تبلیغات
رژیم غذایی و تغذیه و مطالب بهداشتی آرایشی
| عمومي ,

تغذیه در دوران بارداری


یكی ازمهم ترین عوامل موثردرروند صحیح بارداری، كه منجربه تولد نوزادی سالم می شود ، تغذیه مناسب مادر و دریافت تمام موادمغذی به مقدارلازم ، دراین دوران می باشد.


 به عبارتی دیگر، رشد وتكامل جنین وهمچنین حفظ سلامت مادر ، رابطه ای مستقیم با نحوه تغذیه و تامین مواد مغذی دردوران حاملگی دارد .


وزن جنین ازیك گرم در8 هفتگی ( دو ماهگی ) به 3200 گرم در9 ماهگی می رسد ؛ به همین سبب توصیه های تغذیه ای زنان باردار ، با بقیه افراد متفاوت است . رژیم غذایی مادر باردار باید از نظر كمیت و كیفیت ، حاوی تمام مواد غذایی لازم باشد .


این رژیم،غذایی به دوبخش تامین انرژی موردنیاز(دریافت كالری مورد نیازبدن ازطریق رژیم متعادل كربوهیدراتها،پروتئین ها وچربی ها) وتامین انواع ریز مغذی ها(اعم از ویتامین هاومواد معدنی)، تقسیم می شود.


 درحالی كه نیاز به انرژی دردوران بارداری ، فقط به  میزان10 تا %20 افزا یش می یابد، نیاز به بسیاری ازریزمغذی ها   به مقدار200- 50 %  بالا میرود.


بخشی از این مواد مغذی، از طریق یك برنامه غذایی متعادل ومتناسب تامین خواهد شد؛ ولی نیاز به اكثر ریز مغذی ها،  به واسطه دریافت مكمل های غذایی تامین می گردد.


اشتباهات و عادات غلط تغذیه ای بعضی مادران باردار، بخصوص آنها كه به دستورات سنتی قدیمی ترها عمل می كنند و برای تامین  كلیه ریز مغذی ها، حجم غذایی مصرفی خود را بالا می برند (افزایش كمیت برای تامین كیفیت) باعث افزایش وزن بیشتر از استاندارد شده وموجب بروز عوارض خطرناكی ، از جمله مسمومیت حاملگی و زایمان زودرس می گردد.                                                                                                               


دریك خانم با وزن طبیعی، میزان افزایش وزن قابل قبول طی دوره بارداری 20% یعنی حدود 10- 15 كیلو گرم است .


این مقدار، دریك خانم باردارلاغر، می تواند از این هم بیشتر باشد؛ امادریك خانم حامله چاق، باید از این رقم كمتر باشد.


پس، تامین غذای مورد نیاز مادر وجنین ، ودر عین حال ، كنترل حجم غذای مصرفی، برای پرهیز از افزایش وزن بیش ازحد معمول (یعنی خوب خوری به جای پر خوری) لازم است.


طی دوران بارداری میزان پروتئین موردنیازتا30% ، كلسیم وفسفرتا50 % آهن حداقل تا100% واسید فولیك تا200% افزایش می یابد.


پس به طور معمول، میزان دریافت ویتامین ها مثل   B6 ،B9  یا فولیك اسید، Eومواد معدنی مانند: آهن، كلسیم، روی ومنیزیم، ازرژیم غذایی روزانه ناكافی است؛ وبدون دریافت بیشتراین ویتامین  ها واملاح، اكثریت زنان باردار، در معرض خطر كمبود این مواد قرار خواهند گرفت.

جیره توصیه شده روزانه جهت دریافت كافی ومطمئن

املاح و ویتامین ها برای زنان در سنین بارداری

ماده مغذی                          زن غیر باردار  ــــ   زن باردار  ــــ   زن شیرده

پروتیئن (گرم )                            ۴۶                     ۶۰                  ۶۵

ویتامین A(معادل رتینول)             ۸۰۰                   ۸۰۰                ۱۳۰۰

ویتامین D(میكروگرم)                  ۱۰                     ۱۰                   ۱۰

ویتامین E(میكروگرم)                   ۸                       ۱۰                   ۱۲

ویتامین K(میكروگرم)                   ۵۵                     ۵۵                   ۶۵

