابع آب در این ارتباط گفت: آلودگی های نفتی در این مناطق از جمله مسائل فراموش شده به شمار می رود و همواره این نگرانی وجود دارد که با افزایش آلودگی های نفتی ، میزان تبخیر از دریای خزر هم کاهش پیدا کند.

به گفته این استاد دانشگاه، نتایج تحقیقات نشان می دهد انواع آلودگی های میکروبی در ساحل شمال وجود دارد که می تواند برای افرادی که در این آبها شنا می کنند، مشکل ساز باشد.

به گزارش مهر، "فنل" یکی از الاینده های زیست محیطی بسیار خطرناک است که سالانه مقدار به زیادی وارد دریای خزر شده و توسط آبزیان مورد استفاده قرار می گیرد که ممکن است باعث از بین رفتن آبزیان شده و یا در صورت استفاده مصرف توسط اسنان، آلودگی های آن به انسان منتقل شود.

از سوی دیگر کارشناس آلودگی آب سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص وضعیت رودخانه های کشور گفت : فاضلاب های صنعتی و شیمیایی نسبت به پساب های شهری ، خانگی و بیمارستانی عمده ترین عامل آلودگی رودخانه های کشور تلقی می شود که این مساله به بحرانی شدن رودخانه ها کمک می کند.

گفته می شود 50 رودخانه از 80 رودخانه کشور آلوده به مواد صنعتی و شیمیایی، روستایی و کشاورزی و همچنین پساب های بیمارستانی و عفونی هستند که از این میان بیشترین آلودگی رودخانه های کشور به علت روان شدن پساب ها و پسماندهای صنعتی و شیمیایی به داخل رودخانه ها بوده است...

به طوری که تصفیه خانه جاجرود به دلیل احداث در بستر رودخانه و احتمال بروز سیلاب، سلامت آب شرب تهران را تهدید می کند. در صورتی که سیل در جاجرود اتفاق بیفتد فاضلاب های شهری و روستایی منطقه لواسانات و روستاهای اطراف آن وارد آب شرب تهران خواهد شد که به هیچ نحوی در این شرایط  قابل پاکسازی و پایش نخواهد بود.

همچنین در حال حاضر آب رودخانه کارون به درصد بسیار بالای شوری رسیده که این مساله نشانگر افزایش میزان آلودگی آب این رودخانه است. آلودگی صنعتی ناشی از وجود صنعت نفت و گاز، همچنین وفور چاه های نفت در استان خوزستان و آلودگی کشاورزی  در اثر پدیده فراوانی زمین های کشاورزی نیشکر که فاقد خروجی های معین فاضلاب و پسماندهای کشاورزی هستند را برای کارون خطر ناک توصیف می کند...
 

گروه اجتماعی خبرگزاری مهر - غیر قابل پیش بینی بودن گرمای امسال که به هیچ وجه قابل قیاس با تابستانهای گذشته نیست،سبب شده میل و اشتیاق مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برای شنا در استخرها و رودخانه ها بیش از پیش فزونی یابد. اما آب تنی در آبهایی که اطمینانی به پاک بودن آنها نیست، همواره مشکلات و دردسرهایی به دنبال دارد که شاید ابتلا به بیماریهای عفونی و پوستی از جمله ره آورد شیرجه زدن و شنا رفتن در آبهای آلوده ای باشد که از تابستان باقی می ماند...
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر، گرمای روزهای تابستان امسال باعث شده تقاضا از سوی شهروندان تهرانی برای رفتن به استخر و ساعاتی را غوطه ور شدن در آبهای خنک ، افزایش یابد. به گونه ای که از شواهد امر پیداست همه استخرهای  شهر در تمام اوقات روز به ویژه بین ساعت 12 تا 19 بعداظهر که گرما هنوز موجب آزار و اذیت می شود، از حضور پیر و جوان ، زن و مرد ، کوچک و بزرگ ، مملو است.
نوشته شده توسط حسام در چهارشنبه 10 خرداد 1385 و ساعت 02:05 ق.ظ
| عمومي ,

این مطالب همگی از درنا دات کام برداشت شده

www.2rna.com

تاثیر استرس بر دوران بارداری

 تاریخ ارسال: چهارشنبه، 3 خردادماه 1385
ایسکانیوز ـ استرس معمولی و اضطراب در دوران بارداری مشکلی ایجاد نمی‌کند. به گزارش سرویس علمی پژوهشی ایسکانیوز به نقل از رویترز، تحقیقات جدید نشان داد که خانم‌های بارداری که شاغل هستند و یا وظایف خانه‌داری دارند نگران استرس‌های عادی زندگی و یا دلواپسی در دوران بارداری و تاثیر آن نوزادانشان نباشند. این تحقیقات بر روی 137 مادر سالم انجام شد، یکی از شرایط ثبت نام در این آزمایش دارا بودن سطح سوادی بالاتر از حد متوسط بود. دانشمندان در این آزمایش مقدار استرس، اضطراب و افسردگی این زنان را از دو سال قبل از بارداری تا 6 ماه بعد از زایمان مشخص کردند. این تحقیقات نشان داد که استرس معمولی در مادران تاثیری بر روی جنین ندارد و بعد از زایمان نیز این کودکان اختلافی در شخصیت و یا رفتار نخواهند داشت.

نویسنده: یوردخانی

معجزه ارزان مرطوب‌كننده‌ها
هفته نامه سلامت : خارش، پوست‌پوست شدن و قرمزی پوست، همه‌ از علا‌یم خشكی پوستند كه اگرچه بسیار آزاردهنده اما قابل درمانند كمتر چیزی به اندازه یك پوست سالم و با طراوت در زیبایی آدم نقش دارد. اهمیت سلامت پوست به حدی است كه خیلی وقت‌ها صفاتی كه با دیدن یك نفر به ذهنمان می‌رسد، چیزی نیستند جز همان ویژگی‌های پوست او: شاداب، زنده، با طراوت، زیبا و... بنابراین تعجبی ندارد كه بعضی‌ها به همان اندازه كه به سلامت بدنشان اهمیت می‌دهند و حتی بیشتر از آن، به زیبایی پوستشان اهمیت دهند. یكی از مشكلات پوستی كه با شروع فصل سرما بیشتر دیده می‌شود، خشكی پوست است. حتما شنیده‌اید كه می‌گویند پوست‌های خشك، زودتر پیر می‌شوند. این یك واقعیت است. پوست خشك، یك پوست بیمار و آسیب‌پذیر است. خیلی راحت‌تر چروك می‌شود، خیلی سریع‌تر دچار لك می‌شود و خیلی زودتر پیر می‌شود. اما اینها عوارض بلند مدت خشكی پوست هستند. خشكی پوست در كوتاه‌مدت حتی آزاردهنده‌تر است، زیرا باعث خارش، ترك‌خوردگی‌ و پوسته‌ریزی می‌شود. چرا پوست خشك می‌شود؟ برای اینكه بهتر متوجه شوید چه چیزهایی باعث خشكی پوست می‌شوند، ابتدا باید كمی با ساختمان‌ پوست آشنا شوید. پوست از 3 لایه تشكیل شده است كه عبارتند از: )1 اپیدرم: خارجی‌ترین لایه پوست است كه ضخامتی در حد یك ورقه كاغذ دارد. )2 درم: لایه میانی و قسمت عمده تشكیل‌دهنده پوست است. درم حاوی الیاف كلاژن و الا‌ستین است، یعنی همان چیزهایی كه پوست شما را محكم و انعطاف‌پذیر نگه می‌دارند. قوام پوست شما به وجود این الیاف بستگی دارد. )3 زیر پوست: این لایه كه در زیر درم قرار گرفته، عمدتا از چربی تشكیل شده است. عروق و اعصاب، فولیكول‌های مو، غدد چربی و غدد عرق هم در همین قسمت قرار دارند. در قاعده لایه اپیدرم، یك‌سری سلول به‌نام سلول‌های قاعده‌ای وجود دارند. این سلول‌ها دائما تقسیم می‌شوند و تكثیر می‌یابند و سلول‌های پوستی جدید ایجاد می‌كنند. سلول‌های پوستی جدید سپس به طرف خارج پوست حركت می‌كنند و وقتی به سطح پوست رسیدند، به تدریج چروكیده می‌شوند و می‌میرند و جای آنها را سلول‌های جدید می‌گیرند. این سلول‌های مرده، لایه شاخی پوست را تشكیل می‌دهند كه خارجی‌ترین قسمت اپیدرم به حساب می‌آید. با این توضیحات ممكن است تصور كنید كه لایه شاخی پوست به هیچ دردی نمی‌خورد و فقط باید با لیف و كیسه به جنگ آن رفت، در حالی كه سلول‌های لایه شاخی وظیفه‌ای به مراتب مهم‌تر از مردن دارند! در واقع لایه شاخی یك ساختار كاملا پویا است كه نه تنها در ظاهر شما نقش عمده‌ای دارد، بلكه به‌طور مستقیم روی سلامتی شما تا‡ثیر دارد. به‌طور طبیعی، عمده فضای بین سلول‌ها در لایه شاخی از چربی‌ها پوشیده شده است. این چربی‌ها یك سد حفاظتی قوی به‌وجود می‌آورند كه باعث می‌شود رطوبت بدن حفظ شود و اگر به هر دلیلی این چربی‌ها از بین بروند، رطوبت بدن و پوست شما از دست می‌رود. حتما تا حالا متوجه شدید كه وقتی پوست شما خشك می‌شود، چه اتفاقی برای آن رخ داده است. یك لایه شاخی سالم، حدود 30 درصد آب دارد كه وجود آن برای حفظ شفافیت و انعطاف‌پذیری ضروری است. میزان این آب هم ارتباط مستقیم با رطوبت هوا دارد. این قانون را به خاطر بسپارید كه: <هرچه هوا خشك‌تر، پوست خشك‌تر> یك پوست بی طراوت خشكی پوست می‌تواند یك مشكل موقتی باشد كه فقط زمستان‌ها شما را آزار دهد و یا اینكه یك مشكل دائمی باشد. علائمی كه در اثر خشكی پوست ایجاد می‌شود، به سن فرد، وضعیت سلامتی او، محل زندگی او، مدت زمانی كه در فضای باز می‌گذراند و البته علت ایجاد خشكی پوست بستگی دارد. این علائم عبارتند از: احساس كشیده شدن و سفتی پوست به‌ویژه بعد از استحمام یا شنا از دست رفتن طراوت پوست و چروكیده شدن آن ناصافی و زبری پوست خارش كه گاهی می‌تواند شدید باشد پوسته‌‌ریزی خفیف تا شدید خطوط یا ترك‌های پوستی قرمزی البته این علائم همیشه در اثر یك خشكی پوست معمولی به‌وجود نمی‌آیند، گاهی اوقات بعضی بیماری‌ها هم می‌توانند چنین علائمی را ایجاد كنند كه معمولا هم، علائمشان شدیدتر است. معروف‌ترین بیماری‌هایی كه باعث خشكی پوست می‌شوند عبارتند از اگزما، پسوریازیس و ایكتیوز. هر 3 این بیماری‌ها باعث خشكی شدید پوست، پوسته‌های خشن، ترك‌های عمیق و قرمزی شدید پوست می‌شوند و نیاز به درمان‌های جدی‌تر دارند. كم‌كاری غدد تیروئید هم به دلیل اینكه باعث كاهش فعالیت غدد چربی و غدد عرق می‌شود، باعث خشكی پوست می‌شود. با این وجود، در اغلب اوقات خشكی پوست یك بیماری نیست، بلكه وضعیتی است كه در اثر یك سری عوامل محیطی و به دست خود شما ایجاد شده است. عواملی كه پوست شما راخشك می كنند )1 آب و هوا: به‌طور طبیعی در زمستان و مواقعی كه درجه حرارت و رطوبت محیط كاهش می‌یابد، پوست خشك‌تر است. وضع وقتی بدتر می‌‌شود كه شما از هوای سرد بیرون وارد فضای گرم و خشك منزل شوید. وزش باد و زندگی در ارتفاع هم خشكی پوست را تشدید می‌كند. )2 ایركاندیشن و سیستم‌های حرارت مركزی: با وجودی كه این سیستم‌ها در زندگی یك موهبت محسوب می‌شوند اما برای پوست شما چندان مفید نیستند. سیستم‌های گرمایشی مركزی، شومینه‌ها، اجاق‌هایی كه با سوزاندن چوب كار می‌كنند و ... همگی باعث از دست رفتن رطوبت پوست شما می‌شوند. )3 شستشوی زیادی: دوش گرفتن‌های مكرر به‌ویژه اگر شما علاقه دارید برای مدت طولانی زیر آب داغ بمانید، سد چربی موجود در پوست شما را می‌شكند. شنا كردن مكرر به‌ویژه در استخرهایی كه كلر زیادی دارند نیز همین اثر را دارد. )4 صابون‌ها و پاك‌كننده‌های قوی: بسیاری از صابون‌ها و پاك‌كننده‌هایی كه مردم به‌طور عادی از آنها استفاده می‌كنند، چربی و رطوبت موجود در پوست را با خود می‌برند. دئودورانت‌ها و صابون‌های آنتی‌باكتریال هم وضع بدتری دارند و به شدت برای پوست مضر هستند. علاوه بر این موارد كه به‌طور مشخص باعث خشكی پوست می‌شوند، عوامل دیگری هم وجود دارند كه خطر ابتلا به خشكی پوست را در شما افزایش می‌دهند. برخی از این موارد عبارتند از: سن: با بالارفتن سن، فعالیت غدد تولیدكننده چربی در پوست كاهش می‌یابد و در نتیجه پوست خشك می‌شود. نور خورشید: مثل هر چیزی كه حرارت تولید می‌كند، خورشید هم باعث می‌شود پوست شما رطوبت خود را از دست بدهد. در ضمن اشعه ماوراء بنفش خورشید از اپیدرم عبور می‌كند و آسیب‌ عمده‌ای هم به الیاف كلاژن والاستین لایه درم وارد می‌كند. تخریب بین الیاف باعث ایجاد چین و چروك و شل‌ و آویزان شدن پوست می‌شود. جنس: معمولا پوست آقایان در مقایسه با خانم‌ها مدت طولانی‌تری رطوبت خود را حفظ می‌كند. همچنین كاهش تولید چربی در پوست آقایان در حدود 80 سالگی شروع می‌شود در حالی كه پوست خانم‌ها بعد از یائسگی شروع به خشك‌شدن می‌كند. چه موقع به پزشك مراجعه كنیم؟ اغلب افرادی كه كه دچار خشكی پوست هستند، با یك‌سری مراقبت‌های ساده مشكلشان حل می‌شود اما در این موارد مراجعه به پزشك ضرورت دارد: با وجود تلاش‌های فراوان، پوست شما بهبود نمی‌یابد. خشكی پوست و خارش مانع از استراحت شما می‌شود. پوست شما زخمی و دچار عفونت شده است. مناطق وسیعی از بدن شما، پوسته‌ریزی دارد. خشكی پوست اگر درمان نشود می‌تواند منجر به اگزما، فولیكولیت (التهاب فولیكول مو) و سلولیت (عفونت میكروبی بافت‌های زیر پوست) شود. نكاتی برای درمان چقدر شستشو؟ وسواسی نباشید كه یك بار دوش گرفتن در روز برای رعایت بهداشت معمولا كفایت می‌كند. اما اگر پوست شما خیلی خشك است، دوش‌گرفتن یك روز در میان برای شما مناسب‌تر است. به یاد داشته باشید كه هرچه بیشتر زیر آب بمانید، پوست شما چربی بیشتری از دست می‌دهد، بنابراین مدت زمان استحمام را به حداكثر 15 دقیقه یا كمتر كاهش دهید. به‌جای لذت‌بردن از آب جوش هم بهتر است زیر آب گرم ملایم خود را شستشو دهید. در مورد صورت، حتی باید كمتر شستشو دهید. اگرچه خیلی از مردم عادت دارند یك‌بار صبح و یك بار بعدازظهر صورتشان را بشویند، اما واقعا یك بار شستشو در روز برای پاك‌كردن چربی‌های اضافی و آلودگی پوست صورت می‌تواند كافی باشد. اگر این وضع شما را راضی نمی‌كند، توصیه می‌كنیم صبح صورتتان را با آب سرد بشویید و هنگام شب از یك پاك‌كننده استفاده كنید. از صابون‌های قوی پرهیز كنید: اگر شما پوست خشكی دارید، بهترین كار این است كه از كرم‌ها و ژل‌های پاك‌كننده كه داخل خود مرطوب‌كننده دارند، استفاده كنید. اما اگر شما بدون استفاه از صابون دلتان آرام نمی‌گیرد، از یك صابون ملایم كه چربی یا روغن به آن افزوده شده باشد مثل نوتروژنا، بیسیس‌ یا داو می‌توانید كمك بگیرید. از مصرف دئودورانت‌ها و محصولات آنتی‌باكتریال هم خودداری كنید زیرا خیلی قوی هستند. پوست خود را نسابید: برای شستشوی صورت از كیسه یا لیف استفاده نكنید. كمك گرفتن از یك اسفنج و یا حتی دست‌هایتان، برای شستشوی صورت كافی است. بعد از شستشو، با یك حوله لطیف به آرامی آب روی بدن خود را جمع كنید. در واقع نباید آن‌قدر حوله را به بدنتان بكشید كه هیچ اثری از رطوبت روی بدن شما نماند. سپس بلافاصله از یك مرطوب‌كننده استفاده كنید. مرطوب‌كننده‌ها را فراموش نكنید:شاید مهم‌ترین توصیه‌ای كه می‌توانیم به شما بكنیم، مصرف مداوم مرطوب‌كننده‌هاست. اشتباه نكنید؛ مرطوب‌كننده‌ها مخصوص خانم‌های پول‌دار كه نمی‌دانند با پولشان چه كار كنند، نیست. در واقع همه افراد، زن و مرد، به مرطوب‌كننده‌ها نیاز دارند. مرطوب‌كننده‌ها اكنون چیزی مابین محصولات زیبایی و دارویی هستند. كرم‌های مرطوب‌كننده مكانیسم اصلی مرطوب‌كننده‌ها، حفظ رطوبت در لایه شاخی پوست است. همچنین آنها به‌عنوان یك سپر موقتی عمل می‌كنند كه به سلول‌های آسیب‌دیده پوست زمان می‌دهد تا خود را ترمیم كنند. در كرم‌های مرطوب‌كننده اجزای مختلفی وجود دارد كه مهم‌‌ترین آنها موارد زیر هستند. جذب‌كننده‌های رطوبت )Humectants(: موادی مانند اوره و گلیسیرین كه تمایل به جذب آب دارند. نرم‌كننده‌ها : )Emollients( این مواد فضای بین سلول‌ها در لایه شاخی را پر می‌كنند و به جایگزین شدن چربی‌ها در این نواحی كمك می‌كنند و به این ترتیب باعث چرب و لطیف شدن پوست می‌شوند. برای پوست‌های بسیار خشك و نیز افراد مسن، نرم‌كننده‌هایی كه به‌صورت محلول آب در چربی هستند، مفیدتر است. در این نرم‌كننده‌ها، پایه اصلی چربی است كه مقداری آب هم به آن افزوده شده است. اكثر كرم‌های شب چنین فرمولاسیونی دارند. اما اگر شما جوان هستید، پوست شما مستعد جوش و تاول است و نیز اگر دچار خشكی خفیف یا موقتی پوست هستید، نرم‌كننده‌هایی كه به‌صورت محلول چربی در آب هستند، برای شما مناسب‌تر است. فراموش نكنید كه بعضی از اجزاء كرم‌ها به‌ویژه مواد معطر و مواد نگهدارنده، خودشان می‌توانند باعث تحریك و خشكی پوست شوند. بنابراین دنبال كرم‌هایی باشید كه بو ندارند و مواد نگهدارنده آنها هم، به كمترین میزان ممكن است. مواد نگهدارنده‌ای كه بیشترین احتمال خطر را دارند عبارتند از: كواترنیوم15-، ایمیدازولیدینیل اوره و پروپلین گلیكول. در ‌مورد‌ مصرف مرطوب ‌كننده‌ها زمان خاصی وجود ندارد و هر وقت خودتان احساس نیاز كردید می‌توانید از آنها استفاده كنید. اما به‌طور كلی بهتر است بعد از هر بار استحمام و شستشوی صورت و قبل از ورزش در فضاهای باز و هوای سرد حتما از مرطوب‌كننده‌ها استفاده كنید. دست‌هایتان را هم فراموش نكنید. پوست دست‌های شما به اندازه پوست بقیه بدنتان اهمیت دارد و باید دائما با كرم‌های مرطوب‌كننده چرب شود. برخی متخصصین حتی توصیه می‌كنند كه قبل از خواب هم از مرطوب‌كننده‌ها استفاده كنید. چند اقدام عملی خانه را مرطوب نگه دارید: بهترین دما برای منزل بین 20 تا 25 درجه‌سانتی‌گراد‌و‌بهترین رطوبت بین 40 تا 50 درصد است. استفاده از دستگاه‌های مرطوب‌كننده كمی هزینه دارد اما شما می‌توانید همین كار را با یك دستگاه‌ بخور و حتی یك كتری آب جوش انجام دهید. بهترین مكان برای استفاده از دستگاه بخور یا كتری هم اتاق خواب شماست. هر لباسی را نپوشید: اگر پوست شما حساس و یا خشك است، بهتر است از خیر ژاكت یا لباس‌های پشمی و یا ترمه بگذرید. در مقابل، پارچه‌های طبیعی از جنس كتان و سیلك به پوست شما اجازه نفس كشیدن می‌دهند. هنگام شستشوی لبا‌س‌ها هم از پاك‌كننده‌های دارای رنگ یا بو استفاده نكنید، زیرا هر دو باعث تحریك پوست می‌شوند. چربی بخورید. رژیم كم‌چربی ممكن است دور كمر شما را باریك كند ولی به پوست شما كمكی نمی‌كند. پوست شما به انواع خاصی از چربی به‌ویژه چربی امگا3- برای حفظ عملكرد مناسب خود نیاز دارد. اما بدن انسان قادر به تولید امگا3- نیست و شما باید آن را از طریق برخی مواد غذایی به‌ویژه روغن ماهی، روغن دانه كتان، گردو، دانه سویا و روغن كانولا به‌دست آورید. بعضی از سبزیجات دارای برگ تیره مثل اسفناج، كلم پیچ وكلم بروكلی هم به میزان متوسطی امگا3- دارند. روش دیگر، مصرف مكمل‌های امگا3- است. وارد كردن این مواد در رژیم غذایی نه تنها باعث می‌شود پوستی لطیف و انعطاف‌پذیر داشته باشید، بلكه خطر سكته قلبی و مغزی را كاهش می‌دهد و فشارخونتان را نیز پایین می‌آورد. اگر فكر می‌كنید همه این صحبت‌ها به نوعی قرتی‌بازی! است، به شدت در اشتباهید، اشتباه شما هم ناشی از این است كه پوست را فقط یك عامل زیبایی می‌‌دانید. فراموش نكنید كه به عقیده تمام پزشكان، پوست سالم اولین سد دفاعی بدن در مقابل همه انواع میكروب‌ها و مواد آسیب‌رسان خارجی است.

علت کاهش وزن خود به خودی در چیست؟!

 تاریخ ارسال: دوشنبه، 8 خردادماه 1385
ایسکانیوز ـ کاهش وزن در برخی مواقع به صورت خود به خودی صورت می گیرد، حتی اگر فرد کاملا سالم باشد از این رو ممکن است سبب ناراحتی شخص شود. به گزارش سرویس علمی- پژوهشی ایسکانیوز، به نقل از نشریه science، کاهش وزن در افراد سالم در اکثر اوقات نشانه‌ای از بروز بیماری است. البته باید متذکر شد که کم و زیاد شدن وزن بدن در طول چند روز شاید به دلیل از دست دادن مایعات بدن باشد. دانشمندان بر این باورند که هر قدر میزان کم و زیاد شدن وزن بدن متغیر باشد، فرد ممکن است به بیماری های انگلی، سل و حتی ایدز مبتلا شده باشد. مشکلاتی از قبیل کم کاری و یا پرکاری غده تیروئید، مشکلات گوارشی، سوء هاضمه، اختلالات قلبی- عروقی، دستگاه تنفسی و کلیوی شاید از دیگر عوامل این کاهش وزن ناخودآگاه در فرد باشد که اگر با پیگیری‌های لازم مداوا شود، فرد را از مشکلات دیگر می‌رهاند.

نویسنده: آذرشکیب

رابطه میان آرتروز زانو و چاقی در زنان!

تاریخ ارسال: دوشنبه، 8 خردادماه 1385


ایسکانیوز ـ محققان به این نتیجه دست یافتند که رابطه مستقیم میان آرتروز زانو و چاقی در میان زنان وجود دارد. به گزارش سرویس علمی پژوهشی ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، هر قدر وزن در میان قشر زنان بیشتر باشد، احتمال ابتلا به آرتروز و رماتیسم زانو و مفاصل پا در آنان بیشتر خواهد شد. رماتیسم یکی از بیماری‌های رایج در سنین کهنسالی است و معمولا برای افراد چاق و سنگین وزن بروز می‌کند. افرادی که با بالا رفتن سن خود از وزنشان نمی‌کاهند باید منتظر آرتروز زانو باشند. این بیماری شایع‌ترین نوع رماتیسم پا است و ممکن است حتی برای نوجوانان و جوانان چاق نیز رخ دهد. از این روست که پزشکان به کلیه اقشار در هر سن توصیه می‌کنند که از رژیم‌های غذایی و ورزشی مناسب پیروی کنند تا به رماتیسم مفاصل پا دچار نشوند.

نویسنده: آذرشکیب

مسکن ها مانند سمی برای قلب

تاریخ ارسال: دوشنبه، 8 خردادماه 1385
ایسکانیوز ـ طبق آخرین تحقیقات مشخص شد مصرف مسکن های رایج مانند هیپوبروفن سبب بروز عارضه های قلبی در بزرگسالان می شود. به گزارش سرویس علمی پژوهشی ایسکانیوز به نقل از مجله Heart، محققان طی آزمایشی تاثیر مسکن هایی از جمله هیپوبروفن، ایندومتاسین، پندوکسن، دیکلوفناک، ملوکسی کام، کتوپروفن و پیروکسیکام را بررسی کردند و برای به دست آمدن نتیجه 1400 نفر از بریتانیایی های بین 65 تا 84 سال را که برای اولین بار به دلیل مشکلات قلبی به بیمارستان مراجعه کرده بودند در اواخر دهه 1990 با 5000 نفر از افراد سالم مقایسه کردند و دریافتند افرادی که از مسکن های ایندومتاسین استفاده کرده بودند نسبت به افراد سالم در حدود سه برابر بیشتر در معرض ابتلا به عارضه های قلبی بودند و این آمار در مورد افرادی که هیپوبروفن استفاده کرده بودند نیز صدق می کرد به شکلی که از کل بیماران قلبی یک چهارم آنها به مقدار زیادی از هیپوبروفن استفاده کرده بودند. هیپوبروفن مسکنی بسیار قوی و معروف است که در بیشتر داروخانه ها وجود دارد که در حدود 46 تن از آن در بریتانیا به فروش می رسد.

نویسنده: فرهادیان‌پور

رابطه بین چاقی و سرطان سینه

تاریخ ارسال: دوشنبه، 8 خردادماه 1385
ایسکانیوزـ طبق آخرین تحقیقات دانشمندان آمریکایی مشخص شد زنانی که در دوران بزرگسالی دچار اضافه وزن می‌شوند به احتمال بسیار زیاد نسبت به بقیه زنان در معرض ابتلا به سرطان سینه هستند. به گزارش سرویس علمی پژوهشی ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری چین، طبق آزمایشاتی بر روی 44000 نفر از زنان مشخص شد هر چه زنان در دوران بزرگسالی دچار اضافه وزن شوند بیشتر درمعرض ابتلا به انواع سرطان‌های سینه هستند. دانشمندان این تعداد را با زنانی که در دوران بزرگسالی ده کیلوگرم اضافه وزن داشتند مقایسه کردند و دریافتند که در دوران بزرگسالی در حدود 27 کیلوگرم به وزنشان اضافه شده بود در حدود دو برابر بیشتر نسبت به گروه اول به سرطان سینه مبتلا می‌شوند و همچنین این خطر در زنانی که بیش از 27 کیلوگرم به وزنشان اضافه می‌شود به سه برابر می‌رسد. به اعتقاد دانشمندان سرطان سینه رابطه مستقیمی با افزایش سطح هورمون استروژن دارد و قابل توجه است افزایش بافت‌های پرچرب استروژن تولید می‌کند و همین عمل سبب بروز سرطان سینه در زنان چاق می‌شود. طبق تئوری استروژن که بافت‌های پر چرب مهمترین تولید استروژن است قابل ذکر است سطح هورمون استروژن در زنان یائسه درحدود 50 الی 100 درصد بیشتر از زنان دیگر است وهنگامی که بافت‌های حساس استروژن درمعرض برانگیختگی استروژن قرار گیرند بیشتر رشد می‌کنند و منجر به سرطان سینه می‌شود. زنانی که در قسمت شکم خود چربی دارند بیشتر از زنانی که در قسمت مفصل ران خود چربی دارند در معرض ابتلا به سرطان سینه هستند.

 نویسنده: فرهادیان پور

موسیقی، آرام كننده دردها

 تاریخ ارسال: شنبه، 6 خردادماه 1385
جام جم آنلاین: تحقیق نشان داد موسیقی باعث كاهش میزان دردهای مزمن و مشكلات روانی و اجتماعی افراد مختلف می شود. به نوشته عرب آنلاین، محققان آمریكایی با بررسی 60 نفر دریافتند موسیقی 21 درصد از درد جسمی بیماران و 25 درصد از رنج های روانی افراد می كاهد. مارتن گود از مدرسه پرستاری باین بولتون در كلف لند گفت: تاثیر موسیقی روی دو دسته از افراد پنجاه ساله ای كه از درد مفاصل و بیماری های دیگر رنج می برند طی شش سال بررسی شد. وی افزود: گروه اول كه برای معالجه آنها از موسیقی استفاده شده بود، بهبود بیشتری به دست آوردند و به نتایج مثبتی رسیدند


نوشته شده توسط حسام در چهارشنبه 10 خرداد 1385 و ساعت 01:05 ق.ظ
| عمومي ,


نوشته شده توسط حسام در یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 و ساعت 10:05 ق.ظ
| عمومي ,

فصل بهار و حساسیت به گرده گیاهان و ...Smiley

درمان آلرژى با طب سنتى و داروهاى گیاهى

منبع خبر : روزنامه ایران Smiley

منبع : بى بى سى

شاید گل هاى بهارى و سبزى و گیاه در این فصل بسیار چشمگیر و زیبانشان بدهند، اما از آن جا كه بسیارى از مردم نسبت به گرده افشانى گلها حساسیت دارند و میلیونها انسان در اطراف محل هایى زندگى مى كنند كه نمادهاى روشن محیط و طبیعت در آن آشكار است، باید مراقبت بازتاب این مسأله بر روى خود باشند.
اینجا است كه بحث هاى دارو و درمان و موضوع مداواى افراد مبتلا به این حساسیت مطرح مى شود. برخى مى پرسند تا چه حد مى شود روى درمان هاى طبیعى و استفاده از داروهاى گیاهى و بواقع از خود طبیعت و موارد موسوم به طب سنتى براى حل این مشكل و كاستن از تأثیر گذارى محیط بر افراد صاحب حساسیت سود جست. نوعى داروى گیاهى و طبیعى به نام باتر بور «butterbur» نمونه خوبى در این ارتباط است. وقتى مسأله تب گیاهى و تب برخاسته از حساسیت هاى بهار پیش مى آید، این دارو و امثال آن به كار مى آید. نشریه پزشكى بریتانیا در یكى از شماره هاى اخیر خود با اشاره به این مسأله و نتیجه تحقیقات صورت گرفته در این خصوص نوشته است: «آنتى هیستامین ها مهمترین و عمده ترین داروهایى هستند كه براى این گونه موارد تحت استفاده قرار مى گیرند زیرا فرض این است كه به طور كلى از حساسیت ها مى كاهند و هرگونه آثار آن را مى زدایند، اما این فقط یك باور كلى است، وقتى بدن در قبال آثار معمولى و رایج زندگى در یك فصل عكس العمل نشان مى دهد و ضعیف مى شود و یا دچار انواع التهاب ها مى شود مى توان از آنتى هیستامین هاى مصنوعى و داروهاى مشتق از آن سود جست، اما این فقط یك راهكار و باور كلى است و نه یك درمان جزء به جزء. گاهى برخورد طبیعى با یك مسأله برخاسته از كج كردارى طبیعت راه و روش بهترى است و به آن باید بیشتر از راههاى استفاده از قرص و داروهاى مصنوعى روى آورد. البته باید به خود افراد و ویژگى هاى آنان نیز براى حل این مسأله توجه كرد و براى هر فرد با احتساب خصلت هایى كه دارد، به تصمیم گیرى پرداخت.»
اینجا است كه باید به بحث استفاده قرص هاى بتار بور بازگشت و آن را عمده ساخت. با خوردن این قرص در ۴ نوبت طى هر روز مى توان از حجم حساسیت هاى بدن در قبال گرده افشانى گلها كاست و این بخصوص براى مناطقى صدق مى كند كه در نزدیكى مراتع و مزارع بزرگ قرار دارند و آدم هاى حول و حوش این مزارع بزرگ، حتى كسانى كه حساسیت زیادى ندارند، مى توانند با استفاده از داروهایى از این دست مشكلات خود را كاهش دهند. نقطه اوج این عارضه، آب ریزى چشم و آماس قسمتى از بدن و منجمله بخشى از صورت بر اثر حساسیت در قبال رویش مجدد گلها است. برخى آنتى هیستامین ها در این گونه موارد در عین حل مشكل حساسیت و آلرژى یك نوع از عوارض جنبى را هم در برداشته و بهتر بگوییم ضرر ساز هم بوده اند و فرد استفاده كننده در عین رفع مشكل حساسیت اش دچار عوارض دیگرى شده كه عصبیت ها، ناراحتى دستگاه گوارش، خواب آلودگى و خستگى جسمانى از آن جمله است. در ژورنال پزشكى بریتانیا آمده است كه استفاده از باتر بور این مشكلات را تا حدى كاهش داده است. به ادعاى این نشریه، «باتربور» هم حداقل ۵۰ درصد از حساسیت هاى فصل بهار را از بین برده و از آلرژى ها كاسته و هم عوارض جانبى را كمتر كرده، چون خود نوعى از داروهاى گیاهى و درمان هاى سنتى است.
آلرژى ها، برخاسته از عوارض محیطى و از مسائل طبیعى _ زیستى هستند و به تبع آن اگر از طریق درمان با مواد طبیعى با آن برخورد شود، شاید بهتر باشد. آمار موجود مى گویند استفاده از باتر بور موجب بهبودى فرد مبتلا به عارضه آلرژى در عرض ۳۰ تا ۵۰ دقیقه شده، اما این فقط ۵۰ درصد از حساسیت ها را در بر گرفته و باقى آن نیاز به استمرار در استفاده از این قرص داشته است.
با این حال استفاده از باتربور به شكل وسیع بدون تجویز و نظر پزشك هم مى تواند مضر باشد زیرا بدن انسان ها در قبال استفاده از هر نوع داروى سنتى و قرص هاى گیاهى عكس العمل هاى متفاوتى را بروز مى دهد و گاهى یك داروى سنتى مؤثر در خصوص یك آدم اثرى منفى بر دیگران دارد. با این حال گمان مى رود باتربور یك داروى مفید براى قاطبه مردم دچار آلرژى ها در اوایل و اواسط بهار و فصل سبز شدن درخت ها و رویش مجدد گل ها باشد.
باتر بور در اكثر داروخانه ها در سطح اروپا در دسترس نیازمندان قرار دارد و مى تواند از تب هاى برخاسته از حساسیت ها هم بكاهد اما افرادى كه مى توانند با قدرى ملاحظه و روندهاى بدون رویكرد به این قرص به مقصود برسند و از آلرژى هاى خود بكاهند ارجح است كه چنین كنند تا فصل بهار و آلرژى را بدون استفاده از هیچ ماده شیمیایى مصنوعى و یا طبیعى پشت سر بگذارند و از حساسیت هاى خود بكاهند، بدون آن كه به بدن خود لطماتى عمده و تازه را وارد كنند.


نوشته شده توسط حسام در شنبه 30 اردیبهشت 1385 و ساعت 12:05 ب.ظ
| عمومي ,

ارزیابی اثر ضد قارچی عصاره برگ اوكالیپتوسSmiley

منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان

تحقیقات پژوهشگران نشان می‌دهد عصاره برگ اوكالپتوس داری اثر ضد قارچ است.
به گزارش باشگاه خبرنگارن جوان دكتر مهربان فلاحتی استادیار دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در پژوهشی به ارزیابی اثر ضد قارچی عصاره برگ اوكالیپتوس و مقایسه آن با داروی گریز و فولوین بر روی 6 نمونه قارچ پرداخت.
در این مطالعه نمونه‌ای قارچی در حضور غلظت‌های مختلف تركیبات اوكالیپتوس و داروی گریز و فولوین كشت داده شد و مقادیر حداقل غلظت مهار كنندگی از رشد و حداقل غلظت كشندگی هر یك از آنها به طور جداگانه تعیین شد.
نتایج این مطالعه حاكی است عصاره برگ اوكالیپتوس همانند داروی گریز و فولوین موجب مهار رشد تمامی گونه‌های مورد بررسی می‌شود و مقادیر حداقل غلظت برای ممانعت از رشد قارچ در عصاره برگ اوكالیپتوس در محدود یك هزارم تا هشت هزام میلی گرم در لیتر در داروی گریز و فولوین در محدوده دو دهم تا یك و شش دهم میلی گرم در لیتر محاسبه شد.
همچنین در این پژوهش حداقل غلظت كشندگی عصاره برگ اوكالیپتوس در محدود هشت دهم تا شش چهاردهم میلی گرم در لیتر تعیین شد كه نشان دهنده خاصیت كشندگی عصاره اوكالیپتوس بر روی تمام گونه‌های قارچی مورد مطالعه است.

معجزه سبز در حاشیه شهرSmiley

منبع خبر :  جام جم آنلاین

یکی از عمده ترین کاربردهای گیاه اوکالیپتوس ، استفاده از اسانس آن به عنوان پرمصرف ترین اسانس در جهان است.اوکالیپتوس درختی است بومی قاره استرالیا و از آنجا بسرعت به نقاط مختلف جهان منتقل و کشت شده است.
این درخت با آب و هوای متفاوت بخوبی سازگار شده است و مصرف متنوعی همچون تولید چوب ، اسانس ، مواد تجاری و... دارد و در بسیاری از مناطق ، جنگلکاری گزینه اول در ایجاد فضای سبز محسوب می شود.
به همین دلیل است که امروزه کشت آن مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. اگر چه طی سالیان گذشته گونه های مختلف این درخت به ایران نیز وارد شده و با شرایط آب و هوایی این مرزوبوم سازگاری یافته اند، اما این بار از این گیاه برای نجات مناطق مردابی جنوب شرق استان تهران استفاده شده است.
دکتر محسن بیگدلی ، عضو هیات علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی استان تهران و مجری این طرح ، از توانایی ها و ویژگی های متفاوت این گیاه می گوید.


با توجه به آن که اوکالیپتوس از مدتها پیش به ایران وارد شده است ، چرا دوباره مورد توجه قرار گرفته است؟
در حدود 50سال پیش اولین پایه های اوکالیپتوس به ایران آورده شد و از حدود 30سال پیش هم به صورت تحقیقاتی و البته با دیدگاه جنگلکاری مورد توجه قرار گرفتند؛ اما در حال حاضر به این گیاه از منظر فضای سبز و با توجه به دایم سبز بودن و رشد سریعش توجه شده است.
به این منظور تا به حال 3طرح تحقیقاتی در کشور انجام شده اندکه در 2طرح اولی ، شناسایی گونه های مناسب و سازگار با کشور مدنظر بوده و در ادامه ترکیبات اسانس اوکالیپتوس از نظر کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفتند.
در طرح سوم هم کشت اوکالیپتوس در جنوب شرق استان تهران و در مناطق شهرری ، کرج و اسلامشهر مورد بررسی قرار گرفت.

این گیاه چه ویژگی هایی دارد که باعث شده برای کاشت در این مناطق انتخاب شود؟
در کلانشهر تهران ، روزانه مقادیر زیادی آب به عنوان آب شرب و بهداشتی مصرف می شود که متاسفانه در نهایت به صورت زه آب به سمت مناطق جنوب شهر تهران جاری می شوند و در آنجا سطح آب بالا می آید و این معضل علاوه بر مشکلات متعدد بهداشتی ، باعث غیرقابل کشت شدن زمینهای این مناطق نیز می شود.
به همین دلیل ، برای نجات منطقه ، کشت اوکالیپتوس را پیشنهاد کرده ایم. با کاشت اوکالیپتوس ضمن آن که فضای سبز تهران گسترش پیدا می کند، می توان هزینه نگهداری فضای سبز را هم از اسانس های استحصالی از این گیاه به دست آورد.
این گیاه چون دایم سبز است پوششی مناسب در فضای سبز محسوب می شود و اگرچه آب دوست بودن و نیاز بسیار زیاد آن به آب در بسیاری مواقع جزو معایبش به حساب می آید.
این خصوصیت در مناطق جنوب شرق تهران مزیتی است که باعث خشک کردن زمین می شود. چون اوکالیپتوس مانند یک پمپ قوی عمل می کند و به کمک ریشه های عمیق خود آب را از سطوح مختلف زمین جذب می کند. این همان چیزی است که ما برای نجات منطقه احتیاج داریم.
خوشبختانه با توجه به اهمیت موضوع ، شهرداری تهران ، ورامین و اسلامشهر همکاری خوبی با ما دارند و برای کاشت این گیاه در سطح وسیع اعلام آمادگی کرده اند.

کشت اوکالیپتوس در این مناطق از چه زمانی شروع می شود؟
این طرح در دست اقدام است و در حال حاضر گونه های مناسب منطقه را شناسایی کرده ایم و برای اطمینان سازگاری آنها را مورد بررسی قرار داده ایم.
پیش بینی ما این است که کشت را به صورت مکانیزه در بیاوریم و در اراضی به صورتی کشت کنیم که سالی دو سه بار ماشین برداشت داخل ردیف ها برود و به صورت مکانیزه برگها را برای استحصال اسانس برداشت کند.
بررسی سازگاری و انتخاب بهترین و مناسب ترین گونه برای منطقه ، سه سال به طور می انجامد که طی این زمان رشد قطر و ارتفاع گیاه همراه با میزان اسانس آن مورد بررسی قرار می گیرد.
پس از آن گونه نهایی تکثیر می شود به صورت بذر و قلمه در اختیار مردم و شهرداری قرار می گیرد.

فکر می کنید کشاورزان منطقه هم از کشت این گیاه استقبال کنند و در صدد جایگزینی آن با کشت و کار فعلی خود برآیند؟
اراضی جنوب تهران عمدتا سبزی و صیفی کاری می شوند، اما از آنجا که آبهای این مزارع از فاضلاب های صنعتی و خانگی شهر تهران تامین می شوند، آلودگی های شیمیایی و بیولوژیک بسیاری خواهند داشت و در نتیجه مصرف مستقیم محصولات کشاورزی این منطقه خالی از خطر نیست ؛ بنابراین کشت اوکالیپتوس به عنوان کشتی جایگزین که محصولات آن به طور مستقیم مورد استفاده قرار نمی گیرند، گزینه بسیار مناسبی است. با توجه به آن که کشت این گیاه هم مقرون به صرفه است و حداقل درآمدی برابر با سبزیکاری دارد، مورد توجه زمین داران منطقه قرار خواهد گرفت.
در ضمن این کشت دایمی است و لازم نیست کشاورز به طور مرتب روی زمین کار کند و تجدید کشت انجام دهد.

به طور کلی چقدر از اراضی استان قرار است تحت کشت این گیاه قرار بگیرد؟ آیا نمی توان از آن در فضای سبز تمامی مناطق تهران استفاده کرد؟
اکنون در استان تهران 56هزار هکتار اراضی زه آب وجود دارند و هر سال بر این میزان افزوده می شود و پیش بینی می شود دست کم 10هزار هکتار از این زمینها زیر کشت اوکالیپتوس بروند؛ اما درخصوص بقیه مناطق تهران باید گفت یکی از معایب اوکالیپتوس حساسیت آن نسبت به سرماست ، به صورتی که سرمای کمتر از 10درجه را تحمل نمی کند.
ما برای مناطق جنوب شهر با کوتاه نگهداشتن گیاه کوشیدیم این مشکل را برطرف کنیم ، اما برای نقاط کوهستانی و مرتفع شهر گزینه مناسبی محسوب نمی شود.

بخور اوكالیپتوس ایران داروك -محلول غیر خوراكیSmiley

  حجم فایل (22189 بایت)

منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران

شرح خبر

تولید كننده :ایران داروک

اشكال دارویی :

محلول غیر خوراكی (اینهالر ) در شیشه های 60 میلی لیتری

موارد مصرف :

این فرآورده برای برطرف نمودن نشانه های سرماخوردگی ، سرفه و احتقاق بینی بكار می رود.

اجزاء فرآورده :

پودر بخور اكالیپتوس از اجزاء زیر تشكیل شده است :

1- تنتوراكالیپتوس 49% Eucalyptus globulus

2-بتنتورمورد 25% Myrtus communis

3-بتنتورپوتار 25% Cymbopogon sp

4-منتول 1% Mentolمواد موثره :

روغن های فرار نظیر سینئول (اكالیپتول) ، سیترونلول ، تیمول و فلانویید كورستین

آثار فارماكولوژیك و مكانیسم اثر :

اسانسهای موجود در این فرآورده دارای اثرات ضد التهاب ف خلط آور و ضد عفونی كننده می باشند . به نظر می رسد اثرات ضد میكروبی اكالیپتول روی باكتریهای گرم مثبت بیشتر بوده بخصوص باسیلوس ساب تیلیس و میكرو كوكوس گلوتامیس به آن حساس تر می باشد . آزمایشات در آزمایشگاه نشان داده است كه كورستین و هاپیروزید موجود در اكالیپتوس اثرات ضد ویروس آنفلونزا تیپ A دارند .

مقدارمصرف :

روزانه چند بار هر بار یك قاشق سوپخوری از پودر را در ظرف مناسب آب داغ ریخته و به مدت 10-5 دقیقه در حالی كه چشمها بسته است بخور داده شود .

عوارض جانبی :

تیمول موجود در این فرآورده ممكن است باعث تحریك غشا مخاطی گردد .

موارد منع مصرف :

این فرآورده در بیماران مبتلا به تب بالا ، سرفه های مداوم و خون ریزی دستگاه تنفسی ممنوعیت مصرف دارد

نكات قابل توصیه :

این دارو باید به صورت بخور مصرف شودو از خوردن آن اكیدا خودداری شود

در خلال بخور دادن چشمها باید بسته باشند

سرفه های مداوم ممكن است نشانگر یك بیماری جدی باشد در صورت تداوم نشانه های بیماری مصرف دارو را قطع و به پزشك مراجعه كنید .

بخور اوكالیپتوس ایران داروك (پودر)Smiley

  حجم فایل (27565 بایت)

منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران

تولید كننده :ایران داروک

اشكال دارویی :

پودر در بسته های 70 گرمی

موارد مصرف :

این تركیب برای برطرف نمودن نشانه های سرماخوردگی و احتقان بینی بكار میرود .

اجزاء فرآورده :

پودر بخور اكالیپتوس از اجزاء زیر تشكیل شده است :

1- برگ اكالیپتوس 55% Eucalyptus globulus

2-برگ مورد 10/7% Myrtus communis

3-برگ پوتار 8/3% Cymbopogon sp

4-برگ آویشن باریك 13% Ziziphora regia

5-برگ آویشن صغیر 13% Thymus kotshyanus

مواد موثره :

روغن های فرار نظیر سینئول (اكالیپتول) ، سیترونلول ، تیمول و فلانویید كورستین

آثار فارماكولوژیك و مكانیسم اثر :

اسانسهای موجود در این فرآورده دارای اثرات ضد التهاب ف خلط آور و ضد عفونی كننده می باشند . به نظر می رسد اثرات ضد میكروبی اكالیپتول روی باكتریهای گرم مثبت بیشتر بوده بخصوص باسیلوس ساب تیلیس و میكرو كوكوس گلوتامیس به آن حساس تر می باشد . آزمایشات در آزمایشگاه نشان داده است كه كورستین و هاپیروزید موجود در اكالیپتوس اثرات ضد ویروس آنفلونزا تیپ A دارند .

مقدارمصرف :

روزانه چند بار هر بار یك قاشق سوپخوری از پودر را در ظرف مناسب آب داغ ریخته و به مدت 10-5 دقیقه در حالی كه چشمها بسته است بخور داده شود .

عوارض جانبی :

تیمول موجود در این فرآورده ممكن است باعث تحریك غشا مخاطی گردد .

موارد منع مصرف :

این فرآورده در بیماران مبتلا به تب بالا ، سرفه های مداوم و خون ریزی دستگاه تنفسی ممنوعیت مصرف دارد

نكات قابل توصیه :

این دارو باید به صورت بخور مصرف شودو از خوردن آن اكیدا خودداری شود

در خلال بخور دادن چشمها باید بسته باشند

سرفه های مداوم ممكن است نشانگر یك بیماری جدی باشد در صورت تداوم نشانه های بیماری مصرف دارو را قطع و به پزشك مراجعه كنید .

نوشته شده توسط حسام در شنبه 30 اردیبهشت 1385 و ساعت 12:05 ب.ظ
| عمومي ,

بارداری مصنوعی باز هم حادثه آفریدSmiley 
 

یک پسر با سه مادرSmiley

بالاخره یک بچه هم متولد شد که جای یک مادر 3 مادر داشته باشد. چارلی پسری است که چند هفته پیش در لندن به دنیا آمده است و 3 مادر دارد که هر سه با یکدیگر خواهرند. وقتی خواهر دوقلوی الکس یعنی شارلوت، موافقت کرد تا یک تخمک به خواهرش هدیه بدهد، درهمان زمان هم خواهر دیگر الکس، هلن، به او پیشنهاد کرد که او هم می‌تواند رحمش را در اختیار این نطفه قرار دهد تا این فرزند در بدن او رشد کند. حاصل این قضیه هم چیزی که البته بهتر است بگوییم بچه ای شد که نامش چارلی است. در واقع چارلی از تخمک شارلوت و اسپرم شوهر الکس به وجود آمده است. چارلی 16 هفته پیش به دنیاآمد و هم اکنون حدود 4 کیلوگرم وزن دارد.

الکس که در لندن زندگی می‌کند می‌گوید:‌<او یک فرشته است. کاش توانایی این را داشتم که به خاطر این لطفی که خواهرهایم به من کرده‌اند از آنها تشکر کنم اما فکر می کنم که تنها کاری که می‌توانم انجام دهم این است که می‌توانم تا آخر عمر مدیون آنها باشم.>

آخر هدیه های دنیا
الکس 28 سالش بود که تصمیم گرفت با شوان، شوهرش، یک زندگی خانوادگی را شروع کند که فرزندان زیادی در خانه‌شان وول بخورند. اما وقتی که تشخیص داده شد که الکس سرطان گردن رحم ‌دارد، مجبور شد به شیمی درمانی بپردازد؛ چیزی که باعث می شد تا او قدرت باروری اش را از دست بدهد. الکس در باره این سرطان‌می‌گوید: <وقتی فهمیدم دیگر بچه دار نخواهم‌شد‌آرزومی‌کردم کاش بمیرم. چون واقعا بچه نداشتن تا پایان عمر، خیلی دردناک تر از این بود که سرطان داشته باشم. من و شوان تازه می خواستیم یک زندگی جدید را شروع کنیم و تشکیل یک خانواده درست و حسابی را بدهیم که وضع این طور شد.>
اما داستان تازه از این جا شروع می شود یعنی جایی که خواهرهای آلکس می بینند که او واقعا دچار افسردگی و دلتنگی شده است و تصمیم می‌گیرند که پایشان را به زندگی خواهرشان باز کنند. الکس در مقابل دوربین شبکه بی.بی.سی و در کنار دو خواهر دیگرش، در حالی که چارلی را در آغوشش گرفته است، می‌گوید:< آنها آمدند و پرسیدند که آیا کاری هست که ما بتوانیم برایت انجام دهیم؟ من اول کمی جا خوردم ولی کمی بعد با شوان شوهرم مشورت کردم و به آنها گفتم که ما می خواهیم بچه داشته باشیم.
همینطور‌هم‌دلم می‌خواهد این بچه تا جایی که ممکن است به من و شوان نزدیک باشد. باورتان نمی شود که شارلوت چه جوابی به من داد، او گفت اشکالی ندارد می‌توانی از نطفه من استفاده کنی. من یک حالت عجیب داشتم. آن لحظه شاید بهتر است بگویم خنده دارترین و اشک آورترین لحظه زندگی من بود.>
اما شارلوت واقعا برای الکس لاف نزده بود. او و خواهر 35 ساله شان یعنی هلن تصمیم گرفته بودند که یک بچه به الکس بدهند که این کار را هم کردند.آی وی اف تنها 25 درصد به آنها شانس این را می داد که هلن بچه دار شود. اما خوشبختانه او به خوبی توانست از پس این کار بر بیاید و بعد از اولین تلاش برای بارداری به روش آی وی اف بچه دار شد. او 9 ماه تمام هم بچه را در شکم خود نگاه داشت.
اگر چه این مدت برای مادر شدن یک مدت طبیعی است و حس مادر شدن را به هر زنی می دهد اما هلن می گوید:<من ابدا احساس ناخوش آیندی نداشتم وقتی که چارلی را به مادر واقعی اش‌باز می‌گرداندم. من شاید تنها دایه بچه بودم که او را مدتی پیش خود نگه می دارد.> او همچنین با اظهار اینکه به هیچ وجه از این کارش پشیمان‌نیست می‌گوید:< اگر الکسی یک بار دیگر هم بخواهد بچه دار شود من باز هم برایش این کار را انجام می دهم.>
شارلوت هم در این مورد اعلام می کند که از خوشحالی خواهرش بیش از اندازه خوشحال است و می گوید: <نمی‌دانم شاید این یکی دیگر از مزایای دوقلویی باشد که من تاکنون نمونه‌اش را ندیده بودم. شاید هم این صمیمانه ترین کاری بود که دو خواهر می‌توانستند در حق یکدیگر انجام دهند. اگر او باز هم از من تقاضای چنین کاری را بکند من حاضرم که برایش کاری انجام بدهم اخر من بچه های خودم را دارم.>
منبع: بی.بی.سی
 


نوشته شده توسط حسام در شنبه 30 اردیبهشت 1385 و ساعت 12:05 ب.ظ
| عمومي ,

   چگونه میتوان از تولد کودک مبتلا به بیماری تالاسمی ماژور پیشگیری نمود؟Smiley

 

گزینه اول : انصراف زوجین ناقل از ازدواج با یکدیگر :Smiley

کودک مبتلا به تالاسمی ماژور تنها از زوجینی که هر دو ناقل تالاسمی (مینور ) هستند متولد میگردد , لذا ازدواج نکردن دو فرد ناقل تالاسمی  با یکدیگر , آسانترین راه پیشگیری از تولد کودک مبتلا به بیماری تالاسمی ماژور میباشد .

گزینه دوم : پرهیز زوجین تالاسمی از بچه دار شدن :Smiley

پرهیز از بچه دار شدن و در صورت تمایل به داشتن فرزند انتخاب کودک به صورت فرزند خواندگی برای زوجین ناقل تالاسمی , دومین گزینه ممکن در پیشگیری از تولد کودک مبتلا به تالاسمی ماژور است.

گزینه سوم : تشخیص پیش از تولد Smiley (prenatal diagnosis) PND  و تعیین چگونگی به ارث رسیدن ژنها از والدین به جنین سومین گزینه ممکن در پیشگیری از تولد کودک مبتلا به تالاسمی ماژور است.

بدین منظور میبایستی ژنها , جایگاه و نوع جهش در هر یک از زوجین بررسی و سپس وضعیت توارث آنها به جنین مشخص شود .

بدیهی است در صورت اتنقال ژن معیوب توسط هر دو والد , جنین تالاسمی ماژور خواهد بود وتنها با سقط جنین میتوان از تولد کودک مبتلا به تالاسمی ماژور پیشگیری نمود .

تذکر : در صورت تشخیص تالاسمی ماژور در جنین زوج جهت دریافت مجوز سقط جنین به پزشک قانونی معرفی میگردد و پس از اخذ مجوز توسط متخصصین زنان و زایمان و در بیمارستان سقط درمانی انجام میشود . مهلت قانونی جهت انجام سقط جنین حداکثر تا هفته ی 16 بارداری است .

·      شرائط ارائه خدمات تشخیص پیش از تولد تالاسمی

بدلیل خطر تولد کودک مبتلا به تالاسمی ماژور در زوجهای ناقل تالاسمی (مینور)خدمات زیر تنها به این دسته از زوجها ارائه می شود :

مراحل انجام آزمایش ژنتیک و تشخیص پبش از تولد(PND) :

مرحله اول: بمنظور شناسائی ژن  تعیین جایگاه و نوع جهش می باستی از زن و شوهر و در موارد از سایر افراد خانواده نمونه خون تهیه و آزمایشات لازم بعمل آید.

مرحله دوم: پس از بارداری و در حدود هفته 10 بارداری نمونه بافت جنینی تهیه گردیده و در آزمایشگاه نحوه ی انتقال ژن والدین به جنین بررسی می شود . 

توصیه های ضروری :

1- با توجه به امکان طولانی شدن آزمایشات ژنتیک برای شناسایی جایگاه و نوع جهش واحتمال ضرورت انجام آزمایش ژنتیک در افراد دیگر خانواده (مانند پدر , مادرو یکی از برادران وخواهران هر یک از زوجها) اکیدا توصیه میشود قبل از تصمیم به بارداری نسبت به انجام مرحله اول  PND  اقدام شود اما در صورت بارداری قبل از انجام مرحله اول میبایستی در اسرع وقت جهت انجام مرحله اول ودوم PND به آزمایشگاه ژنتیک و تشخیص پیش از تولد مراجعه نمود.

2- به منظور پیشگیری از بارداری ناخواسته در زوجهای ناقل تالاسمی که مرحله اول PND را انجام نداده اند توصیه میشود تا انجام مرحله اول PND از یکی از وسایل مطمئن پیشگیری از بارداری (ترجیحا قرص ضدبارداری ) استفاده نمایند.

کارکنان و پزشکان مراکز بهداشتی و درمانی , پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت از آگاهی و مهارت لازم جهت راهنمایی زوجهای ناقل تالاسمی در راستای پیشگیری از تولد کودک مبتلا به بیماری تالاسمی ماژور برخوردار میباشند. لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به نزدیکترین واحد بهداشتی محل زندگی خود مراجعه فرمایید.

معرفی آزمایشگاه ژنتیک و تشخیص پیش از تولد امیرکلا :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل در سال 1378 با مشارکت مردمی اقدام به تاسیس آزمایشگاه ژنتیک و تشخیص پیش از تولد در بیمارستان کودکان امیرکلا نموده است.

این آزمایشگاه با بهره وری از امکانات پیشرفته ی روز تا کنون بیش از 400 تشخیص پیش از تولد موفق (بدون خطا ) داشته است.

نمونه برداری از بافت جنینی CVS (choronic villus sampling )  در شهرستان بابل توسط متخصص  زنان و زایمان دارای فلوشیپ پرناتولوژی انجام میشود.

آزمایشگاه با اکثر بیمه ها قرارداد داشته و کلیه هزینه ها طبق تعرفه دولتی دریافت میشود.

آزمایشگاه ژنتیک امیرکلا با معاونت بهداشتی دانشگاه و کمیته منطقه ای تشخیص پیش از تولد شمال کشور جهت پیگیری و حل مشکلات زوجین ناقل تالاسمی در راستای پیشگیری از تولد کودک تالاسمی ماژور همکاری نزدیک دارد.