ویتامین C(میلی گرم)                  ۶۰                      ۷۰                  ۹۵           

تیامین (میلی گرم )                     ۱.۱                   ۵.۱                 ۶.۱           

ریبوفلاوین (میلی گرم)                ۳.۱                     ۶.۱               ۸.۱        

نیاسین (معادل نیاسین )              ۱۵                      ۱۷                ۲۰            

پیریدوكسین (میلی گرم )            ۶.۱                   ۲.۲                 ۵.۰                 

اسید فولیك (میلی گرم )            ۱۸.۰                 ۴.۰                ۲۸.۰                       

ویتامین B12(میكروگرم)               ۲                       ۲.۲                ۶.۲           

كلسیم (میلی گرم )                  ۸۰۰                  ۱۲۰۰             ۱۲۰۰  

فسفر (میلی گرم )                      ۸۰۰               ۱۲۰۰              ۱۲۰۰       

منیزیم (میلی گرم )                     ۲۸۰                ۳۰۰                 ۳۵۵         

آهن (عنصر)(میلی گرم)                ۱۵                  ۳۰                   ۱۵           

روی (میلی گرم )                          ۱۲                   ۱۵                   ۱۹                 

ید (میكروگرم )                             ۱۵۰                   ۱۷۵              ۲۰۰                     

سلنیوم (میكروگرم                ۵۵                           ۶۵                  ۷۵

رعایت دستور العمل های تغذیه ای ذیل، طی دوران بارداری، توصیه می شود:

*از آنجا كه بیشترین رشد وتكامل جنین در سه ماهة دوم وبه خصوص سوم صورت می گیرد، طی سه ماههً اول حاملگی، نیازبه افزایش حجم غذای مصرفی نیست (افزایش نیازمادرطی سه ماه اول حاملگی حدود 100كیلوكالری درروزاست كه معادل  40 گرم نان یا تقریبا5/2 قاشق غذا خوری برنج پخته است)؛ ومعمولا نیازهای جنین، با رژیم غذایی متعادل ومعمولی روزانه مادر، تامین می شود(مگر اینكه، مادر باردار به دلیل استفراغ های شدید یا سوء تغذیه ،لاغری مفرط داشته باشد).


هیچ غذایی نیست كه بتواند به تنهایی، تمام احتیاجات مادروجنین راتامین كند؛ پس،این افزایش باید به طورمتناسب، در تمام گروه های غذایی اصلی ایجاد شود.
 گروه های غذایی اصلی ،همان طور كه در شكل  نشان داده شد شامل موارد زیر می شود:


1. نان وغلات (كلیه انواع نان ها، برنج، ماكارانی)


2. میوه وسبزیجات (شامل كلیه میوه ها وسبزیجات)


3. گوشت وحبوبات(شامل گوشت ماهی،مرغ،گاو،گوسفند، تخم مرغ، لوبیا،عدس، لپه وباقلا و...)


4. شیر ولبنیات (شیر وماست ،خامه،كره وپنیر و...)


5. چربی ها


بیشتر مواد اولیه گروهای1و2 را كربوهیدرات یا قندوگروهای 3و4 را پروتئین تشكیل می دهد.


ویتامین ها واملاح معدنی نیز درهمه گروهای فوق وجود دارند؛ مثلا: شیر یا گوشت مرغ؛ بیشتر حاوی پروتئین هستند،  هرچند حاوی مقداركمتری كربو هیدرات، چربی، ویتامین هاواملاح معدنی هم می باشند.


مصرف خوراكی های ذیل هرروزبرای یك خانم بارداربا وزن طبیعی ومتوسط (70كیلوگرم)لازم است وبقیه انرژی مورد نیاز، باید بع دلخواه واز غذاهای دیگر تامین شود:


1. روزانه 3 واحد ازگروه نان وغلات:هرواحد عبارت است ازیك واحد نان 30گرمی یا نصف فنجان برنج یارشتهً پخته شده یا 30 گرم غلات آماده


(30گرم نان= یك كف دست نان سنگك وبربری یادوكف دست نان تافتون یا سه كف دست نان لواش)


2. روزانه 4 واحد از گروه شیر و لبنیات : هر واحد عبارت است از یك فنجان شیریا ماست یا 30gr پنیر


3. روزانه 3 واحد ازگروه گوشت وحبوبات : هر واحد عبارت است از 80 گرم گوشت پخته گوسفند یا گاو یا مرغ


یا مرغ یا ماهی  (یك فنجان حبوبات پخته یا یك عدد تخم مرغ هم یك واحد ازاین گروه می باشد.)


4. روزانه 3 واحد از گروه سبزیجات :  هر واحد عبارت است از نصف فنجان سبزیجات پخته شده یا خام (مصرف این گروه محدودیت ندارد.)


5. روزانه 3 واحد از گروه میوه جات : هرواحدعبارت است از سه چهارم فنجان آبمیوه یا سه چهارم لیوان میوه كنسرو شده یا 80 كیلو كالری از میوه دلخواه


 ( جدول كالری میوه هارا در صفحه اصلی ملاحظه كنید .)
* صبحانه یكی ازوعده های غذایی مهم وضروری برای زنان بارداراست . در صورتی كه تهوع صبحگاهی شمارآزار نمی دهد ، صبحانه مناسبی میل كنید.


صبحانه باید تركیبی از : نان گندم ( نان های موجود در بازار ،  ترجیحا ًتهیه شده باآرد معمولی ، مثل سنگك ، بربری ، تافتون ، لواش ،نه نان های تهیه شده با آرد سفید ) لبنیات ( پنیر ، شیر یامختصری خامه پاستوریزه ) و تخم مرغ باشد.


* طی ساعات اولیه روز میوه تازه یا آبمیوه تازه میل كنید.( مصرف میوه نسبت به آبمیوه ارجحیت دارد.)


مصرف میوه وسبزیجات تازه ، در فاصله ئ بین وعده های غذایی، در طول دوران بارداری توصیه می شود.


این رفتار غذایی سالم ، باعث می شود ، ضمن تامین املاح معدنی وویتامین های مورد نیاز وضروری بدن شما از مصرف تنقلات ناسالم و بعضا مضر مانند : چیپس ، پفك ، انواع شیرینی جات وشكلا ت ها ، كه علاوه بر داشتن چربی های مضر ، به شدت چاق كننده نیز هستند، پرهیز كنید .


* هرچه سبزیجات ، رنگ سبز تیره تری داشته باشند ( كاهو ، جعفری ، گشنیز ) دارای آهن وویتامین ث بیشتری بوده وهرچه رنگ آنها به زردی گراید ( هویج) دارای ویتامین A  بیشتری هستند.


هر 100gr سبزیجات تیره 60gr كلسیم دارد وبه تامین كلسیم مورد نیاز بدن شما هم كمك می كند .


شما می توانید با قرار دادن سوپ در رژیم غذایی روزانه خود واستفاده از سبزیجات تازه ، به تامین آ هن ، املاح و ویتامین های مورد نیاز بدن خود ،به طریقی سالم ومستقیم كمك كنید .


* مصرف شكر را طی دوران بارداری حتی ا لمقدور كم كنید. شما میتوانید ، به جای هر سه حبه قند مصرفی یك عدد خرما میل كنید كه علاوه برشیرینی دارای املاح وویتامین های موردنیاز بدن شما می باشد .


* نیاز بدن به پروتیئن وگوشت طی دوران حاملگی تا30% افزایش می یابد ؛ وبا تامین آن برای رشد وتكامل اعضا وجوارح جنین ضروری است . پروتیئن مورد نیاز بدن ، باید ازطریق مصرف لبنیات ( منشا حیوانی ) ، گوشت ها وتخم مرغ  ( منشا حیوانی ) و حبوبات ( منشا گیاهی ) تامین گردد.


* برای مصرف لبنیات، توصیه می شود حتی المقدور روزانه به میزان حداقل 3 فنجان ( 3 واحد ) لبنیات كم چرب


( شیر یا ماست )، به همرا ه 30gr  ( 1 واحد) پنیركم چرب ، یعنی جمعا ً، 4 واحد لبنیات كم چرب استفاده شود .


* تخم مرغ یك غذای سالم وكامل است ، درصورتی كه ، كلسترول LDL  خون شما از حد مجاز بالاتر نیست ، از خوردن یك عدد تخم مرغ غافل نشوید .