آدرس : بابل- امیرکلا- بیمارستان کودکان امیرکلا

تلفن : 3245874 – 3242151 – 0111

نمابر : 3240656

بر گرفته از وبلاگ

 talasemi.blogfa.com

یک نفس اگر مرا به حال خود رها کنی
برای حمایت از بیماران تالاسمینوشته شده توسط حسام در شنبه 30 اردیبهشت 1385 و ساعت 11:05 ق.ظ
| عمومي ,

هر کی استفاده کنه از وبلاگ ولی  نظر نده الهی یه شب تا صبح سکسکه کنه نتونه  بخوابه Smiley

الهی قولنج کنه بگرده دنبالعرق بادرنجویه تا درما ن شه Smiley

نفرین من میگیره هااااااااااااااا ببین کی گفتم

دوست عزیز به خلاصه مطالب هر ماه در قسمت لینکدونی وبلاگ  مراجعه کن  و مطلب مورد نظرتو  راحت تر پیدا کن

آشنایی با بیماریهای پوستی دوران بارداری(( دی ماه))

نکات مهم تغذیه زنان ، در هنگام شیردهی((دی ماه))


نوشته شده توسط حسام در شنبه 30 اردیبهشت 1385 و ساعت 09:05 ق.ظ
| عمومي ,

کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن در سنین مدرسه و دوران بلوغ


کم خونی فقر آهن

کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن در سنین بلوغ کاهش سرعت رشد ضریب هوشی، ‌قدرت یادگیری و کاهش ظرفیت کاری را به
دنبال دارد.
وزارت بهداشت در گزارشی تغییرات رفتاری مثل خستگی و بی تفاوتی،افزایشابتلا به بیماریها،افزایش غیبت از مدرسه، افزایش شیوع و شدت کم خونی فقر آهن در دوران بارداری و به دنبال آن افزایش مرگ و میر مادران و افزایش و تولد نوزادان کم وزن و نارس را از دیگر عوارض فقر آهن اعلام کرد. بنا به این گزارش، مصرف قرص آهن و غنی‌سازی مواد غذایی در پیشگیری از کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن مؤثرست.

کمبود آهن و کم خونی فقر آهن چیست؟
اگر برای ساختن گلبول های قرمز خون ، آهن به مقدار کافی در دسترس نباشد، ابتدا فرد از ذخایر آهن بدن خود استفاده می کند، سپس در صورت ادامه کمبود ذخایر آهن بدن کاهش می یابد . اگر کمبود آهن ادامه پیدا کند ذخایر آهن بدن تخلیه می شود و کم خونی فقر آهن بروز می کند. آهن اساسی ترین ماده اولیه برای ساختن گلبولهای قرمز خون است. البته علاوه بر آهن موادمغذی دیگر هم مثل اسید فولیک، ویتامین B6 ، ویتامین B12، ویتامین C، و پر.تئین برای خونسازی لازم است که باید از طریق رژیم غذایی روزانه تامین شود.

عوارض ناشی از کم خونی فقر آهن در کودکان سنین مدرسه و نوجوانان:
آهن کافی برای حفظ سلامت ، رشد مطلوب و فراهم ساختن زمینه مناسب برای یادگیری در دوران تحصیل ضروری است. اگرچه کمبود آهن می تواند در تمام مراحل زندگی سبب کاهش قدرت ادراک و یادگیری گردد ولی اثرات نامطلوب کم خونی در دوران شیرخوارگی و در اوایل کودکی غیر قابل جبران است.کم خونی فقر آهن در کودکان زیر 2 سال و کودکان سنین مدرسه با تاخیر رشد خفیف همراه است و درمان کم خونی موجب افزایش سرعت رشد در کودکان کم خونن ممکن است به علت نقش کلی آهن در واکنش های حیاتی بدن ، رابطه آن با سیستم ایمنی و یا تاخیر آن بر اشتها باشد.
کم خونی فقر آهن در سنین مدرسه موجب کاهش قدرت یادگیری میشود. ضریب هوشی این کودکان 5 تا 10 امتیاز کمتر از حد طبیعی بر آورد شده است. همچنین در این کودکان میزان ابتلا به بیماریهای عفونی بیشتر است زیرا سیستم ایمنی آنان قادر به مبارزه با عوامل بیماریزا نیست. کودکان و دانش آموزانی که دچار کم خونی فقر آهن هستند همیشه احساس خستگی و ضعف می کنند. این افراد اغلب از ورزش و فعالیتهای بدنی دوری میکنند و یا در هنگام ورزش خیلی زود خسته می شوند. در این افراد تغییرات رفتاری به صورت بی حوصلگی و بی تفاوتی مشاهده می شود. کم خونی فقر آهن به علت تاثیر بر قدرت یادگیری و کاهش آن ، افت تحصیلی دانش آموزان را باعث می شود.

علل ایجاد کم خونی فقر آهن در دوران مدرسه و بلوغ
در سنین مدرسه بدن به دلیل رشد به آهن بیشتری نیاز دارد و مصرف ناکافی منابع غذائی حاوی آهن در این دوران منجر به کمبود آهن می شود . در دوران بلوغ به دلیل جهش رشد نیاز دختران و پسران نوجوان به آهن بیشتر از دوران قبل است و در صورتی که از منابع غذائی حاوی آهن در برنامه غذائی روزانه مصرف نشود نوجوان به سرعت در معرض خطر کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن قرار می گیرد. در دوران بلوغ ، دختران علاوه بر جهش رشد و در نتیجه نیاز بیشتر به آهن ، به علت عادت ماهیانه و از دست دادن خون نسبت به کم خونی فقر آهن بسیار حساس تر و آسیب پذیرتر هستند و به این دلیل کم خونی فقر آهن در در دختران نوجوان در مقایسه با پسران نوجوان شیوع بالاتری دارد.امروزه بخش چشمگیرى از جمعیت جهان دچار كمبود مواد معدنى و ویتامین هایى هستند كه آنها را مجموعاً ریزمغذى مى نامند.این مواد در مقادیر بسیار اندك نقش مهمى در بقاى تكامل جسمى و ذهنى، سلامت عمومى و به طور كلى كیفیت زندگى تمامى افراد ایفا مى كند.
آهن، ویتامین A و ید سه عضو خانواده ریزمغذى ها هستند كه به ویژه در چند دهه اخیر بیش از سایر ریزمغذى ها توجه محافل علمى را به خود جلب كرده است.براساس اطلاعات موجود كمبود ویتامین A، ید و كم خونى ناشى از فقر آهن در تمامى دنیا از شیوع بسیار بالایى برخوردار است.
كم خونى ناشى از كمبود آهن یكى از مشكلات عمده بهداشت عمومى است تا جایى كه تاثیر فراوانى بر روى تكامل جسمانى، رفتارى، روانى و بازده كارى افراد مى گذارد.كمبود آهن زمانى رخ مى دهد كه آهن جذب شده كمتر از حد نیاز طبیعى بدن باشد و این مسئله ممكن است ناشى از مصرف ناكافى آهن، افزایش نیاز به آهن یا از دست دادن خون به طور مزمن باشد. كمبود آهن شایع ترین علت كم خونى است و مى تواند با كمبود فولات به ویژه در دوران باردارى همراه باشد.شیرخواران و كودكان در سنین قبل از مدرسه، نوجوانان و زنان در سن بارورى به ویژه زنان باردار آسیب پذیرترین افراد نسبت به وقوع كم خونى ناشى از كمبود آهن هستند. البته در جایى كه مصرف غذاى ناكافى یا آلودگى هاى انگلى شایع باشد، مردان نیز آسیب پذیر هستند.
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانى (WHO) كودكان كم سن و سال و زنان باردار به ترتیب ۴۳ و ۵۱ درصد تاثیرپذیرترین گروه هستند.شیوع كم خونى در میان كودكان سنین مدرسه ۳۷ درصد، زنان غیرباردار ۳۵ درصد و مردان بالغ ۱۸ درصد است.كم خونى عموماً با علائمى نظیر رنگ پریدگى پوست، خستگى، تنگى نفس و بى اشتهایى همراه است.كم خونى در زنان و دختران به دلیل خونریزى هاى دوران باردارى و ماهیانه، در كودكان نارس با وزن كم و سالمندان به علت مشكلات دندانى و گوارشى و عدم مصرف غذاهاى مناسب بیشتر از بقیه افراد جامعه دیده مى شود.كم خونى عوارضى نیز با خود به همراه مى آورد كه در زنان باردار و كودكان زیر ۹ سال بیشتر خود را بروز مى كند.
عوارض كم خونى ناشى از فقر آهن در بزرگسالان، كاهش فعالیت بدنى و خستگى زودرس و در زنان باردار ضعف و ناتوانى بدنى، افزایش خطر مرگ ومیر به هنگام زایمان و افزایش خطر تولد نوزاد نارس و كم وزن و یا احتمال سقط جنین است.
كم خونى در كودكان منجر به اختلال در تكامل گفتارى و حركتى و كاهش میزان یادگیرى و گاهاً افت تحصیلى مى شود.كم خونى همچنین میزان مقاومت بدن در برابر عفونت ها را پایین مى آورد، به طورى كه میزان ابتلا به بیمارى هاى عفونى در مبتلایان به كم خونى فقر آهن بیشتر از سایرین دیده مى شود.
استفاده از غذاى كافى و متنوع ساده ترین و مستقیم ترین روش براى رساندن آهن مورد نیاز به بدن است.

عواملى كه موجب افزایش جذب آهن در بدن مى شوند، عبارتند از:
- ویتامین ث یا اسید اسكوربیك كه در مركبات ترش، سبزى هاى برگى نظیر شاهى و جعفرى و در گوجه فرنگى و فلفل سبز به میزان فراوان یافت مى شود.
- گوشت قرمز و گوشت حیوانات دریایى
- حبوبات، غلات، خشكبار، سبزیجات، ماست و تخم مرغ
بسیارى از تركیبات نیز به عنوان عامل بازدارنده جذب آهن شناخته شده اند كه در این میان مى توان به پروتئین سویا، نان سبوس دار و چاى و قهوه اشاره كرد كه خوشبختانه این اثر بازدارنده به وسیله مصرف میوه هاى حاوى ویتامین ث خنثى مى شود.
به منظور افزایش جذب آهن مى توان توصیه هاى تغذیه اى و موثرى را در پیش گرفت كه تا حدود زیادى كیفیت رژیم غذایى را بهبود مى بخشند:
- از نوشیدن چاى و قهوه حداقل ۱ تا ۲ ساعت پس از غذا خوددارى كنید.
- همراه غذا به ویژه غذاهاى حاوى آهن با جذب پایین از غذاهاى حاوى ویتامین ث نظیر آب لیمو، میوه و سالاد و سبزى تازه استفاده كنید.
- از خرید نان هاى پرسبوس پرهیز كنید. نان هاى سبوس دار اگر چه به علت دارا بودن فیبر در پیشگیرى از سرطان روده بزرگ، كاهش جذب قند و چربى و جلوگیرى از یبوست نقش دارند، ولى مانع جذب آهن مى شوند و نباید در مصرف آنها زیاده روى شود.

علائم کم خونی فقر آهن

خستگی‌ و ضعف‌ ،رنگ‌ پریدگی‌، به‌ خصوص‌ در دست‌ها و سطح‌ داخلی‌ پلك‌ها علایم‌ با شیوع‌ كمتر عبارتند از: التهاب‌ زبان‌ ،غش‌ ،حالت‌ تنگی‌ نفس‌ ،تند شدن‌ ضربان‌ قلب‌ ،احساس‌ ناراحتی‌ در شكم‌ ،علاقه‌ شدید به‌ خوردن‌ یخ‌، رنگ‌، یا خاك‌ ،استعداد ابتلا به‌ عفونت‌، بی اشتهایی، موارد کم خونی فقرآهن شدید با تنگی نفس و طپش قلب و ورم قوزک پا همراه است.

پیشگیری و کنترل کم خونی فقر آهن:

بطور کلی چهار روش اساسی پیشگیری از کم خونی فقر آهن عبارتند از:

1- آهن یاری:
آهن یاری عبارتست از توزیع قرص آهن بین گروههای آسیب پذیر و در معرض خطر کم خونی فقر آهن ( مانند زنان باردار، کودکان زیر 5 سال ، کودکان سنین مدرسه و دختران نوجوان.)
در برخی از کشورها آهن یاری یعنی توزیع قرص آهن به کودکان مدرسه ای و دختران نوجوان در زمره اقدامات پیشگیری از کم خونی فقر آهن دارد. در این روش ، قرص توسط معلمین مدارس بین دانش آموزان توزیع می شود.

2- آموزش تغذیه و ایجاد تنوع غذائی:

در برنامه غذائی روزانه دو نوع آهن " هم" ( Hame) و "غیر هم " ( Non Hame) وجود دارد. آهن " هم" در گوشت قرمز ، مرغ ، ماهی و جگر وجود دارد. آهن " غیر هم" در غذاهای گیاهی مانند غلات ، حبوبات، سبزیجات، مغزها ( پسته، بادام ، گردو، و فندق ) وانواع خشکبار ( برگه هلو، زردآلو،انجیر ، کشمش و خرما)وجود دارد. آهن غذاهای حیوانی از قابلیت جذب بالایی برخوردار است و به میزان 20 تا 30 درصد جذب می شود. در حالیکه آهن غذاهای گیاهی به میزان 3 تا 8 درصد جذب می شود و جذب آن بستگی به وجود عوامل کاهش دهنده و افزایش دهنده جذب آهن دارد.آهن موجود در زرده تخم مرغ نیز از قابلیت جذب کمی برخوردار است.گوشت قرمز، مرغ و ماهی افزایش دهنده جذب آهن هستند. این مواد غذائی ارزش دوگانه دارند. از یک سو دارای آهن " هم" می باشند و از سوی دیگر موجب افزایش جذب آهن " غیر هم" که در منابع گیاهی موجود است می شوند. یعنی اگر حتی مقدار کمی گوشت در غذا وجود داشته باشد آهن موجود در آن موجب افزایش جذب آهن غیر هم از مواد گیاهی می شود. اسید اسکوربیک ( ویتامین C) که در سبزی ها و میوه های تازه و خام وجود دارد یکی دیگر از افزایش دهنده های جذب آهن می باشد. از طریق مصرف مقداری سبزی خوردن ، پیاز و یا انواع سالاد همراه با آب لیمو یا آب نارنج تازه جذب آهن غذاهای گیاهی افزایش می یابد. البته خطر ابتلاء به آلودگی های انگلی به علت مصرف سبزی خام آلوده را نباید از نظر دور داشت. به این دلیل شستشوی صحیح و ضدعفونی سبزیجاتی که بطور خام مصرف می شوند نباید فراموش شود.
یکی از مهمترین اقدامات برای پیشگیری از کم خونی فقرآهن آموزش تغذیه به منظور ایجاد تعادل و تنوع در برنامه غذائی روزانه است. اساس آموزش تغذیه برای پیشگیری از کم خونی فقر آهن بر این اصل استوار است که در وعده های غذائی افزایش دهنده های جذب آهن و هم چنین آهن " هم " مصرف شود و یا اینکه از مصرف کاهش دهنده های جذب آهن مانند چای همراه با غذا و یا بلافاصله پس از خودداری شود. روش دیگر ، استفاده از جوانه غلات و حبوبات است که موجب افزایش آهن قابل جذب در مواد غذایی می شود. وقتی غلات جوانه می زنند ویتامین C  در آنها افزایش می یابد و میزان تانن ها و اسید فتیک کم می شود.مثلا جوانه زدن بعضی از غلات و حبوبات مثل ماش و عدس به مدت 24 تا 48 ساعت می تواند آهن قابل جذب راتقریبا به دو برابر افزایش دهد.

بطور کلی کودکان سنین مدرسه و نوجوانان باید برای پیشگیری از کم خونی فقر آهن به توصیه های ذیل عمل کنند:

- در برنامه غذائی روزانه از مواد غذائی حاوی آهن مثل انواع گوشت ها ( گوشت قرمز ، مرغ، ماهی) جگر، حبوبات ( مثل عدس، لوبیا) و سبزی های سبز تیره ( اسفناج، جعفری،....) بیشتر استفاده کنند.
- همراه با غذا ، سبزی های تازه و سالاد ( گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای ، کلم ، گل کلم و ....) مصرف نمایند.
- در میان وعده ها بجای استفاده از تنقلات غذائی کم ارزش ( پفک نمکی، چیپس، شکلات و نوشابه و... )از انواع خشکبار ( برگه هلو، آلو، زردآلو، توت خشک، انجیر خشک، کشمش، خرما) و انواع مغزها ( گردو، بادام ، فندق، پسته) استفاده نمایند. از نشیدن چای ، قهوه و دم کرده های گیاهی یکساعت قبل و یک تا دو ساعت پس از صرف غذا خودداری نمایند.
- اگر خیلی زود خسته می شوند و یا قدرت تمرکز و یادگیری آنها کم شده است ممکن است دچار کمبود آهن باشند در این مورد باید به پزشک مراجعه نمایند تا در صورت وجود کمبود آهن که با اندازه گیری میزان فریتین سرم ( شاخص ذخیره آهن بدن ) تعیین می شود درمان شوند.
- برای کاهش عوارض جانبی ناشی از مصرف قرص آهن توصیه می شود که قرص آهن را پس از غذا میل نمایند.
- یکی از علائم بروز کم خونی در دختران نوجوانی که عادت ماهیانه آنها شروع شده است و خونریزی دارند رنگ پوست سبزه مایل به زرد است.

3- کنترل بیماریهای عفونی و انگلی
ابتلا به بیماریهای عفونی موجب کاهش اشتها شده و در نتیجه دریافت مواد مغذی از جمله آهن کاهش می یابدو از سوی دیگر ،  بیماریهای عفونی در جذب و استفاده بدن از مواد مغذی اختلال ایجاد می کند و درمان به موقع و مناسب می تواند دوره عفونت و شدت آن را کاهش دهد. رعایت اصول بهداشت فردط از جمله شستن کامل دستها با آب و صابون  قبل از تهیه و مصرف غذا و پس از اجابت مزاج به منظور جلوگیری از ابتلا به آلودگی های انگلی از دیگر اقداماتی است که در آموزش دانش آموزان باید مورد تاکید قرار گیرد.

4- غنی سازی مواد غذائی:
غنی سازی مواد غذائی با آهن یکی از روش های عمده و موثر برای کاهش کمبود آهن و کم خونی فقر آهن در جامعه می باشد. در این روش آهن را به مقدار معینی به مواد غذائی اصلی که غذای عمده مردم است و هر روز مصرف می شود اضافه می کنند. نان یکی از مواد غذائی است که کشورها از سالیان پیش اقدام به غنی سازی آن با آهن و سایر املاح و ویتامین ها نموده اند. برخی از کشورها مواد غذائی دیگری مانند بیسکویت، کیک، کلوچه و سایر مواد غذائی که توسط کودکان و دانش آموزان مصرف می شود را نیز با آهن و مواد مغذی دیگر غنی کرده اند و در برنامه غذائی تغذیه مدارس از آن استفاده می کنند. مطالعات انجام شده در کشورهایی که برنامه غنی سازی را اجرا کرده اند حاکی از کاهش شیوع قابل ملاحظه کم خونی فقر آهن می باشد. در کشور ما ، غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک در استان بوشهر از سال 1380 به مورد اجرا گذاشته شده است و در طی سالیان بعد ، بتدریج در سایر استانها نیز انجام خواهد شد.

درمان کم خونی فقر آهن:
مهمترین‌ قسمت‌ درمان‌ كم‌خونی‌ فقر آهن‌ تصحیح‌ یا رفع‌ علت‌ زمینه‌ساز است‌. در این‌ صورت‌ فقر آهن‌ را می‌توان‌ به‌ خوبی‌ با مكمل‌ آهن‌ درمان‌ كرد. از عوامل‌ خطر عفونت‌ اجتناب‌ كنید.داروهای مورد نیاز برای درمان عبارتند از: مكمل‌ آهن‌: آهن‌ را وقتی‌ معده‌ خالی‌ است‌ میل‌ كنید (حداقل‌ نیم‌ ساعت‌ قبل‌ از غذا) تا جذب‌ آن‌ بهتر باشد. اگر معده‌تان‌ را به‌ هم‌ می‌ریزید، می‌توانید با مقدار غذای‌ كمی‌ آن‌ را میل‌ كنید (البته‌ به‌ غیر از شیر). اگر داروهای‌ دیگری‌ مصرف‌ می‌كنید، بعد از خودرن‌ آهن‌ حداقل‌ 2ساعت‌ صبر كنید و سپس‌ آن‌ داروها را مصرف‌ نمایید. به‌ خصوص‌ داروهای‌ ضداسید و تتراسیكلین‌ها در جذب‌ آهن‌ اختلال‌ ایجاد می‌كنند. مكمل‌های‌ آهن‌ می‌توانند اجابت‌ مزاج‌ را سیاه‌ رنگ‌ كنند، یا باعث‌ اسهال‌ یا یبوست‌ شوند. مكمل‌های‌ آهن‌ را تا 3-2 ماه‌ پس‌ از طبیعی‌ شدن‌ آزمایش‌ خون‌ ادامه‌ دهید. مصرف‌ آهن‌ به‌ مقدار زیاد خطرناك‌ است‌. یك‌ شیشه‌ قرص‌ آهن‌ می‌تواند یك‌ كودك‌ را مسموم‌ كند. مكمل‌های‌ آهن‌ را دور از دسترس‌ كودكان‌ قرار دهید.

منبع : www.tbzmed.ac.irطراحی و تنظیم: مینا منگوری


نوشته شده توسط حسام در شنبه 30 اردیبهشت 1385 و ساعت 09:05 ق.ظ
| عمومي ,

وبلاگی برای بانوان

گل سرخ

taksetareh135.blogfa.com
وبلاگ جالبیه حتما سر بزنید

نوشته شده توسط حسام در جمعه 29 اردیبهشت 1385 و ساعت 10:05 ق.ظ
| عمومي ,

سندرم تخمدان پرکیست (PCO)

تعریف

          سندرم  تخمدان پر کیست وضیعتی است که اغلب با قاعدگی نامنظم ، افزایش رشد موهای زائد ( هیرسوتیسم) و چاقی مشخص می شود. اما می تواند زنان را به اشکال متفاوت مبتلا کند. قاعدگی های نامنظم یا سنگین می توانند علامتی از این وضعیت در بالغین باشد. سندرم تخمدان پرکیست امکان دارد در زمانی که خانمی برای باردار شدن مشکل دارد بارز شود.

          علائم و نشانه های سندرم تخمدان پر کیست از اختلال در  چرخه تولید مثل منشاء می گیرد. که بصورت طبیعی هر ماهه با آزاد شدن یک تخمک از تخمدان ( تخمک گذاری ) تکمیل می شود. نام این وضعیت از ظاهر تخمدانها، در زنانی که این اختلال را دارند گرفته شده است. ( تخمدان بزرگ و پر از کیست است) این کیست ها فولیکولهایی هستند که از کیسه های مایع حاوی تخمکهای نابالغ پر
شده اند.

          گرچه این وضعیت از زمانهای دور ذکر شده است، اولین بار در سال 1930 وقتی که ایرونگ استاین و میشل لونتال در مورد گروهی از زنان بدون دوره های قاعدگی که دارای تخمدانهای بزرگ و پر کیست نوشتند د رکتب پزشکی توضیح داده شد. گاهی پزشکان این وضعیت را استاین – لونتال ، تخمدانهای پر کیست یا سندرم تخمدان پرکیست هم می نامند.

          سندرم تخمدان پر کیست یکی از اختلالات شایع هورمونی در سنین باروری در زنان در ایالات متحده است که حدود 5 تا 10 درصد افراد را گرفتار می کند. تشخیص زود هنگام و درمان تخمدان پرکیست می تواند خطر عوارض طولانی مدت مانند دیابت و بیماری قلبی را کم کند .

          سندرم  تخمدان پر کیست اختلالی است که باعث قاعدگی نامنظم و افزایش هورمون مردانه می شود. تخمدانها کیست پیدا می کنند و ممکن است نتوانند تخمک آزاد کنند.

علائم و نشانه ها

          زنانی که سندرم  تخمدان پر کیست دارند ممکن است هر کدام از چندین علامت را به شدت متفاوت نشان دهند. کمیته ای از انستیتو ملی سلامت آمریکا سه معیار برای تشخیص این اختلال تعیین کرده است.

- قاعدگی نامنظم یا فقدان قاعدگی

          این شایعترین یافته در سندرم تخمدان پر کیست است. قاعدگی نامنظم به معنای داشتن چرخه های قاعدگی است که در فواصل طولانی تر از 35 روز یا کمتر از 8 بار در سال اتفاق می افتد. این وضعیت ممکن است در هنگام بلوغ و شروع قاعدگی آغاز شود.

- هورمون مردانه زیاد

          افزایش سطوح هورمونهای مردانه ممکن است منجر به علائم فیزیکی مانند رویش موهای بلند و ضخیم در صورت و سینه، زیر شکم ، پشت ، بالای بازوها یا بالای پاها شود.جوش صورت و طاسی مدل مردانه بشود . به هر حال همه زنانی که سندرم تخمدان پر کیست دارند علائم فیزیکی ازدیاد هورمون مردانه را نشان نمی دهند. آزمایشات خونی برای تشخیص سطح بالای هورمون مردانه در دسترس است.

- رد کردن سایر وضعیتهایی که باعث ازدیاد هورمون مردانه و قاعدگی غیر طبیعی می شوند.

          علل بالقوه مانند هیپوتیروئیدی – وضعیتی که در آن بدن هورمون تیروئید کمی ترشح می کند– هم می توانند باعث ایجاد علائم شوند. هیپوتیروئیدی می تواند باعث قطع قاعدگی شود. علت محتمل دیگر افزایش پرولاکتین است که در آن غده هیپوفیز هورمون پرولاکتین زیادی ترشح می کند. این هورمون تحریک کننده تولید شیر از غدد شیری است و تخمک گذاری را مهار می کند.

          منابع دیگری برای افزایش هورمون مردانه، می تواند وجود تومور در غدد فوق کلیوی یا تخمدانها باشد. غده فوق کلیه غده کوچکی نزدیک کلیه است که هورمونهای مردانه و هورمونی به نام کورتیزون را  ترشح می کند.

          حضور کیستهای تخمدانی که در سونوگرافی توسط پزشک تشخیص داده می شود،
می توانند نشانه سندرم تخمدان پرکیست باشند. زنی ممکن است تخمدانهای پرکیستی داشته باشد ولی سندرم  تخمدان پر کیست نداشته باشد . از سوی دیگر زنی با سندرم تخمدان پر کیست ممکن است تخمدانهائی با ظاهر طبیعی داشته باشد.

          بسیاری از زنان مبتلا به سندرم تخمدان پر کیست چاق هستند. به نظر می رسد توزیع چربی بر شدت علائم اثر می گذارد. یکی مطالعه نشان داد که زنانی که چاقی مرکزی دارند ( وجود چربی در قسمت میانی بدن یا تنه ) هورمون مردانه، سطح قند و چربی بالاتری نسبت به زنانی که تجمع چربی آنها در اندمها است دارند.

          وضعیت های احتمالی دیگری که با PCO همراه می شوند این موارد هستند:

-           نازایی

-          آکانتوزیس نیگریکانس ( پوست بنفش تیره در اطراف گردن ، گودی بازو، داخل ران ، زیر پستانها و نواحی تناسلی )

-          درد مزمن لگنی

علتها  

          فرآیند چرخه تولید زنان بوسیله سطوح نوسانی هورمونهایی که در مغز تولید می شود مانند هومورن LH و FSH  و هورمونهای تخمدانی تنظیم می شوند.

          تخمدانها هورمونهای زنانه استروژن و پروژسترون و همچنین هورمونهای مردانه را ترشح
می کنند. هورمونهای مردانه شامل " تستسترون " و " آندروستن دی ان " و " دی هیدرواپی آندروستن (
DHEA) " هستند و به طور کلی هورمونهای مردانه نامیده می شوند.

          در PCO بدن زن هورمونهای مردانه زیادی تولید می کند. تخمدانها تخمک  های کمتری از زمان طبیعی تولید می کنند (کم تخمک زایی)، ممکن است اصلاً هیچ تخمکی آزاد نکنند
( عدم تخمک گذاری) در غیاب تخمک گذاری چرخه قاعدگی نامنظم یا غایب است.

          پزشکان دلیل PCO  را نمی دانند ولی تحقیقات ارتباطاتی را بین افزایش انسولین ( هورمونی که در لوزالمعده تولید می شود و به سلولها اجازه استفاده از قند را که اولین منبع انرژی بدن است می دهد ) پیشنهاد کرده اند. تصور می شود که انسولین توسط چندین مکانیسم تولید هورمون مردانه توسط تخمدانها را افزایش می دهد.

عوامل خطر

          مطالعات نشان می دهد که زنانی که خواهرانی با PCO  دارند احتمال بیشتری برای ایجاد این وضعیت دارند. تحقیقات دیگر ارتباطاتی را بین PCO و سابقه خانوادگی تولید هورمون مردانه زیادی، مقاومت به انسولین ، اختلالات قاعدگی و پرمویی نشان می دهند.

چه زمان باید بدنبال توصیه پزشکی بود.

          تشخیص زود هنگام PCO  می تواند به کاهش خطر عوارض دراز مدت مانند دیابت و بیماری قلبی کمک می کند. در صورتیکه قاعدگی های نامنظم یا سنگین دارید، اضافه وزن دارید، رشد موهای زائد صورتتان زیاد است و جوش می زنید با پزشک خود مشورت کنید .

          پزشک ممکن است شما را به یک متخصص غدد معرفی کند.

غربالگری و تشخیص

          پزشکتان ممکن است شما را از نظر بیماریهای قلبی عروقی، هورمونی و تولید مثلی ارزیابی کند. او ممکن است تاریخچه علائم شما را بگیرد و یک معاینه بالینی کامل شامل معاینه لگن انجام دهد. سایر آزمایشات ممکن شامل موارد زیر است :

- آزمایشات خونی

          امکان دارد خون شما برای انجام اندازه گیریهایی آزمایشگاهی جهت اندازه گیری سطح چند هورمون گرفته شود. این هورمونها شامل تستوسترون، DHEA و آندروستن دی ان ، LH و FSH پروژسترون و پرولاکتین و هورمون تحریک کننده تیروئید ( TSH ) که آزاد شدن هورمون تیروئید از غده تیروئید را تحریک می کند باشد. به همین شکل احتمالاً میزان قند ناشتا ، کلسترول و تری گلیسیرید هم اندازه گیری می شود.

- سونوگرافی

          پزشک ممکن است برای اندازه گیری ضخامت رحم درخواست سونوگرافی کند. سونوگرافی بدون درد است. زمانی که شما به آرامی بر روی تخت معاینه قرا گرفته اید، یک وسیله کوچک روی بدن شما قرا می گیرد. این دستگاه امواج صوتی غیرقابل شنیدن را که به شکل تصاویری در کامپیوتر ظاهر می شوند به تصویر می کشد.

- نمونه برداری از لایه داخل رحم

          برای تعیین وضعیتهای پیش سرطانی که می توانند باعث خونریزی غیر طبیعی از رحم شوند،  این کار انجام می شود. که معمولاً یک روش بدون بی حسی است و می تواند در مطب هم  انجام شود. در این روش پزشک یک نمونه بافتی را از لایه داخل رحم شما برای تحلیلهای آزمایشگاهی برمی دارد.

عوارض

          زنان دارای PCO در خطر دیابت نوع 2 ( که نام دیگر دیابت غیر وابسته به انسولین می باشد و در بزرگسالی بیشتر دیده می شود )، فشار خون، افزایش تری گلسیرید، کاهش کلسترول خوب و بیماریهای قلبی هستند. از آنجا که PCO باعث مختل شدن چرخه تولید مثل می شود و رحم در معرض میزان ثابتی از استروژن قرار می گیرند. زنان دارای PCO در خطر بیشتری برای خونریزی های غیرطبیعی رحمی و سرطان لایه داخلی بدن هستند.

درمان

          درمان PCO بستگی به توانگری اصلی هر زن مثل نازائی ، پرموئی ، جوش یا چاقی دارد . در طولانی مدت مهمترین جنبه درمان کنتـــرل خطرات قلبی عروقی مانند چاقی ، کلسترول بالا ، دیابت و فشارخون بالاست . احتمالاً پزشک از شما می خواهد که بطور منظم به او مراجعه کنید تا معاینه بالینی انجام دهد، فشارخون و سطوح قندخـــون ناشتا را برای کمک به تصمیمات درمانی پیوسته اندازه گیری کند.

زنان باردار دارای PCO   که اضافه وزن دارند علایم و نشانه های شدیدتری دارند . چاقی مقاومت به انسولین را بدتر میکند . کاهش وزن میتواند سطوح هورمونی مردانه و انسولین را کم کند . بهر حال ممکن است نسبت به زنان دیگر مشکل بیشتری در کم  کردن وزن داشته باشید یک متخصص تغذیه را ببینید و یک برنامه غذائی کاهش وزن دریافت نمایید . پزشک ممکن است یک یا چند نوع از داروهای زیر را برای کمک به کنترل علایم و خطرات همراه با PCO تجویز کند.

داروهائی برای تنظیم چرخه قاعدگی 

          اگر قصد باردار شدن ندارید، پزشک ممکن است قرصهای جلوگیری از بارداری کم هورمون را که حاوی استروژن و پروژسترون صناعی هستند تجویز کند. این داروها تولید هورمون مردانه را کم میکنند و جلوی تولید دائمی استروژن در بدن را میگیرند. این داروها خطر سرطان لایه داخلی رحم را کم میکنند و خونریزی غیرطبیعی را تصحیح می نمایند.

          درمان جایگزین دیگر دریافت پروژسترون به مدت 10 تا 14 روز در ماه است. این دارو چرخه قاعدگی را تنظیم میکند و از سرطان لایه داخلی رحم جلوگیری میکند اما سطوح هورمون مردانه را بهبود نمی بخشد.

          تحقیقات استفاده از متفورمین را برای درمان PCO ارزیابی میکنند، این دارو بصورت خوراکی در درمان دیابت نوع 2 استفاده میشود. متفورمین از تولید و آزادسازی قند از کبد جلوگیری میکند و بنابراین برای انتقال قند به سلولها به انسولین بیشتری نیاز است. چندین کار آزمائی بالینی دریافته اند که متفورمین تخمک گذاری را بهبود بخشیده و سطوح هورمون مردانه را در زنان دچار PCO کاهش داده است . امید است متفورمین در طولانی مدن عوارض قلبی عروقی ناشی از PCOرا کم کند.

داروهائی برای کاهش رشد مو

          پزشک ممکن است برای تعدیل اثرات ناشی از افزایش هورمون داروهایی را تجویز کند. اسپیرنولاکتون(آلداکتون)اثر هورمونهای مردانه را متوقف میکند و تولید هورمونهای جدید مردانه را متوقف میکند . اسپیرنولاکتون یکی از داروهای دفع کننده آب است و ممکن است باعث شود بیش از روزهای دیگر ادرار کنید. عوارض جانبی دیگر آن ، خشکی پوست، سوزش سردل ، سردرد و خستگی است. دیگر داروهای ضدهورمون مردانه فیناسترید و فلوتامید هستند اما این داروها گرانتر از اسپیرنولاکتون هستند و عوارض جانبی بیشتری دارند.

داروهایی برای دستیابی به حاملگی

          ممکن است برای حاملگی نیاز به داروهائی برای تحریک تخمک گذاری داشته باشید. کلومیفن یک داروی ضد استروژن است که 5 روز در هفته در اولین بخش چرخه قاعدگی استفاده میشود. اگر کلومیفن به تنهائی موثر نباشد ممکن است در همراهی با آن نیاز به کورتیکواستروئیدها ، ترکیبی از LH و FSH بنام گونادوتروپین یا FSH به تنهائی داشته باشید .

 

جراحی

          اگر داروها به ایجاد و حاملگی کمک نکنند ، پزشک امکان دارد توصیه به یک جراحی سرپائی بنام لاپاراسکوپی تخمدان کند . در این روش جراح برش کوچکی روی شکم میدهد و لوله ای را که به یک دوربین کوچک وصل است ( لاپاراسکوپ ) در آن قرار میدهد . دوربین تصاویری با جزئیات از تخمدانها و اندامهای لگنی مجاور آن در اختیار جراح قرار میدهد . سپس جراح وسایل جراحی را از برشهای کوچک پوستی دیگر وارد میکند . و از جراحی لیزر یا الکتریکی برای ایجاد سوراخهایی در فولیکولهای بزرگ شده در سطح تخمدانها استفاده میکند .

          هدف این کار تحریک تخمک گذاری با کاهش سطوح LH و هورمونهای مردانه است. پزشکان مطمئن نیستند این چگونه اتفاق می افتد. یک فرضیه این است که سوراخ کردن سلولهای تخمدانی تولید کننده هورمون را تخریب میکند .

برداشتن موها

          چندین راه برای برداشتن موها وجود دارد. این موارد برداشتن با تیغ plucking و استفاده از ژلها و کرمها و لوسیونها است. بهرحال برداشتن موها امکان دارد که پوست را تحریک کند بنابراین از راهنمائی های موجود در بسته استفاده کنید و میزان کمی از آن را روی ناحیه ای دلخواه از پوست برای تعیین اینکه آیا برایتان مناسب است یا خیر امتحان کنید.

          درمان هفته ها ادامه خواهد داشت . بعد از آن میتوانید درمان را تکرار کنید.

سایر انتخابها برای برداشتن مو شامل موارد زیر است .

الکترولیز

          برای برداشتن دائمی موهای زائد ، بعضی از زنان علاوه بر درمان طبی تحت الکترولیز هم قرار میگیرند. در این روش سوزن نازکی داخل فولیکول مو قرار داده میشود و از جریان الکتریکی برای از بین بردن فولیکول مو استفاده میشود. از آنجا که تنها یک فولیکول در هر مرتبه درمان میشود ، این روش برای نواحی بزرگ بدن مفید نیستند . کیتهای الکترولیز خانگی بی اثر هستند چرا که فولیکول در عمق مو قرار دارد و بنابراین سعی کنید یک کارشناس الکترولوژیست این کار را برایتان انجام دهد .

درمان لیزر

          ماده ای که به مو رنگ می دهد، ملانین نام دارد. این ماده نور را از لیزر جذب کرده و آن را تبدیل به حرارت می کند که باعث از بین رفتن فولیکول مو می شود. نیاز به چندین مرحله درمان است. درمان لیزر بیشترین اثر را برروی موهایی که در مرحله رشد هستند دارد و همه موها در یک مرحله یکسان رشدی قرار ندارند. این روش می تواند در هر محلی در بدن به جز اطراف چشمها به کار گرفته شود.

          لیزر درمانی بیش از همه در افرادی با موهای تیره و پوست روشن قابل استفاده است. علاوه بر مو، پوست هم رنگ خود را از ملانین می گیرد و پوست تیره با ملانین بیشتر می تواند، انرژی لیزر بیشتری را جذب کند که منجر به آسیب پوست و بی رنگ شدن آن می شود. به هرحال پزشکان شروع کرده اند به استفاده از وسایل و تکنیکهای لیزرئی که نتایج بهتری را برای افراد تیره پوست دارند.

مراقبت از خود

          ممکن است توصیه های گیج کننده ای را از رسانه های ارتباط جمعی، گروههای حمایتی و کارشناسان بهداشتی در مورد نقش تغذیه در کنترل وزن شنیده باشید. بیشترین عدم توافقات مربوط به نقش کربوهیدراتها است. کربوهیدراتهای با زنجیره های بلند مثل گلوکز که نوعی قند است می باشند. دستگاه گوراشی شما این زنجیره ها را به مولکولهای کوچک قند که وارد جریان خون شما شده و باعث آزاد شدن انسولین می شود تقسیم می کند.

          رژیم غذایی کم چرب و پرکربوهیدرات که در سالهای اخیر عمومیت یافته می تواند سطح انسولین را افزایش دهد. بسیاری از کارکنان تغذیه و سلامتی به زنان دارایPCO  توصیه می کنند که رژیم کم کربوهیدارت داشته باشند. به هر حال رژیمی که برای جبران کاهش کربوهیدرات ، پروتئین بیشتری را توصیه کند ممکن است جذب چربیهای اشباع را افزایش دهد، سطح کلسترول خون شما را زیاد کند و خطر بیماری قلبی را در شما بیشتر و بیشتر نماید.

          بعضی برنامه های رژیمی PCO کربوهیدرات را به درصد مشخصی از کالری محدود می کند. مثلاً 40 تا 45 درصد کالری کل. بقیه رژیمها توصیه به خوردن کربوهیدراتهای پرفیبر می کنند. هر چه غذایی فیبر بیشتری داشته باشد آهسته تر هضم شده و سطح قند خون آهسته تر زیاد
می شود. کربوهیدراتهای پر فیبر شامل نان و غلات کامل، ماکارونی کامل، برنج قهوه ای و لوبیاها  است .

          رژیم بسیار کم کربوهیدرات هدف مطلوبی نیست. کربوهیدراتها مواد مغذی بسیار مهمی هستند بنابراین آنها را به شدت محدود نکنید . به جای آن از کربوهیدراتهای پر فیبری که در بالا گفته شد به همراه محدودیت در کربوهیدراتهای کم سالم مثل سودا ، آبمیوه زیاد، کیک ، آبنبات ، بستنی ، شیرینی و کلوچه استفاده کنید.

          مطالعات بیشتر می تواند نشان دهد که چه برنامه رژیمی بهتر است. اما واضح است که کاهش وزن به وسیله کم کردن کل کالری دریافتی برای زنان دچار PCO سودمند است.

          با پزشک متخصص تغذیه خود در تماس باشید تا بهترین رژیم را برای شما تعیین کنند. اهمیت ورزش کمتر مورد بحث و جدل است. ورزش قند خون را با افزایش انتقال قند از خون به سلولهای شما از طریق کاهش مقاومت به انسولین کاهش می دهد. افزایش فعالیت بدنی روزانه در زنان دچار PCO و شرکت آنها در یک برنامه منظم فعالیت بدنی برای درمان و پیشگیری از مقاومت به انسولین و کمک به کاهش وزن بسیار مهم است.

 

ترجمه: دکتر رها پازکی مرداد 84


نوشته شده توسط حسام در جمعه 29 اردیبهشت 1385 و ساعت 09:05 ق.ظ
| عمومي ,

ازدواج ناموفق انسان را بیمار می‌كند

ازدواج همواره پیام آور شادی و سلا‌مت نیست .

به اعتقاد روان شناسان با اینكه ازدواج كردن در مجموع از مجرد بودن بهتر است و سبب بهبود سلا‌مت انسانها می شود با این حال نمی توان گفت هر ازدواجی این تاثیر را می گذارد.

محققان معتقدند ازدواج پر استرس سبب به خطر افتادن سلا‌مت می شود.

همچنین ازدواجهای ناموفق خطری برای سلامت انسان است و درموارد زیادی به طلا‌ق منجر می‌شود .

رابطه تبخال با سرطان

مطالعات نشان داد: تبخال‌هایی كه منشا آنها مشخص نیست، می‌تواند نشان‌دهنده سرطانی باشد كه تاكنون مخفی باقی مانده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از نشریه تومورشناسی لانست، تبخالی كه به بیش از سه هفته طول بكشد، دمایی بیش از 38 درجه داشته باشد و منشا و علت پدید آمدن آن مشخص نباشد، می‏تواند علامت نوعی سرطان مخفی باشد.
بر اساس این گزارش، به سختی می‌توان عوامل اصلی به وجود آمدن چنین تبخال‌هایی را مشخص كرد، ولی تحقیقات نشان می‌دهد عواملی همچون عفونت‌ها، سرطان‌ها و بیماری‌های قلبی و عروقی می‌توانند؛ مهم‌ترین منشاهای اینگونه تبخال‌ها باشند.
افرادی كه به تبخال‌های بی منشا مبتلا می‌شوند در معرض خطر بیشتری در ابتلا به سرطان قرار دارند.
مطالعه بر روی بیش از 43 هزار نفر كه به تبخال‌های بدون منشا دچار شده‌اند نشان می‌دهد میزان ابتلای این افراد به سرطان بیش از دیگر افراد جامعه است.

برداشت از : شریف نیوز

بینا شدن ۴ نابینا با پیوند سلول‌های بنیادین در ایران

چهار بیمار كه بینایی یك چشم خود را از دست داده بودند، از طریق درمان بوسیله پیوند سلول‌های بنیادین، بینایی خود را به دست آوردند.

به نوشته «كیهان»، دكتر بهاروند عضو تیم سلول‌های بنیادین پژوهشكده «رویان» در پنجمین نشست علمی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشكی كه با عنوان «سلول های بنیادین، انقلاب دوم بیوتكنولوژی» برگزار شد، تصریح كرد: اخیراً با استفاده از سلول‌های بنیادین و با كمك مركز تحقیقات چشم بیمارستان «لبافی‌نژاد»، چهار بیمار را كه بینایی یك چشم خود را از دست داده بودند، از طریق استخراج سلول‌های بنیادی چشم سالم و پیوند آن به چشم معیوب، درمان كردیم؛ به گونه‌ای كه هم اكنون بیماران بینایی چشمان خود را به طور كامل به دست آورده‌اند.

گفتنی است، در پایان این مراسم ضمن پاسداشت مجاهدت‌های علمی مرحوم دكتر سعید كاظمی آشتیانی، رئیس فقید پژوهشكده رویان، یاد و نام وی گرامی داشته شد.

خبر خوش به زوج‌های نابارور

دبیر علمی دوازدهمین کنگره باروری و ناباروری ایران اعلام کرد: سالانه حدود 100 هزار زوج جوان به تعداد زوج‌های نابارور کشور اضافه می‌شود که 90 درصد این افراد صاحب فرزند می‌شوند.

به گزارش مهر، دکتر محمدرضا نوروزی امروز در جمع خبرنگاران افزود: این کار با روش‌های درمانی دارویی، جراحی و در نهایت درمان‌های کمکی مانند IVF ،IUI و میکرواینجکشن انجام می‌شود.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به عوارض و پیامدهای مخرب محدود کردن مراکز اهدای جنین به چند مرکز خاص گفت: در حال حاضر حدود 40 مرکز درمان پیشرفته ناباروری در کشور فعالیت می‌کنند حال آن که برخی دست اندرکاران مربوطه در وزارت بهداشت با صدور بخشنامه‌هایی در صدد ایجاد محدودیت جدی در فعالیت مراکز اهدای جنین هستند؛ این در حالیست که این محدودیت‌ها به بروز اختلالات جدی ژنتیکی و تنوع قومی در مناطق مختلف کشور منجر خواهد شد.

نوروزی تصریح کرد: عدم ثبت اطلاعات دقیق اهداکنندگان و گیرندگان جنین با توجه به حفظ اسرار زندگی مردم از طریق بانک ثبت اطلاعات و نگهداری جنین از مهمترین کاستی‌های پیش‌روی دست‌اندرکاران این علم است.

وی تاکید کرد: قرار است طی طرحی از طرف انجمن باروری و ناباروری به سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، طرح طبقه‌‌بندی کیفی و همچنین قیمت تمام شده خدمات مشخص شود.

نوروزی اظهار داشت: تبلیغات گمراه کننده در درمان ناباروری جرم تلقی می‌ شود و جلوگیری از چنین تبلیغاتی و استاندارد کردن مراکز باروری و ناباروری در کشور مهمترین هدف انجمن باروری و ناباروری ، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی کشور است.
نوشابه بخورید، پوكی استخوان بگیرید!

یک متخصص تغذیه گفت: خطر ابتلا به بیماری پوکی استخوان در بین زنانی که بر اساس عادات نامناسب تغذیه، روزانه یک لیوان نوشابه مصرف می‏کنند 3 برابر دیگر افراد است.
دکتر علی کشاورز در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: عادات غذایی مناسب و یا نامناسب ابتدا توسط خانواده ایجاد می‏شود و تحمیل آن از سوی جامعه در مرحله بعد قرار دارد. بنابراین اگر از همان ابتدا با ایجاد ذائقه غذایی مناسب، مواد مغذی جایگزین مواد غذایی کم ارزش شود، این شیوه صحیح غذایی به طور طبیعی برای فرزندان نیز تبدیل به عادت می‏شود.

وی اظهار داشت: اگر 80 درصد زنان کشور در سنین بعد از 35 سالگی به مشکلات استخوانی دچار می‏شوند ناشی از عدم مصرف لبنیات بوده، چون این مواد مغذی که از جمله مهمترین گروه غذایی است مورد توجه قرار نمی‏گیرد.

این متخصص تغذیه تصریح کرد: مصرف سرانه لبنیات در کشور 80 تا 85 لیتر است، در صورتی که در برخی از کشورهای دیگر نظیر هلند این مقدار 480 لیتر یعنی 6 برابر مصرف سرانه ایران است.

وی گفت: استاندار میزان مصرف گروه لبنیات در کشور به گونه ای است که هر فرد حداقل باید طی روز 3 واحد لبنیات یعنی معادل یک لیوان شیر، دو فنجان ماست و یک قالب کوچک پنیر مصرف کند اما اغلب افراد این گروه غذایی را به علت حذف وعده صبحانه مصرف نمی‏کنند.

کشاورز با بیان اینکه مشکلات استخوانی در کشور هم اکنون به معضل تبدیل شده است، گفت: در تنظیم برنامه غذایی باید از 4 گروه اصلی غذایی که به ترتیب بیشترین و کمترین مصرف شامل گروه غلات نظیر نان، برنج و ماکارانی، گروه لبنیات نظیر شیر، ماست، پنیر و کشک، گروه گوشت مرغ، ماهی، تخم مرغ و حبوبات، گروه سبزی‌ها ‌و میوه‌ها ‌استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه در قاعده هرم غذایی که بیشترین حجم را به خود اختصاص داده غلات و حبوبات و در راس آن که کمترین حجم را شامل می‏شود، چربی‌ها ‌و شکر قرار دارند بنابراین باید مصرف روغن و شکر در زندگی روزانه محدود شود، تصریح کرد: در الگوی جدید غذایی، میوه‌ها ‌و سبزی‌ها ‌در قاعده هرم به عنوان بیشترین حجم مصرف قرار داده شده است.

یك شیوه جدید برای درمان چاقی

دانشمندان مرکز پرتو درمانی «ولمن» در بیمارستان عمومی ماساچوست وابسته به دانشگاه هاروارد برای اولین بار از لیزر در درمان چاقی استفاده کردند. با استفاده از این کشف می‌توان بدون گرم شدن پوست نواحی چاق بدن را لاغر کرد.

به گزارش مهر، در این تحقیق دانشمندان توانستند طول موجی از لیزر را شناسایی کنند که بدون تبخیر آب بافتی تنها بر چربی‌های بدن تاثیر می‌گذارد.

لیزر با سه طول موج 915، 1210 و 1720 نانومتر می تواند بدون تاثیر بر آب سلولی و بافتی تنها چربی‌های بدن را گرم کند.

این پژوهشگران با آزمایش تاثیر لیزر با طول موج 1210 در خوک‌ها دریافتند با استفاده از این لیزر می‌توان بدون ایجاد شکاف در پوست، چربی‌های زیر پوستی را به عمق یک سانتیمتر برش داد.

اثرات اختصاصی این طول موج بر بافت‌های بدن می‌تواند در درمان بسیاری از بیماری‌ها مانند آکنه‌های مقاوم به درمان استفاده شود.

دانشمندان آمریکائی عقیده دارند: با استفاده از این لیزر می‌توان غدد سباسه پوست افراد مبتلا به آکنه که میزان معتنابهی چربی تولید می‌کند را بدون آسیب به پوست تخریب کرد. به این ترتیب نه تنها آکنه‌های شخص درمان می‌شود بلکه از مصرف داروهای پر عارضه‌ای مانند اکوتان هم پیشگیری می‌شود.

با استفاده از این نوع لیزر می‌توان بسیاری از بیماری‌ها مانند سلولیت و تجمع چربی درون رگ را طی بیماری آترواسکلروزیس درمان کرد.

این مطالعه به طور مشروح در 26 نشست سالانه انجمن لیزر در طب و جراحی در بوستون مطرح شد

رزیمهای غذایی خطرناك

در دنـیای اینترنـت پـرسـرعـت، ماشـیـن های خـودپــرداز، اتومبیل های تند رو و غذاهـای حـاضـری، وقـت گـذاشـتـن برای حفظ عادتهای سالم و مناسب غذایی دشـوار بنـظر میرسد.
غذاخوردن كه پیش ازاین یك اولویت مهم محسوب میشد،به موضوعی جنبی تبدیل گشته است كه توجه زیـادی به آن نشده و معمولا در لابه لای كارهای روزانه دیگر گنجانده می شود.
گذشته از این، برخی از عادتهای غذایی كه بتصور شـما موجب كاهش وزن می گردند، در واقع ممكن است منجر به افزایش وزن شوند. خوشبختـانه ترك عادتهای غذایی غلط آسـان بـوده و وقـت زیادی نمی گیرد و موجب خواهد شد تا از زندگی سالم تر و اندامی متناسب تر برخوردار شده و از غذا خوردن بیشتر لذت ببرید.
برخی از این عادت های نادرست بشرح زیر می باشند:
1- نخوردن صبحانه ;اشكال چیست؟ نخوردن صبحانه یك اشتباه بزرگ محسوب میشود. صبحانه سالم نه تنها باعث افزایش انرژی و بازشدن فكر و ذهـن میـگردد، بـلـكه مـوجب انتخاب و مصرف مناسب وعده های غذایی دیگر در ادامه روز توسط شما خواهد شد.همچنین خوردن صبحانه ممكن است به شـما در مـصـرف كمتر كالری در ادامه روز كمك نماید. یك تحقیق دانشگاهی نشان داده كه مصرف مقدار كالری مشخص در ابتدای روز اثر سیر كنندگی بیشتری نسبت بمصرف همان مقدار كالـری در ساعتهای دیرتر خواهد داشت كه این امر موجب كاهش مجموع كالری مصرفی در روز می گردد.راه حل: خوردن صبحانه مناسب احتمال بكارگیـری عـادتهای نادرسـت غـذایـی را در وعـده هـای دیگر كاهش میدهد. صبحانه را كامل صرف نـمایـیـد. از مـواد لـبنی كم چرب، تخم مرغ و نانهای سبوس دار استفاده كنید.2-غذا خورن پیش از خواب ;اشكال چیست؟اگر میخواهید رویاهای شیرین ببینید، پیش از خواب از غذا خوردن دوری كنـیـد. با اینكه نتایج قطعی مبنی بر افزایش وزن بر اثر خـوردن غذا پیـش از خواب وجود ندارد، پرخوری، مصرف غذاهای ادویه دار و چرب، یـك تا سـه سـاعت پیش از وقت خواب منجر به كاهش كیـفیت و مدت خواب و مـوجـب كـسـالـت، خـستـگـی و كـوفــتــگی در روز بــعد خواهــد شد. خوردن غذاهای چرب پیش از خواب سبب كند شدن تخلیه معده و تشدید سوءهاضمه و مصرف غذاهای ادویه دار منتهی به صـدمات و سـوزشـهای قلـبی و نـیز سوء هاضمه خواهد شد. راه حل:سعی كنید حداقل 4 ساعت قبل از خواب اقدام به خـوردن غذا نـموده و چنانچه پیش از خواب احساس گرسنگی كردید مقداری میوه جات تازه مصرف نمایید. 3- پرخوری; اشكال چیست؟شـاید اگـر پرخوریهای رایج مربوط به سبزیجات میشد، متخصصان تغذیه مشكلی با این نوع خوردن پیدا نمیكردند، اما متاسـفـانـه پرخـوری مـعـمـولا" در مـورد غـذاهـای چـرب و نشاسه دار نـمودار میشود. زیاده روی در ایـن نـوع مـواد غـذایی منجر به افزایش وزن و نارضایتی شده و جنبه اجتماعی خوشایندی به دنبال نخواهد داشت. راه حل: وعده های غذایی خود را بجای 3 وعده پرحجم، به 5 یا 6 وعـده كـم حـجـم تـر تـقـسـیم كنید. خوردن غذاهای سالم و كم حجم حاوی كربوهیدراتهای كمپلكس و پروتئین درطول روز نه تنها اشتهای شما را كنترل می كند، بلكه احتمال پرخوری را نیـز كـاهـش خواهـد داد.تعدد وعده های غذایی همچنین باعث سوزانده شدن مقدار بیشتری كالری میگردد چرا كه متابولیسم بدن همواره به فعالیت می پردازد.
4- گرسنه ماندن ;اشكال چیست؟برخلاف تصور، گرسنه ماندن باعث میشود وزن بدن بدلیل ذخیره سازی چربـی افزایـش یابد. هنگامیكه برای مدتی طولانی غذا نمی خورید، بدن شما بدلیل مـحروم مـانـدن از مواد غذایی دچار آشفتگی میگردد و در انتها هنگامیكه دوباره شروع به خوردن میكنید، بدن شما گمان میكند كه باید كالری مصرفی را بچربی تبدیل نماید چون نمیداند چـقدر طول می كشد كه دوباره غذا بخورید. بنابراین چربیها با شما باقی میمانند.. امروز میخواهم كه شما را با یك رمان عشقی بسیار غمناك آشنا كنم . یك داستان واقعی كه با یك عشق خالص بین یك پسر و دختر جوان آغاز شد و با وجود تمام حسادتها به سرانجام رسید اما افسوس از دست تقدیر كه عاقبت غم انگیزی برای آنها رقم زد.عشقی كه از یك نگاه ساده اما عمیق در یك جشن تولد در یك اتاق كوچك آغاز شد و با چرخش در شهرها ی دور به دنیای ابدی ختم شد. اگر میخواهید تمام این داستان زیبا را بخوانید و سرنوشت 2قهرمان این داستان واقعی را بدانید میتوانید ازاینجا را كلیك كنید تا در قسمت فایل این گروه جذاب تمام قسمتهای این رمان عشقی زیبا ولی غمناك را بخوانید . داستانی كه هر خواننده ای را تحت تاثیر قرار داده است راه حل: اگر هدفتان از گرسنگی كشیدن كاهش وزن است باید در برنامه رژیمی خود تجدید نظر نمایید. بجای گرسنگی یك برنامه مناسب ورزشی برای خود تعیین نموده و بـیشـتـر بـه باشگاه بروید.از میوه جات، سبزی جات، حبوبات، گوشتهای كم چرب و ماهی استفاده كنید. سعی كنید چهار یا پنج بار در هفته طبق یك برنامه منظم ورزش نـمایـیـد. بهترین روش كاهش وزن تمرینات مرتب و رژیم غذایی مناسب است و نه محـروم كـردن بـدن از مواد غذایی مورد نیاز آنهم به مدت طولانی.5- انجام كاری دیگر بهمراه غذا خوردن ; اشكال چیست؟ نه تنها پرداختن به كاری دیگر همزمان با غذا خـوردن مـوجب ریـخت و پـاش آن در اطراف شما می شود، منجر بـه پـرخوری و در نتیجه افزایش وزن نیز خـواهد شـد. اگـر هنـگام تماشای تـلوزیـون، صـحبـت بـا تـلفـن و یا بـازی ویـدئـویی مشــغول غـذا خـوردن شوید، این عوامل خارجی پرت كننده حواس باعث میشوند شـما توجه كمتری به گـرسنـگی و نشانه های سیرشدن كه بیان كننده كافی بودن مقدارغذا و احساس سیری میباشند، بنمایید. بعلاوه وقتی در حین انجام كاری شروع به غـذا خوردن میـكنید، دیگر توان توقف نخواهیـد داشت چرا كه عمل خوردن تبدیل بـه حركـی غـیر هوشیارانه و مكانیكی بدون توقـف می شود ; راه حل سعی كنید در هر لحظه فقط روی یك چیز تمركز نمایید. چرخ زدن در آشپزخـانـه هـنـگام صحبت با تلفن ایده مناسبی نیست. اگر فقط می خواهـید دست یا دهانـهتـان مشغول باشد، سرگرمی غیر از مواد خوراكی پیـدا كـنـیـد. آدامـس بجوید، گیتار بنوازید و یا گردن همسرتان را ماساژ دهید.
6- سریع خوردن ; اشكال چیست؟زندگی بسرعت می گذرد. ولی آیا دوست دارید زندگی شما نیز سریع تمام شود؟ بعید اسـت. دفـعـه بـعـد سـعـی كنـید غـذای خود را آهسته تر بخورید چون سریع غذا خوردن كمكی بـشما نكرده و برعكس باعث افزایش وزن می گردد. از زمان شروع غذا تقریبا 20 دقیقه طول میـكشد كه علائم سیری به مغز برسند بنابراین اگر شما ظرف 5 یا 6 دقیقه غذای خود را تمام كنید، مغز فرصتی پیدا نمی كند كه به بدنتان بگوید كه سیر شده اید و این باعث زیاده خوری و پر كردن معده بیش از مقدار مورد نیاز خواهد گردید. راه حل ; آهسته غذا بخورید،ریلكس باشید، خوب بجوید و از مزه غذا لذت ببرید. به اینصورت مغز شما متوجه می شود كه در حال غذا خوردن هستید بنابراین می تواند به بدنتان بگوید كه سیر شده اید.
- 7-آب نخوردن به اندازه كافی ;اشكال چیست؟ پوشـیده نیـسـت كه آب مایعی حیات بخش برای هـمـه موجودات طبـیعت از جـمله انـسـان اسـت. نـكتـه جالب اینجا است كه ننـوشـیدن مقـدار كـافـی آب در طـول روز متابولیسم و سـوخت ساز بدن را كنـد نـمـوده و مـمكن است باعث اضافـه وزن نیـز بـشـود. آب ماده ای ضـروری برای فعالیتهای متابولیك بدن، از جمله سوزاندن كالری، محسوب می گردد.راه حل تا زمانیكه در كویر لوت زندگی نمی كنید، آب فراوانی اطراف شما وجود داشته و باید زیاد از آن بـنـوشـیـد. 8 تا 10 لیـوان و اگر ورزش میـكـنید حتی بیشتر از این مقدار. خوردن آب بجای انـواع نـوشـانه نـیـز بـسیـار مـنـاسـب است. نوشابه ها معمولا" زودتر احساس تشنگی را نـسبت به آب از بـیـن مـی بـردنـد و دارای كالریهای بی ارزش بوده و باعث می شود بعد از 30 دقـیـقه مـجددا" احساس گرسنگی نمایید.8- نخوردن میوه و سبزیجات به مقدار كافی;مشكل چیست؟بسیاری از مواد غذایی مـورد نـیـاز بـدن در انـواع میـوه و سبزی وجـود دارند كه امتناع از خودن آنها باعث كمبودها و مشكلاتی در بدن خواهد شد.
راه حل تنها راه تامین مواد معدنی و ویتامینهای مورد نیاز بـدن، مـصرف مـیـوه و سـبـزیجات تازه و خالص می باشد. بنـابـرایـن بـاید سـعی شـود این مواد را جزء لاینفك رژیم غذایی قرار داده و همیشه به مقدار كافی از آنها استفاده نمایید.;9- خوردن تنقلات هنگام گرسنگی
مشكل چیست ؟ خوردن تنـقلات هنگام گرسنگی باعث ایجاد عادتهای غذایی ناسالم میشوند. استفاده از مـواد غـذایـی كم ارزش و شكم پركن مانند شكلات، چیپس و پوفك، تنـها باعث برهم خوردن رژیم غذایی شده و مشكلاتی را برای بدن به همراه خواهد داشت.
راه حل: با شكم سیر از خانه خارج شوید. گـرسـنـگی مـمكـن اسـت منـجـر بـه خـریدن و خوردن تنقلات گردد. شكلات، پوفـك و چـیـپس هیـچ كـدام نـمی توانند جای یك صبحانه، نهار و شام سالم و رضایت بخش را بگیرند.خوب بخورید، خوب زندگی كنید:برنـامـه هـای غـذایـی سـاده و دخیل نمودن خوردنی های سبك و سالم میتواند دنیایی از تغییرات در رژیم غذایی ایجاد كنـد. مـتـنـاسب بـمانید، انرژی خود را افزایش دهید و از غذا خوردن لذت ببرید.