* در مورد گوشت ها هم،گوشت سفید از گوشت قرمز، مطلوب تر و بهتر است . اگر قراراست از گوشت قرمز استفاده شود باید مصرف آ ن محدود شده وضمنا قبل از پخت، تمام چربی های آ ن پاك شوند.


* برای گوشت سفید، هم مرغ وهم ماهی توصیه می شود؛هرچند كه گوشت ماهی سالمتر ومفیدتراست.


درصورت مصرف گوشت مرغ ، حتما پوست آ ن را قبل از پخت ، جدا كنید؛ زیرا سرشار از چربی مضر (كلسترول LDL ) ومیكروبهای بیماریزاست. ( معمولا هورمونها وداروهایی كه برای رشد مرغ ها وسمومی كه برای بهداشت مرغداریها استفاده می شود در چربی زیر پوست مرغ جمع شده وتا مدتها باقی می ماند).


گوشت ماهی ، سالم ترین و بهترین گوشتهاست ،ودرقرآ ن مجید هم بر تازگی ، شادابی وسلامتی گوشت جانوران دریایی چه د رآ بها ی شیرین چه د رآ بهای شور تاكید شده است .


در اینجا ضمن اشاره به این آیات ، آخرین یافته های علمی در این مورد را نیزذكر می كنم :

 


((   وَهُوَاَلّذی سَخَّرَ الْبَحْرِ لَتَآكُلُوا مِنْهُ لَحْمَاً طَریّا ))


واو خدایی است كه دریا را تسخیر كرده تا از گوشت تازه آن تناول كنید .


                                                                                                                      سوره نحل آیه چهارده 


(( وَما یَسْتَویِِ ِالْبَحْرانِ هذْا عَذْبٌ فُرْاتُ سْا ئِغُ شَرابُهُ وَ هذآ مَلِحْ اِجاجَ وَ مِنْ كُلِ تآ كُلُونَ لَحْمِاً طَریِّا ))  
وهرگز یكسان نیستند آن دودریا كه یكی آب شیرین وگوارا دارد ودیگری آب تلخ و شور ، اما با وجود این شما از هر دو گوشت تازه می خورید .


                                                                                                                                                                        سوره فاطر آیه دوازده                         
خواص گوشت ماهی :


1 . چربی های حیوانی به دلیل دارا بودن اسید ها ی چرب اشباع شده و كلسترول بخصوص LDL ، زمینه ساز بیماریها ی قلب و عروق می باشند ؛ اما گوشت ماهی ، ضمن دارا بودن تمام خاصیت های پروتیئن های حیوانی ،  


خواص چربیهای گیاهی ، یعنی افزایش چربی مفید (HDL) و كاهش چربی مضر خون (LDL) را داراست ؛ ولذا،


مصرف روزانه حدود 30gr ( حدودنصف واحد ) گوشت ماهی ، احتمال بروز سكته قلبی را ، از بین می برد.


2.ماهی، اكسیداسیون چربی هارادربدن افزایش داده وبه همین دلیل از چاقی جلوگیری می كند.


3.گوشت ماهی سرشاراز اسید های چرب امگا-3است،كه خواص اثبات شده زیر رادارا می باشد:


الف-كاهش چربی های مضر خون


ب-كاهش عوامل انعغادی وجلو گیری ازلخته شدن خون


ج-افزایش انعطاف پزیری وانبساط رگ هاوپیشگیری از سكته های قلبی ومغزی


د-كاهش ناراحتی های مفصلی، ازجمله:آرتریت روماتوئید،دردوخشكی مفاصل


ه-پیشگیری از بیماری های لتهابی مزمن رودهیا كولیت وهمچنین پیشگیری ازبروزبیماری های لوپوس وپسوریازیس


و-پیشگیری از بیماری های روانی، وبخصوص افسردگی


ز-پیشگیری ودرمان موًثر آسم


ح-كاهش میزان زایمان زودرس وپیشگیری از تولد نوزادان نارس وكم وزن


ط-افزایش بهره هوشی نوزاد


*ماهی های چرب كه در آب سردوعمیق زندگی می كنند،میزان چربی امگا-3بیشتری دارند،مثل:ماهی شیر،قباد،تن،


قزل الا،ساردین یا كیلكا.