وزن خود را برای همیشه ثابت کنید

دانشمندان راهی پیدا کرده اند که با آن می توان به آسانی این کار را انجام داد و دیگر سراغ رژیم های غذایی سخت نرفت.
بررسی هایی که به تازگی انجام شده نشان می دهد، کلید این معمای خیلی سخت که سال ها ذهن بشر را به خود جلب کرده بود در دست یک هورمون کوچک است که وظیفه کنترل اشتها را بر عهده دارد.
این هورمون که لپتین نام دارد اگر به بدن کسی تزریق شود، وزن او را در همان حالت نگه می دارد و فرد دیگر چاق نمی شود تا مجبور شود با گرفتن رژیم های سنگین وزنش را پایین بیاورد.
هورمون کارآمد لپتین در بافت های چربی بدن ساخته می شود و به همین خاطر، وقتی که وزن بدن کم می شود مقدار لپتین در بدن نیز کاهش پیدا می کند و ما اشتهای خودمان را نمی توانیم راحت کنترل کنیم و به خاطر همین بیشتر می خوریم.

زنجبیل، دوای سرطان بدخیم

بنا به یک پژوهش تازه، فلفل و زنجبیل سرطان‌های بدخیم را درمان می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری «رویترز»، مطالعات تازه از سوی یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه میشیگان آمریکا نشان می‌دهد که زنجبیل (ginger) قادر است سلول‌های سرطان تخمدان را از بین ببرد و مصرف ترکیبی از زنجبیل و فلفل غدد سرطانی لوزه المعده را درمان می‌کند. این مطالعات تازه شواهد پیشین مبنی بر خاصیت ادویه‌های پرطرفدار برای درمان یا جلوگیری از رشد سرطان‌ها را تایید می‌کند.


نوشته شده توسط حسام در چهارشنبه 3 اسفند 1384 و ساعت 11:02 ق.ظ
| عمومي ,

برنج قهوه ای

 برنج قهوه ای همون برنج معمولی است با این تفاوت که ٌصیقل نخورده.کمی رنگش تیره تر است.اما خاصیتش ۱۰۰۰۰ برابر و کمتر چاق میکند بیشتر سیر میکند.مغازه ی گوینداس در اختیاریه ارزانترش را دارد.جای دیگه مثل های لند بیخودی گرونه.فقط برای پخت ۱ پیمانه آب بیشتر احتیاج دارد.۱۰ دقیقه دیرتر میپزد.ولی خییییییلی خوشمزه است.


نوشته شده توسط کاترین در دوشنبه 10 بهمن 1384 و ساعت 11:01 ق.ظ
| عمومي ,

delsash@yahoo.com


نوشته شده توسط حسام در پنجشنبه 6 بهمن 1384 و ساعت 10:01 ق.ظ
| عمومي ,

دکتر حسین قاسم‌پور:جوانی، با پوستی بدون چروک

 متخصص بیماری‌های پوست و مو و زیبایی


پوست بزرگ‌ترین و وسیع‌ترین عضو بدن موجودات زنده است. پوست انسان مرز نازك میان بدن او و محیط اطراف است و، علاوه بر انجام برخی اعمال حیاتی، فرد را در مقابل آسیب‌ها و صدمات گوناگون محافظت می‌كند.

فرآیند پیری پوست


پوست سالمْ لطیف، شاداب و بدون لك است، رنگی یكنواخت و روشن دارد و هیچ‌گونه نشانه‌ای از تغییر رنگ و پوسته ‌پوسته شدن بر روی آن مشاهده نمی‌شود.
پوست از خارج به داخل دارای سه بخش است:
1. اپیدرم (روپوست)، كه خارجی‌ترین لایه پوست را تشكیل می‌دهد؛
2. درم (پوست)؛
3. هیپودرم (زیرپوست)، كه حاوی ضمائم پوستی، عروق و اعصاب است.
در طول زمان، همراه با افزایش عمر، در تمامی لایه‌های پوست تغییراتی به‌وجود می‌آید كه منجر به پیری می‌شود. در لایه اپیدرم (روپوست)، علاوه بر سلول‌های تشكیل‌دهنده آن، دو نوع پروتئین رشته‌ای‌شكل به‌نام كلاژن و الاستین وجود دارد. این دو نوع پروتئین مسئول قوام، استحكام، سفتی، ارتجاع و انعطاف‌پذیری پوست هستند.


پیدایش چین و چروك‌های پوستی عمدتاً ناشی از تغییراتی است كه در سطح سلول‌ها و بافت‌های لایه درم (لایه دوم) پوست رخ می‌دهد؛ مثلاً تعداد و حجم الیاف انعطاف‌پذیر كلاژن و الاستین كاهش می‌یابد و عملكرد آن‌ دو ضعیف می‌شود، همچنین سلول‌های سازنده آنها كم می‌شود. در نتیجه، از حالت ارتجاعی و كشسانی پوست كاسته می‌شود. در پوست یك فرد جوان، رشته‌های كلاژن متعدد است، به‌طور منظم قرار گرفته و شبكه بیضی‌شكلی را تشكیل می‌دهد. در زیر این الیاف كلاژن، رشته‌های دیگری به‌نام الاستین وجود دارد. رشته‌های الاستین در زیر محل اتصال لایه دوم و اپیدرم در تمام سطوح پوست پراكنده شده‌اند. اما در پوست یك فرد پیر، این رشته‌ها دچار تغییرات فیزیكی و شیمیایی می‌شوند كه به‌ دنبال آن، چین و چروك پوستی ظاهر می‌شود. در پوست پیر، ضخامت لایه‌ها كاهش می‌یابد كه ناشی از كم شدن تعداد و اندازه رشته‌های قوام‌دهنده و سفت‌كننده پوست است.


در لایه خارجی پوست (اپیدرم) هم طی فرآیند پیری تغییراتی به‌وجود می‌آید. تعداد سلول‌های این لایه نسبت به اپیدرم فرد جوان كمتر می‌شود. همچنین، در اندازه، شكل و عملكرد سلول‌های لایه اپیدرم تغییراتی ایجاد می‌شود. سرعت تكثیر و ازدیاد سلولی، و میزان سوخت‌‌وساز آنها كاهش می‌یابد. نفوذپذیری این لایه نسبت به مواد خارجی و عوامل محیطی اعم از تركیبات شیمیایی و غیرشیمیایی بیشتر می‌شود. در كل، پوست آسیب‌پذیرتر می‌شود و، در صورت پیدایش زخم، دیرتر بهبود می‌یابد.


تغییرات دیگری هم در روند پیری رخ می‌دهد: تغییر رنگ پوست، سفید شدن موها، كاهش عملكرد و فعالیت غدد چربی‌ساز (سباسه) و غدد عرق، تغییرات بافت تغذیه‌كننده پوست، كاهش بافت عروقی و كاهش خون‌رسانی پوست. همچنین تغییراتی در سطح سلول‌های ایمنی پوست، كه مسئول دفاع از بدن در مقابل عوامل محیطی و میكرو‌ب‌ها هستند، رخ می‌دهد كه ماحصل آن كاهش قدرت دفاعی و مقاومت نسبت به بیماری‌ها و افزایش آسیب‌پذیری پوست در مقابل عوامل آسیب‌رسان فیزیكی و شیمیایی است. طی فرآیند پیری، فعالیت غدد چربی‌ساز و غدد عرق كم می‌شود. فرد پیر كمتر چربی می‌سازد، بنابراین، پوست او خشك‌تر به‌نظر می‌رسد.

چروک صورت، نماد پیری


در پیری پوست، پوست صورت بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا در معرض دید همگان است و نقش مهمی در برقراری روابط اجتماعی، فردی و شغلی افراد دارد.
طول عمر و گذر زمان تغییراتی را در پوست صورت ایجاد می‌كند كه از علائم پیری‌ است.


مهم‌ترین آنها عبارت است از: شلی و افتادگی پوست، آتروفی (لاغری پوست)، پیدایش چین و چروك، پیدایش لك‌های تیره یا قهوه‌ای‌رنگ، ایجاد فرورفتگی‌های متعدد، و تغییرات عروقی كه منجر به كدر شدن رنگ پوست می‌شود. شلی پوست نشان‌دهنده تغییرات استحاله‌ای و تخریبی در بافت‌های نگهدارنده و بافت‌های همبند پوست است. این تغییرات دو نوع است: تغییرات پاتولوژیك، كه در سلول‌ها و اجزای تشكیل‌دهنده سلول‌های پوست و بافت‌های نگهدارنده آن رخ می‌دهد؛ و تغییرات كلینیكی (بالینی)، یعنی تغییراتی كه با چشم آنها را می‌بینیم.


تغییراتی كه با افزایش سن در پوست صورت ایجاد می‌شود عبارت است از:
جذب و تحلیل تدریجی بافت چربی زیرجلد؛
كم شدن تدریجی ضخامت پوست یعنی نازك‌تر شدن آن؛
كاهش خاصیت ارتجاع و انعطاف‌پذیری پوست؛
سست شدن اتصالات و چسبندگی پوست به بافت‌های حمایت‌كننده و نگه‌دارنده؛
تغییر شكل اسكلت، رباط‌ها و ماهیچه‌ها.
مجموعه عوامل ذكر شده تغییراتی در ظاهر و چهره فرد ایجاد می‌كند.

عوامل دخیل در تسریع پیری پوست


عوامل متعددی پیری سلول‌ها را تسریع می‌كنند كه به دو دسته تقسیم می‌شوند:


الف. عوامل ذاتی (داخلی)، كه همان ژن یا واحدهای وراثتی است. افزایش خطاهای ژنتیكی در طول زمان همراه با افزایش سن، باعث تجمع اثرات تخریبی می‌شود و پیری در سلول‌ها بروز می‌كند. در زنان، عوامل هورمونی هم بر این موارد اضافه می‌شود و فرآیند پیری را تسریع می‌كند.
ب. عوامل محیطی (خارجی) كه مهم‌ترین آنها اشعه ماورای‌بنفش نور آفتاب است.


نور خورشید، اگرچه مفید و حیات‌بخش است، دارای اثرهای زیانباری نیز هست. پوست انسان عضوی حساس است و آسیب‌ها و صدمات وارده بر آن در اثر تابش نور خورشید پیری زودرس این عضو را به‌ دنبال دارد. آفتاب‌سوختگی، خشك و كدر شدن پوست، بروز ضایعات پیش‌سرطانی، پیدایش چروك‌های ریز و درشت پوستی، و حتی ابتلا به بدخیمی‌های پوستی از عوارض تابش پرتو فرابنفش نور خورشید است. امروزه با مصرف ضد آفتاب‌ها می‌توان تا حدودی از بروز این عوارض جلوگیری كرد.

مبارزه با پیری پوست


مبارزه با پیری از طریق استفاده از داروها یا روش‌های درمانی طبی و غیرطبی (جراحی) امكان‌پذیر است. از جمله روش‌های درمانی طبی می‌توان به مصرف ضد آفتاب‌ها، استفاده از اسیدهای میوه‌ای و تركیبات ویتامین A یا رتینول (Retinol) اشاره كرد. امروزه از نظر علمی ثابت شده است كه این تركیبات بخصوص رتینول و مشتقاتش در صورت مصرف موضعی طولانی‌مدت اثر ضد پیری دارند.
چروك‌های پوستی را به سه نوع تقسیم می‌كنند:


1. چین و چروك طبیعی كه بیان‌كننده حالات روانی، روحی، احساسات درونی، و تنش‌های هیجانی و عاطفی هستند. این چین‌ها در اطراف بینی و لب‌ها به‌وجود می‌آیند.
2. چین‌هایی كه در اثر پدیده پیری در سنین 25 تا 30 شروع به ظاهر شدن می‌كنند، مانند عمیق‌تر شدن خطوط خنده، خطوط اخم و خطوط افقی پیشانی.
3. چین و چروك‌هایی كه بعد از دهه پنجم زندگی و عمدتاً در اطراف لب‌ها یا روی گونه‌ها پدیدار می‌شوند.


درمان‌های مختلفی برای از بین‌ بردن این نوع چین و چروك‌های پوستی وجود دارد. مهم‌ترین و بهترین درمان ضایعات ناشی از پیری پوست جراحی است كه اصطلاحاً به آن لیفتینگ (lifting) گفته می‌شود. جراحِ پوست صورت را برش می‌دهد و پوست را به سمت عقب و خارج می‌كشد، سپس لبه‌های پوست را در محلی كه از پیش طراحی شده ثابت می‌كند و می‌دوزد. ضمن عمل كشیدن پوست و ثابت كردن آن در محل جدید، عضلات و بافت‌های نگه‌دارنده زیرین هم اصلاح و ترمیم می‌شوند. هیچ‌كدام از روش‌های درمانی ضد پیری را نمی‌توان جایگزین روش جراحی لیفتینگ كرد.
در طی عمل لیفتینگ، ظاهر چروك‌ها بهبود می‌یابد و فرد جوان‌تر به‌نظر می‌رسد؛ ولی این عمل باعث توقف شل‌شدگی و سستی پوست نمی‌شود و با تشخیص جراح شاید پس از گذشت چند سال نیاز به عمل جراحی تكمیلی یا عمل مجدد باشد.


عمل لیفتینگ زمانی انجام می‌شود كه فرد احساس كند نیاز به چنین عملی دارد، ولی سن استاندارد برای آن 35 ـ 45 است، یعنی درست زمانی كه چروك‌های دور لب هنوز ایجاد نشده‌اند.
از روش‌های درمانی دیگر می‌توان به عمل ساییدن یا تراشیدن پوست با مواد شیمیایی (peeling) و وسایل مكانیكی (dermabrasion) اشاره كرد. طی عمل درم‌ابریژن، پوست با كمك مواد زبر و خشن تراش داده و ساییده می‌شود. پس از بهبودی زخم ناشی از این عمل، پوست جدید تشكیل می‌شود كه به‌مراتب جوان‌تر و زیباتر از پوست قبلی خواهد بود.


روش دیگری كه به‌ منظور جوان‌سازی پوست پیشنهاد می‌شود و انواع خاصی از چروك‌ها بخصوص چروك‌های ظریف، ریز و سطحی را برمی‌دارد درمان با اشعه لیزر است. لیزر نوعی نور تقویت‌شده با طول موجی خاص است. پوست آسیب‌دیده در اثر تابش مستقیم نور آفتاب، ضایعات و چروك‌های ناشی از افزایش سن، جوشگاه‌ها یا اسكار عمل جراحی، ضایعات سالك و آبله‌مرغان، همگی، با اشعه لیزر برداشته می‌‌شوند.


در روش درمان با اشعه لیزر، برش و لایه‌برداری پوست آن‌قدر ادامه می‌یابد تا به لایه‌های زیرین پوست برسیم. در طی این مراحل، پوست مجدداً ترمیم می‌شود و پس از بهبودی زخم، پوستی جدید و جوان جایگزین می‌شود. این روش تا حدود زیادی چروك‌های قبلی را از ‌بین ‌می‌برد. در ضمن، پوستْ صاف، یكدست، شفاف و خوش‌رنگ می‌شود.

از دیگر روش‌های درمانی جوان‌سازی پوست، استفاده از مواد پركننده است. این مواد عمدتاً كلاژن‌های تزریقی‌اند كه به‌طور صناعی یا نیمه‌صناعی ساخته شده‌اند و، از طریق تزریق با وسایل و سرنگ‌های مخصوص در اتاق عمل با شرایط استریل، چروك‌های عمیق، فرورفتگی‌ها، چین و شكن‌ها، خطوط عمیق اخم، پیشانی یا اطراف لب‌ها پر خواهد شد.


استفاده از سم بوتولیسم (Botox) باعث فلج شدن ماهیچه‌های حالت‌دهنده صورت می‌شود. در پوست صورت انسان ماهیچه‌های ظریف سطحی بسیاری وجود دارد كه انقباض پی‌درپی و ممتد این عضلات باعث ایجاد چین و شكن و پیدایش چروك می‌شود. این ماهیچه‌ها با انقباضات خود باعث تغییر در حالات چهره فرد می‌شود (حالت اخم، شادی، هیجان، خنده،...). این عضلات به منظور افزایش قدرت عضلانی ساخته نشده‌اند، به این معنی كه هرچه این عضلات كمتر كار كنند (كمتر منقبض شوند) چروك‌های كمتری در پوست صورت ایجاد خواهد شد.


ورزش‌های صورت كه این قبیل عضلات را منقبض می‌كنند باعث ایجاد چروك می‌شوند و چروك‌های موجود را برجسته‌تر و عمیق‌تر می‌كنند و نباید انجام گیرند. سم بوتولیسم باعث فلج موقتی (چند ماهه ) این ماهیچه‌ها می‌شود. فلج شدن این عضلات و عدم انقباض آنها باعث جلوگیری از پیدایش چروك جدید و از بین‌ رفتن چروك قبلی خواهد شد؛ مثلاً خطوط پیشانی، خطوط اخم و خطوطی كه در اثر حركات عضلات چشم ایجاد می‌شود با این روش درمانی از بین می‌رود.■

دکتر مریم رهنمون - پزشک خانواده :راز تندرستی در تغذیه خوب است

به هر گردهمآیی و میهمانی که برویم حتماً سخنی از رژیم غذائی ، افزایش وزن ،تغذیه خوب و اینکه چه بخوریم، چه ویتامینی بگیریم ، از کجا مواد غذائی را تهیه کنیم که بهتر باشد، به میان خواهد آمد. حال چه بهتر که اندکی بیشتر در اینباره سخن بگوییم.

 

تغدیه خوب چیست؟


تغدیه خوب یکی از کلیدهای زار تندرستی است. غذای خوب آن است که حاوی ویتامین ها و املاح و فیبر زیاد باشد و بر عکس حاوی چربی زیاد نباشد. رژیم غذائی حاوی فیبر زیاد برای اکثر افراد رژیم بسیار خوب و مناسبی است و در رژیم غذائی سالم باید 5 وعده میوه و سبزی گنجانده شود( در مورد نادر که به دلیل بیماریهای ویژه داشتن چنین رژیمی ناممکن است سخن نمی گوئیم)
تغذیه خوب این است که توجه به آنچه که می خوریم و تا چه اندازه باید بخوریم، داشته باشیم و برآن باشیم که روزانه بیشتر از کالری مصرفی انرژی دریافت نکنیم.چه کسانی باید بیش از دیگران به تغدیه خود توجه کنند. پرسش این است که آیا باید تغییر در رژیم غذائی خود بدهند؟چه عادت غذائی داشته باشیم بهتر است؟


برای اکثر افراد شاید بسیار سخت باشد که رژیم غذائی خود را تغییر بدهند، ولیکن حتی مختصر تغییر رژیم غذائی در سلامتی آدمی بسیار مهم است و سهم به سزائی دارد.
و نکته مهم این است که کوشش برآن باشد که راه را ادامه دهید. و اگر خود نتوانستید به نتیجه نهائی برسید سپس درباره آن با پزشک و یا کارشناس ویژه تغدیه مشورت کنید. چندین نکته در رژیم غذائی خوب بسیار مؤثر است که من کوشش می کنم آنها را یاد آور شوم.

نکته مهم در یک تغذیه خوب این است که آدمی به نقطه ضعف خود در رژیم غذائی آگاهی داشته باشد.
الف- اگر شما3 تا 5 بار در روز از سبزیها و میوه ها در رژیم غذائی دارید. اگر کلیسم به اندازه کافی می گیرید. اگر روزانه High Fiber می  خورید، اگر آشامیدنی مانند آب به اندازه کافی می گیرید، همین گونه ادامه دهید.
ب- اگر نکات بالا را در رژیم غذائی خود ندارید باید کوشش کنید و بیاموزید که چگونه رژیم غذائی خود را تغییر بدهید.
برای موفق شدن در اینکار باید آهسته و آرام در رژیم غذائی خود تغییر بدهید. افرادی که در ابتدای راه کوشش می کنند که به سرعت دگرگونی های بزرگ و بسیار متفاوت به رژیم غذائی عادی خود بدهند اکثراً در این راه ناموفق خواهند بود و در نیمه راه دوباره به عادت پیشین خود باز می گردند. در حالیکه آنان که این تغییر غذائی را با مقدار کم و آهسته تر آغاز می کنند، موفق تر خواهند بود.
ج- هر چند روز یکبار گاهی لازم است که حتی بنویسید در آن روز چه خورده اید و چه نوشیده اید- خوبی اینکار در این است که با بررسی این برآورد متوجه خواهید شد که آیا بیشتر لازم است که سبزیها و میوه ها و فیبر را در رژیم غذائی خود بگنجانید و یا اینکه لازم است از مقدار چربی و یا گاهی از میزان پروتیئن دریافتی در روز بکاهید .
د- گاهی لازم می شود که از کارشناس ویژه تغدیه کمک بگیرید. آیا فکرمی کنید شما چنین احتیاجی به یک کارشناس دارید؟ به ویژه اگر از بیماری دیگری نیز به همراه رنج می برید که احتیاج به رژیم غذائی ویژه ای دارید. بهتر است که با کارشناس تغذیه گفتگو کنید.


پرسش اگر این است که تا چه اندازه آگهی ها و روزنامه و مجلات می توانند ما را در یک رژیم غذائی خوب راهنما باشد؟


به هر حال باید این را پذیرا باشیم که رژیم های غذائی از منابع مختلف با یکدیگر تفاوتهائی دارند و گاهی هم به قول معروف با یکدیگر ضد و نقیض هستند. بنابراین پیش از اینکه هر یک را برگزینید، نیکوتر آن است که با پزشک خود گفتگوئی داشته باشید.
ولیکن نکته های زیر را به خاطر داشته باشید.
1- در مورد رژیم غذائی و کاهش وزن هرگز به ناگهان معجزه ای روی نخواهد داد. یک رژیم سخت غذائی ممکن است به طورموقت و برای مدت کوتاه به کاهش وزن شماکمک بکند ولیکن بسیار دشوار است که آن را بتوانید ادامه دهید و در ثانی گاهی اگر هم بتوانید آن را ادامه بدهید برای سلامتی و تندرستی شما ممکن است درست نباشد.
2- یک تغذیه خوب را نمی توانید که در یک قرص بگنجانید
ممکن است بتوانید با خوردن یک قرص ویتامین و یا املاح مصرفی را به اندازه کافی بگیرید، ولیکن به خاطر داشته باشید که بدن شما بهترین و بیشترین میزان ویتامین و املاح را از یک رژیم مناسب و خوب می گیرد. و نکته دیگر آنکه از جنبه روحی و روانی نیز یک رژیم غذائی مناسب به مراتب به شما آرامش بهتری خواهد داد تا اینکه بخواهید با شتاب فقط ویتامین را بگونه قرص وارد بدن کنید.
3- کوشش کنید که رژیم غذائی متفاوت داشته باشید و همیشه از یک نوع غذا استفاده نکنید و حتی اگر هم شده غذای جدید را به مقدار کم تست کنید و در رژیم خود بگنجانید. این خود یکی از راه هائی است که رژیم غذائی غلط گذشته شمار ا دگرگون خواهد کرد.
4- به خاطر داشته باشید، آنچه که در آگهی های بازرگانی می بینید و می خوانید و یا داستانهائی در مورد آنان که اینگونه توانسته اند به وزن دلخواه خود برسند فقط به نکته بازارگرمی آن توجه کرده اند و هرگز برای شما از عوارض آن و یا حتی از اینکه عده ای هم هستند که آن راه را رفته اند و بر عکس افزایش وزن پیدا کرده اند سخنی به میان نخواهند آورد.
توجه داشته باشید که خود شما بهتر از هر کس دیگری در این مورد می توانید به خود کمک کنید. به نکات زیر توجه کنید خود ببینید که چه آسان می توانید در این راه موفق باشید.

پرسش این است که حال چگونه رژیم خود را تغییر بدهیم؟


این نکته را به خاطر بسپارید که همه از رژیم غذائی کم چربی بهره مند خواهند بود. پس اگر شما از رژیم غذائی پرچرب تا به حال استفاده می کردید، کوشش کنید که دو تا سه مورد از موارد زیر را رعایت کنید
1- لبنیات کم چرب مانند شیرو پنیر و ماست کم چرب را جانشین لبنیات پرچرب گذشته کنید.
2- در رستوران و یا حتی در خانه به ویژه در آمریکا رسم بر آن است که غذا را با نان و کره شروع می کنید تا غذای اصلی آماده می شود. کوشش کنید که همین مقدار کره یا مارگارین را از رژیم غذائی خود حذف کنید و یا اینکه از افزودن Sour Cream بر غذای خود پرهیز کنید. از Salad Dressing تاآنجا که ممکن است استفاده نکنید.
3- اگر گوشت استفاده می کنید، کوشش کنید آن را به صورت پخته یا کباب آماده کنید به جای اینکه آن را با روغن سرخ کنید. پوست مرغ را حتماً بکنید. هفته ای حداقل یکبار ماهی را جایگزین گوشت های دیگر در رژیم غذائی خود کنید.
4- حتماً سبزیها و میوه ها را با غذای اصلی و یا مابین غذا در رژیم خود داشته باشید.
5- قبل از اینکه چیزی را از فروشگاه مواد غذائی بخرید رویش را بخوانید که بدانید چه میزان کالری و از چه موادی این کالری را می گیرید؟
6- اگر خارج از خانه غذا می خورید، حتماً به میزان چربی که می گیرید، توجه داشته باشید. غذای بیرون به ویژه خوراکهای خوش مزه رستورانها بسیار چرب هستند. حداقل کاری که می شود کرد این است که از Salad Dressing و دسر پرهیز کنید. این خود تا اندازه ای جبران خسارت خواهد کرد.
7- از نوشابه های کم کالری استفاده کنید. از همه بهتر و نیک تر آب است. کوشش کنید چائی و قهوه روزانه را بدون شکر و یا حداقل با شکر کمتر بگیرید.
به خاطر داشته باشید که رژیم غذائی متعادل و مناسب و ورزش روزانه برای سلامتی شمابسیار مهم است، حتی اگر که نتوانید با این روش وزن خود را کاهش دهید. کوشش خود را بکنید که این نکات را در رژیم غذائی خود رعایت کنید. از امروز کوشش کنید که یک روز به پیاده روی خود در هفته بیافزایید.
به خاطر داشته باشید که خوردن غذای سالم معنی اش این نیست که غذا طعم خوب نداشته باشد و یا اینکه بدون هیچگونه ادویه و یا مواد معطر باشد. غذا در درجه اول باید خوب و دلچسب باشد تا آدمی بتواند با آرامش و لذت از آن بهره ببرد.
مطلب مهم دیگر این است که یک رژیم غذائی خوب فقط به کاهش وزن و تناسب وزن و بدن کمک نمی کند، بلکه یک رژیم خوب می تواند درمانگر بسیاری از بیماریهای ما باشد. حال آندکی درباره High Fiber Diet که سخن بگوییم ، خود بیشتر متوجه این نکته خواهید شد.
خوراکی که حاوی فیبر مناسب و یا زیاد باشد در درمان بسیاری از بیماریها مانند یبوست، هموروئید ، دیورتیکولوزیس Irritable Bowel Syndrome کمک بسیار می کند. همینطور باعث کاهش کلسترول در بدن خواهد شد و در بسیاری از بررسی ها دیده شده است که رژیم حاوی فیبر زیاد در پیشگیری ازبیماریهای قلبی- دیابت( بیماری قند) و برخی از سرطانها نیز مؤثر است.


چگونه می توانیم که فیبر مناسب و زیاد در تغذیه روزانه خود داشته باشیم؟


اگرچه این امر در ابتدا مشکل به نظر می رسد و لیکن بسیار ساده خواهد بود اگر به نکات زیر توجه کنیم
1- به جای نان سفید از نان حاوی سبوس(  Whole  Grain) استفاده کنیم. کوشش کنیم برنج قهوه ای ( Brown Rice ) را جانشین برنج سفید کنیم که می دانم این امر در نزد ایرانیان و با رژیم غذائی و خوراک های خوب ایرانی اندکی مشکل خواهد بود.
از مواد غذائی زیر بیشتر استفاده کنیم:
- Brown Rice
- Oatmeal- Multiple grain cereals
- 100%whole wheat bread
- Popcorn
همیشه روی پاکت Cereal را بخوانید . برخی از آنها میزان بسیار کمی فیبر دارند. به خاطر داشته باشید که تمام آنها حاوی فیبر کافی نیستند.
- اگر بتوانید روزانه 4/1 فنجان Wheat Bran و یا Miller's Bran به سریال یا آبمیوه خود به ویژه آب سیب اضافه کنید، بسیار خوب خواهد بود. این را می توانید از Health Food Store و یا خواربار فروشی های معمولی خریداری نمایید.
- هر هفته کمی لوبیا پخته بخورید.
- میوه و سبزی و سالاد را حداقل در 3 تا 5 بار در روز در رژیم غذائی خود بگنجانید.
- میوه ها و سبزی های زیر حاوی فیبر می باشند.
سیب، لوبیا، انواع توت و (بری ها)، بروکلی، هویچ، گل کلم، انجیر، نخود سبز، پرتقال، گلابی و آلو


با درد معده چه کنیم؟


بسیاری از افراد از نفخ شکم و احساس گاز در شکم و ورم معده ویا دردهای شکم پس از مصرف خوراک حاوی فیبرشکایت دارند. بهترین راه این است که در ابتدا با مقدار کم فیبر شروع کنید و اگر راحت بودید مقدار آن را آرام آرام افزایش دهید.و یا اگر با نوعی فیبر مشکل دارید آن را با نوع دیگر عوض کنید. و یا اگر با یک نوع شروع کردید و راحت بودید حداقل یکهفته آن را ادامه دهید و سپس فیبر جدید دیگری به رژیم خود اضافه کنید.
البته این فقط در مورد افرادی است که از نفخ معده و گاز شاکی هستند. افرادی که مشکل ندارند که می توانند هر نوع فیبر و به هر مقدار که دوست دارند استفاده کنند. بسیار مهم است که وقتی مقدار فیبر در رژیم غذائی خود را بالا می برید مقدار مایع (آب) دریافتی رانیز بالا ببرید. و تقریباً می شود گفت که باید به اندازه دولیوان آب بیشتر ازقبل بنوشیدبه طور کلی اگر چنانچه رژیم High Fiber دارید. میزان 6 تا 8 لیوان آب در روز کمک فراوان به تغذیه شما خواهد کرد.
دوباره بهتر است یاد آور شویم که یک رژیم غذائی متعادل و مناسب ،همراه باورزش روزانه برای سلامتی هر فردی در هر وزنی و در هر زمانی و مکانی و موقعیت بسیار مهم است. به ویژه بزرگتر ها که خود می توانند راهنما و پیشگام برای فرزندان و جوانان خود باشند. باشد که در فرصت های آینده اندکی هم درباره افزایش وزن در کودکان سخن بگوییم
. 


چند مورد در زیر نام می برم که اگر یکی ازاینها شامل حال شما می شود ، شما بهتر است که درباره رژیم غذائی خود با پزشک خود مشورت کنید.
1- اگر پزشک با شما با توجه به سابقه پزشکی شما در مورد شانس خطراتی از قبیل فشار خون و یا کلسترول بالا سخن گفته باشد.
2- اگر پزشک شما در مورد بیماری شما به شما گوشزد کرده باشد که مشکل شما با تغییر رژیم غذائی بهتر خواهد شد.
3- آیا بیماری قند ، بیماریهای قلب و سرطان و پوکی استخوان در فامیل شما وجود دارد؟
4- آیا شما اضافه وزن دارید، و یا در ظرف چند سال گذشته افزایش وزن داشته اید؟
5- آیا از شما این پرسش شده است که چه می  خورید و آیا ویتامین دریافت می دارید و یا هرگز به شما گفته شده است که چه بهتر است بخورید و یا بهتر است که ویتامین به رژیم غذائی روزانه اضافه کنید.
6- آیا خود شما فکر می کنید که احتیاج دارید که با کارشناس ویژه تغدیه مشاوره کنید؟

پوست در تمام طول عمر، از بدو تولد تا مرگ، نیاز به مراقبت و رسیدگی دارد و هرگز نباید به ‌حال خود رها شود. در غیر این صورت، به‌سرعت پیر و فرسوده می‌شود و كارآیی‌اش را از دست می‌دهد. پوست انسان آیینه تمام‌نمای جسم و روان اوست. فردی كه پوستی سالم و شاداب دارد از لحاظ جسمی، روانی و عاطفی در وضعیت مطلوبی است.
ا‌زجمله عمده‌ترین تظاهرات پیری پوست، پیدایش چین و چروك در مناطق مختلف آن است.

نوشته شده توسط حسام در چهارشنبه 5 بهمن 1384 و ساعت 11:01 ق.ظ
| عمومي ,

غلات

غلات منبع انرژی برای انسان هستند. در کشورهای در حال توسعه، این دسته مواد تمام رژیم غذایی را در بر می گیرند. غلات حاوی هیدرات کربن، پروتئین، چربی، مواد معدنی و انواع ویتامین هستند که البته ضمن مراحل مختلف نگهداری و تهیه، ممکن است بخشی از مواد مغذی مذکور از بین برود.

دانه غلات که کاریوپس یا گندمه نام دارد، منبع خوبی برای تغذیه انسان می باشد. میزان پروتئین برنج از گندم کمتر است. میزان ویتامین های ضروری (از جمله تیامین) برنج صیقل داده شده هم از برنج قهوه ای کمتر می باشد، چون سبوس خود دارای ویتامین های گوناگونی است که در مرحله ی صیقل دهی از برنج جدا می گردد.

البته به خاطر داشته باشید که با وجود همه ی موادی که ذکر شد، غلات غذای کاملی بشمار نمی‌آیند. مصرف این مواد به تنهایی نمی تواند یک رژیم غذایی متعادل و کامل محسوب گردد. میزان پروتئین و در واقع اسیدهای آمینه غلات و همچنین ویتامین موجود در آنها محدود است. برای این که یک فرد بالغ بتواند 65 تا 80 گرم پروتئین مورد نیاز خود را تنها از طریق غلات تأمین کند، باید مقدار بسیار زیادی از این دسته مواد بخورد که در عوض، به دلیل این که غلات حاوی هیدرات کربن هستند، فرد ممکن است چاق شود. بسیاری از پروتئین های گیاهی به همین دلیل که اسیدهای آمینه کافی ندارند نمی توانند به تنهایی در رژیم غذایی افراد مورد استفاده قرار گیرند، بلکه در کنار آنها باید از پروتئین های حیوانی و سبزیجات و حبوبات هم استفاده نمود. البته پروتئین های حیوانی که از انواع حیوانات تأمین می شوند، خود متکی بر منابع گیاهی و از جمله غلات هستند. چون اغلب از انواع گیاهان و غلات، به عنوان خوراک دام استفاده می شود.

امروزه مهندسین ژنتیک سعی می کنند تا با اصلاح نباتات، غلاتی با پروتئین هایی که اسیدهای آمینه ی ضروری بیشتری داشته باشند، تولید نمایند. مقدار دو اسید آمینه ضروری به نام های لیسین و ایزولوسین در غلات کم است و تمام متخصصین اصلاح نباتات تلاش می کنند غلاتی که میزان بیشتری از این دو نوع اسید آمینه داشته باشند را تولید نمایند.

غلات بیشترین شکل انرژی خود را به صورت نشاسته عرضه می کنند. استفاده از دانه کامل غلات، منبع خوبی برای فیبر گیاهی و اسیدهای چرب ضروری می باشد. از برنج به صورت پخته یا آرد برنج استفاده می شود. معمولاً غلات را برای استفاده تبدیل به آرد می کنند. گندم یکی از این غلات است که بیشتر آرد آن به کار می رود. از انواع غلات آرد شده در تهیه ی نان، پاستا، دسر، پیراشکی، کلوچه و... استفاده می کنند. البته آرد را گاهی از سیب زمینی، شاه بلوط، حبوبات و... هم تهیه می کنند.


نوشته شده توسط کاترین در چهارشنبه 5 بهمن 1384 و ساعت 11:01 ق.ظ
| عمومي ,

به جای برنج سفید از برنج قهوه ای استفاده کنید. برنج قهوه ای در مقایسه با برنج سفید به طور طبیعی حاوی مقدار بیشتری فیبرو ریبوفلاوین و مقدار کمتری قند است. آرامتر هم هضم می شود. به همین دلیل شما در طول روز انرژی بیشتری دارید و سریعاً گرسنه نمی شوید.

خوردن یك لیوان آب پرتقال در روز سبب شفافیت پوست می شود. دانشمندان پس از مطالعات در مورد فواید غذاها دریافتند ،آب پرتقال وتوت فرهنگی با داشتن
ویتامین ث سبب فعالیت بیشتر بدن برای ساخت كلاژن می شود كه لطافت پوست را به همراه دارد


نوشته شده توسط کاترین در چهارشنبه 5 بهمن 1384 و ساعت 11:01 ق.ظ
| عمومي ,

سلام

کاترین جان اگه دوست داری هر از چند گاهی مطلب بذاری تو وبلاگ بهم میل بزن تا 

user va pass  رو بهت بدم  تا با نام خودت مطلب بذاری تو بلاگ


نوشته شده توسط حسام در چهارشنبه 5 بهمن 1384 و ساعت 11:01 ق.ظ
| عمومي ,

آخرین نظرات نویسنده : کاترین | Mail به جای برنج سفید از برنج قهوه ای استفاده کنید. برنج قهوه ای در مقایسه با برنج سفید به طور طبیعی حاوی مقدار بیشتری فیبرو ریبوفلاوین و مقدار کمتری قند است. آرامتر هم هضم می شود. به همین دلیل شما در طول روز انرژی بیشتری دارید و سریعاً گرسنه نمی شوید.

مر۳۰ کاترین جان


نوشته شده توسط حسام در سه شنبه 4 بهمن 1384 و ساعت 11:01 ق.ظ
| عمومي ,
عرقیات گیاهی
عرق طارونه:تقویت اعصاب ـ آرام بخش ـدردمفاصل وروماتیسمی ـمحرك و نیرودهنده قوای جنسی
سركه سیب:ضد چاقی ـدردمفاصل ـسرشارازكلسیم وپتاسیم ـضدآرتروز وناراحتیهای قلبی ـضدچربی خون وفشار خون ـشادابی و طراوت پوست ـمیكروب كش

عرق خارشتری :دافع سنگهای كلیه ومثانه

عرق گزنه :پائین آورنده قند خون ـرافع تنگ نفس ـقاعده آور ـ

عرق مرزه :ضد نفخ ـضد ترشی معده ـدرمان اسهالهای حاد ومزمن

عرق یونجه :چاق كننده ـدرمان نرمی استخوان ـسرشار از ویتامین ث

عرق بادرنجبویه :تقویت قلب و حافظه وحواس پنجگانه ودرمان
بی حوصلگی وسر درد عصبی وتنگی نفس

گندم

گندم به سبب داشتن مواد غذایی و ویتامین‌های لازم، غذایی مناسب در درمان ضعف عمومی برای بدن است.
رضاحسینی، کارشناس صنایع غذایی در گفت وگو با خبرنگار سرویس علمی پژوهشی ایسکانیوز در خصوص گندم و خواص درمانی آن گفت:‌ گندم، میوه خوراکی گیاهی از خانواده غلات و از تیره گندم است. گندم در نژادهای گوناگون کشت می شود و رکن اساسی تغذیه انسان را تشکیل می دهد. گندم حاوی آب ، پروتئین، مواد قندی، سلولز، سدیم، پتاسیم ، کلسیم ، منیزیم، اسید فسفریک ، ویتامین A، B، E، pp است .
وی در خصوص گندم و دستگاه گوارش ادامه داد: خیسانده گندم، زود هضم و سبک و درمان کننده اسهال ساده، التهاب و ورم روده است.
جوشانده آن زود هضم و برای معده‌های ضعیف مفید است،نان سبوس، درمان کننده تحریکات ورم روده است.
وی خاطر نشان کرد: آرد بوداده گندم توام با روغن و شکر (حلوا) درمان کننده سینه درد، سرفه و تسکین سرفه است، گندم تنگی نفس، سرفه‌های شدید و سینه درد را درمان می‌کند.
وی افزود:‌ گندم گیاهی است سودمند و غذای میلیون‌ها نفر ازمردم گیتی را تشکیل می‌دهد و یکی از مواد غذایی اساسی تامین کننده نیروی حیاتی انسان است همچنین گندم، آرد گندم، نشاسته، جوانه گندم و سبوس گندم همگی تقویت کننده عمومی،‌ چاق کننده ، نیرو بخش و تامین کننده سوخت و ساز بدن است. گندم به سبب داشتن مواد غذایی و ویتامین لازم، غذای مناسبی در درمان ضعف عمومی (جسمی و روحی)، اختلالات گوارشی، تنفسی و پوستی است، همچنین گندم بو داده نیز غذایی مفید و سودمند برای بدن است

نام دارو های گیاهی وعرقیات

 خواص و کاربرد آن

 
عرق آویشن

 مقوی بدن ومعده _تقویت بینایی _ ضد نفخ _ ضد تشنج _ ضد صرع  _ رفع تشویش _ درمان سرفه _ تنگی تنفس _ درد مفاصل _ سیاتیک _ نقرس خونریزی های رحمی _ ترشحات رحمی _ کوفتگی عضلات _ رقیق کردن خون

 
عرق اسپست (یونجه )

 اسپست سرشار از از ویتامین  K,D,C,Aمی باشد.تقویت اعصاب _ مقوی چاق کننده و تصفیه کننده خون

 
عرق اسطو خدوس ( لاوند )

 مقوی اعصاب و خستگی های روحی _ درد عضلات _ سرفه وآسم

 
عرق بومادران

 درمان ضعف عضله قلب ( میو کاردیت) احساس گرفتگی و درد ناحیهقلب (آنژین دوپوتارین ) _ خواب رفتن دست ها _ خون روی _اختلالات قاعدگی

 
عرق بید

 اثر قاطع ولی کتد بر تب های مداوم دارد _ خواب آور _آرام بخش _تب بر _مدر

 
عرق بید مشک

 تقویت قلب وملین و تقویت کننده معده واثر آرام بخش دارد .

 
عرق بابونه

 مقوی معده _ باد شکن _ اشتها آور _ هضم کننده غذا _ صفرا بر _ قاعده آور و التیام دهنده_ آرام بخش اعصاب است واثر ضد تشنج و ضد عفونی کننده دارد .

 
عرق بادرنجویه

 آرام بخش _ ضد تشنج _ مقوی قلب واعصاب _ ضد قولنج وهیستری

 
عرق پونه

 بادشکن _ ضد نفخ _خلط آور _ مفید برای سیاه سرفه _ آسم _ سرفه را آرام وخروج خلط را تسهیل می کند .اثر محرک بر روی ترشحات معده دارد . 

 
عرق تارونه

 از غلاف پوستی خرما گرفته می شود . بسیار آرام بخش ومسکن اعصاب و خواب آور است. برای رماتیسم _ درد مفاصل بسیار مفید است .

 
عرق چهل گیاه

 تقویت معده _هضم غذا _ تقویت اعصاب _ مسکن درد های ماهانه خانم ها ودارای اثر آرام بخش است .

 
عرق خارشتر

 مدر قوی _ تصفیه خون وکبد _ شستشوی کلیه ها و مفید برای سنگ کلیه ومثانه

 
عرق رازیانه

 زیاد کننده ی شیر مادران_ قاعده آور _ اشتها آور _ دافع سنگ کلیه _ مفید برای درد های پهلو تخلیه رحم

 
عرق زنیان

 ضد نفخ و باد شکن بسیار قوی _رفع سموم بدن _ تب بر _ قاعده آور _ مفید برای هضم غذا _ درمان لاغری شدید

 
عرق زیره

 ضد چاقی است _ هضم کننده غذا _ باد شکن _ زیاد کننده شیر مادران _ رفع ناراحتی های روده

 
عرق سیر

 ضد عفونی کننده _ ضد باکتری _ هضم کننده غذا _ کم کننده فشار خون

 
عرق سنبل الطیب

 رفع تشنج _ تحرکات عصبی _ اسپاسم _ دلهره _میگرن _ ورم طحال

 
عرق شاتره

 تصفیه کننده خون _صفرابر _ اشتها آور _تصفیه کننده کبد وضد یرقان _ رفع خارش بدن

 
عرق شوید

 پایین آورنده چربی خون ومقوی معده _هضم غذا

 عرق شنبلیله

 مفید برای بیماری های قند _مفید برای مسلولین واشخاص ضعیف ولاغر _پایین آورنده فشار خون _بادشکن

 
عرق کاسنی

 تب بر _ بیماری های کبد وکلیوی _ بیماری های اعصاب _ ضد کلسترول _ تصفیه کننده خون
 


بر گرفته از وبلاگ عطاری سینا

آدرس:شیراز.بلوار مدرس ابتدای خیابان جانبازان جنب بانک ملی

 

نسخه ای برای معالجه آسم و عفونت ریه: سیر - لیموی ترش - گل نعناع - مریم گلی از
         هر كدام پنچ گرم را در یك لیتر آب جوشانده و هر روز دو فنجان از آن مصرف شود.


نوشته شده توسط حسام در دوشنبه 3 بهمن 1384 و ساعت 11:01 ق.ظ
| عمومي ,

پودر جنرال تونیک

پودر جنرال تونیک دینه مجموعه مناسبی از میوه و ریشه چند گیاه داروئی و پودر جو جوانه زده می باشد که بعلت اثرات مثبت در افزایش اشتها (Orexigenic) و تقویت عمومی بدن   (Tonic & Anabolic) ، از قدیم الایام مصرف درمانی داشته اند.

پودر جنرال تونیک دینه با دارا بودن مقادیر فراوان املاح معدنی و آلی و قندهای قابل جذب ، ویتامین ها ، پروتیدها و نوکلئوپروتیدها ، اسیدهای چرب لینولئیک و لینولنیک ، آنزیم های گوارشی و اندوخته های اختصاصی در هر یک از ترکیبات آن ،‌خواص تقویت عمومی بدن ، اشتهاآور و نیرو بخش ظاهر می کند بدون آنکه زیان های مصرف مواد سنتیتک را داشته باشد.

فرمول : پودر جنرال تونیک دینه از گیاهان  زیر تهیه شده است:

Cichorium intybus

Trigonella foenum ? graecum

Daucus carotta

Hordeum vulgare(Germinated Seed)

Foeniculum vulgare

Excipient: Soya beans، peas، cacao، vanillin، banana oil  & sucrose.

 مواد موثره : صد گرم پودر جنرال تونیک دینه حاوی ترکیبات زیر میباشد

 

Protein

9.96 gr

Caroten

12.64 mg

Fat

6.46 gr

Vit. B1

0.27 mg

CHO

60.98 gr

Vit. B2

0.16 mg

Na

71.8 mg

Nicotinamid

1.58 mg

K

179.2 mg

Vit. B6

0.28 mg

Ca

92.46 mg

Folic ac.

0.057 mg

Fe

3.15 mg

Vit. C

5.34 mg

P

196.7 mg

Vit. E

5.4 mg

Zn

0.02 mg

Vit. K

0.01 mg

 علاوه بر این بسیاری از ترکیبات گیاهی و موثر مانند استرولها، نوکلئوپروتیدها، ترکیبات فسفره مانند لسیتین و فیتین، تری گونلین، آنتول، لینولنیک اسید، آمیلاز و ترکیبات اشتها آور تلخ و تعدادی از املاح معدنی لازم که به مقدار کم (میکروگرم) در تسریع و انجام فعل و انفعالات حیاتی و آنزیمی داخل سلولی موثرند ، در ترکیب پودر جنرال تونیک وجود دارند.

موارد مصرف:

- ضعف عمومی، بی اشتهائی و ترمیم قوا در دوران نقاهت بیماریها

- مکمل غذائی کودکان، سالمندان، زنان باردار و شیرده.

- کاهش وزن در اثر بی اشتهائی یا بعد از عمل جراحی.

دستور مصرف: یک یا دو پیمانه جنرال تونیک را با یک لیوان شیر یا آب گرم مخلوط کرده دو یا سه بار در روز میل نمایند.

در صورت تمایل می توان شکر یا عسل به آن اضافه نمود.

نکات قابل توجه:

1- جنرال تونیک دینه داروئی اختصاصا گیاهی است که از گیاهان آن اسپسیالیته های متعددی در اروپا و سایر نقاط دنیا تهیه و مصرف می شود که بعنوان نمونه می توان از پودر Sensinerv Roborans در آلمان نام برد.

2- با توجه به ترکیبات مفید این فرآورده ، هیچگونه موارد عدم مصرف برای آن گزارش نشده است.

3- مصرف این فرآورده در دوران حاملگی و شیردهی بلامانع است.

بسته بندی: پودر جنرال تونیک دینه در ظروف پلاستیکی 350 گرمی بسته بندی شده است.

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک نگهداری شود.

References:

1. Zargari A.: Medicinal plants، 1992، Vol. 5

2. British herbal Pharmacopoeia، 1983، P. 77، 92، 216.

3. British Pharmacopoeia 2000

4. DAB 1997

5. Ducke James A.: Handbook of medicinal Herbs، 1988، P. 164. PP. 198-99،488،490.

6. Food composition and Nutrition Tables، 1981-82، P. 662،

852، 906، 914، 924، 1294.

7. Heinerman j.: New Encyclopedia of Fruits & Vegetables، 1995، pp. 82-83.

8. Hoffmann D.: The new Holistic Herbal، 1990، pp. 199-200.

9. Lhoste J.: Phytotherapie، 1989، p. 155، 161-62، 173-174،

233-224.

10. Martindale، the Extra Pharmacopoeia، 1996، p. 1371، 1377، 1706، 1767.

11. PDR for Herbal Medicines 1998، 850-852

12. Shaohua L. Jouanny M.: Phytotherapie alimentaire chi noise، 1994، p. 142.

13. Tyler E.: Pharmacognosy، 1988، p. 466، 472.

  


نوشته شده توسط حسام در دوشنبه 3 بهمن 1384 و ساعت 11:01 ق.ظ
| عمومي ,

 
 

بابونه       Matricaria chamomilla

گیاهی یكساله و بسیار معطر، خودرو، ارتفاع ساقه 20-40 سانتیمتر، برگهای بریده، باریك و دراز، در هر كاپیتول دو نوع گل به شكل زبانه ای و لوله ای بنحوی كه از نظر كلی ظاهر چتر باز به خود می گیرد.

مواد مؤثره : اسانس (آزولن و كامازولن)، الكلهای سزكویی ترپن (كامومیلول)، فلاونوئید

خواص درمانی : بیشترین مصرف در محصولات آرایشی و بهداشتی، ضد عفونی كننده، ضد التهاب، باعث افزایش گلبولهای سفید خون می شود.

درمان دل پیچه های ناشی از نفخ نوزادان، حالت موضعی برای محفوظ نگه داشتن زخم از آلودگی و بهبود آن، زخم نوك انگشتان، رفع التهاب و درمان ترك و شقاق مقعد.

شفاف كننده و طلائی رنگ كردن موها، اشتها آور، ضد كرم، كمك به هضم غذا،  مسكن درد و ضد تشنج

روش استفاده : گل ها به شكل دم كرده ، موضعی (حمام ـ روغن ـ لوسیون ـ كرم)

1 – بابونه + بومادران + نوروزك : تنظیم كننده اختلالات قاعدگی (خونریزی های بیش از حد)

2 – بابونه + بهار نارنج + افسنطین : اشتها آور، آرام بخش

عوارض جانبی : در افراد حساس احتمال بروز واكنش های آلرژیك وجود دارد. منع مصرف در خانم های باردار

دارو : پماد كامیل (ضد التهاب)
 

گیاه دارچین رمز جوانی است
  
گیاه دارچین رمز جوانی است و مصرف روزانه آن انسان را سلامت و جوان نگه می دارد.
دارچین گیاهی است با نام علمی (Cinnamomum zelanicum) كه از قدیم الایام در دنیا به كار می رفته است. در مصر حتی قبل از ساختمان اهرم ثلاثه مصر برای درمان امراض مختلف مصرف می كردند.
دارچین درختی است كوچك، به ارتفاع 5 تا 7 متر و همیشه سبز كه از تمام قسمت های آن بویی معطر و مطبوع استشمام می شود. گلهای آن در فاصله ماههای بهمن تا اوایل فروردین ظاهر می شود. برگ این درخت سبز سیر و دارای گلهایی به رنگ سفید است.
دارچین دارای خواص دارویی بسیار است از جمله برای زیاد شدن و بازیافتن نیروی جنسی به كار می رود كلیه را گرم می كند و ضعف كمر و پاها را از بین می برد و كم خونی را درمان می كند.
این گیاه بهترین دارو برای دردهای عضلانی است و جدیدا در آمریكای شمالی و كانادا كرمهایی به بازار آمده كه دارای دارچین است و برای رفع درد به كار می رود.
دارچین به علت دارا بودن تانن برای رفع اسهال، ضعف عمومی بدن و همچنین بندآورنده خون مصرف می گردد. اسانس دارچین ضدعفونی كننده ملایمی محسوب می شود و از آن برای جلوگیری از فساد مواد غذایی می توان استفاده كرد.
این گیاه اثر پنی سیلین و آنتی بیوتیك را به مقدار زیادی داراست امروزه دارچین را به صورت قرص و كپسول درآورده اند كه به عنوان تب بر به كار می رود.

 

همیشه بهار Calendula officinalis
 
 
 

گیاهی علفی، یكساله و زیبا، ساقه 50-20 سانتیمتر ارتفاع دارد. برگها ساده بیضوی و دراز و پوشیده از كرك، گل ها به رنگ نارنجی (لوله ای و زبانه ای)، زنبور عسل به سمت این گلها جذب می شود.

مواد مؤثره : كالاندولین (مواد تلخی كه در مجاورت آب موسیلاژ می شود)، كاروتنوئید (پیش ساز ویتامین A)، ویتامین E، ساپونین، اسانس، لعاب، در گونه های تازه اسید سالی سیلیك.

خواص درمانی : ضد التهاب و ترمیم كننده زخم ها و سوختگی ها، سرمازدگی، اگزما و جوش های صورت، التهاب و تورم غدد پستان، پینه بستن و ترك دست و پا، درمان میخچه، زگیل، زخم های واریس و بواسیر و جراحات پوست، تسكین التهاب و تحریك پوست بدن شیرخوار، پیشگیری و درمان آفتاب سوختگی، جای نیش حشرات، نرم كننده و حفاظت از پوست های حساس، درمان ركود كار كبد و تنبلی دستگاه گوارش، قاعده آور و تسكین دهنده دردهای قاعدگی، كاهش دهنده فشار خون (اتساع عروق سطحی)، رفع التهاب و زخم معده، آرام بخش و تقویت كننده، معرق، ضد حساسیت (از آزاد شدن هیستامین جلوگیری می كند). ضد سرطان (از تقسیمات بیش از حد خون سرطانی جلوگیری می كند)

روش استفاده : دم كرده، عطر درمانی، اندام مورداستفاده : گل

عطر درمانی : افزایش قدرت بینائی، شادابی و روشن شدن ذهن، ضد افسردگی و نشاط آور

از داروهای مهم هومیوپاتیك

دارو : پماد كالاندولا (برای تمامی موارد بالا)
 

 برگ ریحان میگرن را درمان می كند 

 
 
دم كرده برگ ریحان معالج سردردهای میگرن و عصبی است و اثر ضدتشنج دارد.
ریحان با نام علمی (Ocimum basilicum) گیاهی است علفی یكساله و معطر كه ارتفاع ساقه آن تا 60 سانتیمتر می رسد.
برگهای این گیاه به صورت متقابل بیضوی، نوك تیز با كناره های دندانه دار است و گلهای آن معطر و كوچك به رنگ سفید، قرمز و گاهی بنفش مشاهده می شود.
ریحان در ایران و افغانستان به صورت خودرو می روید و در اكثر نقاط دنیا كاشته می شود.
از این گیاه اسانسی بنام بازیلیك یا روغن ریحان كه بسیار معروف است تهیه می شود. ریحان از لحاظ مردم قدیم ایران كمی گرم و خشك است و چون بسیار معطر است برای معطر ساختن غذا از آن استفاده می شود.
برگ ریحان درمان كننده ناراحتی های حاصل از نیش حشرات است، كافی است كه محل گزش حشرات را با برگ ریحان ماساژ دهید خارش و درد را برطرف می كند. تخم ریحان برای رفع دل درد مفید است و اگر آن را بكوبید و با صمغ عربی مخلوط كنید داروی خوبی برای درمان اسهال است.
برگ ریحان اثر زیادكننده شیر دارد و مادران شیرده حتما باید از این گیاه استفاده كنند و خوردن آن به همراه غذا به هضم كمك می كند.
مضرات خاصی برای این گیاه گفته نشده است.
 

::: خواص گلابی
 
 

گلابی، میوه‌ای است كه گونه‌هایی مختلف با طعم متفاوت دارد. این میوه حاوی ویتامین ای و ث و همچنین دارای كلسیم، آهن، منیزیم و روی است. چون گلابی میوه‌ای آبدار است، در زیبایی پوست بسیار مفید است. یكی از خواص گلابی خاصیت ملین بودن آن است و دانه‌های ریزی كه در موقع خوردن گلابی احساس می‌كنید، برای دفع مواد زائد مفید می‌باشند.

البته افرادی كه یبوست دارند سعی كنند بلافاصله پس از خوردن 1 تا 2 عدد گلابی آن را با یك لیوان آب ولرم همراه كنند كه خاصیت ملین بودن آن قوی‌تر شود. گلابی میوه‌ای است برای تقویت افراد ضعیف و همچنین بسیار مفید برای آنهایی كه در دوران نقاهت هستند. آب گلابی و آب به را اگر با هم مخلوط كنید و بنوشید تقویت كننده بسیار خوبی خواهد شد. مصرف گلابی ترشح بزاق دهان را زیاد می‌كند، در نتیجه باعث تسهیل عمل در دستگاه هاضمه می‌شود.

تانن و املاح پتاسیم كه در گلابی وجود دارد اسیداوریك را به هر اندازه و مقداری كه باشد حل می‌كند، به همین جهت افراد مبتلا به رماتیسم، نقرس(لینك) و آرتروز می‌توانند از گلابی بهره زیاد ببرند.

فشار خون(لینك) یكی دیگر از ناراحتی‌هایی است كه خوردن گلابی به آن كمك بسیار می‌كند و تصفیه كننده خون نیز است. فیبر موجود در گلابی لاینین (Linin)   نام دارد كه غیر قابل حل بوده و برای كاهش كلسترول(لینك) موثر است.

در یك عدد گلابی متوسط حدود 4 گرم فیبر وجود دارد. بنابراین اگر دو عدد گلابی در روز خورده شود در حدود 32 درصد فیبر مورد نیاز روزانه بدن انسان تامین می‌شود. توجه شود كه قسمت عمده فیبر گلابی در پوست و بلافاصله زیر پوست آن قرار دارد و اگر با پوست خورده شود از تمام فیبر آن استفاده می‌شود. ماده مهم دیگری كه در گلابی موجود است عنصر بور (بوران Boron) است كه به بالا بردن جذب كلسیم و در نتیجه جلوگیری از پوكی استخوان(لینك) بخصوص برای زنان در دوران یائسگی بسیار كمك می‌كند. همچنین از آنجا كه طبق معمول موادی كه برای استخوان‌ها مفیدند، برای مغز نیز نافع‌اند، گلابی هم از این امر مستثنی نیست و از میوه‌هایی است كه برای حافظه و تمركز نیز مفید است. در هر گلابی متوسط حدود 3/0 میلی‌گرم عنصر بور وجود دارد و اگر 5 وعده در روز از میوه‌ها و سبزی‌هایی مانند گلابی خورده شود به طور تقریبی مقدار بور مورد نیاز بدن انسان تامین می‌شود.

هر صد گرم گلابی از لحاظ تغذیه‌ای دارای 60 كیلوكالری، نیم گرم پروتئین، نیم گرم چربی، 14 گرم گلوسید، یك و نیم گرم فیبر و 130 میلی‌گرم پتاسیم است
  
 

كاسنی            Cichorium intybus

گیاهی علفی و پایا دارای ساقه ای به ارتفاع 5/2 متر كه ریشه های قطور و درون آن شیرابه ای شیری رنگ جریان دارد. برگ های متناوب و پوشیده از تارهای فراوان و گلهای آن به رنگ آبی و در تابستان از تیر تا شهریور ظاهر می گردد. گلها با طلوع آفتاب باز می شوند و در غروب یا هوای مه آلود به صورت ناشكفته جلوه می‌كنند. پرورش كاسنی احتیاج به مراقبت زیادی ندارد و بیشتر بصورت وحشی می روید.

مواد مؤثره : گلیكوزید تلخ (شیكورین یا سیكورین) و املاح (سولفاتها، فسفاتهای سدیم، منیزیم، پتاسیم، نیترات پتاسیم)، انیولین، قندهای مختلف، موسیلاژ، كمی تانن، ویتامین ث. 

خواص درمانی : مقوی معده، مفید برای امراض كبدی (حرارت صفراوی، نوسازی یاخته های كبدی)، تقویت كننده عمومی بدن، تصفیه كننده خون، مفید برای درد مفاصل، زیادكننده شیر مادران، درمان یرقان، كاهش دهنده چربی خون.

روش استفاده : قسمت مورد استفاده : برگ، گل و ریشه به شكل دم كرد .

ریشه كاسنی + دانه و برگ شوید + شاهتره + لیمو عمانی : كاهش چربی خون

عوارض جانبی: در مورد مصرف كاسنی عارضه جانبی علمی و مطالعه شده گزارش نشده اما استفاده طولانی مدت باعث كاهش فشار خون می شود كه با قطع دارو برگشت پذیر است و در منابع قدیمی توصیه شده كه مصرف كاسنی از بین برنده پرز یا مخاط معده می باشد.

داروها : پودرهای تقویت كننده جنرال تونیك، قرص كاهش چربی خون (آنتوم)
 
::: از خواص شلغم چه می‌دانید؟

 
 

شلغم نه تنها از نظر داشتن ویتامین و خواص معدنی‌ ارزنده است، بلكه از حیث سایر ویژگی‌های غیر غذایی هم سرآمد بوده و در زمره سبزی‌های مهم شمرده می‌شود.

شلغم یكی از سبزیهای بسیار مقوی و مغذی است كه به سبب دارا بودن ‌10 درصد مواد قندی و سرشار بودن از املاح مفیدی مانند كلسیم و منیزیم جزو مواد غذایی بسیار با ارزش به حساب می‌آید.

شلغم یكی از پاك كننده‌ها و سازنده‌های خون بوده و چنان كه گفته شد،‌ املاح كلسیم و منیزیم موجود در آن موجب جلوگیری از ابتلا به بیماریهای خطرناكی مانند سرطان می‌شود.

همچنین باید دانست كه لازم است از برگ شلغم خواه به صورت پخته یا خام در سوپ یا سالاد و یا خوراك‌های دیگر استفاده شود. نه تنها در برگ شلغم مقدار زیادی كلسیم وجود دارد بلكه علاوه بر آن،‌ این گیاه حاوی مقادیر زیادی آهن و مس نیز هست كه سبب ازدیاد خون و به ویژه هموگلوبین می‌شود. به هر اندازه رنگ برگ شلغم تیره‌تر باشد،‌ ید بیشتری در آنست.

گفتنی است: وجود ویتامین‌ آ، ب و ث در برگ و ریشه آن، به خوبی نشانگر نقش مؤثر و مهم آن در حفظ تعادل عصبی و به خصوص در تعادل تغذیه آن است.

پزشكان ثابت كرده‌اند كه عصاره شلغم، حل و دفع سنگ‌های كلیوی را به علت خاصیت حل كنندگی كه بر روی اسید اوریك دارد، تسهیل می‌كند.

شلغم اثر مفید مؤثری در درمان بیماریهای دستگاه تنفسی دارد، برای این منظور از آش و سوپ آن استفاده می‌شود.

شلغم خوب سه علامت دارد:

‌1 - شلغم باید پر باشد، بنابراین اگر وسط آن شل باشد و با فشار انگشت فرو برود پلاسیده و مانده است و چنانچه پخته و مصرف شود در روده‌ها تولید نفخ می‌كند.

‌2 - پوست خارجی شلغم باید براق و شفاف باشد.

‌3 - شلغم باید سنگین باشد و وقتی وسط آن را بریدند درونش روشن و شفاف باشد.

بر اساس تحقیقات و بررسی‌های دانشمندان هر صد گرم شلغم دارای ‌35 كیلو كالری انرژی، ‌1 گرم پروتئین، ‌7 گرم گلوسید، ‌2 گرم چربی، ‌1/1 گرم فیبر، ‌45 میلی‌گرم گوگرد، ‌280 میلی‌گرم پتاسیم، ‌60 میلی‌گرم كلسیم، ‌36 میلی‌گرم ویتامین C و همچنین صد گرم برگ شلغم دارای ‌36 كیلو كالری انرژی، ‌3 گرم پروتئین، ‌4 گرم چربی، ‌5 گرم گلوسید، ‌2/1 گرم فیبر، ‌55 میلی‌گرم گوگرد، ‌375 میلی‌گرم پتاسیم، ‌260 میلی‌گرم كلسیم، ‌60 میلی‌گرم فسفر، ‌9 میلی‌گرم سدیم، ‌4/2 میلی‌گرم آهن و ‌40 میلی‌گرم ویتامین C است.
 
سیر

سیر،از سبزیهایی است که تاریخی بسیار کهن دارد. انسان خواص درمانی این گیاه را پنج قرن قبل از میلاد مسیح شناخته بود.

محل کشت سیر شرق است که به میزان وسیعی کشت داده میشود . در ماه فروردین هر یک از پیازهای کوچک سیر را در خاک  کاملا خشک به فاصله 15-20سانتی متری می کارند وبین ماههای تیر و مرداد که برگها پژمرده شود جمع آوری می گردد. این گیاه در نواحی مختلف ایران بخصوص در شمال کشور بطور گسترده پرورش می یابد.

اهمیت وخواص زیاد سیر در احادیث اسلامی مورد توجه است از اینرو:

رسول خدا (ص)فرمودند : سیر بخورید وخود را با آن معالجه کنید زیرا در سیر شفا وبهبودی هفتاد مرض است.

فواید سیر :خواصی که دانشمندان (طب قدیم وجدید) برای سیر بر شمرده اند عبارتند از :

1- سیر اثر خوبی در ضد عفونی کردن معده دارد،ولی نباید آن را زیاد مصرف کرد.

2- سیر رسوبات خون را حل میکند از اینرو مصرف سیر به کسانی که درد مفاصل دارند نقرس گرفته اند ویا به روماتیسم مبتلا شده اند، توصیه می شود.

3- سیر  ادرار را زیاد می گرداند وفشار خون را پایین می آورد.

4- سیر بهترین درمان برای فراموشی ونسیان است.

5- سیر بهترین تقویت کنندهء پیا ز مغز است وروی غدد مغز تاثیر نیکو دارد.

6- خوردن سیر عظلات قلب را به نشاط می آوردو به این وسیله گردش خون منظم میگردد.

7- مصرف سیر مجاری تنفس وخون را پاک می کند و به این وسیله از تنگ نفس می کاهد.

8- سیر برخی از انواع سل ریمی را معالجه می کند.بخصوص وقتی که با شیر ممزوج باشد.

9- سیر برای معالجه اسهال و برونشیت وسردرد و زکام مزمن وضعف حافظه وسر گیجه سودمند است.

10- سیر در برابر امراض بسیاری مانندتب  مقاوم است.

11- سیر پوست بدن را خوشرنگ و گونه ها را سرخ و روده ها را از عفونتها پاک (بخصوص در اطفال) وبا این خاصیت انسان را در مقابل بیماری تیفوئید(حصبه) و دیفتری محافظت می کند.

12- سیر سنگ کلیه را از بین می برد وکرمهای نازک شکم اطفال را نابود می سازد.

13- سیر فلج ورعشه را معالجه می کند ودر مورد ملاریا و بی خوابی خیلی مفید است.

14- برای درمان میخچه و زگیل باید سیر را نرم  کنید وبه صورت مرهم روی میخچه وزیگیل بگذارید،تا همان طور بماند وهر چند وقت آن را تکرار کنید تا به کلی میخچه و زگیل از بین برود.

15- وقتی حشره ای شما را گزید، فوری محل نیش را با سیر بمالید تا سوزش ودرد آن تسکین پیدا کند.

16- اگر یک بسته سیر را در انبار غلات آویزان کنید و یا روی آن پخش کنید ، باعث فرار موشها خواهد شد.

17- مصرف سیر برای بیماران مبتلابه مرض قند (دیابت) اثر شفا بخش داشته وقند خون را میکاهد.

18- سیر اپر سمی نیکوتینی که از دود سیگار حاصل می شود را برطرف می نماید ،زیرا چنانچه معتادین به سیگار به علت نیکوتین دچار نارحتی های هاضمه وقلب شده با شند، با مصرف سیر احساس بهبودی می کنند.

19- خوردن سیر برای درمان رعشه اندامها وفلج مفید است.

20- مداومت در مصرف سیر به تدریج باعث ریختن موی سفید وروئیدن موی سیاه می شود.

21- سیر برای درمان شقاق(ترک خوردگی) اثر شفا بخش دارد.

22- اگر مخلوط سیر با سرکه را بر پوست بمالند ورم اعضاء را بر طرف می نماید.

23- سیر خرد شده حاوی اسانس گو گردی، بوی تندی دارد که برای دستگاه گوارشی خاصیت آنتی بیوتیکی (ضد میکربی) دارد، اسانس فرار آن در تمام بدن پراکنده می شود واز راه ریه وپوست  دفع می گردد.

24- سیر یک محرک پوستی است و به عنوان خلط آور در التهاب مخاط برونشها مصرف می شود.

25- از سیر برای درمان تصلیب شرایین استفاده می شود.

26- بنا بر تحقیقات دانشمندی بنام «ری (Rey)» زیاده روی در مصرف سیر ، موجب سر درد وضعف بینائی می شود. برای جلو گیری از این مضرات چند راه پیشنهاد شده است:

الف- پختن سیر در آب واضافه کردن کمی نمک یا کره یا روغن بادام به آن.

ب -استعمال گشنیز به همراه مصرف سیر یا بعد از مصرف سیر

27 چنانچه در مصرف سیر ،مراعات سن ، مزاج وفصل نگردد مخصوصا به حالت خام در مصرف آن زیاده روی شود، برای دستگاه تنفس و بیماری بواسیر مضر است.

تذکر:بهترین کار برای بر طرف کردن بوی سیر خوردن سبزی وکاهو است ، زیرا کلروفیل موجود در این سبزیها بوی سیر را دفع می کند.
  
گاو زبان Borago officinalis

 
 

گاو زبان گیاهی است چند ساله و دارای ریشه‌های نیمه غده‌ای كه بطور عمودی تا عمق 50 سانتیمتر در خاك فرورفته است و بعلت داشتن ریشه‌های اصلی و فرعی در اعماق خاك مقاومت آن در برابر خشكی خاك زیاد است. برگهای آن زبانه‌ای و پوشیده از خارهای ظریفی است كه به آن حالت خشن میدهد و به همین علت به گاوزبان معروف است. گلهای آن به رنگ قرمز خوشرنگی است كه پس از خشك شدن به رنگ آبی تیره در می‌آید .

تركیبات شیمیایی :

این گیاه حاوی مواد موسیلاژ، قندی، تانن و تركیبات فنلی و نیز مقدار كمی آلكالوئید میباشد (آرام بخش)

خواص درمانی : گاوزبان حواس پنجگانه آدمی را تقویت می كند. دمكرده آن نشاط آور بوده و رنگ رخسار را باز می‌كند.سینه را نرم می‌كند. تنگی نفس و دردگلو را شفا می دهد. دلهره و وحشت را از بین می‌برد. غم و غصه را كم كرده و برای كسانی كه با خود حرف می زنند بسیار خوبست. از برگهای تازه آن برای درمان جوشهای چركی دهان و درمان برفك استفاده می شود .

سازگاری :

گاوزبان بیشتر در ارتفاعات رامسر، رودسر و تنكابن بصورت خودرو و نیز زراعی وجود دارد. بطور كلی شرایط آب و هوایی كوهستانی سردسیر و نیمه مرطوب كه در طول بهار و تابستان دارای بارانهای متناوب هستند، برای كشت این گیاه مفید است.

روش تكثیر و كاشت :

كشت گاوزبان در دو فصل پائیز و بهار انجام می شود و بهترین روش كاشت بذر در فصل پائیز است. عمق كاشت 2ـ 1 سانتیمتر و فاصله بین بوته‌ها 50 ـ 40 سانتیمتر و فاصله بین ردیف‌ها 70ـ60 سانتیمتر است.

میزان مصرف بذر در هر هكتار 15ـ 10 كیلوگرم است. عمر مفید بوته گاوزبان 2 سال و حداكثر عمر آن 4 سال است. در مناطقی كه بارندگی به اندازه كافی و پراكندگی بارش آن مناسب باشد، كشت به صورت دیم صورت می گیرد. اما در مناطق خشك مانند اصفهان نیاز به آبیاری مرتب می باشد. مهمترین آفت این گیاه كرم برگ خوار است كه بیشترین خسارت خود را در زمان برداشت به گیاه می زند و چون در این زمان مبارزه شیمیایی صلاح نیست، لازم است از مبارزه بیولوژیك استفاده شود .

برداشت محصول :

عمل گل چینی در اوایل خرداد صورت می گیرد و گلهای چیده شده را در كنار مزرعه روی پارچه یا سفره های پلاستیكی به ارتفاع 3-2 سانتیمتر پهن می كنند و برای آنكه آفتاب نخورد، روی آن پارچه می‌اندازند. البته خشك كردن محصول در سایه بهتر بوده و محصول مرغوبتری خواهد داد. بهم زدن گلها حین خشك شدن ضروری است. گل مرغوب گلی است كه دارای دم سفید و گلبرگهای بنفش باشد. میزان عملكرد آن حدود 1100-1000 كیلوگرم گل تازه می باشد كه از این میزان حدوداً 300-250 كیلوگرم گل خشك بدست می آید .
 

كنجد فشار خون را كاهش می دهد 

 
 
كنجد باعث پایین آمدن فشارخون می شود و نرم كننده معده و روده است.
كنجد با نام علمی (Sesamusindicum) گیاهی است یكساله با ارتفاع حدود یك متر كه قسمت انتهایی ساقه آن پوشیده از كرك است. برگهای آن بیضی، باریك و نوك تیز است و گلهای آن به رنگ سفید و یا قرمز به طور تك تك در كناره برگهای قسمت انتهایی ساقه ظاهر می شود.
میوه این گیاه به صورت كپسول و محتوی دانه های كوچك و مسطح و بیضوی است كه دانه كنجد نامیده می شود و قسمت مورد استفاده این گیاه است.
كشور چین بزرگترین تولیدكننده كنجد در دنیا است و بیشترین مقداركنجد تولید شده در ایران به مصرف تهیه روغن و حلوا ارده می رسد.
روغن كنجد یكی از روغن های اشباع نشده و مفید برای بدن است و در آمریكای شمالی و كانادا به مقدار زیاد مصرف می شود.
كنجد بسیار مغذی است و در اكثر كشورهای فقیر به عنوان جانشین گوشت به كار می رود و برای چاق شدن موثر است.
این گیاه گرفتگی صدا را از بین می برد و ضدرماتیسم است همچنین دم كرده برگ كنجد اسهال خونی را برطرف می كند.
روغن كنجد برای رفع تنگی نفس و سرفه خشك و زخم ریه مفید است و سوزش ادرار را رفع
می كند. از این روغن می توان به جای روغن زیتون در سالاد استفاده كرد.
برگ كنجد را اگر به سر بمالید باعث رشد و سیاهی موی سر می شود.
برای رفع قولنج كنجد را آسیاب كرده و با سركه مخلوط كنید و به مقدار نصف وزن كنجد، مغز بادام پوست كنده را به آن اضافه كنید آنها را پودر كرده و هر روز به مقدار یك قاشق سوپ خوری از آن بخورید.

 


نوشته شده توسط حسام در یکشنبه 2 بهمن 1384 و ساعت 12:01 ب.ظ
| عمومي ,

انواع ویتامین ها و املاح مورد نیاز بدن که در دوران بلوغ به دلیل تسریع در رشد ، نیاز بدن به آنها افزایش می یابد ، با مصرف سبزی ها و میوه ها ، انواع گوشت ، حبوبات ،‌ لبنیات و غلات ( نان و برنج و ... ) تأمین می شوند . 


 ویتامین A:  
ویتامین آ برای رشد و نمو بدن ، سلامت پوست و حفط قدرت بینایی ضروری است . این ویتامین در جگر ، قلوه ، زرده تخم مرغ ، شیر و انواع سبزی های دارای برگ سبز مثل اسفناج و سبزی های زرد و نارنجی مثل هویج و برگهای سبز تر ( خارجی ) کاهو یافت می شود .

ویتامین D :
ویتامین د برای رشد و نمو استخوانها لازم است . این ویتامین در روغن ماهی ، جگر ، زرده تخم مرغ ، پنیر و ماست به مقدار زیاد وجود دارد . در ضمن تابش مستقیم آفتاب بر روی پوست سبب تولید مقدار زیادی ویتامین د در بدن می شود .ویتامین D را کالسفیرول گویند که از ویتامینهای محلول در چربی است و از راههای مختلفی به بدن می رسد. اصلی ترین راه تأمین ویتامین D برخورد نور ماوراء بنفش آفتاب و تغییرات پیش سازهای زیر پوستی است. این ویتامین از راه مواد غذایی حیوانی نیز تامین می شود ، در گیاهان نیز پیش سازهای تولید کننده ویتامین D موجود است . جذب این ویتامین بوسیله چربی ها صورت می گیرد و در خون توسط عامل حمل کننده ویتامین D منتقل می شود ، از اینرو کسانیکه مبتلا به بیماریهای هضمی و جذبی چربی هستند باید به میزان دریافت ویتامین D و عوارض کمبود آن توجه بیشتری بنمایند. نقش اصلی ویتامین D ، حفظ تعادل کلسیم و فسفر است.این ویتامین در تمایز سلولی تاثیر دارد.رشد استخوانی ، استحکام استخوانها و دندانها ، سلامت استخوان در دوران کهنسالی و عدم ابتلا به استئوپروز یا پوکی استخوان همه به دلیل تاثیر ویتامین D در حفظ تعادل کلسیم و فسفر است. ویتامین D از یک سو موجب افزایش جذب کلسیم و فسفر از روده ها ، کاهش دفع از کلیه ها و کنترل متابولیسم در استخوان می شود و از سوی دیگر این ویتامین در رشد سلولهای استخوانی نیز مؤثر است . تاثیر آن در رشد سلولها ، به دلیل عمل آن در ترجمه ژنهای هسته سلول می باشد .

ویتامین B1 :

تیامین یا ویتامین B1 پیروفسفات کوانزیم کربوکسیلاز است که در دکربکسیلاسیون و اکسیداسیون اسید پیروویک دخالت دارند. از این رو انساجی که منحصراً انرژی خود را از مواد قندی کسب می کنند نسبت به کمبود تیامین حساس بوده و با کاهش مقدار آن، عمل آنها مختل می گردد.اولین ویتامینی که از ا گروه ویتامینهای B کشف شده است . این ویتامین تأثیرات بسیار مهمی در سوختن قندها دربدن و عملکرد اعصاب دارد . ویتامین B1 از راه روده جذب خون می شود ، تغییراتی بر روی آن صورت می گیرد و آماده استفاده بافتها می گردد . یکی از موادی که در جذب آن اختلال ایجاد می کند ، الکل است که مصرف زیاد آن موجب کمبود ویتامین B1 می شود . این ویتامین در بدن ذخیره نمی شود ، از اینرو باید توجه کنیم تا با مصرف درست از کمبود آن جلوگیری نماییم . عملکرد آن در اندامها ، فعال کردن آنزیم های لازم برای سوختن قند در بدن است ، اگر نام چرخه کربس را شنیده باشید ، این ویتامین نقش اساسی در ادامه عملکرد چرخه دارد . نقش مهم دیگر آن در اعصاب است ، ما برای انجام هر حرکت و یا درک احساس از محیط نیاز داریم پیامهای عصبی از مغز به اعصاب بدن و بالعکس منتقل شوند ، ویتامین B1 در انتقال پیامهای عصبی نقش مهمی دارد . در صورتیکه مصرف این ویتامین کمتر از حد مورد نیاز بدن باشد در ابتدا فرد بی اشتها می شود و وزنش کاهش می یابد . کمبود شدید ویتامین B1 سبب ابتلای فرد به بیماری بری بری می شود که حالت وخیم آن به مرگ فرد می انجامد. به دلیل نقش ویتامین B1 در سوخت قند و تولید انرژی ، هنگام کمبود آن فرد ناتوان شده و گاهی اِدم یا ورم اندامها در فرد به وجود می آید و به دلیل نقش ویتامین B1 در اعصاب در صورت کمبود آن ، اعصاب تحلیل می روند خصوصاً اعصاب پا، گز گز کردن پاها که شکایت بسیاری از افراد است می تواند ناشی از کمبود ویتامین B1 باشد . این بیماری در کودکانی که در مرحله از شیر گیری هستند و مادرانشان اهمیت زیادی به غذای تکمیلی آنها نمی دهند نیز عارض می شود .
شما برای شکستن کربوهیدرات های بدنتان نیاز روزانه به این ویتامین دارید. انرژی آزاد شده از این سوخت و ساز صرف فعالیتهای تنفسی و حرکتی بدن میشود. تیامین برای متابولیسم نهائی کربوهیدرات ها ضرورت داشته و هضم و جذب مواد گلوسیدی بستگی به وجود آن دارد. باتوجه به این که متابولیسم کربوهیدرات های انرژی لازم برای دستگاه عصبی مرکزی را تامین می کند، بنابراین با کاهش مقدار تیامین دستگاه اعصاب مرکزی نمی تواند از گلوکز استفاده کند.تیامین محلول در آب بوده ونیاز بدن به آن روزانه 2/1 تا 5/1 میلی گرم می باشد.
خانم های حامله روزانه 5/1میلی گرم و زنان شیرده 6/1میلی گرم از این ویتامین در روز استفاده کنند. قبل از دادن مکمل ویتامین B1 به بچه ها با پزشک مشورت کنید. در صورتی که خانم حامله بخواهد از این ویتامین استفاده کند نیز باید قبل از مصرف با پزشک مشورت کند.
از ویتامین B1 برای زایمان بدون درد هم استفاده میشود. این ویتامین در اثر حرارت از بین میرود و برای استفاده از آن باید از میوه ها و سبزیجات خام استفاده کرد. مصرف زیاد الکل ذخائر ویتامین B1 بدن را کاهش می دهد.
تحقیقات اخیر نشان می دهد که ویتامین B1 در درمان نارسایی احتقانی قلب مؤثر است. ویتامین B1 همچنین در شیمی درمانی سرطان نقش منفی بازی می کند. تحقیقات نشان می دهد که مصرف زیاد این ویتامین در طی شیمی درمانی باعث رشد سریع تومورمیشود.

منابع ویتامین B1
تیامین به مقدار فراوان در جوانه گندم ، نان ، نخود ، لوبیا ، چاودار، برنج کامل، اسفناج ، کلم، هویج و بسیاری از سبزیها ، گردو ، بادام ، فندق ، انجیر ، جگر ، تخم مرغ ، شیر ، پنیر، و ماست در مخمر آبجو، پسته خام ،حبوبات ،سیرابی،شیردان و گوشت، دانه های گل آفتابگردان، سویا فراوان وجود دارد. افراط در خوردن مواد قندی سبب کمبود این ویتامین میشود، همچنین پوشیدن لباسهای نایلونی و پلاستیکی باعث نابودی آن میگردد.سبوس منبع غنی ویتامین B1 است و با گرفتن پوست غلات برای تهیه آرد سفید قسمت اعظم ,ویتامین B1 از دست می رود . از اینرو توصیه می شود از نانهای سبوس دار مثل سنگک ، بربری و بیسکویت هایی که با آرد سبوس دار تهیه می شود استفاده کنید . اگر از جگر غذایی تهیه می کنید ، بهتر است آنرا قبل از پخت در فریزر قرار ندهید و برای پخت از حرارت بالا استفاده نکنید . بهتراست بدانید ، مصرف ماءالشعیر و یا جوانه گندم نیزمیزان زیادی ویتامین B1 به بدن ما می رساند .


 ویتامین C : 

ویتامین ث مقاومت بدن را در برابر بیماری بالا می برد . در بهبودی زخم و سلامت لثه نقش دارد . به علاوه باعث می شود بدن آهن بیشتری جذب کند . این ویتامین در غذاهایی از قبیل جگر ، زرده تخم مرغ ، شیر ، ماهی ، مرغ ، گوشت قرمز ،‌غلات مخصوص و غلات سبوس دار ( غلاتی که پوسته آن گرفته نشده باشد ) یافت می شود .علاوه بر پروتئین ویتامین هایی که ذکر شد بدن به تعدادی از عناصر نیاز دارد که هر کدام از آنها وظیفه خاصی به عهده دارند .
 
روی :
یکی از این عنصر ها « روی » است . نیاز بدن به « روی » در دوران بلوغ افزایش پیدا می کند . این ماده در ساختن پروتئین دخالت دارد . « روی » در غذاهایی مثل جگر ، شیر ، غذاهای دریایی ( مثل ماهی ) ، حبوبات و گندم وجود دارد .

ید :
ید یکی از مواد مورد نیاز بدن است . ید برای رشد و نمو طبیعی بدن ، سوخت و ساز مواد غذایی و تولید انرژی بسیار لازم است . سلولهای عصبی و مغز نیز نیاز زیادی به آن دارند . این ماده در غذاهای دریایی ،‌لبنیات و تخم مرغ وجود دارد . در غلات ، حبوبات ، میوه ها و سبزیها ،‌ید به میزان کم یافت می شود . البته مقدار آن به مقدار ید خاک بستگی دارد . یکی از مشکلات و بیماریهایی که در اثر کمبود ید به وجود می آید « گواتر » نام دارد . به دلیل کمبود ید در آب و خاک کشور ما ، در حال حاضر اکثر نمکهایی که تولید می شود یددار هستند . بنابراین خانواده ها باید حتماً از نمک یددار استفاده کنند .
 
کلسیم :
به دلیل تسریع در رشد استخوانها ، نیاز به کلسیم در سن بلوغ بیشتر است . بنابراین نوجوانان باید از منابع غذایی حاوی کلسیم مثل شیر ، ماست و کشک به میزان فراوان استفاده کنند .

آهن :
یکی از شایعترین انواع کم خونی ،‌ کم خونی از نوع فقر آهن است . یعنی اگر آهن به اندازه کافی به بدن نرسد فرد دچار کم خونی می شود . زیرا وجود آهن برای خون سازی لازم است . البته نیاز بدن به آهن در دوران بلوغ بیشتر می شود . اما دختران به دلیل قاعدگی ماهانه ، مقداری از آهن بدنشان را از طریق خونریزی از دست می دهند . به همین دلیل خوردن غذاهای حاوی آهن بخصوص برای دختران توصیه می شود .
این ماده در غذاهایی از قبیل گوشت ، جگر ، ماهی و زرده تخم مرغ وجود دارد .
خوردن چای طی ? تا ? ساعت قبل و بعد از غذا از جذب آهن جلوگیری می کند . ولی استفاده از مواد دارای ویتامین ث یا میوه های ترش ، مثل مرکبات ، به جذب آهن کمک می کند.


نوشته شده توسط حسام در جمعه 30 دی 1384 و ساعت 12:01 ب.ظ
| عمومي ,

وبلاگ قاطی کرده رفته پایین

اما درستش میکنم

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

وبلاگ درست شده دیگه  نمی پره پایین

اما یه چیزی بگم بغیر ازکاترین و بهناز و محمد بقیتون همه نامردید

ایشالله یه شب کامل از شب تا صبح  دچار سکسکه شید تا مثل من که از نظر ندادن شما حوصلم سریده حوصله شما هم از سکسکه بسره   (خدا نکنه)

واسه این گفتم شب تا صبح که نتونید خواب برید کلافه شید  ها ها ها ها ها ها هاهااااااااااااااااااااااااا

ولی خدائییش اگه میبینید که آپدیت میکنم واسه خاطر همین چند  تا عزیزه

همتون عزیز منید چه  با نظر چه بی نظر

کاترین جان از شماهم قدر تشکر  مخصوص از خودم در وکنم که در پیدا کردنه موضوعات خوبو جدید از خودت همفکری و کمک در وکنی 


نوشته شده توسط حسام در جمعه 30 دی 1384 و ساعت 03:01 ق.ظ
| عمومي ,

 درباره «اسفناج» چه می‌دانید؟

نتایج تحقیقات علمی جدید نشان می‌دهد كه گیاه اسفناج خاصیت ضد سرطانی بسیار بالایی دارد به همین علت به سلطان گیاهان معروف است.
معمولا از اسفناج هم به صورت خام در سالاد و پخته در تهیه برخی غذاها مانند آش و بورانی استفاده می‌شود.
اسفناج دارای مقادیر زیادی ویتامین‌های A ، B، B2 و C بوده و در درمان برخی بیماریها مفیدست.
همچنین، این گیاه دارای عناصر معدنی مانند آهن و یدست، كه به خاطر داشتن آهن، مصرف آن به اشخاص كم خون توصیه می‌شود.
این گیاه به دلیل داشتن ویتامین‌ها و املاح گوناگون، برای زنان باردار بسیار مفید و نشاط آور و در درمان افسردگی نیز مؤثر و بوی بد دهان را از بین می‌برد.
پس از پختن اسفناج نباید آب آن را دور ریخت، چرا كه سرشار از املاح و ویتامین‌هاست و یك نوشیدنی بسیار مناسب محسوب می‌شود
.


انار بوی بد دهان را از بین می‌برد


انار سرشار از ویتامینهای E,C,B,A، مواد قندی، پتاسیم، منیزیم و اسیدهای آلی است.
پوست، ریشه و ساقه درخت انار تانن فراوان و الكالوئیدهای مختلف دارد كه یكی از آنها پله تیرین است كه بهترین داروی بیماریهای انگلی روده است.
انار میوه‌ای سرد و خنك و خوردن انار از ابتلا به بیماری قند جلوگیری می‌كند.
مركز بهداشت و درمان استان مركزی اعلام كرد: انار خون را تصفیه كرده و تقویت‌كننده قلب است.
مصرف انار بوی بد دهان را از بین برده و دهان را پاك می‌كند.
انار شیرین را جهت تسكین درد سینه، سرفه و انار ترش را جهت كاهش غلظت خون، فشار خون و چربی خون مصرف كنید.
انار شیرین میوه‌ای ‌مقوی و صدا را صاف می‌كند و برای درمان درد سینه و سرفه كاملا مؤثرست و باعث تسكین خارش‌های بدن می‌شود.
خوردن انار شیرین شادی بخش بوده و درخشان كننده چهره است.
انار ترش طبیعت سرد و خشك دارد. زخم‌های دهان را شفا می‌دهد
.


برگ ریحان میگرن را درمان می كند
 
دم كرده برگ ریحان معالج سردردهای میگرن و عصبی است و اثر ضدتشنج دارد.
ریحان با نام علمی (Ocimum basilicum) گیاهی است علفی یكساله و معطر كه ارتفاع ساقه آن تا 60 سانتیمتر می رسد.
برگهای این گیاه به صورت متقابل بیضوی، نوك تیز با كناره های دندانه دار است و گلهای آن معطر و كوچك به رنگ سفید، قرمز و گاهی بنفش مشاهده می شود.
ریحان در ایران و افغانستان به صورت خودرو می روید و در اكثر نقاط دنیا كاشته می شود.
از این گیاه اسانسی بنام بازیلیك یا روغن ریحان كه بسیار معروف است تهیه می شود. ریحان از لحاظ مردم قدیم ایران كمی گرم و خشك است و چون بسیار معطر است برای معطر ساختن غذا از آن استفاده می شود.
برگ ریحان درمان كننده ناراحتی های حاصل از نیش حشرات است، كافی است كه محل گزش حشرات را با برگ ریحان ماساژ دهید خارش و درد را برطرف می كند. تخم ریحان برای رفع دل درد مفید است و اگر آن را بكوبید و با صمغ عربی مخلوط كنید داروی خوبی برای درمان اسهال است.
برگ ریحان اثر زیادكننده شیر دارد و مادران شیرده حتما باید از این گیاه استفاده كنند و خوردن آن به همراه غذا به هضم كمك می كند.
مضرات خاصی برای این گیاه گفته نشده است.

 
زردچوبه در معالجه بیماریهاى غیرقابل درمان نقش دارد

براساس یک تحقیق پزشکى گیاه زردچوبه مى تواند بدون آنکه بر بیمار عوارض جانبى بگذارد ، در معالجه بسیارى از بیماریهاى غیر قابل درمان و خطرناک نقش درمانى داشته باشد .
این مطالعات نشان میدهد زردچوبه در درمان التهابات ویروسى کبد، تنظیم مقدار کلسترول خون ومعالجه بیماریهاى سرطان سینه وخون موثر است.
در این گزارش پزشکى آمده است: مصرف روزانه یک قاشق مرباخورى زردچوبه در یک لیوان شیر گرم میتواند مانع از ابتلا به سرطان شود.
مطالعات پزشکى نیز نشان میدهد، زردچوبه در درمان بیمارى قند باتوجه به نقش آن در افزایش ترشح انسولین میتواند موثر واقع شود.
زردچوبه مانع از غلظت خون مى شود و براى درمان دردهاى آنژین نیز مفید است.
براساس این گزارش، گیاه مذکور در تنظیم هضم غذا ،درمان التهابات کولون ، بیماریهاى کلیه، پوست، بویژه درمان عقرب گزیدگى ومارگزیدگى ودردهاى دندان ولثه موثر است.
همچنین زردچوبه در درمان بیمارىهاى انگلى ، سرفه ، سرماخوردگى وتنگى نفس نقش مهمى دارد.
محل اصلى پرورش این گیاه هند است وبه عنوان یک ماده رنگى غذایى از آن استفاده میشود در عین حال بخاطر مواد آنتى باکترى که دارد، نقش مهمى در نگهدارى مواد غذایى ایفا میکند.
 


نوشته شده توسط حسام در جمعه 30 دی 1384 و ساعت 03:01 ق.ظ
| عمومي ,

بچه ها خیلی خوشحالم میدونید چرا؟

 خودتون بخونید

رژیم غذایی و اصول تغذیه

این هفته وبلاگ برنده در مورد تغذیه و اصول تغذیه برای سلامت است . وبلاگ رژیم غذایی و مطالب آرایشی بهداشتی شامل مطالب متنوعی در مورد استفاده از غذا در دوران های مختلف زندگی زنان و مردان است . همچنین در مورد عوارض پوستی و اصول بهداشت آرایشی نیز مطالب جالبی در این وبلاگ خواهید یافت . آدرس : http://delsash.mihanblog.com

نویسنده : حسین شرفی


نوشته شده توسط حسام در جمعه 30 دی 1384 و ساعت 01:01 ق.ظ
آبمیوه | عمومي ,

آبمیوه

خوردن آبمیوه دیگر یك مد زودگذر نیست. بر اساس نتایج تحقیقات ، خوردن آبمیوه به سرعت تبدیل به یك قسمت از زندگی برای آنهایی كه به سلامت قلب و بدن خود توجه دارند خواهد شد. به همین دلیل است كه رژیم هایی كه در مصرف سبزیجات و میوه ها غنی هستند ، می توانند در جلوگیری یا درمان بسیاری از ناراحتی ها موثر باشند. آبمیوه های تازه با محلول كردن ویتامین ها ، مواد معدنی و آنزیم هایی كه در میوه ها یافت می شود باعث روشی سریع و بی دردسر برای سلامتی و دور ماندن از دكترها می شود.
پدر سلامتی و تناسب اندام ، جك لالن ، در این باره می گوید : " اگر شما از قوانین طبیعت پیروی كنید ، می توانید دوباره متولد شوید . می پرسید قوانین طبیعت چیست؟ ورزش و تغذیه مناسب " خوردن آبمیوه این روزها یك بخش حیاتی از زندگی سالم است.
هنوز متقاعد نشده اید ؟ دلایل واضح زیادی در این زمینه وجود دارند كه با وجود روشنی و واضحی آنها ممكن است هنوز از ذهن شما نگذشته باشد.

زندگی ویژه ای را بدست آورید
اگرچه شما می توانید ویتامین ها و مواد لازم را در قالب یك قرص كوچك مصرف كنید اما می توانید ویتامین ها و مواد معدنی را از آبمیوه های تازه جذب كنید. آب هویج ، ماده معدنی بتا كروتن ( beta-carotene ) را به بدن شما می رساند. آب توت سیاه سرشار از پتاسیم است. و البته آب پرتقال منبع بسیار غنی ای از ویتامین C است.

گوارش بهتر
آبمیوه ها دارای آنزیم های گوارشی هستند كه برای هضم باقی مانده غذا در معده بسیار موثر هستند و این در حالیست كه آبمیوه ها غده های گوارشی را فعال می كنند. آبمیوه ها فرآیند گوارشی را جانی تازه ، ماهیچه ها را نیرویی تازه می بخشند و به بدن شما قدرتی می دهند كه مواد غذایی را بهتر جذب كند. بهبود فرآیند گوارشی باعث افزایش سلامت عمومی بدن شما می گردد و سلامتی عمومی هم برای شما افزایش انرژی را به ارمغان می آورد.

مبارزه با بیماریهای كشنده
آبمیوه های تازه دارای مواد فیتوشیمیایی هستند ( phytochemicals ) ، ماده ای در گیاهان كه با سلامتی و جلوگیری از برخی بیماریهای كشنده ارتباطی نزدیك دارد. فیتوشیمیایی ها در میوه ها و سبزیجات تازه یافت می شوند و آبمیوه گیری یك روش سریع است برای بدست آوردن این داروی سرشار از سلامتی.

كاهش بی اختیار وزن
اگر شما برای كم كردن وزن خود تلاش می كنید و همچنان همیشه گرسنه هستید ، این می تواند به علت كمبود برخی ویتامین ها و مواد معدنی لازم باشد كه در غذاهای پخته شده یافت نمی شوند. خوردن آبمیوه آن مواد را دوباره به بدن بازمی گرداند و بنابراین شما می توانید غذای كمتری بخورید ، انرژی بیشتری ذخیره كنید و وزن كم كنید. خوردن آبمیوه های تازه همچنان می تواند دندان هایی تمیز و سفید را برای شما بسازد و اشتهای غذا خوردن شما را متعادل سازد.

افزایش متابولیسم بدن
آیا برای ورزش كردن خسته اید و كمبود انرژی دارید ؟ با خوردن مقداری آبمیوه ، انرژی زایی كنید و سپس تحرك و ورزش خود را آغاز كنید. افزایش فعالیت و ورزش باعث بالا رفتن متابولیسم ( سوخت و ساز بدن ) بدن می شود و بنابراین شما می توانید كالری بیشتری را بسوزانید.

دست كافئین را كوتاه كنید
كافئین بدن شما را از بسیاری از مواد معدنی ضروری محروم می سازد. عادت خوردن یك استكان مواد كافئین دار ( نظیر قهوه ) در صبح را با خوردن یك استكان آبمیوه تازه در به جای آن جایگزین كنید.

از خوردن شیرینی سالم لذت ببرید
چه باور كنید ، چه نكنید .. موادی با نام شیرینی سالم و طبیعی وجود دارند كه آبمیوه ها حاوی آنها هستند. برخلاف شیرینی هایی پالایش شده ای كه در آب نبات ها ، دسر ها ، شیرینی ها وجود دارند ، این شیرینی های ساده از راهی طبیعی و مقوی به شما انرژی می دهند.

پروتئین های فعال كننده
چه دلیلی وجود دارد كه برای ساختن ماهیچه حتما باید از پروتئین های چرب استفاده كنید ؟ اگر شما مخمر آبجو و گیاهك ( سبوسه )گندم را با آبمیوه تازه خود مخلوط كنید ، شما معجونی پر از انرژی ساخته اید كه بدن می تواند آن را به سرعت جذب كند. این معجون نوعی اسنك ( Snack یعنی غذایی ساده و مختصر و سرپایی ) است.

درباره آب
آبمیوه گیری می تواند در تامین آن هشت لیوان آبی را كه در روز باید بنوشیم بسیار كمك كننده باشد. میوه و سبزیجات حاوی درصد بالایی از آبی هستند كه ما روزانه برای دفع مواد سمی از بدن و سالم ماندن به آن احتیاج داریم.

تغییر عادات غذایی
هنگامی كه شما از خوردن آبمیوه های تازه و سودهای زیاد آن لذت می برید ، به طور نا خود آگاه بدن شما به سمت تغییر و بهبود عادت های غذایی در طول زندگی الهام می پذیرد.

ده دلیل ساده برای مصرف بیشتر آبمیوه ها در وعده های غذایی و به دست گرفتن سلامتی عمومی در بدن.


نوشته شده توسط حسام در پنجشنبه 29 دی 1384 و ساعت 05:01 ق.ظ
معجزه گریه کردن | عمومي ,
معجزه گریه کردن [ October 15, 2005 ]

ایسکانیوز ـ آیا به تازگی یک دل سیر گریه کرده‌اید؟ شاید ندانید که این کار چقدر برای روح وجسمتان مفید است.
محققان معتقدند گریه و خنده هر دو از یک قسمت مغز ناشی می‌شوند؛ همان طور که خندیدن مزایای زیادی برای سلامتی دارد (از قبیل پایین آوردن فشار خون و بالا بردن سیستم ایمنی بدن) دانشمندان در مورد گریه کردن نیز به نتایج مشابهی دست یافته‌اند.
به نظر می‌رسد که گریه کردن عمل مفیدی است؛ چراکه در یک بررسی ‌آماری مشخص شده است که 85 درصد زنان و 73 درصد مردان اظهار کرده‌اند که پس از گریه کردن احساس بهتری دارند. علاوه بر نقشی که گریستن در کاهش استرس دارد، موجب جلب توجه و کمک سایرین نیز می‌شود. وقتی ما گریه می‌کنیم رفتار اطرافیانمان ملایم‌تر شده و کمتر پرخاش می‌کنند و بیشتر تمایل دارند که کمک کنند و دلداری دهند. گریه بازگو کننده وضعیت روحی ما نیز هست؛ مثلا گاهی اوقات ما حتی نمی‌دانیم که افسرده هستیم، تا اینکه گریه می‌کنیم.
همانطور که گریه کردن می‌تواند باعث سلامتی شود، خودداری از گریه کردن به هنگام غم و غصه هم می‌تواند برای جسممان مضر باشد، بنا به بررسی‌های انجام شده، سرکوبی احساسات با فشار خون بالا، ناراحتی‌های قبلی و سرطان مرتبط است.
با وجود مزایایی که برای گریه کردن ذکر شد، باید بدانیم چنانچه گریه کردن جزء عادت‌های روزمره‌مان باشد باید به پزشک مراجعه کنیم؛ چرا که این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از افسردگی باشد.
پزشکان تاکنون مجالس سوگواری را توصیه نکرده‌اند، اما هنگامی که احساسی مثل گریه کردن دارید نباید با آن مقابله کنید؛ این یک امر طبیعی است و عکس العمل روحی که نشانه تندرستی است. گریه کردن با مسایل ژنتیکی، جنسیتی و تربیتی ارتباط دارد، به عنوان مثال زنان چهار برابر بیشتر از مردان گریه می‌کنند.
مؤلف: جمالی


نوشته شده توسط حسام در پنجشنبه 29 دی 1384 و ساعت 05:01 ق.ظ
پرتقال | عمومي ,

خواص درمانی لیمو ترش
  

آب لیمو ترش و اسانس آن برای بدن، ذهن و روح بسیار مفید است. اسانس لیمو به واسطه انرژی‌زا بودن آن مشهور است. در كشور ژاپن به واسطه اثرات شاداب كننده و فرح بخش این اسانس، آن را به هنگام كاركردن كارمندان در فضا منتشر می‌كنند.

همچنین می‌توان از چند قطره از اسانس لیمو به عنوان بخور استفاده كرد، یا مقداری ازآن را در وان حمام ریخت. این كار باعث سرحال شدن كلیه اعضا بدن می‌شود. البته نباید هرگر اسانس لیمو را بدون رقیق كردن برروی پوست بكار برد، زیرا باعث بروز مشكلات پوستی می‌شود.

درخشان كننده چشم‌ها: سعی كنید در نوشیدنی‌هایتان از آب لیمو استفاده كنید. فرضا" هر روز صبح یك عدد لیمو را با مقداری آب گرم میل كنید. نوشیدن این مایع به جای نوشیدن چای باعث می‌شود شما بدن سالمتری داشته باشید.

همچنین در اثر نوشیدن مایعات حاوی آب لیمو، چشم‌های شما درخشانتر شده و پوستی سرحال‌تر از قبل خواهید داشت.

در صورت تمایل برای بهتر كردن طعم آن می‌توانید از شكر یا عسل استفاده كنید.

تسكین دهنده گلودرد: لیمو دارای اثرات ضد عفونی كننده و قابض است و بدین جهت می‌توان از آن برای درمان گلودرد استفاده نمود.

با توجه به مقدار بسیار زیاد ویتامین "ث" موجود در لیمو، مصرف آن باعث افزایش مقاومت سیستم ایمنی بدن می‌شود. برای فرد مبتلا به آنفلونزا و سرماخوردگی مصرف مخلوطی از آب لیمو تازه با عسل در یك لیوان آب گرم بسیار مفید است.

نیرو بخش و تب بر: مصرف آب لیمو باعث كاهش تب در افراد بیمار می‌شود. به عنوان مثال اگر چند قطره از اسانس لیمو یا مقداری آب لیمورا به آب سرد اضافه كنید، سپس با استفاده از یك دستمال آن را روی پیشانی تب دار قرار دهید، این كار باعث كاهش تب وتقویت نیروی بدن خواهد شد.

ذكر این نكته ضروری است كه قبل از قرار گرفتن در مقابل نور آفتاب باید از قرار دادن اسانس لیمو به صورت مستقیم برروی پوست خودداری شود، زیرا ممكن است باعث بروز حساسیت‌های پوستی گردد.

تسكین دهنده درد: لیمو باعث تسكین سردردهای معمولی و سردردهای میگرنی می‌شود. برای این منظور می‌توان ‌٥ قطره اسانس لیمو را در‌٢٥ میلی لیتر از یك روغن حامل مناسب (مانند روغن بادام) مخلوط كرد و آن را با استفاده از یك دستمال كتانی برروی ناحیه مبتلا به درد ماساژ داد.

پاك كننده پوست: اگر پوست شما چرب است، می‌توانید آن را با لیمو كه یك ماده قابض است تمیز كنید. به این ترتیب كه یك قاشق چای خوری آب لیمو را در دو فنجان آب مقطر بریزید و با یك پنبه تمیز صورت خود را با آن پاك كنید. این كار باعث كاهش چربی پوست می‌شود و از پدید آمدن جوش‌های صورت جلوگیری می‌كند. در صورت استفاده از این لوسیون برای جلوگیری از رشد باكتریها بهتر است هرروز یك محلول تازه درست كنید. مصرف این محلول باعث خشك شدن پوست می‌شود و برای پوست‌های چرب بسیار مفید است. اما در صورت داشتن پوست خشك از مصرف آن خودداری كنید.

لیمو ضد شوره و بر طرف كننده خارش پوست سر: آب لیمو برای پوست سر بسیار مفید است و شوره سر را كاهش می‌دهد. عصاره حاصل از آبگیری یك لیموی تازه را حدود ‌١٠ دقیقه برروی پوست سر مالش دهید و سپس آن را با آب به طور كامل بشوئید. همچنین آب لیمو می‌تواند به عنوان یك تقویت كننده مو وضد خارش، به صورت ماساژ برروی پوست سر استفاده شود.

ضد سرماخوردگی: آب لیمو یك ضد ویروس عالی می‌باشد و همچنین مصرف آن برای سرماخوردگی شدید بسیار مفید است. بدین منظور یك عدد لیمو را با مقداری نمك میل كنید. در صورت تمایل می‌توان عصاره گرفته شده را در آب رقیق كرد و سپس مصرف نمود.

یك حالت دهنده خوب برای موها: به علاوه شستشوی موی چرب با استفاده از آب لیمو باعث كاهش چربی آن می‌شود. به این صورت كه عصاره حاصل از ابگیری دو عددلیمو در یك لیتر آب مورد استفاده قرار دهید و موهایتان را با این محلول بشویید. این روش باعث درخشان و شاداب شدن انواع موها می‌شود. همچنین مصرف آن باعث می‌شود موهای طلایی رنگ روشنتر شوند.

نرم كننده مناسب برای پوست آرنج: برای نرم كردن پوست زبر ناحیه آرنج، آرنجتان را حدود ‌١٠ دقیقه برروی یك برش لیمو ترش فشار دهید.

تقویت كننده حافظه: لیمو تقویت كننده حافظه است. چند قطره از اسانس لیمو را روی یك دستمال ریخته و از طریق بینی استنشاق كنید. همچنین می‌توان این كار را در مواقعی انجام داد كه می‌خواهید چیزی رابه یاد بیاورید. مغز شما با استنشاق اسانس لیمو نیروی تازه‌ای بدست خواهد آورد.

آرامش دهنده روح: لیمو همواره به عنوان یك ماده تسكین دهنده روح مطرح بوده است. استشمام رایحه معطر لیمو در طی تمرینات تمركز و تعمق روح (مدیتیشن) بسیار مفید است. برای انجام این كار كافی است كه سه قطره از اسانس لیمو را به یك كاسه حاوی آب گرم افزوده و آن را در هوای اتاق قرار دهید. به این ترتیب در طول استشمام رایحه معطر لیمو به یك آرامش مطلوب فكری و روحی دست خواهید یافت
 

پرتقال و مزایاى مصرف آن [ December 08, 2005 ]

ایران :آناهیتا درودیان

جاى تعجب نیست اگر بگوییم پرتقال ها یكى از محبوب ترین میوه هاى جهان هستند. این میوه نارنجى و خوشرنگ از زمستان تا تابستان در دسترس است و براى تهیه دسرها و حتى برخى از غذاها از آن استفاده مى شود. یك لیوان آب پرتقال هم نوشیدنى خوشمزه و دلچسبى است كه خوردن آن در طول روز به سلامت و شادابى شما كمك مى كند. بنابراین از خوردن پرتقال ها لذت ببرید و این میوه مقوى و خوش طعم را در میان وعده هاى غذایى خود بگنجانید. مانند سایر میوه ها، پرتقال هم حاوى عناصر و تركیبات ارزشمندى است كه به پیشگیرى از انواع و اقسام بیمارى هاى رایج كمك مى كند، از جمله انواع سرطان هاى گوارشى مانند سرطان معده، مرى، لوزالمعده و...
ویتامین C
ممكن است قبلاً هم شنیده باشید كه پرتقال ها یك منبع غنى از ویتامین C هستند، ولى آیا مى دانید كه این ویتامین تا چه حد براى سلامتى ما مفید است؟ ویتامین C یك آنتى اكسیدان قابل حل در بدن است كه رادیكال هاى آزاد و تخریب ناشى از آنها را خنثى مى كند. بنابراین عاملى براى پیشگیرى از ابتلا به سرطان محسوب مى شود. همچنین ویتامین C براى فعالیت درست یك سیستم ایمنى سالم، ضرورى است. توصیه مى شود در فصل زمستان بیشتر از ویتامین C و پرتقال استفاده كنید تا در صورت بروز سرماخوردگى علائم این بیمارى در شما كاهش یابد و سریعتر بهبود پیدا كنید. به علاوه مصرف ویتامین C به جلوگیرى از عفونت هاى گوش كمك مى كند.
یك منبع عالى از فیبرها
مزایاى سلامتى پرتقال را با فیبرها ادامه مى دهیم. یك پرتقال به تنهایى ۱۲‎/۵ درصد از فیبر روزانه مورد نیاز بدن را تأمین مى كند كه براى كاهش سطح كلسترول خون مفید است، در نتیجه از بسته شدن رگ ها جلوگیرى مى كند. از مزایاى دیگر فیبر این است كه مى تواند قند خون را كنترل كند، به همین دلیل خوردن پرتقال براى افراد مبتلا به دیابت هم توصیه مى شود. به اضافه اینكه قند طبیعى موجود در پرتقال (فروكتوز) مى تواند از افزایش قند خون ممانعت كند.
فیبر موجود در پرتقال عوامل شیمیایى ایجاد سرطان را محصور و آنها را از سلول هاى روده دور نگه مى دارد، بدین ترتیب یكى از راه هاى حفاظت در مقابل سرطان روده محسوب مى شود. همچنین فیبر مى تواند براى كاهش یبوست یا اسهال در افرادى كه مزاج تحریك پذیریدارند، مؤثر باشد.
جلوگیرى از ایجاد سنگ كلیه
آیا مى خواهید خطر ایجاد سنگ كلیه در بدنتان را كاهش دهید؟ آب پرتقال بخورید. اسید سیتریك تركیبى است كه در مركباتى چون پرتقال و لیمو یافت مى شود. این اسید قادر است بدن را در مقابل تشكیل سنگ هاى كلیه مصون نگه دارد.
یك مطالعه كه نتایج آن در نشریه تغذیه انگلستان به چاپ رسیده نشان مى دهد هنگامى كه زنان روزانه یك دوم تا یك لیتر آب پرتقال، آب گریپ فروت یا آب سیب بخورند، اسیدیته ادرار و اسید سیتریك مدفوع آنها افزایش یافته، در نتیجه احتمال ایجاد سنگ هاى اكسید شده كلسیم در بدنشان كاهش مى یابد.
البته به یاد داشته باشید كه براى به حداقل رساندن احتمال ایجاد سنگ در كلیه هایتان بین آب پرتقال و شربت آبلیمو، دومى را انتخاب كنید چون مؤثرتر است.
كاهش خطر ابتلا به سرطان معده
خوردن روزى یك عدد پرتقال به شما كمك مى كند تا از ابتلا به زخم معده مصون بمانید. نتایج بررسى هاى دانشكده تغذیه آمریكا نشان مى دهد افرادى كه سطح ویتامین C خونشان بالاست، كمتر از سایرین به سرطان معده دچار مى شوند. همچنین در این اشخاص احتمال ایجاد باكترى هایى كه مسؤول بروز زخم هاى گوارشى هستند، ۲۵ درصد كمتر است. پس براى پیشگیرى از ایجاد زخم هاى گوارشى، مخصوصاً زخم معده، نوشیدن یك لیوان آب پرتقال یا خوردن یك پرتقال تازه را فراموش نكنید.
خطر كمتر ایجاد سرطان ریه پیشرفته
در پرتقال و همین طور نارنگى و هلو، تركیباتى وجود دارد كه مى تواند خطر ایجاد سرطان ریه پیشرفته را كاهش دهد. در تحقیقات دانشمندان چینى بر روى ۶۳۲۵۷ نفر به مدت ۸ سال ثابت شد افرادى كه از این میوه بیشتر مصرف مى كنند ۲۷ درصد كمتر از بقیه به سرطان ریه مبتلا مى شوند. همچنین سیگارى هایى كه پرتقال مصرف مى كنند ۳۷ درصد كمتر از سایر سیگارى ها به این بیمارى مبتلا خواهند شد.
فشار خون
آب پرتقال سرشار از پتاسیم است و خوردن آن براى بیماران مبتلا به فشار خون توصیه مى شود؛ چون این افراد داروهایى مصرف مى كنند كه ممكن است به دلیل استفاده از آنها پتاسیم خونشان كاهش یابد، به همین دلیل مصرف پرتقال مى تواند به جبران این نقصان كمك كند.
آب مروارید
خوردن مركبات و بویژه پرتقال به حفاظت عدسى هاى چشم كمك كرده و از بروز آب مروارید پیشگیرى مى كند. به طور طبیعى مقدارى ویتامین C در عدسى هاى چشم ها یافت مى شود. اگر كمتر از میزان مورد نیاز بدنمان طى روز ویتامین C مصرف كنیم، خطر ایجاد این بیمارى افزایش مى یابد.
كم خونى
عنصر ضرورى براى مبارزه با كم خونى آهن است و ویتامین C یكى از تركیباتى است كه به افزایش جذب آهن در بدن كمك مى كند. یكى از منابع تأمین آهن گوشت است، بنابراین گیاهخواران یا افرادى كه گوشت كمى مصرف مى كنند، باید مركبات و سایر غذاهاى سرشار از ویتامین C را در رژیم غذایى شان بگنجانند تا با بیمارى كم خونى مواجه نشوند.
تاریخچه مصرف پرتقال
منشأ پرتقال ها از هزاران سال پیش چین و كشورهاى آسیاى جنوب شرقى از جمله اندونزى بودند. درخت پرتقال به تدریج گسترش پیدا كرد و به هندوستان رسید و از آنجا به اروپا و سپس به آمریكا راه یافت. مصرف این میوه در اروپا هم قدمت دارد و در تابلوهاى نقاشان دوره رنسانس، از جمله در تابلوى شام آخر، بر روى میزهاى غذا، پرتقال هم دیده مى شود.
قبل از قرن بیستم پرتقال ها بسیار گران بودند، بنابراین به طور مرتب مصرف نمى شدند و خوردن آنها در تعطیلات ویژه مانند كریسمس رایج بود. بعد از ایجاد ابزار حمل و نقل مناسب و ابداع شیوه هایى براى استفاده از محصولات ثانویه پرتقال (مانند اسید سیتریك)، قیمت پرتقال ها پایین آمد و در مقیاس وسیعى مورد استفاده قرار گرفت. امروزه بزرگترین تولیدكنندگان تجارى پرتقال در جهان عبارتند از: ایالات متحده آمریكا، برزیل، مكزیك، اسپانیا و چین.
نكاتى در ارتباط با مصرف پرتقال ها
- پرتقال ها هم مانند سایر مركبات هنگامى كه گرم باشند آب بیشترى دارند، بنابراین قبل از آب گیرى آنها را چند ساعت در دماى اتاق قرار دهید.
- براى گرفتن آب پرتقال مى توانید از دستگاه آبمیوه گیرى استفاده كنید یا طبق یك شیوه سنتى آنها را با دست بچلانید.
- اگر شیوه دوم را براى آبگیرى انتخاب كردید، قبل از بریدن پرتقال ها را با كف دست روى یك سطح صاف فشار دهید تا آب پرتقال بیشترى داشته باشید.
- پرتقال هایى را انتخاب كنید كه پوست نازك و وزن بیشترى داشته باشند. پرتقال هاى سبك و پوك، كم آب هستند.
- پوست شل و چروكیده نشان دهنده ماندگى پرتقال است.
- آب پرتقال را حتماً در یخچال نگهدارى كنید. هر چقدر آب پرتقال سردتر باشد، ویتامین C آن بیشتر حفظ مى شود.
- سعى كنید براى تهیه سالاد میوه، كیك و انواع شربت ها از پرتقال استفاده كنید. به علاوه تهیه سس پرتقال و مصرف آن همراه با مرغ، طعم لذیذى را براى غذاى شما فراهم مى كند.
- براى از بین بردن چین و چروك صورت، پرتقال را پوست گرفته و قسمت هاى داخلى آن را روى پوست قرار دهید. بعد از ۱۵ دقیقه و شست وشوى پوستتان شادابى بیشترى احساس خواهید كرد

مواد مغذی اصلی پرتقال (در ۱۰۰ گرم خام)


انرژی (كالری)
۳۷
ویتامین ث (میلی گرم)
۵۴

فیبر (گرم)
۲

فولات (میكروگرم)
۳۱

آهن (میلی گرم)
۴/۰

پتاسیم (میلی گرم)
۱۵۰

كربوهیدرات (گرم)
۹

فروكتوز (گرم)
۲

چربی (میلی گرم)
۱/۰

كاروتن (میكروگرم)
۲۸

مس (میلی گرم)
۰۴/۰

كلسیم (میلی گرم)
۴۷

پروتئین (گرم)
۱

فسفر (میلی گرم)
۲۰

سدیم (میلی گرم)
۱

ویتامین ب
۱ (میلی گرم) ۱/۰

ویتامین ب
۲ (میلی گرم) ۰۴/۰

نیاسین (میلی گرم)
۴/۰

منیزیوم (میلی گرم)
۱۲

منگنز (میلی گرم)
۰۵/۰


نوشته شده توسط حسام در پنجشنبه 29 دی 1384 و ساعت 02:01 ق.ظ
| عمومي ,

پرتقال

خوردن یك لیوان آب پرتقال در روز سبب شفافیت پوست می شود. دانشمندان پس از مطالعات در مورد فواید غذاها دریافتند ،آب پرتقال وتوت فرهنگی با داشتن
ویتامین ث سبب فعالیت بیشتر بدن برای ساخت كلاژن می شود كه لطافت پوست را به همراه دارد

مطلب از کاترین خانم  گل


نوشته شده توسط حسام در چهارشنبه 28 دی 1384 و ساعت 10:01 ق.ظ
| عمومي ,

برای دیدن   خلاصه ی فهرست مطالب هر ماه   به   لینکدونی   مراجعه فرمائید

برای دسترسی آسان تر به اکثر مطالب سایت این قسمت رو اضافه کردم امیدوارم خوشتون بیاد

می توانید به آرشیو مرا جعه کنید و مطلب مورد نظر رو در  ماه مربوطه دریافت کنید


نوشته شده توسط حسام در چهارشنبه 28 دی 1384 و ساعت 01:01 ق.ظ
| عمومي ,
این مقاله رو فقط به خاطر بهناز خانم  گل که انشاء الله  همیشه رو لبش لبخند باشه  پست میکنم
امیذوارم مفید باشه
فواید خنده برای سلامتی
--------------------------------------------------------------------------------
cri
در فرهنگ سنتی چین ، گفته می شود که با یک خنده می توان 10 سال جوانتر شد و با خندیدن می توان یک صد بیماری را درمان کرد. در واقع خنده آرامش بخش روح و راز جوانی است. پژوهش های اخیر دانشمندان آمریکایی علت های نقش مثبت خندیدن برای سلامت انسان را مشخص کرده است.
 در این پژوهش ، محققان از عده ای داوطلبان درخواست کردند تا نگاهی به چند کاریکاتور بیندازند و سپس فعالیت مغز آنان را مورد نظارت و سنجش قرار دارند. داستان این کاریکاتورها و موضوعات آنها باعث می شود تا انسان به خنده بیفتد ، اما برخی موضوعات نیز موجب خنده نمی شود. محققان از کسانی که در این آزمایش ها شرکت کردند ، خواستند که پس از خواندن یک بند از داستان خنده آور و خندیدن، دگمه ای را فشار دهند. محققان با استفاده از دستگاه های دقیق سنجش و نظارت فعالیت مغز را در این زمان بررسی کردند. هنگامیکه موضوعات داستان های کاریکاتور باعث خنده می شود، شبکه واکنش حسی درمغز که می تواند باعث شادی انسان گردد، به حرکت می افتد. محققان همچنان متوجه شده اند. زمانی که انسان از داروهای تحریک کننده استفاده می کند ، این نوع شبکه واکنش حسی در مغز فعالیت می نماید.
محققان می گویند: انسان ها غالبا می دانند که خنده برای تندرستی مفید است، اما علت علمی و فعالیت مغز را که چگونه باعث شادی می شود، کاملا درک نکرده اند. مردم اغلب به خواندن داستان های طنز آمیز روی می آورند . به همین علت پس از خندیدن ، حالت روحی آنها بهتر می شود و نظرات آنها نسبت به پدیده های اطراف به طور مثبت تغییر می کند .
 پژوهش ها ثابت می کند : شوخ طبعی و لطایف، مغز را به طور مثبت به فعالیت وا می دارد. از این رو ، خندیدن برای سلامتی انسان مهم است. خندیدن نه تنها باعث شادی می شود بلکه اشتیاق مردم را به دوستی و حتی ارتباطات عاشقانه برای درازمدت افزایش می دهد. خندیدن همچنین عامل تشنج زدایی محسوب می شود. در پژوهش های انجام شده علت خندیدن و یا نخندیدن افراد و مشکلات آنها در زندگی و رابطه با دیگران مطرح شده است. در واقع بر اساس این پژوهش ها اگر در مغز انسان شبکه شادی رشد کافی نکند ، مشکلاتی در اعضای دیگر بدن نیز بوجود می آید .
 خنده بلند یکی از شیوه های تخفیف فشارها در عرض 10 دقیقه
 آثاری که باعث قهقهه می شود برای نمونه کاریکاتور مورد علاقه شما یا غیره و یا نوار ضبط شده صدای فرزندان و دوستان را کنار خود بگذارید. شما حتی با دیدن یک سریال تلویزیونی مورد دوست نیز می توانید بخندید.
" باک " محقق دانشکده بهداشت همگانی دانشگاه " لوما لیندا " ایالت کالیفرینا می گوید " همیشه شیوه مؤثری برای کاهش فشارها یافت می شود ، پس از گرفتاری یک روز روشن کردن تلویزیون و دیدن یک درام تلویزیونی مورد پسند می تواند مفید باشد. پژوهش های وی ثابت می کند : با خندیدن بلند می توان ضمن کاهش قشر هورمونی فشار مصونیت بدن را افزایش داد و در نتیجه 24 ساعت از فشار ها رهایی یافت. حتی آرام خندیدن برای سلامتی سودمند است .
 