*مصرف ماهی های دریایی وبخصوص ماهی های بزرگ با طول عمرزیادبه دلیل احتمال تجمع موادسمی یا آلودگی
جیوه در پوست آنها ، برای مادران باردارو كودكان زیر6 سال توصیه نمی شود. مصرف ماهی های پرورشی، كه احتمال آلودكی آنها باجیوه كمتر است برای این دسته ازافراد مناسب تر است.


مدارك نشان می دهد كه جیوه فقط برای زنان بارداروكودكان زیر 6سال مضر است؛وتاثیری روی سیستم عصبی افراد بزرگسال ندارد.


*مصرف 360gr ماهی در هفته،برای بهره بردن از تمام خواص مفید ماهی كافی است؛وترجیحاً توصیه می شود،


رژیم غذایی ماهی،هفته ای 3بار(هربار120gr )وهربارازانواع مختلف ماهی باشد(نه فقط ازیك نوع ماهی)


*كمسرو ماهی( پخته شده درآب) یاماهی منجمد شده،به اندازه ماهی تازه سالم هستند؛وانتخاب آنها سالم ارزان وراحت است.


*برای مصرف ماهی ان را خوب بپزید.سالم ترین روش پختن ماهی ،گذاشتن آن درفر وپختن با دمای بسیار بالا،با زمان كوتاه است.(از قانون،10دقیقه زمان برای پخت هر تكه ماهی با زخامت5/2سانتی متر،دردمای230درجه سانتیگراد استفاده كنید.)

 


كلسیم


یكی از مواد معدنی مورد نیازمادر بارداركلسیم است كه به جهت تامین نیاز روزانه مادروتشكیل استخوان های جنین  نیازبه آن دردوران بارداری به حدود  1000 تا 1300 میلی گرم درروزمی رسد. این مقدار باید با مصرف روزانه حداقل 3تا4 واحد از گروه شیروفراورده های آن تامین شود. درصورتی كه مادر نتواند به هر علتی كلسیم كافی را از مواد غذایی دریافت كند، دریافت آن از طریق  مكمل های غذایی با توصیه پزشك ومتخصص تغذیه ، می تواند مفید باشد.

در صورت تجویز مكمل ، بهترین روش مصرف آن،همراه با وعده های غذایی است.هم چنین به منظور جذب بهترو كاهش خطر یبوست، نیاید بیش از500میلی گرم در روز ازمكمل استفاده كرد.چنانچه آهن تكمیلی نیز در این دوران دریافت گردد، باید آنها رادرزمان های متفاوت درطی روز مصرف كرد.

آهن

آهن یكی ازموادمعدنی ضروری دردوران بارداری است كه برای تولیدهموگلوبین قرمز جنین ومادرضروری است؛ گلبول قرمزدر انتقال اكسیژن به تمام سلول های بدن نقش به سزای دارند.همچنین آهن باعث افزایش عملكرد سیستم ایمنی می شود. درطی بارداری نیاز به آهن دوبرابرشده یعنی به میزانmg30 در روزمی رسد. بخشی ازاین مقدار با مصرف كافی منابع غذایی به ویژه منابع حیوانی مثل گوشت قرمز، سفید، جگر تامین می شود؛ ولی دریافت تمام این نیازازطریق غذا مشكل است، بخصوص كه بسیاری از زنان، دوران بارداری را باذخایر كم آهن بع دلیل اتلاف خون ماهیانه ورژیم غذایی فقیرازآهن شروع می كنند. مصرف مكمل های آهن دراین دوران به ویژه از سه ماه دوم توصیه می شود. مادران باردار باید آگاه باشند كه مكمل های آهن می توانند سبب بروز عوارضی مثل یبوست (به  خصوص اگررژیم غذایی روزانه ازغذاهای كم فیبر باشد) و تهوع گردد كه برای پیشگیری از این مشكلات بهترین زمان مصرف آن،آخر شب وقبل از خواب است. برای افزایش جذب آهن دریافتی از رژیم می توان غذاهای غنی از ویتامینC مثل مركبات،گوجه فرنگی، فلفه دولمه ای و...را به همراه غذاهای گیاهی غنی از آهن مصرف كرد واز نوشیدن چای یا قهوه حداقل یك ساعت قبل وبعداز غذا اجتناب نمود.