خنده و تأثیر آن بر سلامتی

 

زندگی روزانه ما سرشار از فراز و نشیب هایی است كه موجب نوسان روحیه ما می شود. رویدادها زمانی ما را غمگین و ناراحت كرده و گاهی باعث شادی ما می گردد. جمله معروفی است كه : اغلب مردم تقریبا به همان اندازه ای شاد هستند كه انتظارش را دارند . در واقع آنچه كه در زندگی ما رخ می دهد آنقدرها تعیین كننده شادی ما نیست بلكه بیشتر،  نوع واكنش ما به رخدادهاست كه نقش تعیین كننده دارد . از آن جایی كه انسان افكار و اندیشه های خود را برمی گزیند الزاماً تعیین كننده میزان شادی های خویش است .

تحقیقات نشان داده اند كه خنده نه تنها سبب نشاط افراد  می گردد بلكه سلامت آنها را نیز تضمین می كند . خنده سیستم ایمنی بدن را مقاوم ساخته و توانایی بدن را در مبارزه با عفونت افزایش می دهد . از طرفی سبب كاهش سطح هورمونهای استرس زا شده و از تأثیر گذاری آنها بر روی سیستم ایمنی بدن جلوگیری می كند. خنده باعث افزایش ترشح اندورفین از مغز می شود، ماده ای كه نقش تسكین دهنده  را در دردها و رنج های ما دارد . ترشح اندورفین علاوه بر افزایش توان ما در برابر مقاومت در مواجهه با استرس ها و ناراحتی ها موجب افزایش بازدهی سیستم تنفسی ما می شود و تأثیر آن درست مثل زمانی است كه به ورزش دو پرداخته ایم . هنر شاد بودن مستلزم توانایی خندیدن به مشكلات در كوتاه ترین زمان ممكن پس از وقوع آنهاست . اگر دقت كنید می بینید كه كودكان بطور طبیعی و بدون توجه به اطراف و یا احساس خجالت تقریباً به همه چیز می خندند. گویی می دانند كه خندیدن ، آنها را سالم و متعادل نگه می دارد.

برای شاد بودن باید بر افكار شاد متمركز شویم. هر چند ما غالباً برعكس عمل می كنیم. یعنی تعریف ها و تمجیدها را ناشنیده می گیریم و حرف های ناخوشایند را مدتها در ذهن نگه می داریم . لازمه شاد زیستن جستجوی زیبایی ها و خوبی هاست . یكی زیبایی منظره را می بیند و دیگری كثیفی پنجره را . گاهی می توانیم در مواجهه با استرس های محیطی با رفتارهایی مانند صحبت های خنده دار، علاوه بر كاهش استرس ، محیط را برای بررسی مشكل واقعی و پیدا كردن راه حل مهیا كنیم . راه دیگر این است كه سعی كنیم همیشه لبخند به لب داشته باشیم ، هر چند طرف مقابل ما اخمو باشد! شما برای شاد زیستن چه می كنید؟


نوشته شده توسط حسام در سه شنبه 27 دی 1384 و ساعت 08:01 ق.ظ
| عمومي ,
پولتان را با خرید شربت های ضدسرفه دور نریزید [ January 15, 2006 ]

آفتاب:پزشكان می‌گویند؛ شربت‌های ضد سرفه كه بدون نسخه پزشك عرضه می‌شوند تاثیری ندارند و خرید این داروها فقط دور ریختن پول است. دكتر ریچارد ایروین ،رییس كمیته رهنمودهای سرفه دانشكده پزشكان قفسه سینه آمریكا، می‌گوید؛ این شربت‌ها عموما حاوی داروهایی هستند كه به خاطر دوز كم بی‌تاثیرند یا تركیبات دارویی دارند كه اثربخشی آنها در درمان سرفه هیچگاه به اثبات نرسیده است.

قفسه‌های داروخانه‌ها معمولا مملو از شربت‌های ضد سرفه است كه نوید تسكین سریع سرفه را می‌دانند بدون آنكه ایجاد خواب آلودگی كنند.
ایروین می‌گوید ؛مطالعات نشان می‌دهد این داروها مفید نیستند و توجیهی برای مصرف آنها وجود ندارد.
رهنمودهای جدید مصرف داروهای ضدسرفه را كه بدون نسخه پزشك قابل ابتیاع است رد می‌كند. این داروها نه تنها سرفه ناشی از سرماخوردگی را تسكین نمی‌بخشند بلكه می‌توانند باعث تاخیر در درمان شده و در نهایت به بروز سیاه سرفه منجر شوند.
براساس این رهنمودها به بزرگسالان توصیه شده است واكسن جدید سیاه سرفه مخصوص بزرگسالان كه سال گذشته تایید شد دریافت كنند.
در برچسب بسیاری از شربت‌های سرفه تبلیغ شده است كه ایجاد خواب آلودگی نمی‌كنند. اما ایروین می‌گوید این امر به خاطر عدم استفاده از داروهای آنتی هیستامین است كه به تسكین سرفه ناشی از سرماخوردگی كمك می‌كنند.
برخی از شربت‌های ضدسرفه حاوی دو دارو كدئین و دكسترومتورفان هستند كه به تسكین سرفه ناشی از سرماخوردگی كمك می‌كنند. اما این داروها به علت كم بودن دوز آنها اثربخش نیستند.
سرفه می‌تواند در اثر چندین علت مختلف مانند آسم، آلرژی، سوزش شدید سردل، یا برونشیت بروز كند. پزشكان به بیمارانی كه سرفه‌های آنها بیشتر از سه هفته طول بكشد یا با تنگی نفس همراه باشد كه می‌تواند نشانه ذات الریه یا بیماریهای حادتری باشد توصیه می‌كنند حتما به پزشك مراجعه كنند.
سرفه ناشی از سرماخوردگی معمولا كمتر از سه هفته طول می‌كشد. نوشیدن مقادیر زیادی مایعات و سوپ مرغ به تسكین سرفه كمك می‌كند.

روغن ماهی، داروی بیماری های قلبی [ January 15, 2006 ]

هموطن :مطالعات جدید نشان می دهد، مصرف چربی های غیر اشباع شده می تواند احتمال ابتلا به بیماری های قبلی را به گونه ای چشمگیر کاهش دهد.دانشمندان آمریکایی بر این باورند، چربی های غیراشباع نظیر روغن ماهی و روغن زیتون برایافراد مبتلا به بیماری های قلبی مفید است.
با توجه به اینکه بیماری های قلبی به دنبال بالا بودن نوعی كلسترول موسوم به LDL بروز می کنند، این قبیل روغن ها می توانند میزان این کلسترول را در بدن افراد تعدیل کنند.

این بررسی ها نشان می دهند، فیبرهای محلول غذایی و تركیبات آنتی اكسیدان در میوه، سبزیجات تازه و حبوبات به ویژه انواع جو، وجود دارد.
این مواد در واقع مواد غیرمغذی موجود در میوه‌ها و سبزی‌ها هستند که در جذب چربی مواد غذایی در بدن ایجاد اختلال می‌كنند و در نتیجه از اكسیداسیون و رسوب كلسترول LDL جلوگیری می‌كنند.
گفته می شود چربی موجود در ماهی و روغن ماهی، به این علت كه منبع غنی از امگا 3 هستند برای بدن مفید است.

 

بخندید و بخندید! [ January 14, 2006 ]

هموطن- هرگز فراموش نكنید كه "خنده بر هر درد بی درمان دواست". در نقطه سر خط امروز می خواهیم كمی بیشتر از این داروی گرانبها برایتان بگوییم:خنده استرس را كاهش می دهد.
*فشار خون را متعادل می كند. در نتیجه برای افرادی كه به فشار خون مبتلا هستند كمك بسیار خوبی است.*باعث شاد شدن روحیه می شود.

*در ارتقای عملكرد دستگاه ایمنی بدن نقش دارد.
*در ارتقای فعالیت مغز نقش مؤثری ایفا می كند.
*محافظ خوبی برای قلب به شمار می آید.
*روابط افراد را با یكدیگر بیشتر و مطلوب تر می كند.
*كمك خوبی برای آرامش جسم و جان آدمی است.
*باعث می شود كه افراد احساس خوب و نگرش مثبتی داشته باشند.
*می تواند در پیشگیری از سكته مناسب باشد.
*به افرادی كه از درد آرتروز رنج می برتد كمك می كند.
*دشمن افسردگی است.
*از عصبانیت و اضطراب می كاهد.
*در كاهش اثرات منفی استرس و اضطراب مؤثر است.
*ضربان قلب را تنظیم می كند.
*به بدن انرژی مضاعف می دهد.
*توان یادگیری افراد را ارتقا می دهد.
*تنش های عصبی به هنگام بروز مشكلات را آرام می كند. در این مواقع به فرد توصیه می شود كه با خندیدن بر خود مسلط شود.
*در سلامت روانی تاثیر مثبتی دارد.
*عامل خوبی برای برقراری ارتباطات اولیه است و می تواند حتی جای كلام را بگیرد و در طرف مقابل احساس خوشایندی ایجاد كند.
*خنده باعث می شود كه ذهن برای حل مشكلات راحت تر و بهتر عمل كند.
*به افراد توصیه می شود كه برای خندیدن خیلی سخت نگیرند و حتی با شنیدن یك لطیفه ساده هم سعی كنند تا از ته دل بخندند.
*تا جایی كه می توانید با دیدن فیلم های كمدی و یا خواندن لطیفه و داستان های طنز، بخندید.
*اگر لطیفه بامزه ای شنیدید آن را یادداشت كنید تا وقتی چشمتان به آن می افتد دوباره و دوباره بخندید.
*با خویشاوندان و دوستانی معاشرت كنید كه می توانند لبخند را به شما هدیه بدهند.

هموفیلی، عارضه ای درمان نشدنی [ January 14, 2006 ]

هموطن :شاید شما هم تا کنون نام بیماری هموفیلی را زیاد شنیده باشید، اما به هر حال کمتر کسی به درستی می داند که این بیماری چیست و چگونه در بدن هر فرد بروز می کند. هموفیلی‌ عبارت‌ است‌ نوعی كمبود ارثی‌ یكی‌ از فاكتورهای‌ انعقادی‌ خون‌ (فاكتور 8) كه‌ منجر به‌ وقوع‌ خونریزی‌ های‌ خطرناك‌ می‌ شود. این‌ كمبود در یك‌ نفر از هر 10‌ هزار مرد بروز می کندد و در همان‌ اوایل‌ كودكی‌ خود را نشان‌ می‌ دهد.

علایم‌ هموفیلی
اگر چه هموفیلی همانند بسیاری از بیماری ها علایم به خصوصی ندارد و برخی علایم آن با نشانه های شیوع بیماری های دیگر یکسان است، دانشمندان مهم ترین نشانه های بروز هموفیلی را این چنین اعلام کرده اند:
*دردناك‌ و متورم‌ شدن‌ مفاصل‌ یا تورم‌ در پا یا دست‌ و خصوصا زانو یا آرنج‌
*خونمردگی ‌های‌ مكرر
*خونریزی‌ زیاد از بریدگی‌ های‌ مختصر
*خونریزی‌ خود به‌ خودی‌ از بینی‌
*وجود خون‌ در ادرار
علل هموفیلی
بررسی های وسیعی که در این زمینه صورت گرفته تا کنون عوامل متعددی را برای بروز هموفیلی نمایان کرده است. اما در عین حال، مهم ترین عاملی که می تواند این بیماری را بروز دهد نقص ژنتیکی محسوب می شود. نقص‌ ژنتیكی‌ علت‌ كمبود فاكتور 8 در بدن است‌. ژن‌ فاكتور 8 بر روی‌ كروموزم‌ X قرار دارد و در صورتی‌ كه‌ مردی‌ دچار هموفیلی‌ باشد، این‌ ژن‌ در تنها كروموزوم‌ X وی‌ معیوب‌ بوده‌ و به‌ تمام‌ دخترانش‌ ارث‌ می‌رسد، اما چون‌ پسرانش‌ كروموزم‌ Y را از وی‌ به‌ ارث‌ می‌ برند، هیچ‌ كدام‌ از پسرانش‌ از وی‌ دچار هموفیلی‌ نمی‌ شوند. این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ دختران‌ وی‌ همگی‌ حامل‌ ژن‌ معیوب‌ هستند. بعضی‌ از پسران‌ زنانی‌ كه‌ حامل‌ ژن‌ معیوب‌ هستند ممكن‌ است‌ دچار هموفیلی‌ شوند و بعضی‌ از دختران‌ زنانی‌ كه‌ حامل‌ ژن‌ معیوب‌ هستند ممكن‌ است‌ حامل‌ ژن‌ هموفیلی‌ شوند.
سابقه‌ خانوادگی‌ هموفیلی‌ می تواند خطر ابتلا به این بیماری را در افراد بالا برد. در حال‌ حاضر نمی‌ توان‌ از بیماری‌ هموفیلی پیشگیری‌ به‌ عمل‌ آورد. اگر در خانواده‌ شما سابقه‌ هموفیلی‌ وجود دارد قبل‌ از بچه‌دار شدن‌ برای‌ مشاوره‌ ژنتیكی‌ مراجعه‌ كنید.
خطر مبتلا شدن‌ به‌ ایدز یا هپاتیت‌ در اثر تزریق‌ خون‌ یا محصولات‌ خونی‌ اهدایی‌، با عرضه‌ فاكتور 8 ساخته‌ شده‌ توسط‌ مهندسی‌ ژنتیك‌ كمتر خواهد شد.
عواقب‌ هموفیلی
این‌ بیماری‌ در حال‌ حاضر غیرقابل‌ معالجه‌ است‌ که البته مرگبار نیست‌. اگر بتوان‌ خونریزی‌ را كنترل‌ كرد، می ‌توان‌ انتظار عمری‌ نزدیك‌ به‌ عمر طبیعی‌ را داشت‌.
تحقیقات‌ علمی‌ در زمینه‌ علل‌ و درمان‌ هموفیلی‌ ادامه‌ دارند، بنابراین‌ امید می‌ رود كه‌ روز به‌ روز درمان ‌های‌ موثرتری‌ عرضه‌ شوند و نهایتا بتوان‌ این‌ بیماری‌ را معالجه‌ نمود.
عوارض‌ هموفیلی
*خونریزی‌ خطرناك‌ كه‌ نیازمند درمان‌ اورژانس‌ باشد
*معلولیت‌ دائمی‌ مفصل‌ در اثر خونریزی‌ مداوم‌ در مفصل‌
*سردرد، فلج‌ یا اغما در اثر خونریزی‌ به‌ درون‌ مغز
درمان‌ هموفیلی
هموفیلی‌ با آزمایشات‌ انعقادی‌ تشخیص‌ داده‌ می ‌شود كه‌ نشان‌ دهنده‌ فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری پایین‌ فاكتور 8 خواهند بود. خونریزی‌ را معمولا می‌توان‌ با تزریق‌ فاكتور 8 در منزل‌ كنترل‌ كرد. اگر خونریزی‌ شدید یا غیرمعمول‌ باشد، امكان‌ دارد بستری‌ كردن‌ برای‌ كنترل‌ خونریزی‌ ضروری‌ باشد. همیشه‌ یك‌ دست‌ بند یا گردن‌ آویز كه‌ نشان ‌دهنده‌ بیماری‌ شما باشد به‌ همراه‌ داشته‌ باشید، تا در موارد اورژانس‌ بهتر و سریع ‌تر بتوان‌ به‌ شما كمك‌ كرد. بهتر است‌ قبل‌ از ازدواج‌ یا بچه ‌دار شدن‌ برای‌ مشاوره‌ ژنتیكی‌ مراجعه‌ نمایید.
خونریزی‌ را می‌ توان‌ با تزریق‌ فاكتور 8 تغلیظ‌ شده‌ كنترل‌ کرد. فاكتور 8 باید در زودترین‌ زمان‌ ممكن‌ پس‌ از آغاز خونریزی‌ داده‌ شود. ضمنا می ‌توان‌ دوزهایی‌ از فاكتور 8 را به‌ عنوان‌ پیشگیری‌ مصرف‌ كرد و بیماران‌ خود می‌ توانند تزریق‌ را فرا گیرند. امكان‌ دارد داروهایی‌ برای‌ كاهش‌ درد مفصل‌ تجویز شوند.
سعی‌ كنید هر اندازه‌ كه‌ می ‌توانید زندگی‌ عادی‌ داشته‌ باشید. حفظ‌ آمادگی‌ جسمانی‌ در این زمینه بسیار مهم‌ است‌. از انجام‌ فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری هایی‌ كه‌ باعث‌ وارد آمدن‌ آسیب‌ می ‌شوند خودداری‌ كنید، برای مثال، ورزش‌ های‌ پر برخورد. شنا، دوچرخه‌ سواری‌ یا راه‌ رفتن‌ بهترین‌ ورزش‌ ها برای‌ شما هستند. غیر از موارد ذكر شده‌، محدودیتی‌ برای‌ فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری وجود ندارد.
درچه شرایطی باید به پزشك مراجعه کرد؟
*اگر شما یا یكی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ علایم‌ هموفیلی‌ را دارید
*اگر یكی‌ از موارد زیر پس‌ از تشخیص‌ رخ‌ دهد:
- آسیب‌ همراه‌ با تورم‌. این‌ ممكن‌ است‌ نشاندهنده‌ خونریزی‌ در زیر پوست‌ باشد.
ـ خونریزی‌ كه‌ به‌ سرعت‌ نتوان‌ آن‌ را كنترل‌ نمود.
ـ دردناك‌ و متورم‌ شدن‌ مفاصل‌


نوشته شده توسط حسام در دوشنبه 26 دی 1384 و ساعت 02:01 ق.ظ
| عمومي ,
بهانه های پسرها واسه رد کردن دخترها (خنده دار) [ December 21, 2005 ]

تو برای من مثل خواهر می مونی ! یعنی : خیلی زشتی !!!
فاصله سنیمون کمی زیاده ! یعنی خیلی زشتی !!!
من به تو علاقه به اونصورت ندارم ! یعنی خیلی زشتی!!!
من الان تو موقعیت بدی از زندگیم هستم ! یعنی : خیلی زشتی !!!
من دوست دختر دارم ! یعنی : خیلی زشتی !!!
تقصیر تو نیست ، تقصیر منه ! یعنی : خیلی زشتی !!!
من الان توجهم به کارمه ! یعنی خیلی زشتی !!!
من تصمیم گرفتم مجرد بمونم ! یعنی خیلی زشتی !!!
بهتره فقط با هم دوست معمولی باشیم ! یعنی بطور وحشتناکی زشتی !!!!!!!!!!!!!!!!

آکنه عارضه ناشی از مصرف فرآورده‌های آرایشی ]

ایسنا:ضایعات آکنه روی پیشانی، گونه و بینی از شایعترین عوارض مصرف لوازم آرایشی غیر استاندارد است. دکتر «زهرا لهراسبی»، متخصص پوست، مو، زیبایی و فلوشیب لیزر، در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» ایسنا، واحد علوم پزشکی ایران، با بیان این مطلب تصریح كرد: استفاده از لوازم آرایشی غیر استاندارد، با تحریک بیش از حد غدد چربی روی پوست همراه است؛ به طوری که حتی در اشخاصی که زمینه ژنتیکی ابتلا به آکنه را ندارند، مصرف این فرآورده‌ها باعث بروز مشکل آکنه می‌شود.

وی خارش، پوسته‌ریزی و التهاب پوست را از دیگر عوارض مصرف فرآورده‌های غیر استاندارد آرایشی دانست و توضیح داد: خصوصا در افرادی که پوست حساسی دارند، این عوارض با شدت بیشتری نمایان شده و تا مدت زمان نسبتا طولانی نیز باقی می‌ماند.
این متخصص پوست برخی از لکه‌های پوستی ناشی از مصرف لوازم آرایشی را دائمی خواند و گفت: دیده شده که پودرهای آرایشی غیر استاندارد، به مرور زمان لک‌های تیره‌ای روی پوست صورت ایجاد می‌کنند که تنها با روشهایی از قبیل لیزر رفع می‌شوند.
وی در نهایت آزمایش مقداری از فرآورده‌های آرایشی روی پوست بازو را بهترین روش امتحان کیفیت این لوازم دانست و تصریح کرد: در این صورت چنانچه با گذشت 18 تا 24 ساعت هیچگونه التهاب، خارش و قرمزی در محل دیده نشود می‌توان از آن محصول استفاده کرد

روغن زیتون، ضد درد؟ [ January 15, 2006 ]

آفتاب:پژوهشگران ماده‌‌اى در روغن زیتون كشف كرده‌اند، كه تركیب آن از نظر شیمیایى مانند تركیب قرص‌هاى مسكن ایبوبروفن است. این ماده كه آن را "اوله آ كانتال" Oleacanthal نام‌گذارى كرده‌اند تنها در روغن زیتون تازه یافت مى‌شود و اثرى مشابه اثر قرص‌هاى ضد درد ایبوبروفن دارد. اوله آ كانتال كاهنده درد است.درخت زیتون قرن‌هاست كه جایگاه ویژه‌اى در فرهنگ یونان و روم باستان دارد. این درخت به درخت مقدس معروف است.

n3.jpg
یونانیان و رومیان براى گرامی‌داشت یاد مردگان درخت زیتون مى‌كاشتند. نه تنها میوه زیتون، بلكه چوب و برگ این درخت نیز موارد مصرف فراوانى دارند. چوب زیتون از مستحكم‌ترین انواع چوب است. دم كرده برگ درخت زیتون تب‌بر است و مصرف روزانه این دم كرده به عنوان چاى آرامش‌بخش و كاهنده استرس است. چاى برگ زیتون فشار خون را هم پایین مى‌آورد.
روغن زیتون كه عصاره میوه زیتون است یكى از محبوب‌ترین و شناخته شده‌ترین روغن‌هاى گیاهى است كه نه تنها طعم خوبى دارد بلكه سرشار از خاصیت است. از چهار هزار سال پیش مصریان باستان خواص جادویى روغن زیتون را مى‌شناختند. این روغن نه تنها در وعده‌هاى غذایى بلكه در پزشكى باستان هم جایگاه خاصى داشته است. از قرن دوازدهم میلادى به بعد دنیاى پزشكى غرب نیز به اهمیت روغن زیتون پى برد و این روغن جادویى هر روز محبوبتر و معروفتر شد.
بیش از سه چهارم چربى موجود در روغن زیتون را اسیدهاى چرب اشباع نشده تشكیل مى‌دهند. اسیدهاى چرب اشباع نشده چربى‌هاى مفیدى هستند كه در روغن‌هاى گیاهى مانند روغن آفتابگردان نیز یافت مى‌شوند. به همین علت متخصصین تغذیه مصرف روغن‌هاى گیاهى را توصیه مى‌كنند.
چربى روغن زیتون یكى از چربی‌هاى تشكیل دهنده دیواره سلول‌هاى بدن است و خاصیت آنتى‌ا‌كسیدان طبیعى به سلول‌ها مى‌دهد. یعنى مقاومت سلول‌ها را در برابر بیمارى سرطان افزایش مى‌دهد. زیتون یا روغن آن خون را هم رقیق مى‌كند. به علت مصرف روزانه زیتون در كشورهاى منطقه مدیترانه، انواع بیمارى سرطان و سكته‌هاى قلبى آمار بسیار پایین‌ترى را در این مناطق نسبت به سایر نقاط جهان نشان مى‌دهند.
مصرف روغن زیتون بخصوص در سنین رشد سبب بهبود حافظه و بالا رفتن قدرت یادگیرى در كودكان مى‌شود. به خانم‌هاى باردارنیز توصیه مى‌شود براى تأمین چربى مورد نیاز بدنشان روغن‌هاى گیاهى به خصوص روغن زیتون مصرف كنند. چربى روغن زیتون تنها چربى است كه موجب كاهش LDL یا ”كلسترول بد“ در خون مى‌شود و ریسك ابتلا به سكته قلبى را پایین مى‌آورد اما ”كلسترول مفید“ یا همان HDL را افزایش مى‌دهد.
روغن زیتون همچنین حاوى ویتامین E است، ویتامینى كه براى حفظ سلامت و زیبایى پوست و مو ضرورى است. مصرف مداوم روغن زیتون پوست را شاداب نگاه مى‌دارد و كمك مى‌كنند سلول‌هاى پوست فرم و انعطاف‌پذیرى خود را حفظ كنند.

بسیارى از مراكز تحقیقاتى دارویى در سراسر دنیا مشغول تحقیق بر روى خواص روغن زیتون هستند. محققان هر روز به نكات جالب و جدیدترى دست پیدا مى‌كنند.
پژوهشگران مركز ”Monell Chemical Senses“ در امریكا، به تازگى مقاله‌اى منتشر كرده‌اند كه نتیجه آخرین تحقیقات این مركز بر روى خواص روغن زیتون است. این پژوهشگران ماده‌اى در روغن زیتون كشف كرده‌اند، كه تركیب آن از نظر شیمیایى مانند تركیب قرص‌هاى مسكن ایبوبروفن است.
این ماده كه آن را ”اوله آ كانتال Oleacanthal“ نامگذارى كرده‌اند، تنها در روغن زیتون تازه یافت مى‌شود و اثرى مشابه اثر قرص‌هاى ضد درد ایبوبروفن دارد. ”اوله آ كانتال“ كاهنده درد است.
آنزیم مخصوصى در بدن سبب آغاز درد مى‌شود. ”اوله آ كانتال“ مانند كلیدى است كه این آنزیم مخصوص را قفل مى‌كند و از آغاز پروسه درد جلوگیرى مى‌كند. این پژوهشگران در ادامه این مقاله كه در مجله تخصصى طبیعت در امریكا به چاپ رسیده است عنوان مى‌كنند:
” با مصرف روزانه حدود پنجاه گرم روغن زیتون بدن نزدیك به نه میلى‌گرم ”اوله آ كانتال“ دریافت مى‌كند. این مقدار یك دهم میزان ایبوفرونى است كه براى كاهش درد در یك بزرگسال تجویز مى‌شود.“
هر چند كه روغن زیتون مرغوب قیمت بالایى دارد، اما به قیمتش مى‌ارزد!

تف كردن زشت است [ January 15, 2006 ]

جام جم: سازمان خیریه مسوول پاكیزه نگهداشتن انگلیس از بازیكنان فوتبال این كشور خواست از ریختن آب دهان خود در روی چمن ورزشگاه‌ها یا انداختن تف برای بازیكنان دیگر خودداری كنند زیرا جوانان حتی از این كار زشت آنان تقلید می‌كنند.گروه فوق كه در ویگان، منچستر بزرگ مستقر است ، از بازیكنان برای انجام این كار زشت انتقاد كرد.در نظرسنجی از حدود 300 تماشاگر فوتبال 75 درصد گفتند از كار بازیكن تیم بولتون برای انداختن آب دهان به روی بازیكن پورتموث ناراحت شدند.

آنان از مربی منچستریونایتد نیز گله كردند كه بعد از هر مسابقه آدامس خود را از دهانش به روی چمن می‌اندازد.
آلن وودز رییس اجرایی «انگلیس را پاكیزه نگهدارید» گفت تف كردن كار زشتی است و انجام این كار مخصوصا از طرف بازیكنان كه سرمشق جوانان هستند، ناپسندتر است.

جام جم آنلاین: بی تردید ژنها ی موثر در ابتلا به افسردگی شدید در زنان نقش مهمتری دارند.
به گزارش مدلاین پلاس ، پیش از این مطالعات دو تفاوت ژنتیکی را بین مردان و زنان نشان داده اند که شامل تفاوت کمی (نقش کلی ژن ها و تفاوت های محیطی) و اختلافات کیفی (ژنهای مستعد بودن) بوده است

اکنون در یک بررسی برای افزایش یافته ها محققان اطلاعات مربوط به افسردگی شدید در 42161 دوقلو را مورد بررسی قرارداده و دریافتند که ارثی بودن استعداد فرد برای ابتلا به افسردگی شدید در زنان به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر است و اینکه ژنهای موثر در افسردگی در دو جنس به هم مرتبطند اما عینا مانند هم نیستند.
بنظر می رسد بطور متوسط اثر ژنها اساسا درزنان مهم تر از مردان است. همچنین ممکن است ژنهایی وجود داشته باشند که احتمال افسردگی را در زنان در پاسخ به محیط هورمونی متغیرشان ، تغییر دهند.
مدارک مستدلی در دست است که نشان می دهد گروهی از زنان بویژه در دروان پس از زایمان و طی فاز پیش از قاعدگی مستعد افسردگی هستند.
این نوع افسردگی در خانواده ها وجود دارد اما مردان را تحت تاثیر قرار نمی دهد چراکه آنها بهاین تغییرات هورمونی دچار نمی شوند.


نوشته شده توسط حسام در دوشنبه 26 دی 1384 و ساعت 01:01 ق.ظ
| عمومي ,

دید کلی

همه ما توانایی متمرکز شدن را داریم. نوشتن یک داستان ، نواختن پیانو یا مجذوب یک فیلم سینمایی شدن ، همگی به تمرکز نیاز دارند. ولی گاهی اوقات افکار شما پراکنده است و ذهنتان از موضوعی به موضوع دیگر کشیده می‌شود. در چنین مواقعی است که نیاز دارید یاد بگیرید چگونه حافظه خود را تقویت کنید؟ تقویت حافظه عبارت است از یادگیری های منظم ذهنی و مرتب کردن عواملی که یکباره به ذهن ما خطور می‌کنند.

افزایش فعالیت ها

اگر یک مطلب را سرسری بخوانید، تمرکز شما به راحتی برهم می‌ریزد. در عوض برای هر قسمت ، سرتان را تکان دهید و به دنبال پرسش بگردید. برای این مرحله باید بگویید "چگونه می‌توانم سطح فعالیتم را در حین مطالعه بالا ببرم؟" سپس مطالعه کنید تا جواب این پرسش را پیدا کنید. این کار ساده را انجام دهید. پرسشهایی که برای هر قسمت طرح می‌کنید مرکزیتی به افکار شما می‌دهند و باعث می‌شوند که روی مطلب مورد مطالعه مسلط شوید. همچنین هنگامی که درس می‌خوانید می‌توانید لیستی از پرسشها را تهیه کنید و برای پیدا کردن جواب پرسشها ، به درس گوش دهید. هر از گاهی ، مکان خود را تغییر دهید. در جایی که خیلی سرد است، ننشینید. جا به جا شدن ، به حرکت خون در بدن کمک می‌کند و باعث می‌شود که اکسیژن بیشتری به مغز شما برسد و شاداب و سرحال باشید.

روشهای ذهنی دیگر

چوب خط زدن برای افکار مزاحم

کارتهای کوچکی درست کنید و آنها را به 3 قسمت مساوی تقسیم کنید. یک قسمت را به صبح ، یک قسمت را به بعد از ظهر و قسمت سوم را به شب اختصاص دهید. هر بار که تمرکزتان به هم ریخت و حواستان پرت شد، یک خط در قسمت مخصوص به آن بکشید. برای هر روز یک کارت برای خود تهیه کنید. وقتی به اندازه کافی ماهر شدید خواهید دید که تعداد خطها روز به روز کاهش می‌یابد و این واقعاً جالب و هیجان انگیز است.

زمان استراحت

استراحت کوتاهی برای خودتان در نظر بگیرید. هنگامی که استراحت می‌کنید، اکسیژن بیشتری به مغزتان می‌رسد. بلند شوید و برای چند دقیقه در اتاق قدم بزنید. وقتی ما برای مدت طولانی می‌نشینیم، خون بدن ما به دلیل نیروی جاذبه ، به طرف پایینترین نقطه بدنمان ، یعنی پاها کشیده می‌شود. ماهیچه‌های ما همانند یک پمپ عمل می‌کنند و هنگامی که ما راه می‌رویم، خون را بطور یکنواخت به سرتاسر بدن ما می‌رسانند. در نتیجه ، اکسیژن بیشتری به مغز می‌رسد و باعث احساس شادابی و نشاط در بدن می‌شود.

عوض کردن موضوع

بسیاری از دانش آموزان بوسیله تغییردادن موضوع مطالعه ، به تمرکزشان کمک می‌کنند. شما هم می‌توانید موضوعات متفاوتی را در نظر گرفته و با عوض کردن عنوان درسهایی که باید مطالعه نمایید، آنها را منظم کنید.

جایزه و پاداش

هنگامی که کاری را بطور کامل انجام دادید، به خودتان پاداش دهید. کار شما ممکن است خیلی کوچک باشد و یا شاید یک مسئولیت بزرگ ، که شما باید آن را به پایان برسانید. پاداشی که برای خودتان در نظر می‌گیرید، ممکن است قدم زدن در اطراف ساختمان ، یک لیوان آب و یا خواندن یک مطلب جالب و خنده‌دار در روزنامه باشد. برای پروژه‌ های مخصوص ، مانند پروژه پایان ترم یا دوره کردن یک کتاب حجیم ، پاداش و جایزه ویژه‌ای در نظر بگیرید که اگر آنها را انجام دادید برای خودتان مثلاً یک پیتزای مخصوص بخرید، به سینما بروید و یا بعد از ظهر را تلویزیون تماشا کنید. بعضی از جایزه ها می‌توانند خیلی بزرگ باشند. از این جوایز برای تکالیف سخت یا پروژه های طولانی استفاده کنید. وقتی کار بزرگی را انجام دادید، از پاداشهای معمولی استفاده نکنید.

پرورش ذهن آشفته

پرورش تمرکز ، یک مهارت است. پرتاب توپ بسکتبال به طرف حلقه ، تایپ کردن و یا مطالعه ، نیاز به مهارت دارند. یادگیری یک مهارت نیز نیاز به تمرین و ممارست دارد. همانطور که وقتی دارویی را مصرف می‌کنید ، در بدن بدون کمک شما عمل می‌کند و با کارهای شما تداخل پیدا نمی‌کند، در مورد یک موضوع هم همین طور است و نباید با ورود افکار دیگر بر هم بریزد. عمل تمرکز ، به تمرین احتیاج دارد. شاید در هنگام شروع تمرینات ، ابتدا تغییرات کمی را حس کنید، ولی پس از 4 تا6 هفته که از پرورش ذهن و یادگیری مهارتها گذشت، متوجه پیشرفتهای قابل توجهی خواهید شد و پس از مدت کوتاهی درمی‌یابید که چه سالهایی را برای تقویت حافظه و تمرکز ذهن خود هدر داده‌اید.

سعی کنید از تکنیکهایی که مفید و مؤثر به نظر می‌رسند، استفاده کنید و حداقل به مدت 3 روز آنها را بطور صحیح بکار ببندید. اگر متوجه تغییرات کمی شدید ، پیشنهاد می‌شود تمرینات خود را ادامه دهید، چون در تمرکز ذهن شما مؤثر خواهد بود. همچنین می‌توانید در محیط اطرافتان نیز تغییراتی بدهید که ممکن است برای شما مفید باشند. عمده تکنیهای پرورش ذهن برای کسب تمرکز حواس در زیر آمده است.

حواست را جمع کن

این شیوه ممکن است ظاهراً ساده به نظر بیاید، ولی در عین حال بسیار مؤثر است. هنگامی که حواستان پرت می‌شود و ذهنتان سرگردان است، مرتب به خودتان هشدار دهید که "حواست را جمع کن". این روش کم کم سبب می‌شود که توجه شما به موضوع مورد نظرتان جلب شود. برای مثال ، هنگامی که در کلاس هستید و ذهن شما را کنفرانس کلاسی ، تکالیفی که دارید، تاریخ ، ساعت صرف غذا و یا هر چیز دیگری پر کرده ، به خودتان بگویید: "حواست را جمع کن و به کنفرانس توجه کن". به هر حال تا حدی که ممکن است اجازه ندهید تمرکزتان به هم بریزد. و دوباره این هشدار را پیش خودتان تکرار کنید: "حواست را جمع کن".

هنگامی که افکار مزاحم خود را پیدا کردید، کم کم با تکنیک "حواست را جمع کن" به حال بر می‌گردید. اگر یک شخص معمولی باشید، ممکن است این عمل را صدها بار در هفته انجام دهید. ولی طی روزهای آینده مدت زمانی که افکار خاصی در ذهن شما می‌ماند، طولانیتر می‌شود، یا به عبارت دیگر تمرکزتان در مورد موضوعی خاص بالا می‌رود. بنابراین باید صبور باشید تا شاهد پیشرفتهای خود در این زمینه باشید.

روش عنکبوتی

این روش نیز یکی دیگر از تکنیکهایی است که پایه و اساس تمرکز است و به شما کمک می‌کند تا تمرکز داشته باشید و از حواس پرتی جلوگیری کنید. اگر تار عنکبوتی را تحریک کنید، تار تکان می‌خورد و عنکبوت نسبت به جنبش تار ، از خود واکنش نشان داده و می‌خواهد علت حرکت را بیابد، ولی وقتی چندین بار این عمل را تکرار کنید، خواهید دید که عنکبوت ، دیگر نسبت به حرکت تار هیچ عکس العملی از خود نشان نمی‌دهد و متوجه می‌شود که حشره‌ای به دام او نیامده است. این روش را یاد گرفته و ذهن خود را پرورش دهید و در برابر حواس پرتی تسلیم نشوید.

وقتی کسی داخل اتاق می‌شود یا وقتی در با صدای بلند به هم می‌خورد، نباید به خودتان اجازه دهید که حواستان پرت شود. شما باید تمرکزتان را برای هدفی که در ذهن دارید، حفظ کنید. مثلاً در یک کنفرانس کلاسی اجازه دهید که دیگران جلوی شما حرکت کنند و سرفه کنند، بدون اینکه به آنها نگاه کنید فقط بین خودتان و کنفرانس ، تونل ارتباطی ویژه‌ای ایجاد کنید و بگذارید دیگران از این تونل خارج باشند. و یا وقتی که با کسی صحبت می‌کنید، حواستان فقط به او باشد و به صورتش نگاه کنید و از حرفهایی که می‌زند یادداشت بردارید. بگذارید همه چیز از ذهنتان خارج شود و به هیچ چیز جز او توجه نکنید.

فرصتی برای افکار مزاحم

در طول روز ، زمان ویژه‌ای را به فکر کردن درباره مسائلی که به ذهن شما خطور می‌کنند و تمرکزتان را به هم می‌زنند اختصاص دهید. به طور مثال ساعت 30/ 4 تا 5 بعد از ظهر زمانی است که شما می‌توانید به این افکار بپردازید. هنگامی که این افکار مزاحم در طول روز به ذهن شما خطور کرد و باعث نگرانی شما شد، به یاد آورید که زمان ویژه‌ای را برای آنها در نظر گرفته‌اید و اجازه دهید که از ذهن شما خارج شوند. کسانی که از این روش استفاده کرده‌اند، توانسته‌اند 35 درصد از افکار مزاحم را در طول 4 هفته در خود کاهش دهند. این تغییر بزرگی است. گامهای اساسی این روش عبارت اند از:

 • زمان ویژه‌ای را هر روز به این افکار اختصاص دهید.
 • وقتی افکار مزاحم وارد ذهن شما شدند، بدانید که زمان خاصی را برای فکر کردن به آنها گذاشته‌اید.
 • با تکنیک "حواست را جمع کن" هم می‌توانید این افکار را از ذهن خارج کنید.
 • به خودتان اطمینان بدهید که در زمان مخصوصی حتماً به این افکار مزاحم که تمرکز شما را بر هم می‌زنند، فکر خواهید کرد.

عوامل موثر در تمرکز حواس برای مطالعه

سطح انرژی خود را تعیین کنید.

چه زمانی از روز ، انرژی شما در سطح بالایی قرار دارد؟ چه زمانی، انرژی شما پایین است؟ مطالعه درسهای دشوار به انرژی زیادی نیاز دارد. امروزه بیشتر دانش آموزان مطالعه درسهای سخت را به زمانی که خیلی خسته‌اند، به تأخیر می‌اندازند. وقتی شما خسته‌اید، تمرکز داشتن بسیار مشکل است و درس خواندن در این مواقع نتیجه معکوس دارد. درسهای مشکل باید زمانی مطالعه شوند که انرژی شما در اوج خود قرار دارد. درسهای آسانتر را می‌توانید بعد از درسهای مشکل قرار دهید.

نور

استفاده از نور کافی در هنگام مطالعه یک عامل اصلی به حساب می آید. برای اینکه چشمانتان خسته نشوند از نور مستقیم و همچنین نور خیلی کم استفاده نکنید.

میز و صندلی

هنگام مطالعه ، روی یک صندلی معمولی که خیلی راحت نباشد، پشت میز بنشینید. روی تختخواب ، درس نخوانید. تختخواب برای خوابیدن و استراحت کردن است، نه برای درس خواندن!

وضع و حالت بدن

صاف و درست نشستن به تمرکز شما کمک می‌کند.

علامت و نشانه

اصلاً معطل نکنید، همین حالا بلند شوید و برگه‌ای را روی در بچسبانید و روی آن بنویسید: "من به آرامش نیاز دارم، لطفاً اجازه دهید درس بخوانم یا ، لطفاً آرامشم را برهم نزنید. متمرکز شدن کار دشواری است. با رفتنتان به من کمک کنید." بعضی از اشخاص بی ملاحظه ممکن است نسبت به خواهش های شما بی تفاوت باشند. از آنها بخواهید بعداً بیایند. اگر آنها اتاق را ترک نکردند، تمرین کنید که نسبت به آنها بی توجه باشید.

تلفنها را جواب ندهید.

در هنگام مطالعه نسبت به تلفنها بی تفاوت باشید. بله ، ممکن است شما یک تلفن را از دست بدهید، ولی حفظ تمرکز شما مهمتر است. ممکن است از این به بعد این روش در زندگی شما مفید واقع شود.

کجا بهتر درس را می‌فهمید.

فکر کنید که کجا تمرکزتان بالاست. اغلب ، درس خواندن در جایی که شما زندگی می‌کنید، دشوار است. بنابراین گوشه‌ای از یک کتابخانه را که آرام است و دری وجود ندارد که مردم مرتب از آن رفت و آمد داشته باشند و نه پنجره‌ای دارد که منظره پشت آن باعث حواس پرتی شود را برای خواندن انتخاب کنید. بعضی از دانش آموزان هم در جایی که زندگی می‌کنند بهتر می‌توانند درس بخوانند. در هر صورت ، مهم خود شمایید.

شنیدن موسیقی

اگر هنگام مطالعه نیاز به موسیقی دارید نوعی از آن را انتخاب کنید که ضرب آهنگی نسبتاً یکنواخت داشته باشد. موسیقی های بی قاعده ، به راحتی ذهن را منحرف می‌کنند. اگر از یک موسیقی یکنواخت استفاده کنید صدایی که در محیط اطرافتان پخش می‌شود، حواس پرتی شما را به حداقل می‌رساند. رادیوی شما هم می‌تواند یک منبع خوب و در عین حال ارزان برای صداهای یکنواخت باشد.

زمانی کافی برای انجام دادن کارها

ابتدا تخمین بزنید که برای هر درس چند ساعت در هفته نیاز به مطالعه دارید. سپس یک جدول زمانی شامل تمام کارهایی که باید درطول هفته انجام دهید، تهیه کنید. مثل کلاسها ، جلسات ، غذا خوردن ، لباس شستن و غیره. آنگاه یک زمان ویژه برای درس خواندن در جدول قرار دهید. حالا وقتی درسی را مطالعه می‌کنید، نگران درسها و کارهای دیگرتان نیستید. چون می‌دانید که وقت کافی برای همه آنها دارید.

جدول زمانی خود را طوری طراحی کنید که قابل تغییر باشد مثلاً بتوانید برای درسی که به وقت بیشتری نیاز دارد و مطالعه آن درس در زمان مخصوص انجام نشده تغییر کوچکی را در جدول زمان بندی ایجاد کنید و به مطالعه خود ادامه دهید. خلاصه این که مهارت تمرکز به شما کمک می‌کند که به خودتان اطمینان داشته باشید، چون توانایی این را دارید که هر آنچه را قبلاً خوب به آن توجه کرده‌اید و روی آن تمرکز داشته‌اید، به یاد آورید

مقدمه

همه دنبال این هستند که با اشتیاق مفاهیم عمیق علمی را حتی در اوقات فراغت ، سفر و … فرا گیرند. گاهی این اشتیاق در جماعت کم رنگ می‌شود. افراد درمی‌یابند کتابهایی که آنها با امید و اشتیاق برای یادگیری باز می‌کنند، به چیزی مافوق فهمشان مبدل می‌شود. هر کتابی قصد دارد مفاهیمی را به خواننده‌اش برساند و این مقدور نیست، مگر آنکه نحوه مطالعه آن به درستی صورت گیرد. پس راه صحیح مطالعه یک کتاب با محتوای سنگین چیست؟

قواعد صحیح خواندن

پاسخ سوال اخیر در یکی از قواعد مهم خواندن نهفته است. شما باید کتاب را قبل از تسلط بر آن ، سطحی بخوانید. ابتدا چیزهایی را دنبال کنید که می‌توانید آنها را بفهمید و خودتان را در برابر مطالب دشوار گرفتار نسازید. پاراگراف‌های پیشین ، زیرنویس‌ها ، مباحث و مراجعی را که از آنها می‌ترسید، درست بخوانید. کتاب دارای مطالبی است که شما سریعا آنها را درک می‌کنید. حتی اگر نصف مطالب یا کمترش را درک کردید، شما می‌توانید کتاب مورد مطالعه را تا حدودی بفهمید. یکی از روشهای کتاب خوانی سطحی به خواندن اجمالی معروف است.

درست است که با مطالعه سطحی نمی‌توانید به آنچه که با خواندن و مطالعه عمیق بدست می‌آورید، برسید. با این حال خواندن اجمالی روش کاربردی است. در مواقعی که شما با انبوهی از کتابها روبرو هستید، با سطحی خوانی و با دقت شگفت آوری می‌توانید درکی کلی از محتوای کتاب بدست آورید.

مراحل سطحی خوانی

برای سطحی خوانی مراحل زیرین روش مناسب برای شروع مطالعه کتاب به صورت اجمالی است:

عنوان صفحه و مقدمه

به عنوان صفحه و مقدمه نگاه کنید و بویژه به عناوین فرعی یا دیگر نشانه‌هایی توجه کنید که به هدف و چشم انداز کتاب یا نویسنده اشاره دارد. از این طریق آشنایی مختصری با محتوای کتاب هم خواهید یافت.

مطالعه فهرست مطالب

فهرست مطالب را برای کسب دریافت کلی از ساختار کتاب بخوانید. از فهرست کتاب به عنوان نقشه جاده ، قبل از شروع سفر کمک بگیرید، این عمل نیز یک دید عمومی از کتاب برای شما بدست می‌دهد.

مطالعه فهرست موضوعی

فهرست موضوعی کتاب را بازبینی کنید تا با دامنه موضوعات تحت پوشش یا منابع مورد استفاده مولفان و حتی خود مولفان آشنا شوید. هرگاه فهرست اطلاعات در پایان هر فصل ، مهم و حساس به نظر رسید، برای درک بهتر ، آنها را در متن پیدا کنید، بدین طریق شما کلید نزدیک شدن به مولف را پیدا می‌کنید.

شروع مطالعه محتوا

شما دیگر برای خواندن کتاب یا سطحی خوانی ، هر کدام را که انتخاب کنید، آماده هستید. اگر سطحی خوانی را انتخاب کنید به فصولی از کتاب نگاه کنید که حاوی بندهای اصلی یا عبارات خلاصه شده در شروع یا پایان فصل هستند. پس صفحات را ورق بزنید. در عین حال یکی دو پاراگراف و گاهی هم چند صفحه متوالی را بخوانید. بدین صورت کتاب را ورق زده، همواره در پی یافتن نبض مطلب باشید، با این روش و تعمیم آن به کل کتاب شما آن را خوانده‌اید و محتوا و مطالبش را یاد گرفته‌اید.

تذکر مهم

اگر با این روش شروع به سطحی خوانی کتاب بکنید، چه بسا در پایان پی ببرید که به هیچ وجه در حال سطحی خوانی نیستید، بلکه آن را با دقت می‌خوانید، آن را می‌فهمید و از آن لذت می‌برید. بنابراین زمانی که کتاب را زمین بگذارید، درمی‌یابید که بعد از این هیچ موضوعی برایتان دشوار نخواهد بود. به عبارتی مطالعه هیچ کتاب و مطلبی برای شما مشکل نخواهد بود و در کل کتاب مشکلی ندارید

مطالعه جریانی است که در طی آن شخصی مطلبی را از نوشته یا موضوعی دریافت می‌کند.

اقسام مطالعه

 • مطالعه برای زیاد کردن علم و سواد
 • مطالعه برای پرکردن اوقات بیکاری و سرگرمی
 • مطالعه برای پیداکردن جواب سوالی

گروههای مطالعه کننده

 • گروه اول کسانی است که با صدای بلند مطالعه می‌کنند.
 • گروه دوم کسانی است که با زمزمه مطالعه می‌کنند.

  عیوب این دو گروه این است که مزاحم دیگران می‌شوند، در وقت بیشتری مطالب کمتری را می‌خوانند، چون انرژی بیشتری مصرف می‌کنند زود خسته می‌شوند.

 • گروه سوم کسانی است که با چشمانشان می‌خوانند (گروه صامت خوان).

  حسن کار این گروه این است که مزاحم دیگران نمی‌شوند، از مطالعه خسته نمی‌شوند، چون خوب می‌توانند حواس خود را جمع کنند در نتیجه بهتر یاد می‌گیرند، در وقت کمتر مطالب بیشتری را می‌خوانند.

عوامل موثر در یادگیری

داشتن هدف و انگیزه ، میل داشتن به یادگیری ، تمرکز حواس (جمع کردن کلیه حواس) ، واکنش فعال (خط کشیدن به زیر کلمات مشکل و جمله‌های مهم) ، حداقل یکبار مرور .

چگونه تمرکز حواس داشته باشیم؟

 • وضعیت جسمی : هنگام مطالعه بدنمان باید کاملا راحت باشد.

 • مکان مطالعه : مکان مطالعه باید بدور از سروصدا بوده ، همچنین زیاد گرم ، سرد و یا کم‌نور نباشد و بهتر است محلی که در آن مطالعه می‌شود با رنگ سبز نقاشی شده باشد و باید در اتاق مطالعه گلهای طبیعی با رنگهای سبز و زرد موجود باشد و محل مطالعه نزدیک به آشپزخانه و پرنور هم نباشد.

 • زمان مطالعه : درسهایی که نیاز به حفظ کردن ندارند بلکه به فکر کردن نیاز دارند (مانند دروس ریاضی و فیزیک) باید به موقع صبح خوانده شود. و درسهایی که نیاز به حفظ کردن دارند باید موقع شب و قبل از خواب و استراحت خوانده شوند.

چند توصیه مهم


 • وضو گرفتن
 • خواندن دعای مطالعه
 • هیچوقت با شکم و معده پر و یا خالی مطالعه نکنیم.
 • فاصله چشمان تا کتاب حداقل 40 سانتیمتر باشد.
 • پشتمان نباید خم شود برای این کار بهتر است بر روی میز و صندلی مطالعه کنیم.
 • در حال درازکش نباید مطالعه کنیم.
 • خود را مقیّد نکنیم که حتما این مقدار کتاب را بخوانیم.
 • عمیق و با فکر مطالعه کنیم.
 • از انجام کارهای دیگر در موقع مطالعه خودداری کنیم.

  دعای مطالعه

   

  خدایا مرا از تاریکیها و خیال بیرون ببر و با نور فهم بزرگوارمان کن و درهای رحمتت را بر ما بگشا و گنجینه‌های مطالعه بر ما عطا کن ای مهربانترین مهربانان.  نوشته شده توسط حسام در دوشنبه 26 دی 1384 و ساعت 01:01 ق.ظ
| عمومي ,
نحوه عطسه كردن ،شخصیت افراد را بازگو می‌كند!] مرجع : خبرگزاری ایسنا آفتاب:بر اساس مطالعات انجام شده از سوی یک دانشمند آمریكایی، نحوه عطسه كردن می‌تواند نکته های زیادی درباره شخصیت افراد بازگو كند. این آزمایش شامل مطالعه بر روی صداهای مختلفی است كه مردم به هنگام عطسه كردن از خود تولید می‌كنند. نتایج این مطالعه كه 547 فرد داوطلب در آن شركت كردند نشان می‌دهد ؛ شخصیت‌های مختلف به شكل‌های مختلفی عطسه می‌كنند. دكتر پاتی وود كه این پژوهش را انجام داده می‌گوید ؛ 4 نوع مختلف عطسه كردن وجود دارد و عطسه افراد مطابق با شخصیت‌های آنها است. طبق نتایج این پژوهش افرادی كه با صدای بلند عطسه می‌كنند تمایل دارند كه رهبران و روسایی با نفوذ و خوب باشند. آنهایی كه ملایم‌تر عطسه می‌كنند عموما شخصیت‌ آرام‌تر، وفادار و وابسته‌تری دارند. كسانی كه هنگام عطسه كردن جلوی دهان خود را می‌گیرند بسیار موقر و متعادل هستند و بالاخره آخرین نوع عطسه كه در این پژوهش آمده مربوط به افرادی است كه سریع عطسه می‌كنند كه این افراد اغلب شخصیتی تند و تیزی دارند.
نوشته شده توسط حسام در دوشنبه 26 دی 1384 و ساعت 01:01 ق.ظ
| عمومي ,

بچه ها میدونید رشته تحصیلی من چیه؟ اصلا ربطی به ای وبلاگ نداره............

من دانشجو ترم ۵ مهندسی اکتشاف معادن .... البته حالا دیگه باید گفت ۶  .................

اصلا ربطی داره؟ ها ها ها ها


نوشته شده توسط حسام در چهارشنبه 21 دی 1384 و ساعت 12:01 ب.ظ
| عمومي ,

شرح بیماری

آکنه‌ (جوشهای‌ غرور) عبارت‌ است‌ از یک‌ بیماری‌ التهابی‌ مزمن‌ پپوست که‌ در دوران‌ نوجوانی‌ شایع‌ است‌، اما گاهی‌ بطور متناوب‌ در سراسر زندگی‌ رخ‌ می‌دهد. مشخصه‌ این‌ بیماری‌ عبارت‌ است‌ از بروز جوشهایی‌ روی‌ صورت ‌، قفسه سینه‌ و کمر. این‌ بیماری‌ در مردان‌ شایع‌تر از زنان‌ است‌. 

علایم‌ شایع‌

 • نقاط‌ سر سیاه‌ به‌ اندازه‌ سر سوزن‌
 • نقاط‌ سر سفید شبیه‌ نقاط‌ سر سیاه‌
 • جوش‌های‌ کوچک‌ چرکی‌
 • قرمزی‌ و التهاب‌ در اطراف‌ جوشها
 • در آکنه شدید ممکن‌ است‌ کیست‌ و آبسه‌ دیده‌ شود. کیست به‌ صورت‌ تورمی‌ بزرگتر و سفت‌تر از جوشهای‌ معمولی‌ در پوست پدیدار می‌شود.
 • آبسه‌ نیز به‌ صورت‌ یک‌ ناحیه عفونی‌ متورم‌ ،ملتهب‌ و دردناک‌ به‌ هنگام‌ لمس‌ و حاوی‌ چرک‌ است‌.

علل‌

غدد چربی‌ پوست به‌ دلایل‌ نامعلوم‌ دچار انسداد می‌شود، اما احتمالا تغییرات‌ هورمونهای‌ جنسی‌ در دوران‌ نوجوانی‌ نقش‌ دارد. وقتی‌ که‌ چربی‌ داخل‌ غدد چربی‌ نتواند به‌ بیرون‌ پوست‌ راه‌ یابد، این‌ چربی‌ تجمع‌ یافته‌ و توسط‌ باکتریهایی‌ که‌ بطور طبیعی‌ در غده‌ وجود دارند عفونی‌ می‌شود. برخلاف‌ برخی‌ عقاید رایج ‌، عواملی‌ چون‌ عدم‌ رعایت‌ پاکیزگی‌ یا غذاها نقشی‌ در ایجاد آن‌ ندارند. البته‌ تمیزی‌ می‌تواند آن‌ را تخفیف‌ دهد، اما فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری جنسی‌ هیچ‌ تأثیری‌ روی‌ آن‌ ندارد.

عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر

 • مواجهه‌ با هوای‌ بسیار گرم‌ یا سرد
 • استرس
 • پوست‌ چرب‌
 • اختلالات‌ غدد درون‌ ریز
 • استفاده‌ از بعضی‌ داروها مثل‌ کورتیزول، هورمونهای‌ مردانه‌، یا قرص‌های‌ ضد بارداری‌
 • سابقه خانوادگی‌ آکنه‌
 • بعضی‌ مواد آرایشی‌

پیشگیری‌

در حال‌ حاضر روشی‌ برای‌ پیشگیری‌ از آن‌ وجود ندارد.

عواقب‌ مورد انتظار

 • درمان‌ در اغلب‌ موارد مؤثر است‌، و خود بیماری‌ نیز معمولا پس‌ از دوران‌ بلوغ‌ و نوجوانی‌ خود به‌ خود برطرف‌ می‌شود.

 • البته‌ علی‌رغم‌ درمان‌ خوب‌ و مناسب‌، آکنه‌ گاهی‌ شدت‌ می‌یابد.

عوارض‌ احتمالی‌

 • داشتن‌ تصوری‌ بد از ظاهر خود
 • بروز جوشگاههای‌ دائمی‌ یا حالت‌ حفره‌ای‌ روی‌ پوست‌ صورت‌ 

درمان‌

 • اگر پوست‌تان‌ چرب‌ است‌، به‌ ترتیب‌ زیر آن‌ را تمیز نمایید: به‌ آرامی‌ صورت‌ خود را با صابون‌ غیرمعطر برای‌ 5 - 3 دقیقه‌ ماساژ دهید. اما نواحی‌ شدیدا جوش‌دار و دردناک‌ را ماساژ ندهید (زیرا باعث‌ گسترش‌ عفونت‌ می‌شود). پوست‌ را به‌ آرامی‌ تمیز نمایید. صورت‌ خود را 2 - 1 دقیقه‌ بشویید و از صابون‌ پاک‌ کنید. گاهی‌ صابون‌ آنتی‌باکتریال‌ کمک ‌کننده‌ است‌. پس‌ از شستشوی‌ پوست‌ از الکل‌ برای‌ پاک‌ کردن‌ چربی‌ استفاده‌ نمایید. هر روز حوله‌ صورت‌ را عوض‌ نمایید. باکتریها این‌ توانایی‌ را دارند که‌ به‌ سرعت‌ در حوله‌های‌ مرطوب‌ رشد کنند.

 • موهایتان‌ را حداقل‌ دو بار در هفته‌ با شامپو بشویید. اجاره‌ ندهید که‌ موهایتان‌ روی‌ صورت‌ بیاید، حتی‌ در شب‌ و به‌ هنگام‌ خواب‌ مو باعث‌ پخش‌ چربی‌ و باکتری‌ها می‌شود. برای‌ پیشگیری‌ یا درمان‌ شورةه سر از شامپوی‌ ضد شوره‌ استفاده‌ نمایید.

 • پس‌ از ورزش‌ شدید ، عرقتان‌ را بشویید و در اسرع‌ وقت‌ چربی‌ صورت‌ را پاک‌ نمایید.

 • از مواد آرایشی‌ روغنی‌ سنگین‌ استفاده‌ نکنید. مواد آرایشی‌ غیر روغنی‌ نازک‌ که‌ به‌ صورت‌ لوسیون‌ هستند بسیار بهتر هستند.

 • از مصرف‌ مرطوب‌کننده‌ها خودداری‌ نمایید مگر با نظر پزشک.‌

 • به‌ هیچ‌ وجه‌ پوست خود را فشار ندهید، نخارانید، یا مالش‌ ندهید.

 • زمانی‌ که‌ پوست‌ با این‌ حرکات‌ آسیب‌ ندیده‌ باشد بهتر و زودتر خوب‌ می‌شود. البته‌ پزشک‌ ممکن‌ است‌ بسته‌ به‌ صلاحدید ، نقاط‌ سر سیاه‌ را بردارد.

 • با توجه‌ پزشک‌ مقداری‌ در معرض‌ اشعه ماوراء بنفش قرار بگیرید.

داروها

 • آنتی بیوتیکها ، خوراکی‌ و موضعی‌، برای‌ مبارزه‌ با عفونت

 • تزریق‌ کورتیزون به‌ داخل‌ ضایعات

 • بنزیل پراکسید 5/2% ، 5% یا 10% ممکن‌ است‌ کمک‌کننده‌ باشد.

 • رتین‌ ـ آ باعث‌ افزایش‌ حساسیت‌ پوست‌ به‌ آفتاب‌ می‌شود.

 • آکوتان‌ نیز باعث‌ افزایش‌ حساسیت‌ پوست‌ به‌ آفتاب‌ می‌شود و حداقل‌ سه‌ ماه‌ مانده‌ به‌ شروع‌ بارداری‌ مصرف‌ آن‌ باید متوقف‌ شود.

رژیم‌ غذایی‌

غذا علت‌ آکنه‌ نیست‌، اما بعضی‌ غذاها آن‌ را بدتر می‌کنند. یادداشتی‌ از غذاهایی‌ که‌ می‌خورید داشته‌ باشید. برای‌ اینکه‌ بفهمید به‌ کدام‌ غذا حساسیت‌ دارید، آن‌ غذاهایی‌ را که‌ شک‌ دارید آکنة‌ شما را بدتر می‌کنند از رژیم‌ خود حذف‌ کنید. بعد آنها را دوباره‌ یکی‌ یکی‌ به‌ رژیم‌ غذایی‌ اضافه‌ نمایید. اگر مشخص‌ شد که‌ آکنه‌ 3-2 روز بعد از اضافه‌ کردن‌ یک‌ غذا تشدید می‌شود، آن‌ غذا را به‌ کلی‌ از رژیم‌ خود حذف‌ کنید. اما اگر این‌ اتفاق‌ نیفتاد، می‌توانید آن‌ را در رژیم‌ غذایی‌ نگاه‌ دارید. آکنه‌ معمولاً در تابستان‌ بهتر می‌شود، بنابراین‌ بعضی‌ غذاها را که‌ در زمستان‌ نمی‌توان‌ خورد شاید بتوان‌ در تابستان‌ نمود.

درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟

 • اگر خود شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده تان‌ دچار آکنه‌ است‌.
 • اگر دچار علایم‌ جدید و نامنتظره‌ بروز کرده‌اند. توجه‌ کنید که‌ داروهای‌ مورد استفاده‌ برای‌ درمان‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ عوارض‌ جانبی‌ شوند.

نوشته شده توسط حسام در سه شنبه 20 دی 1384 و ساعت 11:01 ق.ظ
| عمومي ,

 
 میزان کالری مورد نیاز بدن

 

 

آیا تا به حال در مورد غذایی که در طول روز مصرف می کنید، فکر کرده اید؟ متاسفانه بسیاری از افراد کالری، به اندازه نیاز بدن را مصرف نمی کنند. کالری بیش از اندازه باعث ایجاد جاقی شده و کمبود آن نیز مشکلات دیگری را برای بدن شما ایجاد می کند. خوب پس کمی در مورد "کالری" برای شما توضیح می دهیم.

عملکرد کالری
هر نوع ماده خوراکی (بجز آب) شامل کالری است که باعث تولید انرژی در بدن می شود. اما اگر می خواهید رژیم غذایی مناسبی داشته باشید، باید طرز استفاده کالری مورد نیاز بدن را یاد بگیرید. مشکل این جاست که میزان کالری مورد نیاز در افراد مختلف، متفاوت است؛ چراکه هر فرد به میزان بخصوصی کالری نیاز دارد.

میزان مصرف کالری روزانه ما به عوامل مختلفی از جمله: وزن، قد، جنسیت، سن و فعالیت روزانه بستگی دارد. هر چه فردی جوان تر و خوش اندام تر باشد، نیاز به کالری بیشتری دارد. البته این مقدار کالری با افزایش سن افراد کاهش می یابد.

علیرغم اینکه کالری ها برای بدن بسیار مفید هستند، می توانند عملکرد مضری نیز از خود نشان دهند. آقای دکتر ریچارد ویندراک پروفسور دانشگاه ویسکونسین معتقد است که اگر افراد به اندازه کافی کالری مصرف نمایند هیچ گاه دچار پیری زودرس نمی شوند. یکی از عوامل ایجاد پیری نفوذ رادیکال های آزاد به بافت ماهیچه ای است. اگر بتوانید به اندازه کالری مصرف کنید، از فرایند نفوذ رادیکال ها به داخل بافت ها جلوگیری کرده و بنابراین سلامتی شما تضمین خواهد شد.

کالری موردنیاز

یک رژیم غذایی سالم حاوی چه مقدار کالری است؟

پیش از هر چیز باید بدانید که بدن انسان پروتئین، چربی و کربوهیدارت ها را نیز به کالری تبدیل می نماید. 1 گرم پروتئین و کربوهیدارات برابر است با 4 کالری است و همچنین 1 گرم چربی برابر با 9 کالری می باشد. واضح است که غذاهای پر چرب حاوی کالری بیشتری نسبت به غذاهای کم چرب هستند. اما ساده لوح نباشید! منظور ما این نیست که چون چربی غذایی پایین است پس شما هر چقدر که دوست داشتید می توانید از آن بخورید.

حتی اگر شما در یک وعده غذایی از مقدار زیادی پروتئین استفاده کنید این کار می تواند سلامت شما را به خطر اندازد. یک مرد بالغ قادر به هضم 40 گرم پروتئین در هر وعده غذایی می باشد. هر چه بیش از این مقدار مصرف شود به عنوان چربی در بدن فرد ذخیره می شود. این نکته را زمانیکه در حال رژیم گرفتن به خاطر بسپارید.

کالری مورد نیاز بدن شما باید از 55-60 درصد از کربوهیدرات، 25-30 درصد از پروتئین و 15-20 درصد از چربی تشکیل شود. یک انسان سالم باید میزان کالری مورد نیاز بدن خود را طی 4-6 وعده به بدن برساند که البته به دلیل شرایط شغلی و فرهنگی به ما آموزش داده اند که غذای خود را در 3 وعده نسبتا بزرگتر میل کنیم که این امر به عنوان یک رژیم غذایی سالم به شمار نمی رود.

میزان کالری مورد نیاز یک مرد بالغ فعال ( منظور از فعال بودن ، داشتن حداقل 3-5 مرتبه ورزش در طول هفته می باشد) بر اساس عوامل فوق الذکر در حدود 2500-3000 کالری در هر روز می باشد.

 مصرف روزانه کالری

BMR
راه های متفاوتی برای تشخیص میزان کالری مورد نیاز روزانه بدن وجود دارد که ما در این قسمت یکی از آنها را به نان فرمول "هریس بندیک" را برای شما انتخاب کرده ایم. این فرمول یکی از آسانترین راه های محاسبه فرایند بنیادین متابولیک است (BMR ). عوامل مهم در این فرمول عبارتند از: جنسیت، وزن بدن (به کیلو )، قد (به سانتی متر)، و سن. فرمول مذکور به این شکل است.

    (سن × 8.6) – ( قد × 5 ) + ( وزن × 13.7 ) + 66 = MRM

به عنوان مثال:

1- مرد: 66

2- وزن 75 کیلو : 1027.5 = (75 × 13.7)

3- قد 175 سانتی متر : 875 = (175 × 5 )

4- سن 28 سال : 190.4 = (28 × 6.8 )

مرحله 1 تا 3 و بعد هم مرحله 4 را از مجموع کم کنید که رویهم می شود 1778.1

مضرب فعالیت

بالاخره هر چه میزان فعالیت فرد بیشتر باشد بدن او کالری بیشتری طلب می کند.

افراد بدون فعالیت=  (میزان کم یا هیچ گونه فعالیت)1.2 × BMR

افراد کم فعالیت = (کمی نرمش در حدود 1 تا 3 روز در طول هفته)1.375 × BMR

افراد با فعالیت متوسط = (نرمش متعادل در حدود 3 تا 5 بار در طول هفته) 1.55 × BMR

افراد فعال = (ورزش روزانه) 1.725 × BMR

افراد بیش فعال = ( ورزش های سنگین روزانه ) 1.9 × BMR

در این حالت اگر فردی که در مثال بالا میزان کالری مصرفی روزانه او محاسبه شد، دادرای فعالیت فیزیکی متوسطی هم باشد می بایست عدد بدست آمده (1778.1) را در 1.55 ضرب کند تا کالری نهایی مورد نیاز بدن خود را بدست آورد که این مقدار برابر است با 2756 در هر روز.

میزان صحیح کالری

شاید برای بعضی از افراد انجام دادن تمام کارهایی که ذکر شد اندکی دشوار باشد به همین دلیل در این قسمت برای شما یک نمونه از غذاهایی که مصرف آنها در طول روز باعث ایجاد 2700 کالری می شود را آورده ایم (به راحتی با زیاد و کم کردن مصرف می توانید کالری را افزایش و یا کاهش دهید)

 صبحانه

3 تکه نان، ¼ فنجان شربت قند : 410 کالری 

1 فنجان آب پرتقال : 112 کالری

میان وعده

·         گرانولا (نوعی شیرینی) : 140 کالری

·         200 گرم ماست کم چرب: 140 کالری

نهار

ساندویچ سبزیجات (پیاز، سیب زمینی، کاهو) : 530 کالری

سالاد فصل: 110 کالری

میان وعده

نوشیدنی دارای پروتیین ( به عنوان مثال شیر موزی که حاوی شیر 2% چربی و یک موز باشد)

شام

یک قطعه ماهیچه ( به همراه نان و تخم مرغ): 380 کالری

برنج پختخ شده: 160 کالری

سالاد کلم : 70 کالری

میان وعده

یک عدد تون ماهی همراه با پیاز و 2 قاشق سوپ خوری سس مایونز : 150 کالری

شکستن رسم و رسومات

نهار باید مقدار بیشتری کالری نسبت به شام دارا باشد. فرهنگ غربی ها معمولا شام را مفصل تر از نهار در نظر می گیرد. این کار از نظر علمی صحیح نیست، چرا که شام معمولا در آخر روز زمانی که فعالیت های انسان پایان می پذیرد مصرف می شود (زمانیکه بدن به انرژی زیادی نیاز ندارد). از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد مردم معمولا به تماشای تلویزیون مشغول می شوند.

12 تا 6 بعد از ظهر معمولا پر فعالیت ترین ساعت روز به شمار می رود. زمانی است که افراد بیشترین فعالیت را انجام می دهند. به همین دلیل نهار نسبت به سایر وعده های غذایی باید حاوی بیشترین میزان کالری و کربو هیدارت باشد.

به علاوه شام آخرین وعده غذایی است. مجددا باید بگوییم که این کار اشتباه است. چرا باید بعد از شام و وعده بعدی غذایی یعنی صبحانه چیزی نخوریم؟ زمانی که شکم شما برای مدت زمان زیادی خالی بماند، سطح انرژی در آن دگر گون می شود. این امر باعث می شود زمانیکه شما دوباره غذا مصرف می کنید میزان چربی بیشتری در بدن شما ذخیره می شود و همانطور که قبلا هم به آن اشاره شد بعضی از مواد غذایی خاص اگر بیش از مقدار مورد نیاز مصرف شوند در بدن تبدیل به چربی می شوند. این امر باعث ایجاد شکاف در روند غذایی فرد می شود که خود یکی از مهمترین عوامل بروز چاقی در آمریکای شمالی به شمار می رود.

استفاده مکرر از مواد غذایی در وعده های کوچک تر خیلی سالم تر از مصرف زیاد غذا در چند وعده مختصر می باشد.

چگونه به هدف برسیم؟

چگونه می توانید چنین رژیم سالمی را نگه دارید؟ بهتنرین راه خریداری کتاب "حساب تغذیه" است. قیمت چنین کتاب هایی در حدود 700 تومان است، اما می توانند زندگی شما را از نابودی نجات دهند. در آنها جداول معینی برای  ثبت کالری، پروتیین، چربی و کربوهیدرات می باشند.

برخی از آنها میزان کالری برخی محصولات غذایی معروف مثل مک دونالد و یا تاکو بل را نیر در خود گنجانده اند. شما باید تمام مواد غذایی که در طول روز مصرف می کنید را در آن یادداشت نمایید. و بعد از کتاب خود برای تعیین ارزش غذایی رژیم خود استفاده کنید.

محاسبه میزان مصرف کالری روزانه شما آنقدرها هم که تصور می کنید، مشکل نیست. خیلی از افراد تصور می کنند که رژیم غذایی سالمی استفاده می کنند اما، زمانی که چشمشان به یکی از این کتالب ها می خورد تازه متوجه می شوند که چقدر در اشتباه بوده اند. برای یکبار هم که شده این شیوه را به کار امتحان کنید، حتم دارم که همه شما از مواجهه با حقیقت شگفت زده خواهید شد. خیلی از ما بدون اینکه خودمان هم متوجه باشیم از رژیم غذایی نا مناسبی استفاده می کنیم. بنابراین به خودتان لطف کنید و برای یکبار در کل زندگی تان هم که شده مصرف روزانه کالری خود را محاسبه کنید؛ قول می دم که پشیمان نخواهید شد.


 

   تغذیه متعادل و هرم مواد غذایی


برای اکثر ما،بدست آوردن تعادل در زندگی یک امر بسیار حیاتی و مهم است و جنبه های مختلف زندگی نظیر فعالیت های درسی،ورزشی،شغلی،اجتماعی و...را در بر می گیرد.ایجاد تعادل در تغذیه نیز به همین ترتیب است.برای اینکه بدن خود را در بهترین وضعیت حفظ کنید لازم است که نوع و زمان مصرف مواد غذایی را به دقت تنظیم نمایید.

یک رژیم غذایی متعادل به معنا مصرف مواد مختلف برای اشخاص مختلف است.یک رژیم غذایی خاص لزوماً برای همه افراد مناسب نیست ولی صرف نظر از سن یا سطح فعالیت برای تغذیه مناسب سه اصل کلی وجود دارد:تعادل ، تنوع و میانه روی

تعادل

بدست آوردن تعادل دو حیطه را در بر می گیرد.نخست آنکه شما باید مابین مقدار کالری دریافتی و میزان کالری که می سوزانید تعادل برقرار کنید به عنوان نمونه یک دختر شانزده ساله ممکن است در فعالیت روزمره تنها نیاز به 1800 کالری داشته باشد اگر این فرد در یک تیم بسکتبال نیز بازی کند ممکن است نیازش تا 2400 کالری در روز افزایش یابد.برای ثابت نگه داشتن وزن این ورزشکار باید به طور متوسط 2400 کالری در روز مصرف نماید.دوم آنکه لازم است دریافت مواد غذایی انرژی زا یعنی کربوهیدراتها،پروتئین و چربی را متعادل سازد.حدود 50 تا60 درصد کالری شما باید از کربوهیدراتها،12 تا 20 درصد از پروتئین و 20 تا 25 درصد از چربی تأمین شود.

تنوع

برای اینکه بدن شما سالم بماند نیاز به مواد غذایی بسیار متفاوتی دارد و بهترین راه برای اینکه اطمینان بیابید تمام مواد غذایی مورد نیازتان تأمین شده،مصرف مواد غذایی متنوع است.هر گروه غذایی تأمین کننده مواد غذایی خاص است و هر غذای خاص ترکیب منحصر به فردی از مواد مغذی دارد. به عنوان مثال:

فراورده های لبنی پروتئین و کلسیم را فراهم می سازد.

فراورده های گوشتی آهن،روی و پروتئین را فراهم میکند.

غلات دارای کربوهیدرات و ویتامین های خانواده B فراوان است.

میوه جات و سبزیجات حاوی ویتامین های C و A و تعدادی از عناتصر معدنیم کم یاب هستند .

اگر یکی از گروه های غذایی را از وعده های غذایی خود حذف کنید در واقع آن دسته از مواد غذایی را که توسط آن گروه تامین می شود از دست داده اید و خطر پیدایش عدم تعادل و عدم کیفیت مواد مغذی وجود دارد. این امر می تواند به کاهش کارآیی و مشکلات احتمالی طو لانی مدت برای سلامتی منجر شود.

در میان گروه های غذایی، هر غذا تا حدودی مواد مغذی متفاوتی دارد سیب و موز غنی از پتاسیم فراوانی هستند.حال آنكه مركبات و طالبی دارای ویتامین سی هستند رژیم خود را از تمام گروههای غذایی تشكیل دهید و در هرگروه نیز انتخابهای خود را تغییر دهید

 

میانه روی

اکثر مردم بیش از آنکه از کمبود مواد غذایی رنج ببرند،بیش از حد مورد نیاز از مواد غذایی استفاده می کنند و معمولاً غذای مصرفی آنها دارای کالری زیاد و چربی،کلسترول و سدیم بسیار بالا میباشد.میانه روی در مصرف این قبیل غذاها بخشی از یک رژیم غذایی متعادل است.

بریدن و دور ریختن چربی قابل مشاهده نظیر دنبه گوشت،پوست مرغ و... آسان است.ولی حذف چربی نهفته در غذاها دشوار میباشد.غذاهایی از قبیل پیراشکی،کلوچه،کیک،گوشت سرخ کرده،سیب زمینی سرخ کرده،لازانیا و پیتزا ممکن است مقدار زیادی چربی داشته باشد.

هرم مواد غذایی

باز کردن کلید تغذیه موفقیت آمیز از طریق تعیین نیازهای تغذیه ای فرد بر مبنای سن و میزان فعالیت  و سپس ترجمه این نیازها به انتخاب های غذایی امکان پذیر است . هرم مواد غذایی میتواند به شما کمک کند تا غذاهای را بر گزینید که به تعادل ، تنوع و میانه روی برسید .

در قاعده این هرم غلات و حبوبات نظیر انواع نان ، برنج و ماکارونی قرار دارد . این مواد غذایی دارای مقادیر زیادی کربوهیدرات هستند و باید اساس و زیر مبنای رژیم غذایی شما را تشکیل دهند و بیش از سایر مواد غذایی از آنها استفاده کنید .

میوه جات و سبزی جات لایه بعدی هرم را تشکیل می دهند. اغلب مردم به اندازه کافی از میوه و سبزی استفاده نمی کنند . بدین ترتیب از مواد مغذی موجود در این غذاها محروم می شوند .

فرآورده های گوشتی و لبنی لایه بعدی را تشکیل می دهند . این غذاها اغلب منشاء حیوانی دارند. از آنجا که این مواد غذایی دارای چربی زیادی هستند سعی کنید از انواع کم چرب ( مثل شیر کم چرب ، گوشت لخم و...) استفاده نمایید.

در رأس هرم چربی ها ، شیرینی جات و انواع روغن قرار دارند. غذاهایی نظیر سس سالاد ،پنیر خامه ای،کره،مارگارین،شربت،شیرینی دارای کالری زیادی هستند و ویتامین و مواد معدنی آنها کم است. حتی الامکان کمتر از این غذاها استفاده کنید

 


نوشته شده توسط حسام در سه شنبه 20 دی 1384 و ساعت 11:01 ق.ظ
| عمومي ,

برای دیدن مطالب قبلی به صفحه های ۲.۳.۴..... مراجعه کنید

نظر؟


نوشته شده توسط حسام در سه شنبه 20 دی 1384 و ساعت 01:01 ق.ظ
| عمومي ,
مصرف1100‬كیلو كالری بیش از غذای روزانه، وزن را افزایش می‌دهد - خبرگزاری ایرنا12/10/84
حذف یک گروه غذایی در رژیم درمانی، سلامت فرد را تهدید می‌كند-خبرگزاری ایرنا 28/9/84
تغذیه در ورزش(بخش سوم)- روزنامه شرق 29/9/84
تغذیه در ورزش(بخش دوم)- روزنامه شرق 27/9/84
تغذیه در ورزش(بخش اول)- روزنامه شرق 22/9/84
علل ناکامی در برنامه های رژیم درمانی - روزنامه ایران 22/9/84
عوارض مصرف داروهای لاغری را جدی بگیرید-خبرگزاری ایرنا8/9/84
سبزیجات و میوه ها ضامن سلامتی-روزنامه شرق6/9/84
تغییر در رفتارهای تغذیه‌ای در متعادل نگهداشتن وزن موثر است-خبرگزاری ایرنا 21/8/84
چاقی زمینه ی بروز ۲۰ بیماری مهلک را در انسان فراهم می آورد-خبرگزاری ایسنا-20/8/84
نقش لبنیات در کاهش وزن-روزنامه شرق 17/8/84
بدغذایی در کودکان- روزنامه شرق 10/8/84
مصرف سبزیجات از افت ناگهانی قند خون جلوگیری می کند-خبرگزاری ایرنا 10/8/84
چاقی، خطرات و زیان های اقتصادی آن- روزنامه ایران10/8/84
چاقی هم بیماری است - روزنامه اعتماد 9/8/84
رژیم لاغری مناسب در ماه مبارک رمضان- روزنامه شرق 24/7/84
روزه داران از مصرف غذاهای شیرین و چرب پرهیز کنند- خبرگزاری ایرنا 23/7/84
رژیم درمانی کامپیوتری، آری یا نه؟- روزنامه شرق 17/7/84
تغذیه صحیح در روزه داری - روزنامه ایران 13/7/84 (دریافت نسخه pdf)
قرص های لاغری و عوارض آن- روزنامه شرق 5/7/84
سلامت را در آشپزخانه جستجو كنید نه در داروخانهوزنامه اعتماد 2/7/84

رازهای طولانی كردن عمر -روزنامه ایران 30/6/84

داشتن شكم بزرگ چه عوارضی دارد -روزنامه آفتاب 20/6/84

پانزده توصیه علمی برای سلامتی- روزنامه اعتماد 20/6/84

چرا چاقی یك بیماری است - روزنامه فجر 16/6/84

توصیه های بهداشتی برای پیشگیری از وبا- روزنامه شرق 19/5/84

در باره وبا، پیشگیری و درمان آن  بیشتر بدانیم-مجله راه زندگی 15/6/84 

وبا و راههای پیشگیری از آن - روزنامه آسیا21/5/84

تغذیه در بیماران قلبی عروقی قسمت دوم- هفته نامه زنجان شورا 9/7/83

تغذیه در بیماران قلبی عروقی قسمت اول- هفته نامه زنجان شورا 2/7/83

توصیه هایی برای كاهش وزن - ماهنامه عصر تامین -بهمن 83

كشفیات جدید در مورد سم چیپس و سیب زمینی - هفته نامه زنجان شورا - 19/6/83

تغذیه در رمضان - شبكه خبر دانشجو- 1/8/83

در مورد سحری و افطار-خ برگزاری ایسنا 28/7/83

چاقی و بیماریها - خبرگزاری ایسنا 26/7/83


نوشته شده توسط حسام در سه شنبه 20 دی 1384 و ساعت 01:01 ق.ظ
| عمومي ,

تغذیه تکمیلی شیرخواران

 

شیر مادر بهترین و كاملترین غذا برای شیرخواران زیر 6 ماه می‌باشد و در این دوران شیر مادر به تنهایی به علاوه قطره مولتی ویتامین (از 15 روزگی) كلیه نیازهای تغذیه‌ای شیرخوار را تامین می‌كند.

غذای كمكی برای شیرخوار باید پس از 6 ماهگی شروع شود، زیرا بعد از6ماهگی نیازهای غذایی شیرخوار به تنهایی با شیر برآورده نمی‌شود و لازم است علاوه بر شیر مادر، تغذیه كودك با غذاهای نیمه جامد نیز شروع شود. تغذیه تكمیلی علاوه بر تامین انرژی، دوران بسیار حساسی برای ایجاد عادات صحیح غذایی و استفاده از غذای سفره خانواده استشروع تغذیه تكمیلی قبل از 6 ماهگی به دلیل آماده نبودن دستگاه گوارش شیرخوار برای پذیرش غذاهای دیگر غیر از شیر، اقدام نادرستی است. چون دستگاه گوارش كودك هنوز تكامل نیافته و با كوچكترین آلودگی به علت عدم رعایت بهداشت امكان ابتلا به عفونت‌ها از جمله اسهال افزایش می‌یابد و باعث كاهش یا توقف رشد شیرخوار می‌شود. از طرف دیگر شروع زودرس تغذیه تكمیلی سبب كاهش مدت زمان مكیدن پستان مادر می‌شود. بعلاوه ممكن است غذای كمكی در مقایسه با شیر مادر، انرژی و مواد مغذی كمتری به كودك برساند كه موجب اختلال رشد كودك و در نهایت سوءتغذیه او می‌شود. همچنین زود شروع كردن تغذیه تكمیلی احتمال بروز حساسیت به بعضی از مواد غذایی را در كودك افزایش می‌دهد.

 

نتیجه‌ این كه بهترین سن شروع غذای كمكی بعد از پایان ماه ششم زندگی است. البته‌ این به آن معنی نیست كه باید دفعات شیردهی را كم كرد، بلكه باید مادر ترغیب شود هر زمان كه كودك تمایل دارد شیر خود را به او بدهد و براساس سن كودك چند نوبت نیز غذای كمكی بعد از شیر مادر به او داده شود. اگر غذای كمكی دیر شروع شود كودك تمایل خود را به خوردن غذاهای دیگر و امتحان كردن مزه و طعم‌های جدید از دست می‌دهد. همچنین تكامل عمل جویدن به تعویق می‌افتد و كودك غذای دیگری جز شیر مادر و یا مایعات را نمی‌خورد كه‌ این خود منجر به كم غذایی، اختلال رشد و سوء تغذیه می‌شود.

 

اصول كلی كه باید در مورد تغذیه تكمیلی رعایت شوند عبارتند از:

 

1_ مواد غذایی باید از نظر مقدار و نوع به تدریج به غذای شیرخوار اضافه شود.

2_ ابتدا از یك نوع غذای ساده شروع و به تدریج مخلوطی از چند نوع غذا داده شود.

3_ از مقدار كم شروع و به تدریج بر مقدار آن افزوده شود.  

بین اضافه كردن مواد غذایی مختلف حدود 7ـ5 روز فاصله لازم است. زیرا شیرخوار باید به یك نوع غذا عادت كند و بعد غذای جدید اضافه شود. اضافه كردن یك به یك مواد سبب می‌شود اگر كودك ناسازگاری به یك ماده غذایی داشته باشد شناخته شود و بتوان آن را از غذا حذف كرد. همچنین دستگاه گوارش كودك فرصت پیدا كند تا به غذا عادت كند. ابتدا باید غذا رقیق تهیه شود به طوری كه غلظت آن كمی‌بیشتر از شیر مادر باشد.

سپس به تدریج بر غلظت آن افزوده شود. سفت كردن تدریجی غذا سبب یاد گرفتن عمل جویدن می‌شوداگر در شروع غذای تكمیلی، شیرخوار به غذای خاصی بی‌میل بود، نباید در خوردن آن پافشاری كرد و می‌توان یك تا دو هفته آن غذا را حذف و سپس دوباره به او داد.  

 

 تغذیه شیرخوار 

 

كودك در ابتدا در مرحله نوزادی از شیر مادر تغذیه می‌كند. با بزرگ‌تر شدن او مواد خوراكی دیگر نیز به فهرست غذایی او اضافه می‌شود تا زمانی كه او هم مانند دیگر افراد خانواده تغذیه كند. برخی مادران به راستی نمی‌دانند چه زمان می‌توان كودك را با موادی غیر از شیر تغذیه كرد و حتی گاهی نوع مواد غذایی و مقدار مصرف آنها را بخوبی نمی‌شناسند. در این مبحث سعی شده است در مورد پخت غذاهای كمكی در سنین معین اطلاعاتی داده شود.

 

شروع غذای كمكی از 6 ماه به بعد است كه با فرنی آغاز می‌شود و طرز تهیه آن را در طرز تهیه فرنی  می‌توانید ببینید. بعد از فرنی، تغذیه كمكی كودك حریره بادام و پوره سیب زمینی و … است. كم كم تا یك سالگی، تنوع غذایی باعث رشد قوه چشایی كودك و كشف رنگها و مزه‌ها و بوهای مختلف توسط او می‌شود. با این كار كودك قدرت انتخاب پیدا می‌كند و این مرحله از رشد، اهمیت بسیار زیادی دارد.

آشنایی با بیماریهای پوستی دوران بارداری

 

از آن جایی كه تغییرات متعددی كه در ساختمان و كاركرد عروق پوست در طی بارداری ممكن است رخ دهد منحصر به دوران حاملگی نیست و ممكن است در سایر حالات نیز دیده شود بنابراین توجه به این تغییرات و درمیان گذاشتن آن با پزشك معالج ضروری است.

آنژیوم عنكبوتی: این عارضه به شكل یك برجستگی قرمز رنگ به اندازه سرسنجاق كه دارای یك قسمت مركزی است و از اطراف آن عروق خونی متسع به شكل شعاعی خارج می‌شود. این ضایعه در افراد طبیعی نیز دیده می‌شود، اما شیوع آن در حاملگی افزایش می‌یابد به گونه‌ای كه در 70 درصد زنان باردار بروز می‌كند.

 

پیداست آنها بین ماههای دوم تا پنجم حاملگی بوده و به طور عمده در نیمه فوقانی بدن ظاهر شده و بیشتر در زنان سفیدپوست مشهود است. این ضایعات معمولاً در طی 3 ماه پس از زایمان از بین می روند.

 

قرمزی كف دست 

 

در 40 درصد زنان سفیدپوست و 30 درصد زنان تیره پوست باردار دیده می‌شود كه ممكن است به صورت نقطه نقطه‌های منتشر در تمام كف دست باشد و یا فقط در برجستگی‌های كف دست ظاهر شود.

 

وریدهای واریسی 

 

این وریدها در پاها و هموروئید (بواسیر) از عوارض شایع حاملگی است. بسیاری از زنان حامله دچار تورم در صورت، پلك‌ها، دست‌ها و پاها می‌شوند. این تورم صبحها بیشتر است و بتدریج در طی روز از بین می‌رود. با توجه به این مورد مشكلات قلبی، كلیوی و عوارض ناشی از حاملگی نیز می‌توانند نمای مشابهی ایجاد كنند، مشورت با پزشك در این خصوص الزامی است.

 

لثه‌ها 

 

حدود 80 درصد زنان باردار دچار قرمزی و تورم در لثه‌ها می‌شوند كه مخصوصا اگر بهداشت دهان خوب نباشد می‌تواند به دردناك و زخمی شدن آنها منجر شود. گاها ضایعات عروقی كوچكی نیز ممكن است در لثه ایجاد شوند كه به دنبال تماس (مواد غذایی، مسواك و ...) دچار خونریزی می‌شوند. این تغییرات بعد از زایمان از بین می‌روند. توجه به بهداشت دهان یك ضرورت مهم است.

 

خطوط كشش یا استریا 

 

پیدایش استریا یك یافته شایع و مشخص در اكثر حاملگی‌هاست. این خطوط در 90 درصد زنان باردار در ماههای ششم و هفتم حاملگی ابتدا در دیواره شكم ظاهر شده و بعدا به میزان كمتری بر روی سینه‌ها نیز نمایان می‌شوند و با شیوع و شدت كمتر ممكن است در سایر نواحی بدن نیز دیده شوند علت پیدایش این خطوط را به مجموعه‌ای از تغییرات هورمونی، كشش بیش از اندازه پوست و پارگی برخی الیاف بافت نگاهدارنده آن نسبت می‌دهند. طول این خطوط چند سانتیمتر بوده و پهنای آنها از 1 تا 10 میلیمتر متغیر است و به رنگ صورتی تا ارغوانی و گاهی همراه با خارش مختصر ظاهر می‌شوند و رنگ این خطوط معمولا مدتی پس از خاتمه بارداری تبدیل به رنگ پوست شده، مختصری فرو رفته و سرانجام چروكیده می‌شوند.
 

استریا معمولاً یك مشكل ظاهری است ولیكن در برخی موارد مخصوصاً اگر وسیع باشد ممكن است زخمی شده و یا در جریان حوادث به سادگی پاره شود. باید به خاطر داشت كه استریا در دوران بلوغ و در ارتباط با افزایش سریعتر حجم بدن نسبت به رشد پوست، در هر دو جنس و بطور عمده در نواحی ران‌ها، باسن، كمر و سینه ممكن است ایجاد شود. همچنین احتمال دارد ضایعات مشابهی در جریان برخی از

بیماریها و یا مصرف انواعی از داروهای موضعی یا سیستمیك، خصوصاً تركیبات كورتون دار، ایجاد شود كه شامل آویزه های پوستی می گردد.  آویزه‌های پوستی ضایعاتی هستند كه در ماههای آخر حاملگی ظاهر شده و به طور نسبی یا كامل پس از زایمان ناپدید می‌شوند. اندازه آنها از سر یك سوزن تا نخود متفاوت بوده و به صورت زواید برجسته به رنگ پوست یا كمی تیره‌تر در طرفین صورت، گردن، قسمت فوقانی سینه و زیر پستانها دیده می‌شوند. به خاطر شباهت آنها به بعضی از انواع زگیل گاهی بیماران این زائده های پوستی را با زگیل اشتباه می گیرند.

 

بیماریهای شایع خاص دوران بارداری 

 

یك خانم حامله علاوه بر احتمال گرفتاری به انواع بیماری های پوست نظیر افراد دیگر، در معرض ابتلا به برخی بیماری ها نیز قرار دارد كه اختصاص به دوران بارداری دارند.

 

خارش حاملگی 

 

حدود 20 درصد زنان باردار به درجاتی دچار خارش می‌شوند كه در اكثر موارد ناشی از یك بیماری شناخته شده نظیر كهیر، اگزما، حساسیت‌های دارویی و یا ابتلا به عفونت‌های انگلی نظیر گال است.  اما گروه كوچكی از خانم های حامله تنها مبتلا به یك خارش شدید هستند كه با هیچ ضایعه پوستی مشخص همراه نیست كه به این حالت، خارش حاملگی اطلاق می‌شود. این حالت، كه در سه ماهه سوم حاملگی شروع شده و اغلب محدود به شكم است اگر چه ممكن است كاملاً منتشر باشد و ناشی از اختلال در ترشح صفرا در كبد است. این خارش معمولا بعد از زایمان از بین می‌رود ولیكن در حاملگی‌های بعدی و یا هنگام مصرف قرصهای ضدبارداری عود می‌كند. این حالت عموماً تأثیری بر سرنوشت حاملگی و یا سلامت جنین نداشته و تنها خطر بالقوه آن این است كه احتمال بروز سنگ‌های صفراوی در زنان مبتلا به این عارضه بیشتر است.

 

بثورات كهیری دوران حاملگی 

 

این اختلال كه در 5/0 درصد تمام حاملگی‌ها بروز می‌كند، به صورت پیدایش ضایعات كهیری است كه در سه ماهه سوم حاملگی ظاهر می‌شوند. این بیماری عموما در بارداری اول بروز می‌كند و به ندرت در حاملگی‌های بعدی تكرار می‌شود و چنانچه عود داشته باشد شدت آن كمتر است. علت بیماری دقیقا معلوم نیست و به افزایش غیرطبیعی وزن در مادر و جنین نسبت داده شده است.نوشته شده توسط حسام در سه شنبه 20 دی 1384 و ساعت 01:01 ق.ظ
| عمومي ,

نکات مهم تغذیه زنان ، در هنگام شیردهینوشته شده توسط حسام در سه شنبه 20 دی 1384 و ساعت 01:01 ق.ظ
| عمومي ,

*** توجه *** توجه *** توجه *** لطفا برای رفتن بهآدرس مورد نظر روی آن کلیک نکنید بلکه آدرس رو زحمت بکشید تایپ کنید

چون ممکنه وارد سایت مورد نظرتون نشه

پیشگامان عطر ایران
 
 نشانى اینترنتىhttp://www.iranperfumepioneer.com/F-home.php  
 
 عنوان انگلیسى  iranperfumepioneer 
 
 عنوان فارسى  پیشگامان عطر ایران 
 
    
 توضیحات  با درنظرگرفتن فضای امروز جامعه ایرانی وجوانانی پرنشاط و پرانرژی كه خواستار رایحه های روزدنیا می باشند وعطریات را به عنوان اولین هدیه انتخاب می كنند تا خاطراتی زیبا وجاوادانی را برای خود رقم زنند، پیوسته به دنبال معتبر ترین مكانها برای رفع نیاز خود میباشند، گروهی از خبرگان و متخصصین این صنف كه اكثر آنان دارای ربع قرن تجربه و سابقه در امرارائه عطریات میباشند گردهم آمده وبا تشكیل گروهی به نام پیشگامان عطر ایران جهت راهنمایی وارائه خدمات به مصرف كنندگان با ذوق و با سلیقه ایرانی این سایت را برپا كرده اند كه با معرفی فروشگاههای معتبری كه در این زمینه مشغول فعالیت هستند گامی هر چند كوچك را جهت رفاه حال مصرف كنندگان عزیز برداشته باشیم.

اولین و جامع ترین پایگاه اینترنتی لیزر درمانی ایران
 
 نشانى اینترنتى  http://www.laserdarmani.com   
 
 عنوان انگلیسى  laserdarmani 
 
 عنوان فارسى  اولین و جامع ترین پایگاه اینترنتی لیزر درمانی ایران 
 
    
 توضیحات  با توجه به اقبال روز افزون پزشکان و فیزیوتراپیست های کشور به شیوه جدید درمان با لیزر و نیز روی آوردن این عزیزان به شیوه های جدید جستجوی اطلاعات و ارتباط با همکاران ، سایت لیزردرمانی تصمیم دارد بکمک شما همکاران گرامی تمامی لیزرتراپیست ها و علاقمندان درمان با لیزر را به دور هم گرد آورد تا در جمعی صمیمی و بدور از هر گونه آلایش با هم به تبادل نظر دوستانه بپردازندو در ارتقای این علم در این خطه پهناور بکوشند 

درمان بیماریهای پوستی
 
 نشانى اینترنتى  http://www.iranderma.com/Farsi.htm 
 عنوان انگلیسى  iranderma 
 
 عنوان فارسى  درمان بیماریهای پوستی 
 
    
 توضیحات  ایران درما یک تارنمای غیر انتفاعی است که اساسا به عنوان یک سایت راهنما برای متخصصین پوست و پزشکان سراسر دنیا ساخته شده است. در عین حال به منظور ارتقای آگاهی خوانندگان فارسی زبان در زمینه مراقبت از پوست وبیماریهای آن صفحاتی در این ارتباط برای خواننده عام نیز در نظر گرفته شده است که به تدریج بر حجم آنها افزوده خواهد شد.


نوشته شده توسط حسام در دوشنبه 19 دی 1384 و ساعت 09:01 ق.ظ
| عمومي ,

سرطان پستان
  
 
 امروزه سرطان پستان به عنوان یكی از شایع ترین و كشنده ترین بیماری های زنان به شمار می رود كه با وجود شیوع آن متاسفانه دلایل آن كاملاً روشن نیست. یكی از دلایل كشنده بودن این سرطان تشخیص دیرهنگام آن به دلیل تاخیر بیمار در مراجعه به پزشكان صورت می پذیرد. این در حالی است كه در صورت تشخیص به موقع، این بیماری قابل درمان است. «هورمون درمانی» از دیگر مباحثی است كه بر سر استفاده كردن یا نكردن از هورمون در سنین یائسگی، هنوز هم میان متخصصان بحث و اختلاف نظر وجود داشته تا جایی كه پژوهش های انجام شده هر روز ایده جدیدتری را مطرح ساخته كه نظریات قبلی را زیر سئوال می برد. تكنیك های درمان ناباروری نیز نویدبخش داشتن فرزند به كسانی است كه در گذشته از داشتن آن محروم بوده اند و... به بهانه بررسی بیماری های شایع زنان با دكتر رسول اكبریان متخصص زنان، زایمان و نازایی گفت وگویی انجام داده ایم كه از نظرتان می گذرد.


••••همان طوری كه می دانیم، امروزه سرطان پستان در زنان بسیار شایع شده است، دلیل این شیوع را در چه می دانید؟


متاسفانه سرطان پستان بنا به دلایل نامعلومی روبه افزایش است. این سرطان یكی از شایع ترین علت مرگ ومیر در خانم ها است. البته عوامل متعددی مانند چاقی، عوامل ارثی و ژنتیك، مسائل هورمونی، اشعه ایكس و مواد رادیواكتیو نیز در بروز آن دخیل است.با توجه به اینكه از هر ۱۰ زن یكی به سرطان پستان مبتلا می شود، با احتساب اینكه نیمی از جمعیت دنیا را زنان تشكیل می دهند، متوجه می شویم سالانه چند نفر به این بیماری مبتلا می شوند.


•آیا این سرطان كشنده، قابل پیشگیری و درمان است؟


بلی، اگر در مراحل اول این بیماری زود تشخیص داده شود، قابل درمان است. اما متاسفانه شاهدیم زمانی افراد به پزشك مراجعه می كنند كه سرطان آثار منفی خود را برجای گذاشته است. ضروری به نظر می رسد كه با دادن آموزش به خانم ها از طریق شركت در كلاس های آموزشی مراكز بهداشتی و تعلیم روش «خودامتحانی» تا حد زیادی به تشخیص به موقع این بیماری كمك كرد. به ویژه افرادی كه دارای سابقه ارثی در این زمینه هستند و اقوام نزدیك آنان مانند مادر، خواهر، خاله و عمه به سرطان پستان مبتلا بوده یا هست، بایستی از سنین پایین تر به پزشك متخصص مراجعه كنند تا با انجام «ماموگرافی» در صورت ابتلا به این بیمار در مراحل نخست آن را درمان كنند. آموزش از طریق وسایل ارتباط جمعی نیز در كنار آموزش های بهداشتی مراكز درمانی بسیار تاثیرگذار است. آشنایی با نحوه «خودامتحانی» برای افرادی كه در كلاس های قبل از ازدواج شركت كنند نیز می تواند بسیار مفید واقع شود.


•آیا سرطان پستان در افراد مجرد شایع تر از متاهلان است؟


خیر، اما بسیاری از مجردها با این استدلال كه مشكلی ندارند، به پزشك متخصص كمتر و یا اصلاً مراجعه نمی كنند. این مسئله سبب می شود، در صورت ابتلای فرد به سرطان پستان، به دلیل مراجعه دیرهنگام، شانس درمان وی از دست برود.


•یكی از مباحثی كه امروزه میان متخصصان اختلاف نظر است، مسئله «هورمون درمانی» زنان به ویژه در سنین یائسگی است، آیا اصولاً با این شیوه موافق هستید؟


برخی از افراد بعد از یائسگی دچار حالاتی از قبیل «گرگرفتگی»، بی خوابی و بی قراری ناشی از قطع هورمون ها می شوند.پوكی استخوان نیز از عواملی به شمار می رود كه افراد یائسه را به دلیل قطع هورمون تهدید می كند. یعنی حتی تجویز داروهایی كه از پوكی استخوان جلوگیری می كند، جای ترشح هورمون را در بدن به منظور مبارزه با پوكی استخوان نمی گیرد.از طرف دیگر، گروهی دچار یائسگی زودرس می شوند. برای مثال در سن ۳۵ سالگی بر اثر برداشتن تخمدان ها یا از كار افتادن تخمدان ها بر اثراشعه یا آلرژی، شخص دچار یائسگی زودرس می شود. تجویز این هورمون برای این افراد به منظور جلوگیری از پیری زودرس، پوكی استخوان، بی حركتی، نداشتن انرژی و ریزش مو كه ناشی از قطع هورمون است، بسیار ضروری به شمار می آید.چنین افرادی كه قبل از ۴۰ سالگی دچار یائسگی می شوند، همچنین گروهی كه از عوارض یائسگی در رنجند، می بایست، حتماً زیرنظر پزشك متخصص، «هورمون درمانی» شوند.


•امروزه داروهای گیاهی كه خاصیت هورمونی دارند، بسیار به افراد یائسه توصیه می شود. نظر جنابعالی در این زمینه چیست؟


بلی. داروهای گیاهی كه تركیباتی شبیه «استروژن» دارند كه روی گیرنده های استروئیدی می نشینند. اما نبایستی فراموش كنیم كه این داروها قادر نیستند كاركردی مانند خود استروژن و یا سایر داروهای غیرگیاهی داشته باشند؛ بلكه مصرف این داروها برای عده ای كه در سنین یائسگی قادر به استفاده از هورمون نیستند تا حدودی مفید است.


•بالا بودن آمار سزارین در كشور انتقادهای مختلفی را از سوی كارشناسان و دست اندركاران امور پزشكی و بهداشتی دربرداشته است. مهم ترین دلایل بالا بودن آمار سزارین در ایران را در چه ارزیابی می كنید؟

طی سال های اخیر آمار سزارین در كل دنیا بالا رفته است كه ایران نیز از آن مستثنی نیست. البته بایستی پذیرفت كه این آمار در كشور ما بیش از كشورهای دیگر است كه دلایل متعددی در آن دخیل است. شاید اولین دلیل آن كسب اطلاعات خانم های باردار از افراد غیرمطلع در مورد عوارض زایمان طبیعی است. برای مثال پایین افتادن رحم و مثانه كه بیشتر خانم ها آن را به عنوان پیامدهای منفی زایمان طبیعی قلمداد می كنند. مسئله دیگر كاهش آستانه تحمل خانم های امروزی به درد است. نسل امروز قادر به تحمل دردهای شدید نیست. زایمان نخست به شكل طبیعی، معمولاً بین ۱۴ تا ۱۸ ساعت زمان می برد كه این مدت با دردهای شدید همراه است.از طرف دیگر زنان به محض آغاز دردهای زایمان، از آنجایی كه گزینه دیگری را به نام سزارین در اختیار دارند، بدان متوسل می شوند.


•شاید یكی از دلایل شیوع سزارین در كشور را بتوان تمایل پزشكان نسبت به این امر دانست. به عبارتی، پزشكان به دلیل عوامل متعدد، خود مراجعان را به سوی سزارین سوق می دهند؟


یكی از دلایل این موضوع مشكلات قانونی است كه بر سر راه پزشكان متخصص زنان و زایمان وجود دارد.
برای نمونه دادن دیه در صورت آنكه به هنگام زایمان، صدمه ای به مادر و نوزاد وارد آمده باشد جزء قصور پزشكی تلقی شده و مشكلات حقوقی متعددی را برای پزشك متخصص زنان و زایمان ایجاد خواهد كرد. در صورتی كه نوزاد به هنگام تولد، دچار كمبود اكسیژن شود و یا مشكلات دیگری برای وی و مادر به وجود آید، از طریق شكایت قضایی علیه پزشك در مراجع قانونی قابل پیگیری است كه متاسفانه هیچ قانونی هم طرفدار پزشك نیست.در صورت هرگونه نقص جسمی كودك به هنگام زایمان، پزشك متخصص به دلیل انتخاب نكردن روش سزارین مورد بازخواست قرار می گیرد و در مواردی مشاهده شده است كه پزشك زنان ملزم به پرداخت دیه ۲۴ تا ۲۸ میلیون تومانی شده است.یكی از دلایل شیوع سزارین مربوط به مسائل اقتصادی است. اگر پزشك متخصص بخواهد حدود ۱۸ ساعت بالای سرمریض بایستد، با احتساب فشارهای جسمی و روحی و نیز خستگی ناشی از كار می بایست دستمزد بالایی بگیرد كه این امر در كشور ما هنوز محقق نشده است.


•آیا می توان با تربیت ماماها تا حد زیادی بار زایمان را از دوش پزشكان متخصص برداشت و این مسئولیت را برعهده ماماها گذاشت؟


بلی. در سایر كشورها ماماها برای زایمان طبیعی آموزش های لازم را می بینند. از طرف دیگر پزشك متخصص در بخش دیگری و به كمك سیستم «مانیتورینگ» وضعیت حركت، ضربان قلب و نیز سایر حركات جنین را كنترل می كند.


•با توجه به تمام مسائل مطرح شده، به نظر شما زایمان طبیعی بر سزارین مزیت دارد یا برعكس؟


مسلم است كه انجام همه مسائل از كانال طبیعی آن منطقی تر به نظر می رسد، اما برای كاهش آمار سزارین می بایست چند برنامه را به طور همزمان دنبال كرد. اولین گام، آموزش مادران باردار و سپس آموزش ماماها است. تجهیز اتاق های زایمان بیمارستان ها به سیستم های مانیتورینگ، از اقدامات بعدی است كه می بایست توسط نظام بهداشت صورت پذیرد.


•مهم ترین نقش كاركرد سزارین را چگونه ارزیابی می كنید؟


با بهره گیری از روش سزارین طی سال های اخیر از مرگ ومیر مادران و نوزادان، به میزان قابل ملاحظه ای كاسته شده است. در واقع سزارین نجات دهنده جان بسیاری از افراد به شمار می رود اما با توجه به شرایط قرار گرفتن جنین، جفت، وضعیت مادر و... پزشك متخصص می بایست میان زایمان طبیعی و سزارین گزینه مناسب تر را انتخاب كند.


•تكنولوژی های نوین تا چه حد مشكلات زوج های نابارور را برطرف كرده است؟


به كمك تكنولوژی های نوین، آرزویی كه در گذشته یك زوج برای فرزندآوری داشتند و محقق نمی شد، امروزه به مدد دانش های نوین می توان آن را برآورد ساخت.در حال حاضر بسیاری از خانواده ها كه به طور طبیعی قادر به آوردن فرزند نیستند با یاری سیستم های نازایی پیشرفته از قبیل انجماد تخمك و لقاح آن با اسپرم طی سال های بعد می توانند صاحب فرزند شوند.از طرف دیگر داروها و هورمون های مختلف كه به منظور تخمك گذاری تجویز می شود و همچنین اعمال جراحی روی رحم، زنان را قادر به باروری می سازد. اعمال جراحی روی دستگاه تناسلی مردان به ویژه بیضه و كشت نطفه با هدف لقاح از دیگر تكنیك های نوینی است كه مردان نابارور را قادر می سازد كه صاحب فرزند شوند.انتقال تخمك بارور شده به داخل رحم فرد دیگر نیز گزینه دیگری برای زنانی است كه به دلایل پزشكی قادر به نگه داشتن جنین در داخل رحم خود نیستند كه مشكلات شرعی و حقوقی این روش نیز حل شده است. هر چند هنوز مشكلات عاطفی در زمینه انتخاب مادر واقعی طفل وجود دارد. اما از نظر پزشكی مانعی برای این عمل وجود ندارد.


•یكی از مشكلات زنان امروزی بحث تنش های عاطفی است كه این امر بر مسائل باروری و... آنان تاثیرگذار است. نقش متخصصان زنان را در این زمینه چگونه ارزیابی می كنید؟


همان طوری كه اشاره كردید، تنش های عاطفی زنان به دلیل مسائل اخلاقی، اقتصادی و مشكلات درونی زیاد شده است و ضروری به نظر می رسد كه این امر با كمك روانپزشكان و متخصصان علوم اجتماعی حل شود. یعنی تشخیص این امر كه مشكلات یك خانم كه به متخصص زنان مراجعه كرده است ناشی از مسائل روان تنی او است یا خیر و در صورت تشخیص این موضوع معرفی او به روانپزشك خود گام مهمی است كه می بایست متخصصان زنان به محض تشخیص این امر بیمار را نزد یك روانپزشك بفرستند. به ویژه این موضوع در میان خانم های جوان بیشتر شایع است.آموزش اطلاعات جنسی نیز از دیگر سو سبب كاهش بیماری های مقاربتی و حاملگی های ناخواسته می شود زیرا امروزه حاملگی های ناخواسته یكی از علل عمده مرگ و میر خانم های جوان به شمار می رود.


•لطفاً كمی هم در مورد مهمترین مباحث ششمین كنگره بین المللی زنان و زایمان توضیح دهید

.این كنگره بیشتر حول سرطان های دستگاه تناسلی مانند رحم، تخمدان و پستان، تكنیك های نوین نازایی در جراحی های زنان و زایمان برپا شد. جراحی با لاپاراسكوپ كه سبب كاهش مشكلات ناشی از جراحی مانند كوتاه شدن طول مدت بستری می شود و نیز برداشتن رحم، تخمدان یا توده های شكمی به كمك این تكنیك از موارد دیگری است كه متخصصان جدیدترین یافته های خود را پیرامون آن ارائه دادند. در این روش به كمك چند سوراخ- به جای شكافتن- می توان سرطان های دستگاه تناسلی را به راحتی درمان كرد. هیستروسكوپی كه دستگاهی به منظور دیدن داخل رحم است برای ریشه یابی خونریزی با علل نامشخص و در افرادی كه در سنین یائسگی خونریزی شدید داشته و مشكوك به سرطان هستند و یا در خانم های جوان كه دچار نازایی و چسبندگی رحم هستند كاربرد دارد. در كنگره مذكور روی جدیدترین تكنیك های این روش نیز بحث و هم اندیشی شد. 


اشعه درمانی در درمان مردان مبتلا به سرطان پستان موثر نیست 
  
 
 
  برخلاف نظریه رایج كه اشعه درمانی را تا شش برابر بیش از زنان مبتلا به سرطان پستان ، برای مردان مبتلا به این سرطان توصیه می‌كند، اشعه درمانی در درمان مردان مبتلا به سرطان پستان موثر نیست.
  
 
 
 
 
  
 
 به گزارش پایگاه اینترنتى ‪ hvanhoe.com‬اشعه درمانى به دنبال خارج ساختن بافت سرطانى از طریق برداشتن سینه شایع‌ترین روش درمانى این سرطان محسوب مى‌شود. به دلیل كوچك بودن بافت پستان خروج كل توده سرطانى توسط جراحى كار سختى است. بنابراین ممكن است كه بخش‌هایى از توده سرطانى در بدن باقى بماند .به منظور افزایش ضریب ایمنى جراحى و پیشگیرى از عود مجدد سرطان در مردان مبتلا به سرطان پستان به دنبال جراحى از اشعه درمانى استفاده مى شود. با وجود این محققان آژانس سرطان دانشگاه بریتیش كلمبیا در ونكوور نشان دادند كه جنس فاكتور تعیین‌كننده عود سرطان نیست. شانس بقاى ‪ ۵‬و ‪ ۱۰‬ساله پس از درمان سرطان به ترتیب ‪ ۸۹‬و ‪ ۸۱‬درصد براى مردان و ‪ ۸۸‬و ‪ ۷۹‬درصد براى زنان است. به این ترتیب بین شانس بقاى مبتلایان به سرطان پستان چه مرد و چه زن با یا بدون اشعه درمانى تفاوتى وجود ندارد. استفاده از اشعه درمانى در درمان سرطان در مردان شش برابر بیشتر از زنان است.از آنجایى كه تفاوتى بین میزان بقاى زن و مرد پس از درمان‌هاى اولیه سرطان پستان وجود ندارد بنابراین مى‌توان با یك الگوى مشترك زنان و مردان را درمان كرد. این مطالعه نشان مى‌دهد كه باید از اشعه درمانى‌هاى مكرر در مردان مبتلا به سرطان پستان پیشگیرى كرد.
 


به گزارش پایگاه اینترنتى ‪ hvanhoe.com‬اشعه درمانى به دنبال خارج ساختن بافت سرطانى از طریق برداشتن سینه شایع‌ترین روش درمانى این سرطان محسوب مى‌شود. به دلیل كوچك بودن بافت پستان خروج كل توده سرطانى توسط جراحى كار سختى است. بنابراین ممكن است كه بخش‌هایى از توده سرطانى در بدن باقى بماند .به منظور افزایش ضریب ایمنى جراحى و پیشگیرى از عود مجدد سرطان در مردان مبتلا به سرطان پستان به دنبال جراحى از اشعه درمانى استفاده مى شود. با وجود این محققان آژانس سرطان دانشگاه بریتیش كلمبیا در ونكوور نشان دادند كه جنس فاكتور تعیین‌كننده عود سرطان نیست. شانس بقاى ‪ ۵‬و ‪ ۱۰‬ساله پس از درمان سرطان به ترتیب ‪ ۸۹‬و ‪ ۸۱‬درصد براى مردان و ‪ ۸۸‬و ‪ ۷۹‬درصد براى زنان است. به این ترتیب بین شانس بقاى مبتلایان به سرطان پستان چه مرد و چه زن با یا بدون اشعه درمانى تفاوتى وجود ندارد. استفاده از اشعه درمانى در درمان سرطان در مردان شش برابر بیشتر از زنان است.از آنجایى كه تفاوتى بین میزان بقاى زن و مرد پس از درمان‌هاى اولیه سرطان پستان وجود ندارد بنابراین مى‌توان با یك الگوى مشترك زنان و مردان را درمان كرد. این مطالعه نشان مى‌دهد كه باید از اشعه درمانى‌هاى مكرر در مردان مبتلا به سرطان پستان پیشگیرى كرد.


نوشته شده توسط حسام در دوشنبه 19 دی 1384 و ساعت 09:01 ق.ظ
| عمومي ,

عفونت ها

عفونت های دستگاه تناسلی زنان:

عفونت های دستگاه تولید مثل زنان یکی از علت های مراجعه خانم ها به مراکز بهداشتی درمانی و پزشک است. به همین دلیل آشنایی زنان با علامت های این عفونت ها باعث مراجعه به موقع و درمان صحیح بیماران خواهد شد.عفونت های دستگاه تناسلی زنان در اثر موجودات ریز ذره بینی ایجاد می شوند. مثلاْ می توان قارچ ها ـ میکروب ها و تک سلولی ها را نام برد. این موجودات می توانند قسمت های خارجی دستگاه تناسلی و قسمت های داخلی مثل گردن رحم و رحم را مبتلا کنند.

عفونت های قارچی

دستگاه تولید مثل خارجی پناهگاه انواع قارچ ها است. در بعضی موارد قارچ ها عفونت شدید ایجاد می کنند. با شدید شدن عفونت ممکن است ترشح سفید پنیری شکل پدیدار شود. این بیماری با مصرف داروهای ضد قارچ که پزشک تجویز می کند قابل درمان است.

علائم عفونت های دستگاه تناسلی

سایر علامت های عفونت های دستگاه تناسلی خارجی شامل زخم ـ تاول ـ خارش ـ ترشحات بدبو و درد می باشد. هر خانم در صورت وجود هر کدام از این علامت های عفونت باید به پزشک مراجعه کند. از علامت های عفونت های دستگاه تناسلی داخلی لکه بینی و خونریزی را می توان نام برد. اگر درد پایین شکم ـ تب و لرز ـ ترشح بیش از حد و خونریزی غیر طبیعی وجود دارد خانم ها باید به پزشک مراجعه کند.

پیش گیری و درمان عفونت های دستگاه تناسلی

تمام عفونت های دستگاه تناسلی با مراجعه به موقع به پزشک قابل درمان هستند. درمان صحیح از شدیدتر شدن و پیشرفت بیماری جلوگیری می کند. رعایت بهداشت فردی و نکات بهداشتی به حفظ سلامتی و پیش گیری از عفونت کمک زیادی خواهد کرد و این نکات ساده اما لازم به زن کمک می کند تا از بیمار شدن و مشکلات بعدی جلوگیری کند.

غده های غیر طبیعی دستگاه تناسلی

این غده ها به دو دسته خوش خیم و بدخیم تقسیم می شوند. این غده های اضافی می توانند در تمام قسمت های دستگاه تناسلی به وجود بیایند. بیشتر این غده ها قابل دیدن نیستد بنابراین باید به علامت های مهم آنها توجه کرد. در صورت توجه به علامت ها و معاینه به وسیله پزشک و انجام آزمایش های لازم و درمان به موقع می توان از پیشرفت کردن بیماری جلوگیری کرد.

نشانه های غده های غیر طبیعی زنان

این بیماری ها علامت های زیادی دارند. ولی در اینجا به علامت های مهم تر اشاره می شود. در صورت وجود هر یک از این علامت ها باید به پزشک مراجعه کنید:

در مورد غده های اضافی تخمدان مهم ترین علامت بزرگ شدن شکم است. ممکن است این غده ها در هر سنی از زندگی زنان یعنی از کودکی تا پیری به وجو آیند. از علامت های غده های رحم و گردن رحم :خونریزی نامنظم ـ زیاد شدن مقدار خون ریزی در موقع قاعدگی یا طول کشیدن دوران خون ریزی قاعدگی می باشد. گاهی نیز لکه های خون در غیر از موقع قاعدگی یا بعد از عمل مقاربت دیده می شود.ممکن است این افراد دچار ترشحات شوند. گاهی وقت ها این غده ها بزرگ می شوند و به روده ها و مثانه فشار می آورند. به همین دلیل باید به ناراحتی های گوارشی و ادراری هم توجه شود.

لازم است تمام خانم های شوهردار و در سنین ۲۰ تا ۶۵ سال هر سه سال یک بار از نظر بیماری سرطان آزمایش شوند.

سرطان پستان

یکی از سرطان هایی که در زنان بیشتر دیده می شود سرطان پستان است. اگر این بیماری به موقع تشخیص داده نشود و درمان نگردد خطر مرگ در اثر آن زیاد خواهد بود. از ایجاد سرطان پستان نمی توان جلوگیری کرد ولی با تشخیص زودرس آن در ابتدای بیماری و درمان مناسب می توان عمر طولانی داشت. پستان طبیعی در لمس حالت پشته پشته دارد سفتی پستان در همه افراد به یک اندازه نیست و حتی در طی یک دوره ماهیانه هم متفاوت است. اندازه و شکل ظاهری پستان در افراد متفاوت است حتی ممکن است دو پستان از نظر اندازه هم فرق داشته باشند. تیرگی رنگ نوک پستان در افراد با هم فرق دارد.

غده های پستان

اگر سلول های یک قسمت ناگهان رشد و افزایش زیادی پیدا کنند به آن غده می گویند. همه غده ها سرطانی نیستند.

غده های خوش خیم

به غده های غیر سرطانی خوش خیم می گویند. از هر صد غده پستان که تکه برداری می شود هشتاد غده خوش خیم هستند. با این که بیشتر غده های خوش خیم پستان خطر سرطان را زیاد نمی کنند اما بهتر است اگر این غده ها به وجود آمد به پزشک مراجعه شود.

غده های بدخیم

غده های سرطانی بدخیم هستند. این غده به صورت یک جسم سفت بدون درد در پستان به وجود می آید. گاهی از نوک پستانی که غده بدخیم دارد موادی خارج می شود. حتی شکل ظاهری نوک پستان و پوست آن تغییر می کند. اگر غده بدخیم پستان زود تشخیص و درمان نشود خیلی سریع رشد می کند و به قسمت های دیگر بدن مثل زیر بغل ـ استخوان های دنده ـ ریه (شش) و کبد (جگر) حمله می کند.

روش های تشخیص سرطان پستان

روش های تشخیص در اوایل کار شامل معاینه پستان توسط خود زن ـ معاینه توسط پزشک و عکس برداری از پستان است. بهترین و آسان ترین راه تشخیص سرطان پستان معاینه توسط خود زن است که برای انجام این آزمایش وقت زیادی لازم نیست و در هر سنی لازم و قابل اجرا است.

هر خانمی باید برای حفظ سلامتی و جلوگیری از شدید شدن بیماری خود روش معاینه پستان را یاد بگیرد. برای آموزش و اطمینان از انجام درست و صحیح این معاینه ها لازمست به کارکنان بهداشتی مراجعه کنید.

دوستان عزیز امیدوارم که از خوندن مطالب خسته نشده باشید برای امروز دیگه کافیه اما من همچنان در خدمت شما هستم با مطالب جدید.....

نظر یادتون نره

بر گرفته از وبلاگ دانستنی های مفید که لینکشو گذاشتم

 حتما سر بزنید


نوشته شده توسط حسام در دوشنبه 19 دی 1384 و ساعت 07:01 ق.ظ
| عمومي ,

رژیم غذایی درسرما خوردگی و آنفلوآنزا


سلامتی مجاری تنفسی وابسته به دریافت هوای فاقد میكروب و آلودگی است. بیش ازدویست نوع ویروس شناخته شده است كه به دستگاه تنفسی فوقانی اثر گذاشته و باعث سرماخوردگی می‌شوند. در اغلب موارد سرماخوردگی‌ها خفیف بوده و به طور معمول برای حدود یك هفته باقی می‌مانند. آنفلوانزا نامی‌است كه به عفونت ویروسی بسیار شدید نسبت داده می‌شود و این عفونت نیز بر دستگاه تنفسی فوقانی تاثیر می‌گذارد. نام آنفلوانزا از این باور قدیمی ‌منشاء می‌گیرد كه این بیماری را ناشی از تاثیرات ماوراالطبیعه می‌دانسته‌اند.
علایم سرماخوردگی به طور معمول دو تا سه روز پس از ورود ویروس به بدن ظاهر می‌شود. شایع‌ترین علایم شامل: ‌گلودرد، گرفتگی و یا ریزش آب بینی، سرفه، عطسه و درد قسمت‌های دست و پاست. خستگی، ریزش آب از چشم‌ها و مشكلات خوابیدن نیز ممكن است رخ دهند. در صورتی كه علائم، بیش از یك هفته باقی بمانند و به همراه سردرد شدید، ضعف، از دست دادن اشتها و تهوع نیز باشند احتمال این كه بیماری به علت ویروس آنفلوانزا باشد بیشتر است.
بروز تب نیز به طور معمول شایع است. باید توجه كرد كه در موارد عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی، علت بیماری را نمی‌توان برطرف كرد و فقط درمان علائم امكان پذیر است. به هنگام سرماخوردگی ‌استراحت زیاد، مصرف فراوان مایعات و قرقره كردن آب نمک ولرم به بهبود علائم كمك می‌كند. مصرف قرص‌های مسكن به رفع سردرد و كاهش تب كمك می‌كنند. تنها در مواردی كه به دنبال عفونت ویروسی،‌ عفونت باكتریایی نیز بروز می‌كند،‌ آنتی‌بیوتیك‌ها مفید واقع می‌شوند. كودكان، سالمندان، زنان باردار و افراد دچار مشكلاتی از قبیل دیابت و بیماری‌های كلیوی به توصیه‌های پزشكی بیشتری نیاز دارند. گاهی اوقات، برای گروه سالمندان (در خطر) به منظور پیشگیری از ابتلا به عفونت، استفاده از واكسن توصیه می‌شود

چه غذاهایی برای سرماخوردگی مفید هستند؟
برای این كه سیستم ایمنی بدن به بهترین نحو به وظیفه‌اش كه مبارزه علیه ویروس‌های سرماخوردگی و آنفلوانزا است، عمل كند باید مواد مغذی حیاتی را دریافت كند از جمله منابع اصلی طبیعی تامین‌كننده ویتامین ث كه در درمان سرماخوردگی موثرند عبارت اند از :
 پرتقال، گریپ فروت، انواع توت، فلفل دلمه‌ای، توت فرنگی، سیب زمینی و سبزیجات برگ سبز از قبیل انواع كلم. دریافت زیاد و منظم ویتامین ث به كاهش بروز، شدت و طول مدت سرماخوردگی كمك می‌كند.
 غلات سبوس‌دار و حبوبات، منابع غذایی خوب یكی از ویتامین‌های گروه ب به نام پانتوتنیك اسید هستند. كمبود پانتوتنیك اسید، سبب بروز عفونت‌های مكرر دستگاه تنفسی فوقانی می‌شود.
 سیر دارای آهن، روی و آلیسین است كه سبب تقویت سیستم ایمنی و كمك به كاهش خطر عفونت‌های ویروسی می‌شود.
 ماهی قباد، قزل‌آلا، ساردین و ماهی‌های روغنی غنی از اسیدهای چرب امگا 3 هستند. همچنین تخم كتان،‌ دانه كدو حلوایی و روغن شاه‌دانه نیز از دیگر منابع خوب امگا 3 هستند.
 دانه كنجد، تخمه كدو حلوایی و آفتاب‌گردان منابع غنی اسیدهای چرب امگا 6 هستند. این اسید‌های چرب در مبارزه علیه عفونت‌های سرماخوردگی به سلول‌های دستگاه تنفسی كمك می‌كنند .
 جگر، انواع ماهی از جمله قزل‌آلا،‌ قباد و شاه ماهی، كره و تخم‌مرغ منابع ویتامین آ هستند. هویج، انبه، سیب‌زمینی،‌ زردآلو، كدو حلوایی و سبزیجات سبز تیره نیز تامین‌كننده بتاكاروتن هستند كه در بدن به ویتامین آ تبدیل می‌شوند.
 عفونت‌های مكرر تنفسی در كودكان با كاهش ذخایر ویتامین آ مرتبط است. یك رژیم غذایی متنوع و مخلوط حاوی این غذاها، مواد كافی برای یك كودك در حال رشد را تامین می‌كند .
 ماهی، مرغ، گوشت قرمز بدون چربی، لبنیات و مخلوطی از حبوبات مغزها، دانه‌ها و غلات سبوس‌دار، تامین كننده پروتئین هستند. كمبود دریافت پروتئین خطر ابتلا به عفونت را افزایش می‌دهد.
 گوشت، شیر، غلات و حبوبات تامین كننده ویتامین‌های ب‌ـ6 و پانتوتنیك اسید هستند كه برای تامین سلامتی سیستم ایمنی از اهمیت بسیاری برخوردارند.
غلات صبحانه (برشتوك)، نان و عصاره مخمر،‌ تامین كننده اسیدفولیك هستند كه برای سلامتی و تقویت سیستم ایمنی ضروری است. به علاوه چغندر، لوبیا چشم بلبلی و انواع كلم منابع خوب فولات (فرم طبیعی اسید فولیك) هستند ، انواع صدف، گوشت‌های قرمز بدون چربی و غلات سبوس‌دار حاوی روی هستند. روی یك ماده معدنی مورد نیاز برای سیستم ایمنی است
از چه غذاهایی پرهیز كنیم؟
غذاهای آماده بسته بندی شده و كنسروها از لحاظ ویتامین‌ها و مواد معدنی فقیر هستند. بنابراین به جای مصرف این نوع غذاها از انواع میوه و سبزیجات تازه، گوشت، ماهی، غلات، مغز‌ها و دانه‌ها استفاده كنید.

نكته
استفاده از بخور برای رفع گرفتگی بینی كمك می‌كند. برای این كار، به مدت 10 دقیقه سر را بر روی بخارات یك ظرف آب در حال جوشیدن بگیرید. بهتر است دستمال یا حوله‌ای را روی سر بگذارید و این عمل را سه بار در روز تكرار كنید.
می‌توان مقداری روغن منتول یا اوكالیپتوس به آب در حال تبخیر اضافه كنید تا عمل تنفس را تسهیل كند مقدار زیادی مایعات مصرف كنید. در طول حملات شدید آنفلوانزا، بهتر است از مایعات مقوی و مغذی مثل انواع سوپ‌ها و آش‌ها به عنوان جایگزین وعده اصلی غذا استفاده كنید. البته به شرطی كه تعادل صحیحی از انواع مواد مغذی را دارا باشد . تا جایی كه می‌توانید استراحت كنید. سیستم ایمنی برای تجدید قوا به استراحت نیاز دارد. عدم توجه به علائم یك عفونت ویروسی و سعی در ادامه كار و فعالیت در حین بیماری، مدت ابتلا را طولانی می‌سازد.

بر گرفته از وب سایتhttp://www.razmpa.com


نوشته شده توسط حسام در یکشنبه 18 دی 1384 و ساعت 12:01 ب.ظ
| عمومي ,

سینوزیت به طور ساده یعنی التهاب یا عفونت سینوسها . 


متخصصین ، سینوزیت را به سه گروه حاد (سابقه كمتر از یك ماه ) ، تحت حاد (سابقه یك تا سه ماه ) و مزمن (سابقه بیش از سه ماه ) تقسیم می كنند .. البته یك نوع هم سینوزیت عود كننده می باشد كه در طی سال چندین بار اتفاق می افتد .
براساس آمار موجود در ایالات متحده هرسال 37 میلیون نفر به سینوزیت مبتلا می شوند . حدود 33 میلیون نفر نیز مبتلا به سینوزیت مزمن می باشندو هر ساله میلیاردها دلار خرج درمان سینوزیت می شود .
در ایران آمار تحقیقی نداریم ولی می دانیم كه یكی از شایعترین علل مراجعه بیماران به درمانگاهها و مطبهای پزشكان عمومی ، داخلی ،‌اطفال و بالاخره گوش و حلق و بینی سینوزیت است .

سینوسها فضاهائی در داخل استخوانهای صورت و سر و اطراف بینی و چشم می باشند . به طور طبیعی این سینوسها پر از هوا بوده و توسط یك لایه مخاط ساده پوشیده شده و به وسیله یك مجرای باریك به بینی متصل میشوند و از طریق این مجرا ترشحات خود را به بینی می ریزند .
چهار گروه سینوس وجود دارد :

1- سینوسهای پیشانی كه در پیشانی وسمت بالای چشم قرار دارند .

2- سینوسهای فكی كه در گونه ، بالای دندانهای بالائی وزیز چشم قرار گرفته اند .

3- سینوسهای اتموئید كه در زیر پل بینی و در قسمت بین دو چشم واقع شده اند .

4- سینوسهای اسفنوئید كه از تمام سینوسها عقب تر بوده و پشت چشم قرار دارند .

برای عملكرد صحیح سینوسها حتما مجرای آن باید باز باشد . هر گونه عاملی كه مجاری را تنگ یا مسدود كند می تواند ایجاد بیماری نماید . این عامل معمولا یك سرما خوردگی ساده است ولی آلرژی ، پولیپ و انحراف تیغه بینی و عوامل دیگری هم وجود دارند . وقتی مجرای سینوس بسته شد مخاط متورم می گردد . سپس ترشحات درداخل سینوس به دام می افتد و با كمتر شدن فشار اكسیژن در آن آسیب مخاط هم شروع شده و آنگاه باكتریها شروع به تكثیر و ایجاد عفونت می نمایند . هوا و ترشحاتی كه در سینوس گیر می افتند روی دیواره آن فشار می آورند و باعث درد شدید می شوند . حتی خلاء، ایجاد شده به دنبال عدم ورود هوا می تواند ایجاد درد نماید .

علائم دیگر سینوزیت چیست ؟
v درد : بسته به اینکه کدام سینوس گرفتار است محل درد متفاوت است . وقتی درد درناحیه پیشانی باشد نشاندهنده درگیری سینوس پیشانی می باشد عفونت در سینوس فكی باعث درد در فك بالا و دندانها می گردد . درد در بین دو چشم نشانه درگیری سینوس اتمویید و در بالا یا پس سر نشانه عفونت سینوس اسفنویید می باشد . البته این تقسیم بندی حتمی نیست . و درد در هر مكانی ممكن است وجود داشته باشد . درد معمولا“ به صورت ضرباندار بوده و با خم شدن بدتر می شود .

v تب : معمولا“ خفیف می باشد ولی بچه های كوچك ممكن است تب بالا داشته باشند .

v ضعف و بی حالی و خستگی

v سرفه : به خصوص در بچه ها و عمدتا“ در شب روی می دهد .

v ترشح بینی به صورت چرك سبز یا زرد رنگ و گاهی همراه خون

v ترشحات پشت حلق كه خصوصا“ صبح ها بیشتر است و علامت آن تمیز كردن مرتب گلوست . همین ترشحات می توانند ایجاد گلو درد بكنند .

v درموارد نادر سینوزیت می تواند باعث عوارض خطرناك چشمی و مغزی گردد .

علل سینوزیت حاد چیست ؟

بیشتر سینوزیتهای حاد با سرما خوردگی شروع می شوند كه ویروسی است . ویروسها باعث ایجاد علائم سینوزیت نمی شوند ولی می توانند مخاط سینوسها را ملتهب كنند . این حالت معمولا“ ظرف یك هفته تا ده روز خود به خود خوب می شوند ولی گاهی به دنبال این التهاب و گیر كردن ترشحات داخل سینوس باكتریها نیز هجوم آورده و تكثیر می شوند . این باكتریها معمولا“ به صورت طبیعی در بینی و حلق اكثر افراد و جود دارند ولی در حالت معمول ایجاد عفونت نمی كنند . تنها در زمانی كه موقعیت مناسب باشد ایجاد بیمار میکنند .

گاهی مواقع قارچها ایجاد سینوزیت حاد می كنند و با این كه قارچها در محیط زندگی ما فراوانند ولی برای افراد سالم خطری ندارند و این نشانه مقاومت خوب بدن در مقابل آنهاست . در مواقعی كه به هر دلیل مقاومت بدن كم شود قارچها بیماری زا می شوند . Aspergillus می تواند در این شرایط ایجاد بیماری كند . در شرایط خاص نیز برخی افراد به قارچ ها حساسیت دارند .

التهابات مزمن بینی و سینوس ها كه به علت حساسیت ،رینیت وازوموتور ، هوای سرد ، الكل و برخی شرایط محیطی به وجود می آیند می توانند سینوزیت مزمن به وجود بیاورند . برخی افراد به سینوزیت مستعد ترند مثل افرادی كه نقص ایمنی دارند یا كسانی كه عملكرد غیر طبیعی مژكها و یا ترشحات بینی دارند .

علت سینوزیت مزمن چیست ؟
اگر شما مبتلا به آسم یا آلرژی هستید احتمال این كه مكررا“ دچار سینوزیت شوید وجود دارد . در هر حالتی كه مجرای سینوسها بسته شود و این بسته شدن مجراوقتی ادامه یابد سینوزیت مزمن به وجود می آید . این حالتها ممكن است به علت انحراف شدید تیغه بینی ، تومور ، پولیپ و یا آلرژی باشد . افرادی كه كمبود و نقص ایمنی مثل
AIDS دارند و یا حركت مژكها اختلال داشته باشد و یا ترشحات غیر طبیعی دارند دچار سینوزیت مزمن می شوند .

سینوزیت چگونه تشخیص داده می شود ؟
در سینوزیت حاد علائم مشخص و واضح است تنها ممكن است سرما خوردگی با سینوزیت حاد اشتباه شود ولی سرماخوردگی معمولا“ تا یك هفته بهبود می یابد . در سینوزیت مزمن علائمی مثل سردرد، انسداد بینی و ترشحات بینی و ترشحات پشت حلق یا شدت كمتر به مدت طولانی وجود دارند . انجام معاینه دقیق به خصوص با استفاده از اندوسكوپ و همچمنین گرفتن عكسهای
CTS برای تشخیص سینوزیت مزمن ضروری است .

درمان سینوزیت ؟
در سینوزیت حاد استراحت ، خوردن مایعات فراوان ، بخور ، شستشوی با سالین نرمال ، خوردن غذاهای ملایم و سبك ضروری است . كمپرس با حوله یا آبگرم روی پیشانی و صورت به كاهش درد كمك می كند . استفاده از مسكنها مثل استامینوفن یا قرص سرما خوردگی موثر است .

دكوژنستانهای خوراکی مثل پزودوافدرین و همچنین قطره بینی مثل فنیل افرین دركاهش التهاب و بیرون آمدن ترشحات چركی مفید می باشد .

آنتی بیوتیكهایی كه روی emophillus influensa ، Streptococcus pnumonia ، moraxella catarhal اثر داشته باشند باید به كار روند . آموكسی سیلین هنوز در بسیاری از مراكز به عنوان اولین دارو استفاده می شود ولی در مطالعات متعدد مشخص شده كه در حال حاضر بسیاری از انواع باكتریهای ذكر شده به این دارو مقاومند . تركیب Cotrimoxasol+ erythromycin داروهای نسل سوم سفالوسپورین ها مثل cefaclil و همچنین آموكسی سیلین های مقاوم b-lactaman مثل co-amoxiclav داروهای انتخابی هستند دارو باید حداقل به مدت 5 روز با دوز كافی استفاده شود .

آنتی هیستامینها و اسپری های استروئید بینی باید در افراد مبتلا به آلرژی استقاده شود .

-درمان سینوزیت مزمن :

به دلیل طولانی بودن بیماری درمان سینوزیت مزمن سخت و پیچیده است . استفاده از داروهای آنتی بیوتیكی و استروئید به مدت حداقل 6-4 هفته لازم است . چنانچه بیمار به درمان های داروئی و آلرژیك پاسخ ندهد نیاز به جراحی دارد . هدف از جراحی باز كردن مجرای سینوسها و برقراری تهویه مناسب بینی و سینوس است . امروز با استفاده از اندوسكوپ به نحو موثری سینوزیتهای مقاوم به دارو درمان می شوند .

گاهی برداشتن لوزه و لوزه سوم كودكان مبتلا یه سینوزیت مزمن را درمان می كند .

چگونه می توان از بروز سینوزیت جلوگیری كرد ؟

با این كه نمی توان از تمامی سینوزیتها جلوگیری كرد ولی می توان تعداد و شدت آن را كاهش داد . همچنین می توان در برخی موارد از تبدیل نوع حاد به مزمن جلوگیری نمود .

چنانچه از مرطوب كننده ها استفاده شود علائم كاهش می یابد .

فیلترهای الكترواستاتیك كه به تجهیزات تهویه ای متصل می شوند برای جلوگیری از ورود آلرژنها مفیدند .

اگر بیماری مستعد به بیماریهای سینوس است به خصوص اگر آلرژی داشته باشد باید از سیگاریا هر گونه آلوده كننده هوایی اجتناب نماید . مصرف الكل نیز باعث افزایش التهاب مخاط سینوسها می گردد.

در افراد مستعد همچنین شنا در استخر های با آب كلر دار باعث تحریك بیشتر می گردد . این افراد نباید غواصی كنند برخی افراد كه در مسافرتهای هوایی دچار درد در ناحیه سینوس ها می شوند باید در زمانی كه سینوزیت حاد یا سرما خوردگی دارند از مسافرت اجتناب كرده و در بقیه موارد قبل از مسافرت از داروهای دكونژستان استفاده گردد .بر گرفته از سایت irsanews

   به سفارش کاربر گرامی بیتای عزیز و بر گرفته از وبلاگ

gdarya.blogfa.com


نوشته شده توسط حسام در یکشنبه 18 دی 1384 و ساعت 12:01 ب.ظ
| عمومي ,
9 اشتباه در تغذیه
در دنـیای اینترنـت پـرسـرعـت، ماشـیـن های خـودپــرداز، اتومبیل های تند رو و غذاهـای حـاضـری، وقـت گـذاشـتـن برای حفظ عادتهای سالم و مناسب غذایی دشـوار بنـظر میرسد.
غذاخوردن که پیش ازاین یک اولویت مهم محسوب میشد، به موضوعی جنبی تبدیل گشته است که توجه زیـادی به آن نشده و معمولا در لابه لای کارهای روزانه دیگر گنجانده می شود.
گذشته از این، برخی از عادتهای غذایی که بتصور شـما موجب کاهش وزن می گردند، در واقع ممکن است منجر به افزایش وزن شوند. خوشبختـانه ترک عادتهای غذایی غلط آسـان بـوده و وقـت زیادی نمی گیرد و موجب خواهد شد تا از زندگی سالم تر و اندامی متناسب تر برخوردار شده و از غذا خوردن بیشتر لذت ببرید.
برخی از این عادت های نادرست بشرح زیر می باشند:   1- نخوردن صبحانه

اشکال چیست؟
نخوردن صبحانه یک اشتباه بزرگ محسوب میشود. صبحانه سالم نه تنها باعث افزایش انرژی و بازشدن فکر و ذهـن میـگردد، بـلـکه مـوجب انتخاب و مصرف مناسب وعده های غذایی دیگر در ادامه روز توسط شما خواهد شد.

همچنین خوردن صبحانه ممکن است به شـما در مـصـرف کمتر کالری در ادامه روز کمک نماید. یک تحقیق دانشگاهی نشان داده که مصرف مقدار کالری مشخص در ابتدای روز اثر سیر کنندگی بیشتری نسبت بمصرف همان مقدار کالـری در ساعتهای دیرتر خواهد داشت که این امر موجب کاهش مجموع کالری مصرفی در روز می گردد.

راه حل
خوردن صبحانه مناسب احتمال بکارگیـری عـادتهای نادرسـت غـذایـی را در وعـده هـای دیگر کاهش میدهد. صبحانه را کامل صرف نـمایـیـد. از مـواد لـبنی کم چرب، تخم مرغ و نانهای سبوس دار استفاده کنید.

2- غذا خورن پیش از خواب

اشکال چیست؟
اگر میخواهید رویاهای شیرین ببینید، پیش از خواب از غذا خوردن دوری کنـیـد. با اینکه نتایج قطعی مبنی بر افزایش وزن بر اثر خـوردن غذا پیـش از خواب وجود ندارد، پرخوری، مصرف غذاهای ادویه دار و چرب، یـک تا سـه سـاعت پیش از وقت خواب منجر به کاهش کیـفیت و مدت خواب و مـوجـب کـسـالـت، خـستـگـی و کـوفــتــگی در روز بــعد خواهــد شد. خوردن غذاهای چرب پیش از خواب سبب کند شدن تخلیه معده و تشدید سوءهاضمه و مصرف غذاهای ادویه دار منتهی به صـدمات و سـوزشـهای قلـبی و نـیز سوء هاضمه خواهد شد.

راه حل
سعی کنید حداقل 4 ساعت قبل از خواب اقدام به خـوردن غذا نـموده و چنانچه پیش از خواب احساس گرسنگی کردید مقداری میوه جات تازه مصرف نمایید.

3- پرخوری
اشکال چیست؟
شـاید اگـر پرخوریهای رایج مربوط به سبزیجات میشد، متخصصان تغذیه مشکلی با این نوع خوردن پیدا نمیکردند، اما متاسـفـانـه پرخـوری مـعـمـولا" در مـورد غـذاهـای چـرب و نشاسه دار نـمودار میشود. زیاده روی در ایـن نـوع مـواد غـذایی منجر به افزایش وزن و نارضایتی شده و جنبه اجتماعی خوشایندی به دنبال نخواهد داشت.
راه حل
وعده های غذایی خود را بجای 3 وعده پرحجم، به 5 یا 6 وعـده کـم حـجـم تـر تـقـسـیم کنید. خوردن غذاهای سالم و کم حجم حاوی کربوهیدراتهای کمپلکس و پروتئین درطول روز نه تنها اشتهای شما را کنترل می کند، بلکه احتمال پرخوری را نیـز کـاهـش خواهـد داد.تعدد وعده های غذایی همچنین باعث سوزانده شدن مقدار بیشتری کالری میگردد چرا که متابولیسم بدن همواره به فعالیت می پردازد.

4- گرسنه ماندن
اشکال چیست؟
برخلاف تصور، گرسنه ماندن باعث میشود وزن بدن بدلیل ذخیره سازی چربـی افزایـش یابد. هنگامیکه برای مدتی طولانی غذا نمی خورید، بدن شما بدلیل مـحروم مـانـدن از مواد غذایی دچار آشفتگی میگردد و در انتها هنگامیکه دوباره شروع به خوردن میکنید، بدن شما گمان میکند که باید کالری مصرفی را بچربی تبدیل نماید چون نمیداند چـقدر طول می کشد که دوباره غذا بخورید. بنابراین چربیها با شما باقی میمانند.
راه حل
اگر هدفتان از گرسنگی کشیدن کاهش وزن است باید در برنامه رژیمی خود تجدید نظر نمایید. بجای گرسنگی یک برنامه مناسب ورزشی برای خود تعیین نموده و بـیشـتـر بـه باشگاه بروید.از میوه جات، سبزی جات، حبوبات، گوشتهای کم چرب و ماهی استفاده کنید. سعی کنید چهار یا پنج بار در هفته طبق یک برنامه منظم ورزش نـمایـیـد. بهترین روش کاهش وزن تمرینات مرتب و رژیم غذایی مناسب است و نه محـروم کـردن بـدن از مواد غذایی مورد نیاز آنهم به مدت طولانی.

5- انجام کاری دیگر بهمراه غذا خوردن
اشکال چیست؟
نه تنها پرداختن به کاری دیگر همزمان با غذا خـوردن مـوجب ریـخت و پـاش آن در اطراف شما می شود، منجر بـه پـرخوری و در نتیجه افزایش وزن نیز خـواهد شـد. اگـر هنـگام تماشای تـلوزیـون، صـحبـت بـا تـلفـن و یا بـازی ویـدئـویی مشــغول غـذا خـوردن شوید، این عوامل خارجی پرت کننده حواس باعث میشوند شـما توجه کمتری به گـرسنـگی و نشانه های سیرشدن که بیان کننده کافی بودن مقدارغذا و احساس سیری میباشند، بنمایید. بعلاوه وقتی در حین انجام کاری شروع به غـذا خوردن میـکنید، دیگر توان توقف نخواهیـد داشت چرا که عمل خوردن تبدیل بـه حرکـی غـیر هوشیارانه و مکانیکی بدون توقـف می شود.
راه حل
سعی کنید در هر لحظه فقط روی یک چیز تمرکز نمایید. چرخ زدن در آشپزخـانـه هـنـگام صحبت با تلفن ایده مناسبی نیست. اگر فقط می خواهـید دست یا دهانـهتـان مشغول باشد، سرگرمی غیر از مواد خوراکی پیـدا کـنـیـد. آدامـس بجوید، گیتار بنوازید و یا گردن همسرتان را ماساژ دهید.

6- سریع خوردن
اشکال چیست؟
زندگی بسرعت می گذرد. ولی آیا دوست دارید زندگی شما نیز سریع تمام شود؟ بعید اسـت. دفـعـه بـعـد سـعـی کنـید غـذای خود را آهسته تر بخورید چون سریع غذا خوردن کمکی بـشما نکرده و برعکس باعث افزایش وزن می گردد. از زمان شروع غذا تقریبا 20 دقیقه طول میـکشد که علائم سیری به مغز برسند بنابراین اگر شما ظرف 5 یا 6 دقیقه غذای خود را تمام کنید، مغز فرصتی پیدا نمی کند که به بدنتان بگوید که سیر شده اید و این باعث زیاده خوری و پر کردن معده بیش از مقدار مورد نیاز خواهد گردید.
راه حل
آهسته غذا بخورید،ریلکس باشید، خوب بجوید و از مزه غذا لذت ببرید. به اینصورت مغز شما متوجه می شود که در حال غذا خوردن هستید بنابراین می تواند به بدنتان بگوید که سیر شده اید.

7- آب نخوردن به اندازه کافی

اشکال چیست؟
پوشـیده نیـسـت که آب مایعی حیات بخش برای هـمـه موجودات طبـیعت از جـمله انـسـان اسـت. نـکتـه جالب اینجا است که ننـوشـیدن مقـدار کـافـی آب در طـول روز متابولیسم و سـوخت ساز بدن را کنـد نـمـوده و مـمکن است باعث اضافـه وزن نیـز بـشـود. آب ماده ای ضـروری برای فعالیتهای متابولیک بدن، از جمله سوزاندن کالری، محسوب می گردد.

راه حل
تا زمانیکه در کویر لوت زندگی نمی کنید، آب فراوانی اطراف شما وجود داشته و باید زیاد از آن بـنـوشـیـد. 8 تا 10 لیـوان و اگر ورزش میـکـنید حتی بیشتر از این مقدار. خوردن آب بجای انـواع نـوشـانه نـیـز بـسیـار مـنـاسـب است. نوشابه ها معمولا" زودتر احساس تشنگی را نـسبت به آب از بـیـن مـی بـردنـد و دارای کالریهای بی ارزش بوده و باعث می شود بعد از 30 دقـیـقه مـجددا" احساس گرسنگی نمایید.

8- نخوردن میوه و سبزیجات به مقدار کافی

مشکل چیست؟
بسیاری از مواد غذایی مـورد نـیـاز بـدن در انـواع میـوه و سبزی وجـود دارند که امتناع از خودن آنها باعث کمبودها و مشکلاتی در بدن خواهد شد.

راه حل
تنها راه تامین مواد معدنی و ویتامینهای مورد نیاز بـدن، مـصرف مـیـوه و سـبـزیجات تازه و خالص می باشد. بنـابـرایـن بـاید سـعی شـود این مواد را جزء لاینفک رژیم غذایی قرار داده و همیشه به مقدار کافی از آنها استفاده نمایید.

9- خوردن تنقلات هنگام گرسنگی

مشکل چیست
خوردن تنـقلات هنگام گرسنگی باعث ایجاد عادتهای غذایی ناسالم میشوند. استفاده از مـواد غـذایـی کم ارزش و شکم پرکن مانند شکلات، چیپس و پوفک، تنـها باعث برهم خوردن رژیم غذایی شده و مشکلاتی را برای بدن به همراه خواهد داشت.

راه حل
با شکم سیر از خانه خارج شوید. گـرسـنـگی مـمکـن اسـت منـجـر بـه خـریدن و خوردن تنقلات گردد. شکلات، پوفـک و چـیـپس هیـچ کـدام نـمی توانند جای یک صبحانه، نهار و شام سالم و رضایت بخش را بگیرند.خوب بخورید، خوب زندگی کنید

برنـامـه هـای غـذایـی سـاده و دخیل نمودن خوردنی های سبک و سالم میتواند دنیایی از تغییرات در رژیم غذایی ایجاد کنـد. مـتـنـاسب بـمانید، انرژی خود را افزایش دهید و از غذا خوردن لذت ببرید.
منبع

آنفلوانزای طیور

 آنفلوانزای طیور یكی از مهمترین بیماریهای تنفسی طیور است كه عفونت های شدیدی را ایجاد كرده و خسارات اقتصادی سنگینی را به صنعت مرغداری در سرتاسر دنیا وارد نموده است . این ویروس واجد 3 تیپ A, B, C میباشد كه تیپ B,C فقط در انسان و تیپ A این ویروس ها در انسان، خوك، اسب و در بسیاری از گونه های پرندگان بیماریزا میباشد. تیپ A دارای زیر گروههای H1 تا H15 میباشد كه در پرندگان همه زیر گروههای H1 تا H15 مشاهده اما در انسان بیشتر زیر گروههای 1 و 2 و3 و 5 و7 دیده شده است كه بین انسان و طیور مشترك میباشند. زیر گروههای H5 و H7 غالباً در طیور بشدت بیماریزا میباشند و منجر به تلفات سنگینی در گله ها میگردند و بعضاً نیز مشكل و عوارض و تلفاتی را در انسان ایجاد مینمایند از نیمه دوم قرن گذشته تا كنون  بیش از20 مورد واگیری با زیر گروههای H7 و H5 در طیور و ماكیان رخ داده است مانند واگیریهای سالهای 1924، 1929، 1983 آمریكا، سال 1994 پاكستان، سال 1995 مكزیك، واگیریهای سالهای 1976، 1985، 1992، 1994 استرالیا، سال 1997 هنگ كنگ، واگیری سالهای 1997 و 1999 ایتالیا، سال 1997 ماكیان هنك كنگ (منجر به عبور ویروسهای H5N1 از سد بین گونه ای انسان شده و موجب مرگ 5 كودك گردید) سال 2003 هلند و بلژیك و بالاخره اواخر سال 2003 و اوایل سال 2004 به كشورهای خاور دور كه موجب مرگ 22 انسان گردید.
گزارش هایی از عفونت های آنفلوانزا طیور در ماكیان در چندین كشور از جمله امریكا، بلژیك ، اسكاتلند، ایتالیا، شوروی سابق، استرالیا، هنك كنگ فرانسه، انگلستان، مجارستان، ایرلند، كانادا گزارش گردیده كه این امر نشان دهنده وجود یك چرخه ویروس در بین پرندگان در سراسر دنیا میباشد. در ایران بیماری آنفلوآنزای طیور در تیر ماه سال 1377 با تحت تیپ H9N2 بروز نمود كه این تحت تیپ در گروه غیر بیماریزا و یا نه چندان بیماریزا طبقه بندی گردیده و برای انسان نیز مخاطره ای نداشته اما بهر حال این بیماری خسارات اقتصادی هنگفتی را بر صنعت طیور تحمیل نمود و در نهایت، با تلاش های انجام گرفته و اقدامات پیشگیرانه از سوی سازمان دامپزشكی كشور این سازمان موفق به كنترل بیماری در سطح كشور گردید. در مورد رخداد اخیر بیماری در كشور هلند كه با ویروس آنفلوانزای H7N7 به وقوع پیوست دولت هلند سریعاً‌ اقدام به معدوم سازی كلیه گله های مشكوك به آلودگی و گله‌ های آلوده نموده و حدود 770 میلیون یورو به عنوان خسارت به پرورش دهندگان غرامت پرداخت كرد.آخرین مورد واگیری آنفلوانزا، شیوع سویه H5N1 در كشورهای آسیای جنوب شرقی در اواخر سال 2003 و اوایل سال 2004 شامل تایلند، ویتنام، چین، كره جنوبی، ژاپن، لائوس، اندونزی و ...در بین ماكیان و اردك بوده كه منجر به تلفات و حذف 100 میلیون قطعه پرنده گردیداین سویه همچنین تا بحال باعث مرگ 22 نفر انسان در تایلند و ویتنام شده است. در حال حاضر هیچ نوع واكسنی علیه سویه H5N1 شایع در آسیای جنوب شرقی وجود ندارد. علت شیوع جهانی این بیماری، تنوع وسیع میزبانی این ویروس میباشد بطوریكه بسیاری از گونه های اهلی و وحشی پرندگان توسط ویروس آنفلوانزا آلوده میگردند در بسیاری از پرندگان از قبیل بوقلمون، طیور، مرغ شاخدار، كبك خاكستری، بلدرچین، غاز، یلوه، قرقاول، اردك ، قو، حواصیل و همچنین از پرندگان زینتی از جمله مینا، طوطی، سهره جدا گردیده پرندگان آلوده، ویروس را از طریق مجاری تنفسی، ملتحمه چشم و مدفوع دفع مینمایند بدین جهت احتمالاً نحوه انتقال ویروس به دو روش انتقال مستقیم بین پرندگان آلوده و حساس و نیز انتقال غیر مستقیم شامل ذرات آئروسل و یا وسایلی كه در معرض آلودگی به ویروس هستند صورت می گیرد. از آنجایی كه پرندگان مبتلا مقادیر زیادی از ویروس را توسط مدفوع خود دفع میكنند بنابراین آلوده شدن آب، دان، تجهیزات، سیلوی دان، قفس ها، لباس ها، وسایط نقلیه و حشرات با مواد دفعی باعث پخش و انتشار ویروس میگردد. از اینرو انتقال ویروس ها به مناطق دیگر توسط افراد، سرویس های تهیه و توزیع مواد و تجهیزات به سهولت انجام می گیرد. بطور كلی منابع اصلی آلودگی طیور شامل 1- گونه های مختلف پرندگان اهلی 2- پرندگان زینتی 3- پرندگان وحشی 4- سایر حیوانات میباشند كه در بین گروههای نامبرده پرندگان وحشی عمده ترین منبع آلودگی برای طیور اهلی بوده بخصوص در این گروه مرغان آبی مهاجر از نقش بسزایی برخوردارند. از علائم بیماری در طیور میتوان از كاهش فعالیت، بی اشتهایی، لاغری مفرط، افت تولید و علائم خفیف تا شدید تنفسی شامل سرفه، عطسه، ترشح زیاد اشك، ادم در سر و صورت و اختلالات عصبی و اسهال نام بردكه هر یك از علائم فوق ممكن است به تنهایی یا به صورت مجموعه ای از علائم بروز نمایند واگیری و تلفات بسته به سویه ویروس و سن میزبان متفاوت است بطوریكه در واگیریهای با ویروس های با بیماریزایی بالا واگیری و تلفات به 100 درصد هم میتواند برسد. بمنظور پیشگیری و كنترل ویروس باید به منابع انتقال دهنده ویروس توجه نمود عمده ترین منبع ویروس برای پرندگان، سایر پرندگان آلوده میباشند لذا رعایت موارد قرنطینه ای و بیوسكیوریتی كه اولین خط دفاعی در مقابل هر بیماری عفونی میباشد بمنظور مقابله با ویروس از اهم موارد میباشد بر این اساس پیشگیری از عفونت با ویروس آنفلوانزا شامل جدا كردن پرندگان حساس از پرندگان آلوده و دور نگه داشتن پرندگان حساس از ترشحات و محتویات دفعی پرندگان آلوده میباشد كه اینگونه عفونت ها میتوانند بوسیله‌آلودگی تجهیزات، وسائط نقلیه، وسایل تلقیح و مایه كوبی، دان، آب و غیره جابجا شوند. تصمیم به ریشه كنی بر اساس طبیعت، ابعاد مشكلات و خصوصیات بیولوژیكی متفاوت میباشد كه بدین منظور حذف یك منبع عفونی از جمله مزارع عفونی و آلوده و همچنین پرندگان زینتی و زنده موجود در فروشگاههای پرندگان زنده الزامی میباشد تصمیم گیری در خصوص استفاده از واكسن در واگیری های ویروسی كه بیماریزایی بالایی دارند در كشورهای مختلف متفاوت است.


نوشته شده توسط حسام در یکشنبه 18 دی 1384 و ساعت 04:01 ق.ظ
| عمومي ,
انفلوانزای طیور چیست؟
آنفلوانزای طیور یكی از مهمترین بیماریهای تنفسی طیور است كه عفونت های شدیدی را ایجاد كرده و خسارات اقتصادی سنگینی را به صنعت مرغداری در سرتاسر دنیا وارد نموده است . این ویروس واجد 3 تیپ A, B, C میباشد كه تیپ B,C فقط در انسان و تیپ A این ویروس ها در انسان، خوك، اسب و در بسیاری از گونه های پرندگان بیماریزا میباشد. تیپ A دارای زیر گروههای H1 تا H15 میباشد كه در پرندگان همه زیر گروههای H1 تا H15 مشاهده اما در انسان بیشتر زیر گروههای 1 و 2 و3 و 5 و7 دیده شده است كه بین انسان و طیور مشترك میباشند. زیر گروههای H5 و H7 غالباً در طیور بشدت بیماریزا میباشند و منجر به تلفات سنگینی در گله ها میگردند و بعضاً نیز مشكل و عوارض و تلفاتی را در انسان ایجاد مینمایند از نیمه دوم قرن گذشته تا كنون  بیش از20 مورد واگیری با زیر گروههای H7 و H5 در طیور و ماكیان رخ داده است مانند واگیریهای سالهای 1924، 1929، 1983 آمریكا، سال 1994 پاكستان، سال 1995 مكزیك، واگیریهای سالهای 1976، 1985، 1992، 1994 استرالیا، سال 1997 هنگ كنگ، واگیری سالهای 1997 و 1999 ایتالیا، سال 1997 ماكیان هنك كنگ (منجر به عبور ویروسهای H5N1 از سد بین گونه ای انسان شده و موجب مرگ 5 كودك گردید) سال 2003 هلند و بلژیك و بالاخره اواخر سال 2003 و اوایل سال 2004 به كشورهای خاور دور كه موجب مرگ 22 انسان گردید.
گزارش هایی از عفونت های آنفلوانزا طیور در ماكیان در چندین كشور از جمله امریكا، بلژیك ، اسكاتلند، ایتالیا، شوروی سابق، استرالیا، هنك كنگ فرانسه، انگلستان، مجارستان، ایرلند، كانادا گزارش گردیده كه این امر نشان دهنده وجود یك چرخه ویروس در بین پرندگان در سراسر دنیا میباشد. در ایران بیماری آنفلوآنزای طیور در تیر ماه سال 1377 با تحت تیپ H9N2 بروز نمود كه این تحت تیپ در گروه غیر بیماریزا و یا نه چندان بیماریزا طبقه بندی گردیده و برای انسان نیز مخاطره ای نداشته اما بهر حال این بیماری خسارات اقتصادی هنگفتی را بر صنعت طیور تحمیل نمود و در نهایت، با تلاش های انجام گرفته و اقدامات پیشگیرانه از سوی سازمان دامپزشكی كشور این سازمان موفق به كنترل بیماری در سطح كشور گردید. در مورد رخداد اخیر بیماری در كشور هلند كه با ویروس آنفلوانزای H7N7 به وقوع پیوست دولت هلند سریعاً‌ اقدام به معدوم سازی كلیه گله های مشكوك به آلودگی و گله‌ های آلوده نموده و حدود 770 میلیون یورو به عنوان خسارت به پرورش دهندگان غرامت پرداخت كرد.آخرین مورد واگیری آنفلوانزا، شیوع سویه H5N1 در كشورهای آسیای جنوب شرقی در اواخر سال 2003 و اوایل سال 2004 شامل تایلند، ویتنام، چین، كره جنوبی، ژاپن، لائوس، اندونزی و ...در بین ماكیان و اردك بوده كه منجر به تلفات و حذف 100 میلیون قطعه پرنده گردیداین سویه همچنین تا بحال باعث مرگ 22 نفر انسان در تایلند و ویتنام شده است. در حال حاضر هیچ نوع واكسنی علیه سویه H5N1 شایع در آسیای جنوب شرقی وجود ندارد. علت شیوع جهانی این بیماری، تنوع وسیع میزبانی این ویروس میباشد بطوریكه بسیاری از گونه های اهلی و وحشی پرندگان توسط ویروس آنفلوانزا آلوده میگردند در بسیاری از پرندگان از قبیل بوقلمون، طیور، مرغ شاخدار، كبك خاكستری، بلدرچین، غاز، یلوه، قرقاول، اردك ، قو، حواصیل و همچنین از پرندگان زینتی از جمله مینا، طوطی، سهره جدا گردیده پرندگان آلوده، ویروس را از طریق مجاری تنفسی، ملتحمه چشم و مدفوع دفع مینمایند بدین جهت احتمالاً نحوه انتقال ویروس به دو روش انتقال مستقیم بین پرندگان آلوده و حساس و نیز انتقال غیر مستقیم شامل ذرات آئروسل و یا وسایلی كه در معرض آلودگی به ویروس هستند صورت می گیرد. از آنجایی كه پرندگان مبتلا مقادیر زیادی از ویروس را توسط مدفوع خود دفع میكنند بنابراین آلوده شدن آب، دان، تجهیزات، سیلوی دان، قفس ها، لباس ها، وسایط نقلیه و حشرات با مواد دفعی باعث پخش و انتشار ویروس میگردد. از اینرو انتقال ویروس ها به مناطق دیگر توسط افراد، سرویس های تهیه و توزیع مواد و تجهیزات به سهولت انجام می گیرد. بطور كلی منابع اصلی آلودگی طیور شامل 1- گونه های مختلف پرندگان اهلی 2- پرندگان زینتی 3- پرندگان وحشی 4- سایر حیوانات میباشند كه در بین گروههای نامبرده پرندگان وحشی عمده ترین منبع آلودگی برای طیور اهلی بوده بخصوص در این گروه مرغان آبی مهاجر از نقش بسزایی برخوردارند. از علائم بیماری در طیور میتوان از كاهش فعالیت، بی اشتهایی، لاغری مفرط، افت تولید و علائم خفیف تا شدید تنفسی شامل سرفه، عطسه، ترشح زیاد اشك، ادم در سر و صورت و اختلالات عصبی و اسهال نام بردكه هر یك از علائم فوق ممكن است به تنهایی یا به صورت مجموعه ای از علائم بروز نمایند واگیری و تلفات بسته به سویه ویروس و سن میزبان متفاوت است بطوریكه در واگیریهای با ویروس های با بیماریزایی بالا واگیری و تلفات به 100 درصد هم میتواند برسد. بمنظور پیشگیری و كنترل ویروس باید به منابع انتقال دهنده ویروس توجه نمود عمده ترین منبع ویروس برای پرندگان، سایر پرندگان آلوده میباشند لذا رعایت موارد قرنطینه ای و بیوسكیوریتی كه اولین خط دفاعی در مقابل هر بیماری عفونی میباشد بمنظور مقابله با ویروس از اهم موارد میباشد بر این اساس پیشگیری از عفونت با ویروس آنفلوانزا شامل جدا كردن پرندگان حساس از پرندگان آلوده و دور نگه داشتن پرندگان حساس از ترشحات و محتویات دفعی پرندگان آلوده میباشد كه اینگونه عفونت ها میتوانند بوسیله‌آلودگی تجهیزات، وسائط نقلیه، وسایل تلقیح و مایه كوبی، دان، آب و غیره جابجا شوند. تصمیم به ریشه كنی بر اساس طبیعت، ابعاد مشكلات و خصوصیات بیولوژیكی متفاوت میباشد كه بدین منظور حذف یك منبع عفونی از جمله مزارع عفونی و آلوده و همچنین پرندگان زینتی و زنده موجود در فروشگاههای پرندگان زنده الزامی میباشد تصمیم گیری در خصوص استفاده از واكسن در واگیری های ویروسی كه بیماریزایی بالایی دارند در كشورهای مختلف متفاوت است.
ضمناً با توجه به شیوع بیماری انفلوانزای فوق حاد در آسیای جنوب شرقی و پاكستان مواردی به شرح زیر جهت برخورد با بیماری مذكور در سازمان دامپزشكی انجام شده است.
1- تشكیل ستاد آنفلوانزا با عضویت سازمان دامپزشكی كشور‏، وزارت جهاد كشاورزی (معاونت امور دام)، دامپزشكی ارتش،‏ سازمان حفاظت محیط زیست‏، ناجا،‌ وزارت بهداشت و سایر ارگانهای مربوطه
2- برقراری مقررات شدید در مورد واردات هر گونه پرنده و فرآورده های طیور از مبادی ورودی كشور
3- محدودیت جابجایی طیور زنده در داخل كشور
4- پیگیری سیاست معدوم سازی در صورت تشخیص هر گونه كانون مشكوك و آلوده
5- پیگیری تصویب اعتبار جهت تإمین خسارات ناشی از معدوم كردن كانونهای فوق
6- تشكیل سمینار آنفلوانزا جهت توجیه مسئولین فنی و مسئولین طیور و آزمایشگاههای بخش دولتی
7- تشكیل جلسات توجیهی جهت مدیران كل استانها
8- صدور اطلاعیه های بهداشتی از طریق رسانه های گروهی ادارات كل دامپزشكی استانها به تولیدكنندگان و واردكنندگان و ...
9- تشكیل جلسات متعدد فنی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دانشگاهها، مؤسسه رازی و ...
10- تشدید مقررات بهداشتی قرنطینه ای در مزارع پرورش طیور
11- طراحی و چاپ پوستر و بروشور آموزشی
12- تعیین یك بخش ویژه در داخل سازمان بعنوان دفتر ستاد آنفلوانزا جهت اطلاع رسانی و اطلاع گیری و پیگیری لازم
گربه ها میتوانند ناقل آنفلوانزای مرغی باشند
دانشمندان دریافته اند که بیماری آنفلوانزای مرغی که می تواند موجب مرگ انسان شود امکان دارد توسط گربه ها نیز انتقال بیابد.
پیش از این تصور می شد که گربه نسبت به ویروس ناقل انواع آنفلوانزا از جمله آنفلوانزای مرغی مصونیت دارد.

این بیماری اوایل امسال دست کم بیست نفر را در آسیا کشت.

این پژوهش تازه در باره نحوه انتقال نفلوانزای مرغی توسط مرکز پزشکی اراسموس در روتردام هلند منتشر شده است.

هشدار

پژوهشگران هشدار می دهند که ممکن است نتایج تحقیقات آنها بدان معنی باشد که گربه یک منبع بالقوه انتقال بیماری به انسان است.

این گزارش همچنین هشدار می دهد که این ویروس توانایی آن را دارد که گونه های دیگری از جانداران را نیز آلوده کند.

در حال حاضر این ویروس که H5N1 نام دارد از انسان به انسان منتقل نمی شود. اما دانشمندان از آن بیم دارند که اگر ویروس این توانایی را پیدا کند، می تواند جان میلیونها تن را به خطر اندازد.

تیم هلندی پس از آن به این یافته ها دست پیدا کرد که با آلوده کردن گربه ها از طریق هوا یا خوراندن گوشت مرغ آلوده به آنها در صدد بررسی احتمال سرایت بیماری از طریق گربه ها برآمد.

شش گربه ای که مورد آزمایش قرار گرفتند، عفونت ریوی خود را به دو گربه دیگر که در نزدیکی آنها نگهاری می شدند انتقال دادند.

دانشمندان نمونه دیگری از همین ویروس موسوم به H3N2 را که موجب بیماری انسان می شود نیز به همین طریق آزمایش کردند اما این ویروس گربه ها را بیمار نکرد.

راههای گسترش

به این ترتیب پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که در صورت شیوع آنفلوانزای مرغی از نوع H5N1، گربه های خانگی می توانند از راه تغذیه یا از راه تماس با طیور آلوده شوند.

نتیجه دوم این است که نقش گربه در انتقال بیماری بین مرغداری ها، و از مرغ به انسان نیاز به بررسی بیشتر دارد.

تیجه سوم این است که گربه ها ممکن است باعث شوند که این ویروس قابلیت حمله به دیگر پستانداران را پیدا کند و احتمال واگیری گسترده آنفلوانزای مرغی را ایجاد کند.

پروفسور آکسفورد از اعضای این تیم پژوهشگر می گوید: "ویروس H5N1 رفته رفته موجب نگرانی فزاینده ای می شود. اگر قرار باشد در آینده ویروسی موجب همه گیر شدن یک بیماری در میان انسانها شود، احتمالا همین ویروس است."

دانشمندان از آن بیم دارند که اگر ویروس توانایی انتقال از انسان به انسان را پیدا کند، می تواند جان میلیونها تن را به خطر اندازد

به سفارش  آقا امیر عزیز فکر کنم از یزد

نوشته شده توسط حسام در یکشنبه 18 دی 1384 و ساعت 04:01 ق.ظ
| عمومي ,

خیلی نامردی  چرا نظر نمیدی؟

هر کی نظر نده................................................

نا مردا امروز این همه بازدید کننده داشتم امایه نظر ندادن


نوشته شده توسط حسام در جمعه 16 دی 1384 و ساعت 11:01 ق.ظ
| عمومي ,

تره تیزک یا شاهی

دارای ید و آهن و فسفر و مقدار زیادی ویتامین C می باشد. برطرف کننده ناراحتی های کبدی و سده و اسپرز و دفع کننده سنگ کلیه و این خواص آن بعلت وجود ید در آنست.

توجه: تره تیزک آبی همان شاهی آبی است.

تخم تره تیزک: تخم تره تیزک کاملاً خواص خود تره تیزک ولی در سطح قوی تر و کاملتری می باشد.

ایجاد قی: خوردن آب گرم با تخم تره تیزک قی آور است.

درمان ماه گرفتگی: ضماد آن جهت برطرف کردن لک های سیاه ماه گرفتگی مفید است. درمان  لکهای سفید و بیماریهای جلدی و نقطه ولک های سرخ پوست ضماد ترکیبی از تخم تره تیزک و عسل بسیار مفید است این خواص آن بعلت وجود ویتامین ث آنست.

درمان ترکیدگی ناخن: ترکیب مرهمی از تخم تره تیزک و زهره گاو مفید است.

درمان بیماری قند: وجود ویتامین ث در آن باعث شده است که مفید برای درمان این بیماری باشد.

تغییر درخت انار ترش به انار شیرین: هرگاه درخت انار ترش را با آب تخم تره تیزک آبیاری کنند تبدیل به درخت انار شیرین می شود.

درمان و جلوگیرنده بیماری قند: خوردن تره و تره تیزک انسان را از ابتلاء به بیماری قند مصون می دارد.

زیانهای تره تیزک: عامل رودل و سنگینی معده ،  و زیان آور چشم و خنثی کننده زیان های آن کاسنی یا کانی و سرکه است اصولاً کانی با سرکه خیلی بهتره است. تخم تره تیزک سیلان خونریزی را شدید می کند و برای معده نیز مضر است و بهتر است همراه با شیر تازه مصرف شود. میزان مصرف آن در هر وعده 15 گرم و هرگاه تخم تره تیزک در دسترس نبود، تخم زردک یا تخم پیاز می تواند جانشین آن شوند.

پایین آورنده فشار خون: انواع تره و تره تیزک ها فشار خون را پایین می آورند.

کاهو


 

 کاهو سبزی اشتها آور و ممتازی است که خواص زیادی به آن نسبت می‌دهند و برای اشخاص مبتلا به نفریت و بیماران عصبی و کبدی توصیه شده است. اثر ضد تب ، ضد رماتیسم و ضد خونریزی نیز به آن نسبت داده می‌شود گذشته از خواص فوق ، کاهو به علت داشتن ماده‌ای به نام لاکتوکاریوم خواب آور است. در درمان برونشیت‌های سخت ، سیاه سرفه ، تحریکات عصبی و رمانیسم نیز موثر است. کاهو به علت داشتن مقدار زیادی سلولز ، امعا را آسان می‌کند و برای مبتلایان به یرقان ، انسداد مجاری کیسه صفرا و حبس البول و نیز اشخاصی که کلسترول خونشان زیاد است و استعداد چاق شدن دارند بسیار مفید است.

عصاره کاهو به مقدار زیادی آهن و منیزیم دارد. از طرفی یکی از وظایف مهم کبد و طحال این است که در خود مقداری آهن ذخیره می‌کند که در موارد ضروری کبد از آهن ذخیره موجود در خود استفاده می‌کند منیزیمی که در کاهو موجود است دارای قوای حیاتی فوق العاده است. مس مقاومت بدن را در مقابل امراض عفونی بخصوص سیاه زخم زیاد می‌کند و کاهو که به مقدار زیاد دارای آن است برای عموم بخصوص زنان باردار مفید به شمار می‌رود. از امام صادق علیه‌السلام نقل شده که کاهو خون را صاف می‌کند کاهو می‌تواند به مقدار گلبولهای قرمز بیفزاید و در گونه‌ها ، سرخی مطلوب پدید آورد و اعصاب را منظم کرده ، بینایی را تقویت کند.

مهمترین خواص دارویی کاهو

درمان آفتاب سوختگی : کمپرس و ضماد پخته کاهو درمان آفتاب سوختگی است.


تقویت ریشه مو : نوشیدن مخلوطی از عصاره‌های کاهو ، هویچ و یونجه ، ریشه مو را تقویت می‌کند.


برطرف کردن سرخی صورت : برگهای سبز کاهو را بکوبید و به مدت نیم ساعت روی قسمتهای سرخ صورت قرار بدهید سپس صورت بشویید. این کار را چند بار تکرار کنید تا مقصود حاصل شود.


زیانها

افراط در خوردن کاهو موجب نفخ و باد شکم می‌شود و کسانی که درد سینه دارند نباید از کاهو استفاده کنند. تخم کاهو نیز برای قوه باء مضر است. خنثی کننده این زیانها نبات است.

به

به سرشار از ویتامین‌های A و B و املاح آهکی و تانن است. به دارای پروتید ، گلوسید ، لیپید و آب است و صد گرم آن تولید 112 کالری انرژی می‌کند. این میوه مقوی معده و متوقف کننده اسهال‌های ساده و خونی است. در ورم حاد در روده‌ها ، خونریزی‌های قاعدگی و بواسیری ، اثر بسیار موثری دارد. به ضمن تقویت اعمال دستگاه گوارش ، مخاط و سرفه کاملا موثر است. دم کرده برگهای به برای تسکین سرفه شهرت فراوان دارد. فواید

''رفع سرفه:'' 25 تا 30 گرم برگ تازه یا خشک به را در یک لیتر آب جوش دم کنید پس آن را از صافی بگذرانید سه بار در روز بنوشید بار سوم را قبل از خواب بنوشید این دم کرده برای رفع سرفه بکار می‌رود. همراه با بهار نارنج خواب راحتی را نصیب انسان می‌کند.


''درمان اسهال:'' چند به درسته را بپزد. در پارچه تمیزی آنقدر فشار بدهید تا شیره‌اش خارج بشود. ده برابر وزنش شکر به آن افزوده بگذارید بپزد تا آنکه مایع غلیظی بدست آید. برای درمان اسهال روزانه سه قاشق از شربت را بنوشید.


''درمان گلو درد:'' یک قاشق شربت را به را در یک لیوان آب گرم رقیق کنید و به صورت غره غره به کار ببرید. برای درمان گلو درد بسیار مناسب است.


''رفع التهاب پلک ، استراحت چشمان خسته:'' چند قاچ به تازه را مستقیما روی موضع درد قرار بدهید. البته باید قبل از این کار به را به دقت بشوئید.


''ترکیدگی پوست:'' یک قاشق قهوه خوری به دانه را در شب و در یک فنجان آب سرد خیس کنید صبح آن را صاف کنید آب غلیظی بدست می‌آید که ترک پوست و لب سوختگی پوست را از طریق ماساژ درمان می‌کند.


''درمان و ورم روده بزرگ:'' به سرشار از تانن است و این ماده براتی ورم معده موثر است بنابراین کمپوت به و شربت به برای رفع این ناراحتی مفید است. 40 تا 50 گرم به را ریز ریز کرده، حدود 15 دقیقه در یک لیتر آب بجوشانید و مصرف کنید.


''درمان ورم معده:'' 4 گرم به دانه را در 120 گرم آب سرد بخیسانید. پس از خیش خوردن ، آنقدر با قاشق آن را بهم بزنید تا مایعی به شکل سفیده تخم مرغ بدست آید. پس هر موقع میل داشتید از آن بنوشید.


''درمان بی‌خوابی:'' در موقع بی‌خوابی شدید ، یک مشت به تازه را بچینید و با یک لیتر آب جوش 10 دقیقه بخیسانید. پس از خوردن آن را صاف کنید و با شکوفه نارنج مخلوط و شیرین کنید. هر شقب موقع خواب یک یا دو قاشق از آن بنوشید تا به خواب آرامی فرو رفتید.


''درمان عصبانیت:'' مصرف یک قاشق از شربت برگ (طرز تهیه همان است که در قسمت بی‌خوابی گفته شد) چاره ساز این ناراحتی است.


زیانها

تفاله به سنگین و بهتر است از پخته یا مربا یا لااقل آب آن استفاده بشود. مربای به و خود آن برای سینه و ریه و معده‌های وضعیت خوب نیست و اشخاصی هم که مبتلا به رعشه هستند بهتر است تا برطرف شده بیماریشان از آن مصرف نکنند.

تهیه و تنظیم: خانم معصومه وحیدی


نوشته شده توسط حسام در سه شنبه 13 دی 1384 و ساعت 05:01 ق.ظ
| عمومي ,
مطب
چگونه با او زندگى كنیم
دكتر كیوان رضوانى :نكاتى كه در زیر بیان شود اقداماتى است كه بیمار مبتلا به میگرن باید قبل از بروز حمله میگرنى رعایت كند تا كمتر دچار حمله میگرنى شود:• خوردن غذا و آب كافى: از گرسنگى به دور باشید. تحمل گرسنگى یكى از مهم ترین مواردى است كه شما را تهدید مى كند. به دنبال مدتى كوتاه كه شما گرسنگى را تحمل كرده باشید سردرد میگرنى شروع مى شود و شما دچار حمله مى شوید. پس سعى كنید در طول روز خوب بخورید. تشنگى هم مثل گرسنگى مى تواند بسیار خطرناك باشد. سعى كنید در طول روز حداقل ۵/۱ لیتر آب مصرف كنید و از كم آبى و تشنگى حذر كنید.• هرگز دارویى را هر چند ساده بدون تجویز و مشورت با پزشكتان مصرف نكنید چرا كه عوارض ناخواسته آنها مى تواند باعث بروز حمله در شما شود پس حتماً قبل از مصرف با پزشكتان مشورت كنید.• خانم هاى میگرنى اكیداً از مصرف داروهاى ضد باردارى خوددارى كنند چرا كه استروژن موجود در این قرص ها از عوامل بسیار مستعد كننده شروع حمله میگرنى است.•از بى خوابى بپرهیزید. برنامه خوابتان را منظم كنید. به میزان كافى بخوابید. چرا كه بى خوابى یكى از عوامل مهم مستعد كننده بروز حمله سردرد میگرنى است.•محیط هاى شلوغ و پرسروصدا: از محل هاى پر از آشوب بپرهیزید. از محیط هاى شلوغ و پر سروصدا دورى كنید. همه این شرایط باعث مى شوند كه به طور ناگهان حمله سردرد شروع شود.•مواد غذایى و تغذیه بر الگوى سردرد هاى میگرنى بسیار موثر است ولى بیش از آنكه بر تعداد حملات موثر باشد بر طول مدت زمان یك حمله تاثیر مى گذارد. گوشت مانده كنسرو شده و یا نمك سود شده، پنیر كهنه، شكلات، عدس، كشمش، انجیر، نخود، ترشى ها، خیارشور و پیاز از جمله موادغذایى هستند كه اثر تشدیدكنندگى در بروز حملات میگرنى دارند.
•در هنگام بروز حمله : اما اگر حمله سردرد رخ داد چطور و چگونه باید رفتار كنید تا زودتر از شر حمله خلاص شوید و تحمل آن برایتان آسانتر باشد•به هنگام بروز حمله سردرد میگرن و اولین نشانه هاى حمله روى سر خود یك پارچه سرد یا كیسه یخ بگذارید و یا به صورت خود آب خنك بزنید. سپس به یك اتاق تاریك و خلوت بروید و دو عدد بالش در دو طرف سر خود بگذارید كه سرتان تكان نخورد. چراغ ها را حتماً خاموش كنید و در اتاق را ببندید تا هرگونه صدا و نور و یا مزاحمت دیگر برطرف شود.•هرگز سیگار نكشید و این تصور را كه سیگار آرامتان مى كند را از سر بیرون كنید چرا كه سیگار جز تشدید درد و مشكلاتتان هیچ چیزى را در پى ندارد.•به هنگام حمله از رانندگى بپرهیزید چرا كه كارى بس خطرناك است. همچنین در هنگام وقوع حمله از كار با وسائل و ماشین هاى خطرناك خوددارى كنید.
اندام
داریم چاق مى شویم
 
متخصصان بهداشتى درباره چاق تر شدن ابناء بشر و بروز مشكلات جدى بهداشتى همچون بیمارى قلبى در آنان هشدار دادند. یك تحقیق جدید نشان مى دهد حتى در كودكان دور كمر در طول ده سال گذشته افزایش قابل ملاحظه اى یافته است. بیشترین افزایش دور كمر مربوط به دختران است كه اندازه آن ۲/۵ درصد بیشتر شده است.محققان در جدید ترین شماره نشریه بین المللى «اوبیسیتى» (چاقى) اعلام كردند این یافته ها باید سازمان هاى بهداشتى را بیشتر ترغیب كند تا شیوه هاى زندگى سالم از جمله افزایش فعالیت جسمى به ویژه براى نوجوانان را در اولویت قرار دهند.محققان موسسه بهداشت دانشگاه «بریستول» و دانشگاه «متروپولیتن» لندن، اندازه دور كمر و میزان جرم بدن (بى ام آى) از یك گروه سنى را از سال ۱۹۸۹ و به مدت ده سال اندازه گیرى كردند. میزان جرم بدن عامل سنجش چربى كل بدن بر حسب قد و وزن فرد است.این نكته كه خوردن غذاهاى چرب مى تواند موجب ازدیاد چربى بدن و گرفته شدن راه عروق خونى شود مطلبى است كه همگان از آن اطلاع دارند، اما اینكه جزئیات علت و معلولى این زنجیره از فعالیت ها چیست كمتر شناخته شده است. یك گروه از محققان به تازگى موفق شده اند نور تازه اى بر این مسئله بتابانند و یكى از ابعاد ناشناخته آن را آشكار سازند.پژوهشگران در تحقیقات اخیر خود دریافته اند غذاهاى پرچرب موجب تحریك كبد و تولید ماده پى جى سى مى شود. این ماده پروتئین خاصى است كه با همكارى عوامل دیگر به تولید مولكول هاى چربى نظیر كلسترول و ترى گلیسرید كمك مى كند.یافته هاى اخیر این نكته را بهتر روشن مى سازد كه رژیم هاى غذایى پرچربى چگونه موجب مى شوند میزان كلسترول و ترى گلیسرید در خون بالا برود. به اعتقاد این محققان احتمالاً كنترل فعالیت پى جى سى-۱ بتا در كبد مى تواند خطرات ناشى از غذاهاى پرچربى را به حداقل كاهش دهد. البته خود این محققان اذعان دارند كه مى توان به همین نتیجه از راه آسان ترى دست یافت كه عبارت است از مصرف كمتر چربى هاى اشباع شده!
مطبخ
چاى جو
نوشین دیانتى: چاى در ایران نوشیدنى پرطرفدارى است. به كار بردن قید «همه» جایز نیست اما به جرات مى توان گفت ۹۹ درصد از ما ایرانیان روز خود را با نوشیدن چاى آغاز مى كنیم. حتى بعضى از هموطنان واژه «چاى» را مترادف با «صبحانه» به كار مى برند. چاى در بسیارى از دیگر كشورهاى دنیا هم نوشیده مى شود. اما ممكن است آداب و رسوم یا عادات نوشیدن متفاوتى داشته باشد. به عنوان مثال چاى در ایران داغ یا حداقل گرم صرف مى شود در حالى كه در غرب در لیوان چاى یخ مى اندازند یا اینكه به آن شیر اضافه مى كنند. این تفاوت ها آنقدر براى نوشندگان حرفه اى مهم است كه كشورهاى صاحب نام در تولید و مصرف چاى را بر آن داشته تا از دو سال پیش در مسكو فستیوال چاى به راه بیندازند. این افراد دور هم جمع مى شوند و طى روزهاى برگزارى این فستیوال انواع چاى آداب و عادات تولید، فرآورى و نوشیدن چاى را به نمایش مى گذارند.از خواص چاى هم كه هر روز نكته تازه اى فاش مى شود. علاوه بر آنكه این نوشیدنى خاصیت ضدعفونى كننده دارد و نوشیدن آن مى تواند فعالیت ویروس آنفلوآنزا و تبخال را متوقف كند، ثابت شده نوشیدن ۳ لیوان چاى در روز خطر ابتلا به بیمارى هاى قلبى و بعضى سرطان ها را تا حد زیادى كاهش مى دهد. با این همه، در بعضى كشورها نوشیدنى هاى دیگرى پرطرفدارتر از چاى هستند. مثلاً مردم كره (جنوبى و شمالى) جوشانده اى به نام «بورى چا» را ترجیح مى دهند. در حقیقت بورى چا دم كرده «جو» است و براى دستگاه گوارش بسیار مفید.
طرز تهیه : جو با پوست را در ظرف بزرگى حدود ۱۰ دقیقه با حرارت ملایم بو دهید. تا رنگ آن مانند دانه قهوه تیره شود. در این مدت ظرف را تكان دهید یا جوها را با قاشق به هم بزنید. وقتى رنگ دانه ها برگشت، ظرف را از روى شعله بردارید و صبر كنید تا خنك شود. سپس جوى بو داده را در آب در حال جوش بریزید و ۱۵ تا ۲۰ دقیقه روى حرارت كم به هم بزنید. جوها را با استفاده از صافى جدا كرده و دور بریزید. این جوشانده را مى توان سرد یا گرم نوشید. خود كره اى ها معمولاً بورى چا را پس از شام میل مى كنند.
زندگى سلامت
تفاله هاى خوراكى
گرفتارى آدم هاى امروزى كه یكى دو تا نیست. اصلاً مرتفع ساختن برخى از مشكلات از توان ما خارج شده است. یعنى چاره اى براى انسان دوران پسامدرن باقى نمانده است، یا باید بگذارد و برود و از هر چه مظاهر تمدن است دل بكند یا بسوزد و بسازد. البته در این میان برخى از دانشمندان و نظریه پردازان معتقدند جاى نگرانى نیست چرا كه هر میزان كه بر مشكلات بشرى افزوده مى شود به طور همزمان علم نیز پیشرفت مى كند و براى حل آنها راه هایى مى یابد.برپایه این نظریه است كه جهانیان را در آینده نه چندان دور نوید به حل بسیارى از معضلات با بهره گیرى از تكنولوژى «نانو» مى دهند كه قرار است تكلیف بشر را در مرحله مولكولى حل كند.اصولاً مقوله پیشرفت همواره این پرسش را مطرح مى سازد كه این موضوع فى نفسه خوب است یا بد. آیا پیشرفت سلاح گرم یا چرخ یا رسانه ها به نفع بشر بوده است یا خیر. اینها در حوزه ابزار و وسائلى است كه بشر طراحى مى كند و مى سازد و به واقع كلیت آنها زاده ذهن خلاق انسان است. اما در بقیه مسائل زیستى انسان از طبیعت بهره گیرى مى كند. مثلاً سعى كرده است كه دام هاى خود را پروار تر پرورش دهد تا شیر و گوشت بیشترى عرضه كند و یا در ترویج گونه هاى پرمحصول گیاهان بكوشد تا شكم هاى گرسنه بیشترى سیر شوند، ولى آیا این اعمال در نهایت نتایج مثبتى به همراه داشته اند. خیر...نتایج یك مطالعه در مورد مواد غذایى نشان مى دهد میوه ها و سبزیجات امروزى نسبت به ۵۰ سال قبل پروتئین، كلسیم و ویتامین C كمترى دارند. در این تحقیق كه مقادیر ۱۳ ماده مغذى موجود در ۳۹ سبزى، ۳ نوع صیفى و انواع توت فرنگى مربوط به سال هاى ۱۹۵۰ و ۱۹۹۹ مورد مطالعه قرار گرفته  نشان مى دهد: میزان پروتئین، ویتامین B12، كلسیم، فسفر، آهن و ویتامین C كاهش یافته است. محققان براى رفع این مشكل راهى كه پیشنهاد مى كنند مصرف بیشتر میوه  و سبزى توسط انسان ها است، ولى نمى گویند این مصرف بیشتر تا كجا باید ادامه یابد. ضمن اینكه این كاهش مواد مغذى خود حاصل بهره گیرى بیشتر از توان گیاهان از سوى كشاورزان است.پس در وضعیت كنونى همچنان توصیه مى كنیم میزان بیشترى میوه و سبزى و صیفى بخورید. گرچه هر چقدر بیشتر بخوریم از كیفیت كاسته مى شود و گویا در نهایت تا چند دهه دیگر میوه هایى كه مى خوریم چیزى جز تفاله نیستند!

نوشته شده توسط حسام در سه شنبه 13 دی 1384 و ساعت 03:01 ق.ظ
| عمومي ,
علم و زندگى
«شوید شبت» و درمان ناراحتى كبد و صفرا

میوه گیاه «شوید شبت» در مواردى چون كاهش اشتها، تب و سرماخوردگى، سرفه، برونشیت، احتمال بروز عفونت، ناراحتى كبد و صفرا، التهاب دهان و حنجره وسرما خوردگى معمولى كاربرد دارد. با توجه به اثرات قاعده آور آن، مصرف مقادیر زیاد میوه این گیاه در اوایل باردارى ممنوع بوده وتوصیه شده در زمان شیردهى بهتر است با احتیاط مصرف شود.

خرما، التیام بخش امراض مختلف

مصرف خرما در نگهدارى از دستگاههاى عصبى، جلوگیرى از شب كورى و تنشهاى عصبى مؤثر است. مطالعات جدید نشان مى دهد، خرما همچنین در ایجاد اشتها، سلامت دهان و لبها نقش دارد و به عنوان تمیز كننده كبد وكلیه ها نقش مؤثرى دارد. خرما علاوه بر داشتن خاصیت ضدسرفه و التهاب مجارى تنفسى، خلط آور نیز هست. محققان توصیه مى كنند زنان بعد از زایمان خرما بخورند.

.

كوتاه نگه داشتن موى سر چاره ریزش مو نیست

به گفته دكتر آرین فرج اللهى متخصص پوست و مو، كوتاه نگه داشتن موى سر در جلوگیرى از ریزش مو بى تأثیر است.ضمن آنكه شامپوهاى ویتامینه نیز در این امر بى تأثیر بوده و تنها باعث حالت دادن موها مى شوند. برخى رنگ موها، سشوار نامناسب موها و شانه زدن زیاد باعث شكنندگى موها مى شود. گذشته از این استفاده از شامپوهاى نامناسب و شستن زیاد موها باعث ایجاد «موخوره» مى شود.

ضرورت مراقبت جسمانى زنان باردار

براساس مطالعات جدید ، زنانى كه هنگام باردارى دچار مشكلات جدى جسمانى مى شوند بیشتر از دیگر زنان باردار دچار بیماریهاى قلبى - عروقى مى شوند. براین اساس مادرانى كه در انتظار نوزاد به سر مى برند و دچار سندروم جفت نابه جا هستند و هنگام باردارى به فشار خون بالا مبتلا مى شوند، دو برابر بیشتر از دیگر زنان به بیماریهاى قلبى - عروقى مبتلا مى شوند.

كشف ژن ترس

خبرگزارى رویتر اعلام كرد كه دانشمندان ژن ترس را كشف كرده اند و دریافته اند كه این ژن تولید پروتئینى را در منطقه اى از مغز كه با ترس ارتباط دارد، كنترل مى كند و پاسخ هاى ترسناك ایجاد مى كند. این یافته ها مى تواند منجر به درمان بیماریها و اختلالات مغزى همچون استرس بعد از تروما و اضطراب شود.


نوشته شده توسط حسام در سه شنبه 13 دی 1384 و ساعت 03:01 ق.ظ
| عمومي ,

بچه هاقسمت آرشیو وبلاگ چند تا آلبوم که خودم دوست داشتم رو قرار دادم امیدوارم شما هم خوشتون بیاد


نوشته شده توسط حسام در جمعه 6 آبان 1384 و ساعت 11:10 ق.ظ
| عمومي ,

خواهش یه دوست

به عنوان یه برادر کوچکتر ازتون خواهش میکنم اگه  مبتلا به  این سیگار لعنتی هستید خودتونو نجات بدید و اگه هم انشاء الله مبتلا نیستید حتی بهش فکر هم نکنید

یا علی


الگوی مصرف سیگار و عوامل موثر بر گرایش به آن در دانش‌آموزان دبیرستانی
 
حیدری غلامرضا,شریفی میلانی هومن,حسینی مصطفی,مسجدی محمد رضا 
 
 
 سابقه و هدف :مصرف سیگار به عنوان اولین علت قابل پیشگیری از مرگ و میر در دنیا می‌باشد. تعداد نخ سیگار مصرفی روزانه و سال‌های مصرف به عنوان خطر اساسی در بروز بیماری‌ها و مرگ و میر وابسته به سیگار هستند. از آنجایی كه به نظر می‌رسد سن شروع مصرف سیگار در جامعه ما پایین آمده است لزوم دانستن علل و عوامل گرایش به مصرف سیگار در این رده سنی قابل اهمیت می‌باشد.
مواد و روش ها به این منظور مطالعه فوق بر اساس پرسشنامه‌های سازمان بهداشت جهانی و طرح جهانی دخانیات جوانان (GYTS) طراحی و از 1119 دانش‌آموز دبیرستانی كه به طور تصادفی در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شده‌اند، در خلال سال‌های 1381 و 1382 پرسشگری انجام شد.
یافته ها بر اساس نتایج این طرح 2/28% دانش‌آموزان(25.25% دختران و 30.8% پسران) به صورت گهگاهی و 3.4% آنها (1.5% دختران و 6.06% پسران) به صورت روزانه مصرف سیگار داشته‌اند. 67.7% دانش‌آموزان سیگاری قبل از 15 سالگی و 88.7% آنها قبل از 17 سالگی شروع به مصرف سیگار كرده‌اند. مهمترین علت مصرف سیگار در دانش‌آموزان، كنجكاوی (55.3%) و تفنن (19.3%) بوده است. همچنین وجود فرد سیگاری در خانواده از عوامل مؤثر در شروع مصرف سیگار در دانش‌آموزان می‌باشد كه از نظر آماری معنی‌دار (000/0p = ) بوده است.
نتیجه گیری و پیشنهادات نتایج این طرح نشان می‌دهد كه برای پیشگیری از شروع مصرف سیگار، آموزش‌های لازم با استفاده از روش‌های مطلوب در مقطع تحصیلی قبل از دبیرستان و عدم مصرف سیگار در اعضای خانواده بسیار ضروری می‌باشد.
  

تأثیر آموزش و توصیه های رفتار درمانی در ترك سیگار (گزارش نخستین كلینیك ترك سیگار در كشور)
 
حیدری غلامرضا,شریفی میلانی هومن,حسینی مصطفی,مسجدی محمد رضا 
 
 
 سابقه و هدف: مصرف سیگار به عنوان شایعترین علت مرگ و میر قابل پیشگیری شناخته شده است. این مطالعه به بررسی تأثیر آموزش و توصیه های رفتار درمانی در ترك سیگار پرداخته است.
مواد و روشها: در این مطالعه 743 نفر داوطلب ترك سیگار طی 2 سال در دوره های آموزش و درمان ماهیانه كلینیك ترك سیگار شركت كرده اند. این افراد تحت آموزشهای سمعی و بصری و توصیه های رفتار درمانی قرار گرفته اند. میزان وابستگی به نیكوتین این افراد در ابتدای هر دوره بر اساس نتایج تست تحمل فاگرشتروم جهت انجام درمان جایگزین نیكوتین ارزیابی شده است.
یافته ها: 170 نفر (31.2%) نمره پایین تر از 7 (وابستگی كم به نیكوتین) و 376 نفر (68.8%) نمره 7 یا بالاتر (وابستگی زیاد به نیكوتین) داشته اند. در گروه اول 90% و در گروه دوم با توجه به وابستگی زیاد به نیكوتین 87.5% افراد موفق به ترك سیگار در پایان دوره ماهیانه شده اند. در گروه اول 23.5% و در گروه دوم 48.9% از افراد علاوه بر آموزش و توصیه های رفتار درمانی از داروهای جایگزین نیكوتین داده شده است و مصرف و عدم مصرف آن بر اساس آموزشهای دوره در اختیار خود فرد می باشد.
این بدین مفهوم است كه نیمی از افراد گروه دوم (51.1%) فقط به وسیله آموزش و توصیه های رفتار درمانی و بدون استفاده از دارهای جایگزین نیكوتین موفق به ترك سیگار گردیده اند.
نتیجه گیری و پیشنهادات: نقش اینگونه آموزشها در اجرای برنامه های ترك سیگار ضروری به نظر میرسد. 
 


نوشته شده توسط حسام در جمعه 6 آبان 1384 و ساعت 10:10 ق.ظ
| عمومي ,

عوارض پوستی با شروع فصل سرما افزایش می یابد


    
    
    عوامل ژنتیكی، محیطی مانند تغییرات فصلی، استفاده از وسیله های گرم كننده رایج در فصل زمستان و همچنین افزایش دفعات استحمام دلایل خشكی پوست در افراد است.
    دكتر مسعود داوودی -متخصص پوست و مو- ضمن بیان مطلب فوق افزود: افراد دارای پوست خشك معمولاً دچار سوزش، خارش و در موارد شدیدتر پوسته ریزی و ترك های پوستی می شوند كه متاسفانه این مشكلات با شروع فصل سرما، افزایش می یابد. وی با اشاره به این كه عارضه خارش زمستانی در فصل زمستان شیوع می یابد، تصریح كرد: البته عارضه خارش پوستی در زمستان در افراد پیر و سالمند، به دلیل این كه ذخایر چربی زیر پوست كاهش یافته و دچار خشكی پوست شدیدتری نسبت به سایر افراد هستند شیوع بیشتری دارد. دكتر داوودی درباره دیگر عوامل تحریكات خارشی پوست گفت: تغییر دما، ورود از محیط سرد به گرم، تعویض لباس ها هنگام ورود به منزل و همچنین استحمام با آب داغ نیز می تواند باعث افزایش بروز این تحریكات شود.
    وی درباره علت تحریكات خارشی بعد از استحمام با آب داغ، گفت: استحمام با آب داغ باعث می شود تا میزان مختصر چربی پوست توسط آب و صابون از بین برود كه در نتیجه آن، تحمل پوشیدن لباس هایی با الیاف زبر و خشن، پشمی و كاموایی برای افراد دشوار می شود.
    این متخصص پوست و مو برای كاهش عوارض و علائم خارش به افراد توصیه كرد: رعایت نكاتی همچون كاهش دفعات استحمام در فصل پاییز و زمستان ( حداكثر یك یا دو بار در هفته )، عدم استفاده از كیسه و لیف در حمام، انتخاب صابون های ملایم كه حاوی مقادیر بیشتری از چربی نظیر صابونهای گلیسیرینه و كرم صابون ها باشد، استفاده از دستگاه های بخور یا وسایل مشابه در منزل كه باعث افزایش بخار و رطوبت شود، پرهیز از پوشیدن لباس های تنگ با الیاف زبر و خشن، استفاده از پوشاك نرم و لطیف در زیرلباس های زمستانی و چرب كردن بدن با كرم، روغن های گیاهی و یا معدنی بعد از هر استحمام می تواند از علائم و عوارض خارش در افراد به طور چشمگیری بكاهد.
    
ksabz.net

 نشریه  خانواده سبز


نوشته شده توسط حسام در جمعه 6 آبان 1384 و ساعت 07:10 ق.ظ
| عمومي ,

ملاسما یا لك صورت لكهای قهوه‌ای مایل به تیره است كه به تدریج روی صورت ایجاد می‌شود و بیمار را رنج می‌دهد.

به اعتقاد پزشكان این حالت بیشتر در زنان و دختران رخ می‌دهد اما گاهی در مردان جوان هم می‌توان علایم این بیماری را دید.

ملاسما خصوصا در زنان جوان شایع بوده و بیشتر ناحیه پیشانی، گونه‌ها و لب فوقانی را دربر می‌گیرد.

لك صورت در دوران حاملگی ماسك حاملگی نیز نامیده می‌شود، ملاسما یا لك صورت در افرادی كه پوستهای گندم گون و سبزه دارند بیشتر ایجاد می‌شود و براساس تحقیقات علمی افرادی كه پوست روشن دارند كمتر به آن مبتلا هستند.

دكتر " علی ابراهیمی " عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا گفت : دلایل عمده لك صورت نور آفتاب ، حاملگی و مصرف قرص ، كپسول و یا آمپولهای جلوگیری از حاملگی است.

وی افزود : به همین دلیل لك صورت در تابستان و یا به دنبال حاملگی، یا مصرف قرصهای جلوگیری از حاملگی تشدید می‌شود.

این متخصص پوست ، مو و زیبایی گفت : البته لك صورت گاهی در زنان غیر حامله نیز دیده می‌شود كه ممكن است به دلیل اختلالات خفیف و بی‌ضرر در تعادل هورمونهای بدن (تخمدان ) باشد.

وی تاكید كرد: بر خلاف عقیده عوام لك صورت ارتباطی با بیماریهای كبد یا كلیه ندارد.

وی گفت : استفاده از بعضی كرمها و صابونهای آرایشی و تماس با آفتاب می‌تواند باعث لك صورت شود كه به دلیل وجود مواد لك ساز در بعضی از كرمها و صابونهاست كه به دنبال تماس با آفتاب باعث ایجاد لكه‌های قهوه‌ای در صورت می شوند.

وی افزود: پیلینگ یا لایه برداری عمیق پوست نیز گاهی باعث تیره تر شدن پوست می‌شود.

وی با اشاره به راههای درمان این عارضه گفت: كسانی كه قرص ، آمپول یا كپسول زیر پوستی جلوگیری از حاملگی استفاده می‌كنند باید آنرا قطع كرده و از روش دیگری استفاده كنند.

وی استفاده از كرم ضد آفتاب را در بهبود این بیماری موثر دانست و گفت:
ضد آفتاب باید در تابستان و زمستان و حتی بعد از بهبود ضایعات استفاده شود.

وی افزود : برای شستشوی صورت یك صابون ملایم كافی است،و افراد باید از مالیدن مواد محرك روی پوست خودداری كنند، چون استفاده از صابونهای محرك و قوی ، صابونهای لایه بردار و كشیدن كیسه و لیف باعث بدتر شدن لك صورت می‌شود.

وی گفت :كرمهای ضد لك اكثرا حاوی "هیدرو كینون" هستند كه مانع تشكیل لكه جدید می‌شوند.

وی افزود: این كرمها را باید حداقل برای شش ماه استفاده كرد تالكه ها كمرنگ شوند و پس از بهبودی كله‌ها خصوصا در فصل تابستان باید دوباره از كرمهای ضد لك استفاده كرد.

وی تاكید كرد: از مالیدن آب میوه یا پوست میوه‌هایی مانند نارنج، نارنگی و پرتقال به پوست خودداری كنید چون این مواد می‌توانند باعث تیرگی و لك صورت شوند.

وی گفت :بعضی از كرمهای ضد لك ممكن است ایجاد حساسیت كنند ابتدا مقدار كمی از دارو را در كنار گوش و روی پوست صورت بمالید در صورتیكه ایجاد قرمزی خارش یا پوسته ریزی نكرد دارو را شبها به لكها بمالید .

وی افزود: مالیدن داروهای حاوی كورتون قوی مانند پمادهای كلوبتازول و بتامتازون هرچند گاهی لك صورت را كاهش می‌دهند اما عوارض شدید و ناخواسته‌ای ایجاد می‌كنند كه دائمی بوده و به درمان پاسخ نمی‌دهند .

این عوارض شامل قرمزی پایدار پوست صورت گشاد شدن عروق سطحی پوست نازك شدن پوست و ایجاد جوش در صورت است.

این متخصص موثرترین داروی درمان لك صورت را "ترتینوئین" دانست وگفت:استفاده از این دارو می‌تواند باعث درجاتی از قرمزی پوسته ریزی و سوزش پوست شود كه این حالت در پوستهای خشك بیشتر است .

وی افزود: برای جلوگیری از عوارض ناخواسته این دارو حتما آن را در شبها استفاده كنید و ابتدا مقادیر كمی از دارو رادر سه نقطه از صورت گذاشته و آن را روی گونه هاو پیشانی بمالید.

ابتدا دارو را دور دهان و چشم نمالید تا چند شب دارو را پس از دو ساعت با آب و صابون ملایم بشویید ودر صورتیكه پوست دچار قرمزی و خارش شدید نشد شبهابه صورت بمالید و صبحها بشویید و روزهااز ضد آفتاب قوی و موثر استفاده كنید .

وی در پایان توصیه كرد ، چون دوره درمان این بیماری طولانی است و آفتاب ممكن است لك‌های صورت را برگرداند پس درمان را خود سرانه قطع نكنید.

----------------------------------------------------------------------------------

فاطمه نقى زاده
فریب نخورید؛یك شبه زیبا نمى شوید

این روزها زنان و دختران جوان به صورت مكرر و دائمى از مواد آرایشى استفاده مى كنند. مواد آرایشى توسط كارخانه هایى ساخته مى شود كه در تبلیغات خود ادعا دارند ساخته هایشان باعث زیبایى و سلامت بیشتر مى شوند. این تصویرى است كه سازندگان ارائه مى دهند ولى این مصرف كننده است كه باید تصمیم بگیرد آیا این مواد آرایشى واقعاً زیبایى و جاودانگى به همراه دارد؟ امروزه مصرف كنندگان مصر هستند تا مواد اولیه ساخته شده مواد آرایشى را بدانند. دكتر عفت السادات فربود - دكتراى داروسازى از دانشگاه علوم پزشكى تبریز و استادیار دانشكده داروسازى دانشگاه علوم پزشكى تهران - در گفت وگویى به این مبحث نكاتى را در این زمینه روشن مى كند.

از چه زمانى بشر به سوى مواد آرایشى و استفاده از آن گرایش پیدا كرد؟
از بدو تمدن بشرى لوازم آرایشى و بهداشتى همواره توسط زنان براى بالابردن جذابیت و آراستگى مورد استفاده قرار گرفته است. قدمت استفاده از مواد آرایشى خصوصاً انواع سایه هاى چشم به پنج هزار سال قبل از میلاد مسیح برمى گردد. استفاده از لوازم آرایشى و بهداشتى به اشكال جدید در اروپا اززمان جنگ هاى صلیبى آغاز شد. جالینوس دانشمند یونانى در حدود ۱۵۰ سال قبل از میلاد مسیح «كلد كرم» را ساخت كه هنوز پس از گذشت قرن ها با كمى تغییرات به عنوان كرم آرایشى و پایه كرم هاى دارویى مورد استفاده قرار مى گیرد.
مواد آرایشى از چه چیزهایى ساخته مى شوند؟
مواد مصرفى در فرآورده هاى آرایشى به چند دسته تقسیم مى شوند: دسته اى از عصاره هاى گیاهى و روغن ها كه برخى اثرات دارویى آنها ثابت شده است و البته اثر بسیارى از آنها ثابت نشده است و تنها بر پایه ملاحظات تجربى و ادعاها مصرف مى شوند. دسته دیگر مواد معدنى خصوصاً سیلیس، روى، سلنیوم و املاح آلومینیوم كه مورد مصرف قرار مى گیرند و دسته سوم محصولاتى است كه از بافت هاى گیاهى و حیوانى استخراج مى شوند، محصولات گرفته شده از ماهى، صدف، حشرات، محصولاتى كه از جداكردن بخش هایى از پوست، مو یا ناخن به دست مى آید و یا از اجزاى انسانى استفاده مى شود از این گروهند. بخش بعدى محصولات خالص است این مواد خالص شده از بافت هاى گیاهى و حیوانى هستند كه برخى سابقه مصرف طولانى تر دارند مانند پروتئین ها و ویتامین ها و برخى به تازگى جداسازى و ارائه شده اند و مانند كلاژن، DNA، الاستین و ملانین. دسته بعدى محصولات طبیعى یا مصنوعى تغییر یافته اى هستند كه جهت بالابردن كارایى محصولات افزوده مى شود.
در هنگام خرید مواد آرایشى چه نكاتى را باید در نظر داشت؟
در انتخاب یك فرآورده آرایشى مسائلى از قبیل: اولویت هاى زیبایى (داشتن آرایش سبك یا غلیظ)، نوع احساس مطلوب مورد نظر (مثل نوع عطر)، نوع پوست فرد مصرف كننده (خشك، چرب، معمولى)، شرایط آب وهوایى و محیطى (مثل دما و رطوبت محیط زندگى)، رنگ پوست (سفید، گندمگون و سیاه و ...) محل مصرف فرآورده در روى بدن (دست، صورت، بدن و ...)، شغل (استفاده از حلالها، آلودگى و ...)، سن (جوانى، میانسالى و پیرى) اهمیت دارند و انتخاب باید براساس موارد بالا انجام گیرد.
چرا روى مواد آرایشى تاریخ انقضا نوشته نمى شود؟
طبق قوانین اداره دارو و غذا (FDA) در آمریكا بر مبناى تعریفى كه براى فرآورده هاى آرایشى و بهداشتى شده نوشتن تاریخ انقضا روى بسته بندى ضرورتى ندارد درحالى كه اتحادیه اروپا براى محصولاتى كه داراى عمر قفسه اى كمتر از ۳۰ ماه هستند نوشتن تاریخ انقضا خصوصاً با عبارت Best used before the end of (بهتر است قبل از تاریخ...) را ضرورى دانسته و براى باقى فرآورده ها الزامى ندارد.
در مورد لوازم آرایشى و كشورهاى سازنده آن توضیح بفرمایید؟
نهضت فرآورده هاى آرایشى و مراقبت شخصى در دنیاى امروزى یك قطب بزرگ اقتصادى به شمار مى رود. كافى است سرى به فروشگاههاى بزرگ زنجیره اى، داروخانه ها و فروشگاههاى بزرگ و كوچك در سرتاسر دنیا زده شود تا مقدار و چرخش فروش این فرآورده ها را مشاهده كرد. جهان از نظر كشورهاى سازنده محصولات آرایشى به سه بخش تقسیم مى شود: آمریكا، اتحادیه اروپا و ژاپن. این سه منطقه بزرگترین تولیدكنندگان و صادركنندگان فرآورده هاى آرایشى و بهداشتى هستند. در هر سه منطقه تعریف خاصى براى فرآورده هاى آرایشى و بهداشتى وجود دارد. قوانین، مقررات، كنترل، ثبت، مواد اولیه مجاز در هر منطقه خاص آنجا است. در اتحادیه اروپا بزرگترین سازنده فرانسه بوده است. اعتبار جهانى هر یك از كارخانجات موجود به مؤسسه تحقیقات، بررسى ایمنى، بررسى حساسیت، بررسى كاربرد، انتخاب نوع بسته بندى، ظاهر، رنگ، عطر مطابق با سلیقه مصرف كنندگان و در نهایت بازاریابى آنها است. متأسفانه در اكثر موارد مصرف كننده اطلاعات بسیار كمى در مورد مصرف، انتخاب و ارزیابى این سرى محصولات دارد و در بیشتر مواقع تصمیم براى خرید، برمبناى ادعاى فروشنده و شكل ظاهرى بسته بندى و یا توصیه دوستان صورت مى گیرد.
كشور ایران از لحاظ تولید مواد آرایشى و بهداشتى چگونه است و آیا ایران در این زمینه پیشرفتهایى داشته است؟
صنعت ساخت فرآورده هاى آرایشى و بهداشتى در قبل از انقلاب نظیر صنایع دارویى یك صنعت وابسته بود. در سالهاى پس از انقلاب متأسفانه اهمیتى به ساخت این فرآورده ها به صورت اصولى داده نشده و این اصل فراموش گردید كه بشراز روز نخست تولد تا آخرین لحظه زندگى خود نیاز به استفاده از فرآورده هاى بهداشتى به طور روزمره دارد. صابون، خمیردندان، شامپو، ضدآفتاب، مرطوب كننده و ... فرآورده هایى هستند كه ما روزانه ناگزیر از مصرف آنها هستیم و نباید به پوست و موى ما آسیبى برسد. صنعت ساخت و فرمولاسیون اكنون سالهاست كه پى به اهمیت كیفیت محصولات خود برده و در این جهت كوشش نموده است. ورود بى رویه فرآورده هاى آرایشى و بهداشتى ازكشورهاى خارجى مزایا و معایب خاص خود را به همراه آورده است. مزیت آن توسعه عرصه رقابت و تلاش درجهت بالابردن كیفیت محصول داخلى بوده لذا محققین داخلى تلاش نمودند كه با به كارگیرى تكنولوژى نوین و آمیزه آن با هنر محصولات داخلى را رونق بخشند و عیب بزرگ ورود فرآورده هاى خارجى نداشتن استانداردهاى لازم در كشور براى مقایسه و ارزیابى و كنترل فرآورده هاى فوق است. اكنون در كشور محصولاتى به فروش مى رسد كه دركشورسازنده شناخته شده نیستند و استانداردهاى كشور خود را ندارند.
محصولات زیادى دركشورهاى همجوار و یا در داخل با نام هاى معتبر تقلب مى شوند و از این نظر آشفته بازارى فراهم شده است. بجاست درهمین جا یادآور شد كه ایمنى و سلامتى محصول آرایشى و بهداشتى در درجه اول اهمیت قراردارد و علت آن مصرف روزانه ما بوده است. اگر یك محصول آرایشى و بهداشتى كوچكترین آسیبى به سلامتى انسان وارد سازد تمام آن محصولات باید جمع آورى و سازنده تحت پیگرد قانونى قرارگیرد. توصیه دوستانه و تخصصى اینجانب این است كه به جاى استفاده ازمحصولات خارجى كه به سلامتى، كیفیت، اعتبار و شرایط نگهدارى آن اعتمادى نیست از فرآورده هاى داخلى كه توسط آزمایشگاههاى كنترل و دیگر بخش هاى وزارت بهداشت بررسى و ارزیابى مى گردند استفاده شود.
آیا مواد آرایشى از بقایاى جنینى مانند جفت ساخته مى شود و اگر اینگونه است آیا امكان انتقال بیماریهایى نظیر هپاتیت و ایدز و... ازطریق بقایاى جنینى و جفت به وسیله مواد آرایشى به انسان وجوددارد؟
جفت لایه تغذیه كننده جنین در رحم مى باشد كه پس ازتولد دورریخته مى شود. بسیارى از كارخانجات از آن براى تهیه مواد آرایشى استفاده مى كنند. البته استعمال آن ممنوع اعلام شده است ولى تولیدكنندگان فرآورده هاى آرایشى ادعادارند كه موادموجود درجفت باعث رشد بافتى و برطرف شدن چین و چروك مى شود. درحالى كه تحقیقات نشان مى دهد این مواد هیچگونه اثر ضد چین و چروك ندارند و فقط اثر مرطوب كنندگى بالایى دارند. سازندگان مواد آرایشى ازجفت، با استفاده از الكل و سایر مواد پاك كننده سعى مى كنند جفت را ازهرگونه آلودگى میكروبى پاك كنند ولى باید درنظرداشت این مواد همانقدر كه میكروبها را مى كشند اثر سمى روى سلولهاى بدن هم دارند و ازسویى امكان انتقال هپاتیت و ایدز نیز وجوددارد. به طور مثال از آلبومین و كلاژن گاوى در فرآورده هاى آرایشى استفاده مى كنند. گاوهایى كه جنون گاوى دارند امكان انتقال این بیمارى را به انسان مى دهند.
استفاده از مواد آرایشى تاچه حدى مجاز است؟
استفاده از مواد آرایشى سلیقه اى است ولى اگر كشورهاى شرقى و غربى را با هم مقایسه كنیم مى بینیم كه درمناطق آسیایى مانند كشورهاى عربى، تركیه، ایران و هند بیشتر فرآورده هاى آرایشى رنگى استفاده مى شود.
اما دركشورهاى اروپایى و آمریكایى فرآورده هاى آرایشى بیشتر جنبه مراقبتى از پوست را دارد و بیشتر از تقویت كننده ها، مرطوب كننده ها و جلوگیرى كننده ها از ریزش مو استفاده مى شود.
آیا از كرم پودر و سفیدكننده هاى آرایشى مى توان به جاى كرم ضدآفتاب استفاده كرد؟
كرم پودر و سفیدكننده ها داراى تركیبات معدنى مانند اكسیدروى و تیتانیوم هستند كه منعكس كننده نور خورشیدند. بنابراین به عنوان ضدآفتاب با SPF پایین یعنى درحد ۱۰-۸: SPF عمل مى كنند ولى بهتر است ابتدا یك لایه ضدآفتاب با SPF كه براى شرایط آب و هوایى لازم است مالیده شود و بعد از كرم پودر و سفیدكننده ها استفاده شود. ا
ستفاده از كرم پودر و سفیدكننده ها و ریمل، خط چشم و... چه اثرات منفى روى پوست و چشم دارد؟
اگر در تهیه مواد آرایشى ماده اولیه مشكل داشته باشد فرآورده باعث ایجاد عوارض جانبى خواهدشد. مانند درماتیت پوستى، ریزش مژه ها، سوزش چشم و... بنابراین سلامتى و ایمنى فرآورده اى كه استفاده مى شود در درجه اول اهمیت قرار دارد. البته یك سرى افراد نسبت به هر تركیب واكنش تحریكى نشان مى دهند مثلاً با استفاده از لاك ها با رنگ تیره دچار عفونت قارچى و زردشدن ناخن ها مى شوند. لذا این افراد در استفاده از محصولات آرایشى حتماً با متخصصین پوست و زیبایى مشورت كنند.
آیا مصرف مواد آرایشى در فصل گرما كه تعریق بیشتر است داراى اثرات منفى بیشترى نسبت به فصل سرما است یا بالعكس؟
در فصل تابستان به علت گرما و افزایش تعریق باید از فرآورده هاى سبك (Light) استفاده كرد كه امكان تعریق و دفع گرماى بدن را فراهم كند. درحالى كه در فصل سرما استفاده از فراورده هاى (heavy) كه با خشكى پوست مقابله كند بیشتر ترجیح داده مى شود. لذا در فصل تابستان مصرف مرطوب كننده ها و در فصل زمستان مصرف نرم كننده ها افزایش مى یابد.
افرادى كه ازمواد آرایشى استفاده مى كنند چه مراقبت هاى ویژه اى را براى پوست درطول شبانه روز باید انجام دهند؟
افرادى كه از فرآورده هاى آرایشى استفاده مى كنند باید به عواقب سوء مصرف هرمحصول نیز واقف باشند. مثلاً استفاده مداوم از رنگ موها، فركننده ها و صاف كننده هاى مو مى تواند باعث خشكى پوست و مو به علت افزایش PH شود. لذا استفاده از شامپوهاى اسیدى و فرآورده هاى نرم كننده مو دراین هنگام ضرورى است. موبرها همین عمل را در پوست انجام مى دهند و مصرف كرم هاى نرم كننده باید پس از به كار بردن موبر افزایش یابد.

گزارش خبرگزاری "مهر" به بهانه فرارسیدن 10 مرداد ( روز جهانی شیر مادر)


شیره جانم متعلق به توست ...


گروه اجتماعی خبرگزاری مهر - همه ساله 10 میلیون کودک به دلیل عوامل قابل پیشگیری جان خود را از دست می دهند که بیماریهایی مانند اسهال ، سینه پهلو ، سرخک و مالاریا از این جمله هستند، در صورتی که اگر هر کودک به طور خاص در طول 6 ماه پس از تولد خود شیرمادر مصرف کند، تخمین زده می شود روزانه از مرگ 3 هزار و 500 نفر از آنها جلوگیری خواهد شد .
گزارش های سازمان حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) در خصوص تغذیه نوزادان با شیر مادر حاکی از آن است، مادرانی که با شیر خود فرزندشان را به مدت 6 ماه تغذیه کرده اند، موجب زنده ماندن حداقل 1 میلیون و 300 هزار کودک در سال شده اند.

کارشناسان یونیسف معتقدند که اگر مادری، کودک خود را تا 6 ماه از شیر خود تغذیه کند باید از حمایت و خدمات دولتی بهره مند شود.شیر مادر تغذیه بی نظیر و بدون جانشین برای کودک بوده اما ممکن است بدون کمک و مادران شیر خوار از این مائده الهی محروم شود.

شیر مادر ، نخستین واکسن برای کودک

شیر مادر تمام نیازهای غذایی شیرخوار را برای سلامت و رشد مطلوب او تامین می کند به گونه ای که آغوز شیر در روزهای اول شیردهی، سرشار از مواد ایمنی زا و محاظت کننده شیرخوار است و به عنوان نخستین واکسن او محسوب می شود همچنین شیر مادر بویژه آغوز به خاطر داشتن ترکیب مناسب با موقعیت نوزاد در بهبود رشد و تکامل نوزاد نارس و بیمار نقش حیاتی دارد.

شیر خوارانی که از شیر مادر تغذیه می کنند، احتمال ابتلای آنها به عفونت بویژه عفونت های گوارشی و تنفسی کمتر از سایر شیرخواران است حتی در صورت بروز آن نیز شدت بیماری و احتمال مرگ و میر آنها به مراتب کمتر خواهد بود.

میزان بروز انواع آلرژی، آسم و خرابی دندان درصورت تغذیه با شیر مادر کاهش می یابد همچنین شیرخوارانی که با شیر مادر تغذیه می شوند از درجه هوشی بالاتری نسبت به سایر شیرخواران برخوردار خواهند بود.

افزایش امنیت روانی دوران بلوغ با تغذیه نوزاد از شیر مادر

تغذیه با شیر مادر رابطه عاطفی بین مادر و نوزاد را حتی در آینده بیشتر می کند به گونه ای که شیرخوارانی که با شیر مادر تغذیه می شوند در دوران بلوغ و سال های بعدی زندگی از امنیت روان بیشتری برخوردارند همچنین شیرخوارانی که با شیر مادر تغذیه می شوند در دوران بزرگسالی کمتر به عوارض قلبی عروقی، مفصلی و بیماری قند مبتلا می شوند.

کارشناسان معتقدند که حتی شیر دادن به سلامت جسم و روان مادر نیز کمک زیادی می کند چون این امر موجب می شود که محور خانواده محکم و استوار نگه داشته شود همچنین تغذیه مکرر و به دلخواه شیرخوار در روز و شب به جلوگیری از بارداری های ناخواسته و فاصله گذاری بین حاملگی ها کمک می کند.

تغذیه با شیر مادر به میزان زیادی از بار اقتصادی خانواده به علت ضرورت صرف هزینه هایی که برای خرید شیر خشک، شیشه و سوخت و همچنین درمان بیماریهای ناشی از تغذیه مصنوعی نظیر اسهال و ... ایجاد می شود، کم می کند چرا که بخش زیادی از درآمد این خانواده ها به این امر اختصاص خواهد داشت  در صورتی که می توان با صرف هزینه ای بسیار کمتر از خرید شیر خشک و ... به بهبود تغذیه مادر کمک کرد.

نقش مهم پدران در تغذیه نوزاد با شیر مادر

پدران نقش بسیار مهمی هرچند غیر مستقیم در تغذیه با شیر مادر ایفا می کنند بنابراین حمایت پدر یکی از عوامل موثر در موفقیت شیردهی مادر است.

 تحقیقات انجام شده نشان داده که 75 درصد شیرخواران که به طور کامل باشیر مادر تغذیه شده اند، پدرانشان اعتقاد به تغذیه با شیر مادر داشتهاند ، بنابراین ایجاد فرهنگ تغذیه با شیر مادر به حمایت هر یک از اعضای جامعه وابسته است و شروع آن نیز باید ازخانواده صورت گیرد.

نتایج تحقیقات نشان می دهد زنانی که پس از زایمان به نوزادان خود شیر می دهند وزن بدن آنها به صورت منظم کاهش می یابد، بنابراین دیگر نیازی به لاغر شدن و رساندن وزن به میزان طبیعی از طریق رژیم های سخت غذایی نیست.

بررسی ها نشان می دهد که شیر مادر حاوی مواد مغذی، پادتن، هورمونهای مختلف، عوامل ایمنی ساز و دیگر موادی است که کودک در 6 ماه اول زندگی خود به آنها نیاز دارد همچنین شیر مادر نوزاد را در برابر اسهال و عفونتهای شدید تنفسی مصون  داشته و سیستم ایمنی نوزاد را تحریک می کند.

محققان معتقدند که نوزدانی که در 2 ماه نخست زندگی از مادر خود تغذیه نشده اند نسبت به نوزادانی که شیر مادر خود را می خورند تا 25 برابر احتمال بیشتری دارد که جان خود را بر اثر اسهال از دست بدهد همچنین آنها 4 برابر بیشتر به سینه پهلو مبتلا می شوند.

نتایج تحقیقات نشان داده، کودکانی که کمتر از سه ماه از شیر مادر تغذیه شده اند، از نظر مهارتهای سنی در 13 ماهگی و از جهت بهره هوشی در 5 سالگی نسبت به کودکانی که 6 ماه یا بیشتر از شیر مادر خورده اند، در سطح پایین تری قرار داشته اند.

پیشگیری از ابتلای نوزاد به بیماریهای فصلی با تغذیه شیر مادر

یک متخصص بیماریهای نوزادان می گوید: تغذیه نوزادان با شیر مادر موجب جلوگیری از بیماریهای شایع فصلی به ویژه بیماری های رایج در ماه های گرم می شود .

دکتر فاطمه اعلمی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر می افزاید: بیماری های شایع فصلی به ویژه بیماری هایی که به طور معمول در ماه های گرم شایع می شوند نظیر اسهال و بیماری های گوارشی  را می توان  به راحتی با تغذیه نوزادان به وسیله شیر مادرمهار کرد .

وی اظهار می دارد: برای نوزادانی که با شیر خشک تغذیه می شوند باید پیش از مصرف، شیشه مورد استفاده کاملا جوشانده شود تا راه های احتمال آلودگی  کنترل شود.

دکتر اعلمی در خصوص جلوگیری از سوء تغذیه در نوزادان می گوید: تا شش ماهگی تغذیه با شیر مادر برای نوزادان کافی است اما  پس از این دوره، از آنجا که در این دوره احتیاجات پروتئینی در نوزادان بیشتر می شود باید برای پیشگیری از سوء تغدیه نوزادان، روزانه دو تا سه نوبت مواد پروتئینی نظیر گوشت در رژیم غذایی آنها گنجانده شود.

دکتر اعلمی درباره غذاهای کمکی موجود در بازار اظهار داشت: این نوع از غذاها باید روزی یک یا دو بار در روز برای تغذیه کودک شیر خوار مورد استفاده قرار گیرد اما باید توجه داشت که این غذاهای آماده هیچ گاه نمی تواند جایگزین غذاهای کمکی پخته شده در خانه نظیر حریره بادام و شیر برنج شوند. 

شنیدن گریه نوزاد موجب افزایش شیر مادر می شود

دبیر انجمن علمی مامایی می گوید: تحقیقات نشان داده زمانی که مادر گریه نوزاد را می شنود به طور ناخود آگاه ترشح شیر در سینه مادر افزایش می یابد.

ناهید خداکرمی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر می افزاید: نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می شوند در مقایسه با دیگر نوزادانی که شیر خشک و یا شیر گاو استفاده می کنند از هوش بالاتر برخوردار خواهند بود.

وی ادامه می دهد: تکامل شناختی در نوزدانی که از شیر مادر تغذیه می کنند در مقایسه با دیگر نوزادان بیشتر است به گونه ای که این نوزادان در مورد شناخت محیط زندگی و اطراف خود سریعتر عمل کرده و همچنین در زمینه تحصیلات و یادگیری ها نیز موفق تر بوده اند.

دبیر انجمن علمی مامایی در خصوص موانع موجود برای تغذیه نوزاد با شیر مادر می گوید: در صورتی که مادر مبتلا به بیماری تیروئید، در دوران شیردهی با دستور پزشک ناچار به انجام رادیوگرافی و عکسبرداری از غده تیروئید باشد تغدیه نوزاد با شیر خود را باید به پزشک خود اطلاع دهد چون مواد رادیواکتیو بر بدن وی تاثیر گذاشته و از طریق شیر وارد بدن نوزاد می شود.

وی ادامه می دهد: مواردی نظیر استفاده مادر از مواد مخدر، حساسیت نوزاد به شیر مادر یا گالکتوزم، ابتلای مادر به بیماری ایدز، سل فعال، هپاتیت B و سرطان پستان و نیز مصرف دارو در این دوران، موجب مانع شیر دهی مادر می شود که در این موارد حتما باید با پزشک مشورت شود.

نقش ماماها در تغذیه نوزاد با شیر مادر فراموش شده است

خداکرمی در خصوص نقش ماماها در آگاه کردن مادران نسبت به تغذیه نوزاد با شیر مادر، می گوید: ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی در دو دهه نقش بسیار مهم و موثری در تشویق مادران و ارائه آگاهی به آنها در تغذیه نوزاد با شیر مادر داشته اند اما متاسفانه امروزه این نقش به علت عدم حمایت مدیران کلان کشور کمرنگ جلوه داده شده است.

وی ادامه می دهد: تحقیقات در دو سال اخیر نشان داده که میزان تغذیه نوزاد با شیر مادر نسبت به گذشته کاهش یافته است که علت آن هم به کاهش چشمگیر نقش ماماها در انجام زایمان های طبیعی و مراقبت های پس از آن مربوط می شود.

خداکرمی افزود: برای به دست آوردن و حفظ  روند پیشرفت گذشته کشور در زمینه تغذیه نوزاد با شیر مادر، راهی جز واگذاری مجدد مسوولیت هایی نظیر مراقبت های بارداری، مشاوره مادر باردار و مراقبتهای پس از زایمان به ماماها وجود ندارد چون امروزه کمبود پرسنل مامایی در مراکز بهداشتی موجب ارائه آموزش های کمتر به مادران شده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون در برنامه های مربوط به تغذیه با شیر مادر، از نظرات ماماهای کشور استفاده نشده و یا کمتر توجه می شو بنابراین برنامه ریزان کلان کشور و مدیران بخش سلامت جامعه باید این برنامه ها را به ماماها سپرده چون در تمامی دنیا زمانی که ماماها در زمینه تغذیه نوزاد با شیر مادر دخیل بوده اند، نتایج مثبت و مطلوبی حاصل شده است.

 

 


نوشته شده توسط حسام در جمعه 6 آبان 1384 و ساعت 07:10 ق.ظ
| عمومي ,

قرقره کردن آب، از ابتلا به سرماخوردگی جلوگیری می کند  
 
 
  محققان ژاپنی می گویند افرادی که هر روز مقداری آب قرقره می کنند، کمتر از سایرین دچار سرماخوردگی می شوند.به گزارش ایسنا، به نقل از مجله آمریکایی طب پیشگیری، پژوهشگران معتقدند : تاثیر قرقره کردن آب ، حتی از دهان شویه های آنتی باکتریال نیز در جلوگیری از سرماخوردگی بیشتر است.این محققان می گویند : افرادی که چندین بار در طول روز آب قرقره می کنند یک سوم سایر افراد مبتلا به سرماخوردگی می شوند زیرا دستگاه تنفس فوقانی این افراد مرتب پاکسازی می شود و امکان باقی ماندن میکروبها و تکثیر آنها در این قسمت كاهش یافته، در نتیجه فرد کمتر بیمار می شود.به علاوه طی تحقیقات مشخص شده است که قرقره کردن روزانه با آب، علاوه بر پاک کردن ریه و نای، باعث شستشوی دهان و گلو می شود و میکروبهای موجود در این قسمتها که خود عامل بوی بد دهان یا فساد دندان هستند را از بین می برد
 


نوشته شده توسط حسام در چهارشنبه 4 آبان 1384 و ساعت 11:10 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ نظر یادتون نره+ + تغذیه در سلامت نیوز+ مرگ ومیر سالیانه ناشی از مصرف سیگار در کشور معادل تلفات ناشی از زلزله بم است+ عفونت های سیستم ادراری و کلیه ها در کودکان+ پیرچشمی+ درمان به موقع میگرن را جدی بگیرید!+ ژنتیك واسترس‌های محیطی ازعوامل تشدیدكننده بیماری روماتیسم مفصلی است+ مصرف پسته سبب آرامش قلب و اعصاب می‌شود+ + فشارخون + چگونه بر خستگی راه فائق آییم؟+ سونا و خواص آن+ +

صفحات: 1 2 3