فولاتB9

اسید فولیك (فولات) یكی از ویتامین های گروه B است كه در تشكیل گلبول های قرمز سالم وجدید نقش موثری دارد؛ به علاوه كمبودآن می تواند منجر به یك اختلال خونی به نام خونی مگالوبلاستیك گردد. یك مشكل وخیم ترازاین كم خونی، نقایصی است كه بدلیل كمبود فولات درهمان اوایل بارداری درلوله های عصبی  ایجاد می شود (Neural Tube defects).

 به تازگی توصیه های منتشرشده دررابطه با مصرف فولات تاكید می كند كه همه زنان درسنین باروری ومیانسالی (14تا50 سال)، بایدروزانه400 میكروگرم اسید فولیك دریافت كنند.این میزان می توان ازطریق غذاهای غنی شده با این مادهً مغذی یا مكمل های ویتامین ویا تركیبی از هر دو تامین گردد.

 به دلیل اینكه تامین مقدار كافی فولات در  بارداری بسیار مهم است، مصرف مولتی ویتامین حاوی آن ، به ویژه اگر احتمال دریافت كافی آن از طریق مصرف غذا پایین است، توصیه می شود.

 زمانی كه حاملگی ایجاد می شود، میزان نیاز به فولات دوبرابر می گردد واین نیازبه این دلیل كه از طریق منابع غذایی به تنهایی تامین نمی شود، بایداز مكمل های غذایی كه توسط پزشك و متخصص تغذیه تجویز می شود تامین گردد. منابع دركناریك برنامه غذایی متناسب برای دوران بارداری،استفاده ازیك تركیب متعادل از مولتی ویتامین و مواد معدنی، می تواند باعث كاهش نواقص مادرزادی جنین، و همچنین نقص لوله ی عصبی وشكاف كام گردد.همچنین می تواند ازكم خونی ، دیابت، پر فشاری خون در مادران پیشگیری كند.

تجویز مكمل مولتی ویتامین ومواد معدنی، ومصرف متعادل وصحیح آن زیرنظرپزشك ومتخصص تغذیه بخش مهمی از سلامت دوران بارداری را تضمین می كند.

مصرف داروهای زیر برای خانم های باردار ضروری است:

1.كپسول آهن(هماتینیك اسید)(روزانه یك كپسول ازپایان ماه چهارم حاملگی تا 3 ماه پس از زایمان)

2. كپسول مولتی ویتامین مینرال ( روزانه یك كپسول ، ازپایان ماه چهارم بارداری تا سه ماه پس اززایمان )

3. قرص اسید فولیك : در صورتیكه مادر كم خونی خاصی داشته باشد یا نتواند كپسول آ هن (هماتینیك اسید )مصرف كند ، باید روزی یك قرص اسید فولیك + یك عدد قرص آهن ( فروس سولفات ) مصرف كند .( با پزشك خود مشورت كند . )

تهوع واستفراغ در دوران بارداری :

یكی ازمشكلات رایج تغذیه ای كه به خصوص در ماه سوم بارداری(هفته دوازدهم)به اوج خود می رسد،تهوع واستفراق است؛كه گاهی موجب بی اشتهاهی وسوتغذیه می شود؛این روند می تواندباعث ایجاد اختلال در روند طبیعی حاملگی وبا صدمه به جنین ومادر شود،كه در اینجا به نكاتی برای حل این مشكل می پردازیم.

دستورالعمل های ساده كنترل تهوع واستفراغ عبارتند از:

1. صبح ها بعدازبیدار شدن وقبل از ترك بستر، چندعددنخودچی شورپخته یا بیسكویت نمكی تردوخشك واگر موجود نبود مقداری نان خشك بخورید.                                                                                                    2. تعداد دفعات غذا خوردن را زیاد، وحجم آن را كم كنید؛ یعنی سعی كنیدغذایی 3 وعده خودرادر5 وعده مصرف كنید.

3. هیچ گاه گرسنه نمانید؛آهسته غذا بخورید؛زیرا گرسنگی وتند حوردن ،تهوع واستفراغ را فزایش می دهد.

 4. از غذا های كم چرب استفاده كنید. بهتر است غذایی شما سرخ شده وبودار نباشد.                                     

5. سعی كنید درفاصله بین غذاهاازمیان وعده های غذایی كم چرب ،مثل:میوه جات ،ماست بدون چربی، چوب شور وبیسكویت نمكی استفاده كنید.

 6. در محیط خنك غذا بخورید.سعی كنید موقع آشپزی ، تهویه آشپز خانه به خوبی صورت گیرد.

7. از خوردن آب،همراه غذا خودداری كنید واز مایعات، بیشتردر فاصله میان روز استفاده نمائید.

8. 1-2 ساعت بعداز خوردن یا نوشیدن، دراز نكشید یا نخوابید؛ وترجیحا مقداری پیاده روی كنید.

 9. از خوردن مواد محرك وحساسیت زا مثل: نعناع ، قهوه، كافئین، غذاهای تند وپرچرب، گوجه فرنگی و...، پرهیز كند.

10. از مواد معطر وخوشبو استفاده نكنید.

11. از پوشیدن لباسهای تنگ بخصوص پیراهن وبلوز تنگ پرهیز كنید.

یبوست مزاج در دوران بارداری

*طی سه ماههً دوم بارداری به بعد، با افزایش میزان هورمون پروژسترون درخون، ممكن است یبوست پدید آید. یبوست باعث بی اشتهایی نفخ شكم وحتی هموروئید یا بواسیرمی شود.                         

دستور العمل های سادهً پیشگیری ودرمان یبوست عبارتند از:

1. مایعات مصرفی روزانه را افزایش دهید؛ یعنی 4 تا 5  لیوان بیشتر از نیاز خود آب وچای بنوشید.

 2. غذاهای پرفیبر(میوه وسبزیجات) را بیشترمصرف كنید. خیار، نخود، كاهو، سبزی پخته، میوه های خشك مثل: آلوبخارا ی خیس شده ویا برگه قیسی وامثال این هارا زیاد مصرف كنید. مصرف زیاد سالاد(بدون سس) نیز، مفید می باشد.

3. نان سبوسدار(نان سنگك وبربری و...) مصرف كرده، واز مصرف نان های كه باآرد تصفیه شده یا آرد سفید تهیه شده اند ، پرهیز كنید.

 4. روزانه، نصف قاشق روغن زیتون همراه سالاد مصرف نمائید.

5. فعالیت بدنی خفیف ومتوسط هوازی ، مثل پیاده روی ودویدن نرم ونرمش سبك را انجام دهید. 

سوءهاضمه در دوران بارداری

*طی سه ماهه سوم حاملگی بعضی ازخانم ها، بعد از غذا خوردن، دچار سوزش سر دل یا ترش كردن          می شوند؛كه علل مختلفی دارد ولی مهمترین علت، رشد وبالا آمدن جنین وفشار به معده است؛ كه باعث می شود،غذا واسید معده به مری برگردد وباعث سوزش سر دل شود. توصیه های ذیل برای كنترل این ناراحتی مفید هستند:                   

1. تعداد دفعات غذا خوردن را بیشتر وحجم آن را كم كنید. به خصوص قبل از خواب ، از خوردن غذا ها ی حجیم و سنگین بپرهیزید.

 2.غذایی پر چرب ونفاخ (باددار) نخورید.

 3. به پهلو بخوابید.

 4. بعد از خوردن غذا تا یك ساعت دراز نكشید.


نوشته شده توسط حسام در چهارشنبه 10 خرداد 1385 و ساعت 04:05 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ نظر یادتون نره+ + تغذیه در سلامت نیوز+ مرگ ومیر سالیانه ناشی از مصرف سیگار در کشور معادل تلفات ناشی از زلزله بم است+ عفونت های سیستم ادراری و کلیه ها در کودکان+ پیرچشمی+ درمان به موقع میگرن را جدی بگیرید!+ ژنتیك واسترس‌های محیطی ازعوامل تشدیدكننده بیماری روماتیسم مفصلی است+ مصرف پسته سبب آرامش قلب و اعصاب می‌شود+ + فشارخون + چگونه بر خستگی راه فائق آییم؟+ سونا و خواص آن+ +

صفحات: